Guest User

vnstat / zenity

a guest
Sep 7th, 2016
133
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #!/bin/bash
 2.  
 3.  
 4.                    #Naplnenie premennych
 5.  
 6. nemas_vnstat="Pravdepodobne nemáš nainštalovaný vnstat\n možeš ho nainštalovať príkazom\n\n sudo apt-get install vnstat\n\n Alebo možeš použiť svoj obľúbený nástroj na inštaláciu balíčkov."
 7.  
 8. nemas_font="Nemáš nainštalovaný font DejaVu Sans Mono čo môže spôsobyť že zobrazenie výsledkov vnstat nebude správne formátované.\nToto nieje generálna chyba ale môže pokaziť zážitok z použivania tohto skriptu. :D"
 9.  
 10. nemas_kartu="V tvojom zariadení som nenašiel žiadnu sieťovú kartu."
 11.  
 12. text_informacie="Tento jednoduchý skript slúži iba na to aby načítal dáta generované konzolovým programom vnstat a zobrazil ich v okne za pomoci programu zenity.\nRovnako sa snaží automaticky detekovať sieťové karty v zariadení kde ho spúšťaš.\n\n"
 13.  
 14. cesta_k_databaze="$(cat /etc/vnstat.conf | grep -i "DatabaseDir" | sed 's/.*\"\(.*\)\".*/\1/')/"
 15.  
 16.                    #Tato cast sa snazi zistit ci bezi vnstat
 17.  
 18. cislo=$(ps -A | grep -ic vnstatd)
 19. if [ "$cislo" -lt 1 ]; then
 20.    zenity --info --text="$nemas_vnstat" && exit
 21. fi
 22.  
 23.                    #Tato cast zistuje ci je v systeme nainstalovany font DejaVu Sans Mono
 24.  
 25. cislo=$(fc-list | grep -ioc "DejaVu Sans Mono")
 26. if [ "$cislo" -lt 1 ]; then
 27.    zenity --info --text="$nemas_font"
 28. fi
 29.  
 30.                    #Tato cast sa snazi najst sietove zariadenia
 31.  
 32.      #najde nazvy sietovych zariadeni a ulozi ich do premennej
 33.  
 34. karta_zoznam=$(vnstat --iflist | sed 's/.*: \(.*\) (.*/\1/')
 35.  
 36.      #kontroluje ci je aspon jedna sietova karta
 37. if [ "$karta_zoznam" == "" ]; then
 38.    zenity --info --text="$nemas_kartu"; exit 0
 39. fi
 40.  
 41.      #vyraduje sietove zariadenia ktore nemaju vytvorenu databazu v vnstat
 42. for meno_karty in $karta_zoznam ; do
 43.    if [ "$meno_karty" != "" ]; then
 44.       if [ "`find "$cesta_k_databaze" -name "$meno_karty"`" == ""$cesta_k_databaze""$meno_karty"" ]; then
 45.          meno_karty1="$meno_karty"+"$meno_karty1"
 46.          else
 47.          karta_bez_databazy="$meno_karty"---"$karta_bez_databazy"
 48.       fi
 49.    fi
 50.       zoznam_aktivnych_kariet=$(echo "$meno_karty1" | sed 's/+$//')
 51. done
 52.  
 53.                    #Tato cast zobrazi okno s ponukou a vyber zapise do premennej
 54.  
 55. vyber=$(zenity  --list  --text "Zvoľ formát zobrazenia." --radiolist --column "Výber" --column "Ponuka" FALSE "Denný" FALSE "Týždenný" TRUE "Mesačný" FALSE "Koniec" FALSE "Informácie" --height=250 --width=70)
 56.  
 57.                    #Tato cast zobrazuje vysledky podla predchadzajucej volby
 58.  
 59. [ "$vyber" == Denný ] && vnstat -d -i "$zoznam_aktivnych_kariet" | zenity --text-info --height=500 --width=700 --font='DejaVu Sans Mono'
 60. [ "$vyber" == Týždenný ] && vnstat -w -i "$zoznam_aktivnych_kariet" | zenity --text-info --height=500 --width=700 --font='DejaVu Sans Mono'
 61. [ "$vyber" == Mesačný ] && vnstat -m -i "$zoznam_aktivnych_kariet" | zenity --text-info --height=500 --width=700 --font='DejaVu Sans Mono'
 62. [ "$vyber" == Koniec ] &&  exit
 63. [ "$vyber" == Informácie ] &&  zenity --info --text="$text_informacie\n\nSieťové zariadenia detekovane systemom:\n Sieťové zariadenie 1. `echo "$zoznam_aktivnych_kariet" | sed 's/+/\n Sieťové zariadenie 2. /'`\n Karta/y bez databázy vo vnstat  - "$karta_bez_databazy"\n\nPodrobnosti:\nCesta k databáze vnstat - "$cesta_k_databaze"\n\nifconfig\n`ifconfig`"
 64.  
 65. exit 0
RAW Paste Data