s4ros

docker-macvlan-network-PoC.sh

Aug 4th, 2021 (edited)
644
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #!/bin/bash
 2.  
 3. set -x
 4. set -u
 5. set -e
 6. set -o pipefail
 7.  
 8. # ustawiamy sobie kilka zmiennych
 9. ETH_INT=$(ip route | grep ^default | cut -d ' ' -f 5) # z wyniku polecenia `ip route` pobieramy wiersz
 10.                                                      # zaczynający się od `default` następnie robimy
 11.                                                     # string split z separatorem na "spację" i wyciągamy piąty element
 12.                                                    # - w tym przypadku nazwę interfejsu sieciowego
 13. IP_GW=$(ip route | grep ^default | cut -d ' ' -f 3)  # jak wyżej, tylko, że zamiast piątego elementu,
 14.                                                     # bierzemy trzeci - czyli adres IP przypisany do interfejsu
 15. IP_BASE=${IP_GW%.*}  # bash env substract - wycinamy ostatni człon po kropce,
 16.                      # np. dla 192.168.0.10 w zmiennej zostanie tylko 192.168.0
 17.  
 18. # tworzymy nowy wirtualny mostek sieciowy "bridge2" linkujący do naszego głównego interfejsu sieciowego
 19. sudo ip link add bridge2 link ${ETH_INT} type macvlan mode bridge
 20. # podnosimy wirtualny interface
 21. sudo ip link set bridge2 up
 22. # przypisujemy adres IP z maską do interfejsu
 23. sudo ip addr add ${IP_BASE}.192/29 dev bridge2
 24. # tworzymy sieć dockerową z driverem macvlan i odpowiednimi ustawieniami sieci
 25. docker network create -d macvlan -o parent=${ETH_INT} --gateway ${IP_GW} --subnet ${IP_BASE}.0/24 --ip-range ${IP_BASE}.198/30 bridge2
 26. # uruchamiamy kontener nginx w nowej sieci
 27. docker run --rm --name nginx -itd --network bridge2 nginx:alpine
 28. # sprawdzamy, czy możemy pobrać zawartość `/` z nginx odpytując go po adresie z puli subnetu hosta
 29. curl ${IP_BASE}.196
 30.  
 31. # docker kill nginx
 32. # docker network rm bridge2
 33. # sudo ip link delete bridge2
RAW Paste Data