Advertisement
Fany_VanDaal

Registrační formulář s IČ/DIČ

Jan 24th, 2022
1,182
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. // úprava registračního formuláře
 2. // spolupracuje s https://cs.wordpress.org/plugins/woolab-ic-dic/
 3. function wooc_extra_register_fields() {
 4. ?>
 5. <strong>Vytvoření účtu neopravňuje k nákupu. Registrace nového účtu podléhá ručnímu schválení, o čemž budete informováni po kontrole údajů emailem.<br />Velkobchod VeloStore není určen pro soukromé osoby.</strong><br />Položky označené * jsou povinné.<br /><br />
 6.        <label for="reg_billing_first_name"><?php _e( 'First name', 'woocommerce' ); ?><span class="required">*</span></label>
 7.        <input type="text" class="input-text" name="billing_first_name" id="reg_billing_first_name" value="<?php if ( ! empty( $_POST['billing_first_name'] ) ) esc_attr_e( $_POST['billing_first_name'] ); ?>" />
 8.        <label for="reg_billing_last_name"><?php _e( 'Last name', 'woocommerce' ); ?><span class="required">*</span></label>
 9.        <input type="text" class="input-text" name="billing_last_name" id="reg_billing_last_name" value="<?php if ( ! empty( $_POST['billing_last_name'] ) ) esc_attr_e( $_POST['billing_last_name'] ); ?>" />
 10. <div class="clear"></div>
 11.        <label for="reg_billing_company"><?php _e( 'Název firmy, skupiny, spolku, klubu, nadace...', 'woocommerce' ); ?><span class="required">*</span></label>
 12.        <input type="text" class="input-text" name="billing_company" id="reg_billing_company" value="<?php if ( ! empty( $_POST['billing_company'] ) ) esc_attr_e( $_POST['billing_company'] ); ?>" />
 13.        <label for="reg_billing_ic"><?php _e( 'IČ', 'woocommerce' ); ?></label>
 14.        <input type="text" class="input-text" name="billing_ic" id="reg_billing_ic" value="<?php if ( ! empty( $_POST['billing_ic'] ) ) esc_attr_e( $_POST['billing_ic'] ); ?>" />
 15.        <label for="reg_billing_dic"><?php _e( 'DIČ', 'woocommerce' ); ?></label>
 16.        <input type="text" class="input-text" name="billing_dic" id="reg_billing_dic" value="<?php if ( ! empty( $_POST['billing_dic'] ) ) esc_attr_e( $_POST['billing_dic'] ); ?>" />
 17. <div class="clear"></div>
 18.        <label for="reg_billing_phone"><?php _e( 'Phone', 'woocommerce' ); ?><span class="required">*</span></label>
 19.        <input type="text" class="input-text" name="billing_phone" id="reg_billing_phone" value="<?php if ( ! empty( $_POST['billing_phone'] ) ) esc_attr_e( $_POST['billing_phone'] ); ?>" />
 20.        <label for="reg_billing_address_1"><?php _e( 'Address', 'woocommerce' ); ?><span class="required">*</span></label>
 21.        <input type="text" class="input-text" name="billing_address_1" id="reg_billing_address_1" value="<?php if ( ! empty( $_POST['billing_address_1'] ) ) esc_attr_e( $_POST['billing_address_1'] ); ?>" />
 22.        <label for="reg_billing_city"><?php _e( 'City', 'woocommerce' ); ?><span class="required">*</span></label>
 23.        <input type="text" class="input-text" name="billing_city" id="reg_billing_city" value="<?php if ( ! empty( $_POST['billing_city'] ) ) esc_attr_e( $_POST['billing_city'] ); ?>" />
 24.        <label for="reg_billing_postcode"><?php _e( 'ZIP', 'woocommerce' ); ?><span class="required">*</span></label>
 25.        <input type="text" class="input-text" name="billing_postcode" id="reg_billing_postcode" value="<?php if ( ! empty( $_POST['billing_postcode'] ) ) esc_attr_e( $_POST['billing_postcode'] ); ?>" />
 26. <div class="clear"></div>
 27.        <?php
 28. }
 29. add_action( 'woocommerce_register_form_start', 'wooc_extra_register_fields' );
 30.  
 31. // kontrola údajů
 32. function wooc_validate_extra_register_fields( $username, $email, $validation_errors ) {
 33.        if ( isset( $_POST['billing_first_name'] ) && empty( $_POST['billing_first_name'] ) ) {
 34.               $validation_errors->add( 'billing_first_name_error', __( 'Jméno je povinná položka!', 'woocommerce' ) );
 35.        }
 36.        if ( isset( $_POST['billing_last_name'] ) && empty( $_POST['billing_last_name'] ) ) {
 37.               $validation_errors->add( 'billing_last_name_error', __( 'Příjmení je povinná položka!.', 'woocommerce' ) );
 38.        }
 39.        if ( isset( $_POST['billing_phone'] ) && empty( $_POST['billing_phone'] ) ) {
 40.               $validation_errors->add( 'billing_phone_error', __( 'Telefon je povinná položka!.', 'woocommerce' ) );
 41.        }
 42.        if ( isset( $_POST['billing_address_1'] ) && empty( $_POST['billing_address_1'] ) ) {
 43.               $validation_errors->add( 'billing_address_1_error', __( 'Adresa je povinná položka!.', 'woocommerce' ) );
 44.        }
 45.        if ( isset( $_POST['billing_city'] ) && empty( $_POST['billing_city'] ) ) {
 46.               $validation_errors->add( 'billing_city_error', __( 'Město je povinná položka!.', 'woocommerce' ) );
 47.        }
 48.        if ( isset( $_POST['billing_postcode'] ) && empty( $_POST['billing_postcode'] ) ) {
 49.               $validation_errors->add( 'billing_postcode_error', __( 'PSČ je povinná položka!.', 'woocommerce' ) );
 50.        }
 51.        if ( isset( $_POST['billing_company'] ) && empty( $_POST['billing_company'] ) ) {
 52.               $validation_errors->add( 'billing_company_error', __( 'Název firmy, spolku atd je povinná položka!.', 'woocommerce' ) );
 53.        }   
 54. }
 55. add_action( 'woocommerce_register_post', 'wooc_validate_extra_register_fields', 10, 3 );
 56.  
 57. // uložení údajů zákazníka do databáze
 58. function wooc_save_extra_register_fields( $customer_id ) {
 59.        if ( isset( $_POST['billing_first_name'] ) ) {
 60.               // WordPress default first name field.
 61.               update_user_meta( $customer_id, 'first_name', sanitize_text_field( $_POST['billing_first_name'] ) );
 62.               // WooCommerce billing first name.
 63.               update_user_meta( $customer_id, 'billing_first_name', sanitize_text_field( $_POST['billing_first_name'] ) );
 64.        }
 65.        if ( isset( $_POST['billing_last_name'] ) ) {
 66.               // aktualizujeme Jméno
 67.               update_user_meta( $customer_id, 'last_name', sanitize_text_field( $_POST['billing_last_name'] ) );
 68.               // aktualizujeme Příjmení
 69.               update_user_meta( $customer_id, 'billing_last_name', sanitize_text_field( $_POST['billing_last_name'] ) );
 70.        }
 71.        if ( isset( $_POST['billing_phone'] ) ) {
 72.               // aktualizujeme Telefon
 73.               update_user_meta( $customer_id, 'billing_phone', sanitize_text_field( $_POST['billing_phone'] ) );
 74.        }
 75.        if ( isset( $_POST['billing_address_1'] ) ) {
 76.               // aktualizujeme Adresu/ulici
 77.               update_user_meta( $customer_id, 'billing_address_1', sanitize_text_field( $_POST['billing_address_1'] ) );
 78.        }
 79.        if ( isset( $_POST['billing_city'] ) ) {
 80.               // aktualizujeme Město
 81.               update_user_meta( $customer_id, 'billing_city', sanitize_text_field( $_POST['billing_city'] ) );
 82.        }
 83.        if ( isset( $_POST['billing_postcode'] ) ) {
 84.               // aktualizujeme PSČ
 85.               update_user_meta( $customer_id, 'billing_postcode', sanitize_text_field( $_POST['billing_postcode'] ) );
 86.        }
 87.        if ( isset( $_POST['billing_company'] ) ) {
 88.               // aktualizujeme název firmy
 89.               update_user_meta( $customer_id, 'billing_company', sanitize_text_field( $_POST['billing_company'] ) );
 90.        }
 91.        if ( isset( $_POST['billing_ic'] ) ) {
 92.               // aktualizujeme IČ
 93.               update_user_meta( $customer_id, 'billing_ic', sanitize_text_field( $_POST['billing_ic'] ) );
 94.        }
 95.        if ( isset( $_POST['billing_dic'] ) ) {
 96.               // aktualizujeme DIČ
 97.               update_user_meta( $customer_id, 'billing_dic', sanitize_text_field( $_POST['billing_dic'] ) );
 98.        }                                        
 99. }
 100. add_action( 'woocommerce_created_customer', 'wooc_save_extra_register_fields' );
 101.  
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement