Kribo

Halveringstid funksjon

Feb 18th, 2020
337
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. #Funksjon som gir hvor mange prosent som er igjen av stoffet etter t tid.
  2. def p(t,h):
  3.     return  0.5**(t/h)*100
  4.  
  5. #Be om verdier for t og h.
  6. t = float(input("Hvor lang tid har gått? "))
  7. h = float(input("Hva er halveringstiden? "))
  8.  
  9. #Skriv ut p(t,h).
  10. print(p(t,h), "% gjenstår av opprinnelig mengde.")
RAW Paste Data