SHARE
TWEET

Untitled

a guest Sep 21st, 2015 519 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Rezultat skanowania skrótów użytkowników (x64) Wersja:15-09-2015
 2. Uruchomiony przez Blady (2015-09-21 10:03:48)
 3. Uruchomiony z C:\Users\Blady\Desktop\Nowy folder
 4. Tryb startu: Normal
 5.  
 6. ==================== Skróty =============================
 7.  
 8. (Wybrane wejścia mogą zostać załączone w celu ich zresetowania lub usunięcia.)
 9.  
 10.  
 11.  
 12. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Program Updates.lnk -> C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe (InstallShield Software Corporation)
 13. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Reader XI.lnk -> C:\Windows\Installer\{AC76BA86-7AD7-1045-7B44-AB0000000001}\SC_Reader.ico ()
 14. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CWK.lnk -> C:\Program Files (x86)\Damian Pasternak\CWK\CWK.exe (Damian Pasternak)
 15. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GIMP 2.lnk -> C:\Program Files\GIMP 2\bin\gimp-2.8.exe (Spencer Kimball, Peter Mattis and the GIMP Development Team)
 16. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Media Center.lnk -> C:\Windows\ehome\ehshell.exe (Microsoft Corporation)
 17. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Opera.lnk -> C:\Program Files (x86)\Opera\launcher.exe (Opera Software)
 18. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Anytime Upgrade.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsAnytimeUpgradeUI.exe (Microsoft Corporation)
 19. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows DVD Maker.lnk -> C:\Program Files\DVD Maker\DVDMaker.exe (Microsoft Corporation)
 20. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Fax and Scan.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation)
 21. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\XPS Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\xpsrchvw.exe (Microsoft Corporation)
 22. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\XChat\FAQ.lnk -> C:\Program Files (x86)\xchat\faq.html ()
 23. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\XChat\Plugin Docs.lnk -> C:\Program Files (x86)\xchat\plugin20.html ()
 24. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\XChat\ReadMe.lnk -> C:\Program Files (x86)\xchat\README.HTML ()
 25. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\XChat\Uninstall.lnk -> C:\Program Files (x86)\xchat\uninstall.exe ()
 26. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\XChat\XChat.lnk -> C:\Program Files (x86)\xchat\xchat.exe ()
 27. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Console RAR manual.lnk -> C:\Program Files (x86)\WinRAR\Rar.txt ()
 28. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\What is new in the latest version.lnk -> C:\Program Files (x86)\WinRAR\WhatsNew.txt ()
 29. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\WinRAR help.lnk -> C:\Program Files (x86)\WinRAR\WinRAR.chm ()
 30. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\WinRAR.lnk -> C:\Program Files (x86)\WinRAR\WinRAR.exe (Alexander Roshal)
 31. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ubisoft\Heroes of Might and Magic V - Dzikie Hordy\Czytaj.to (Readme).lnk -> E:\Gry\Heroes of Might and Magic V - Dzikie Hordy\Readme 3.0.txt ()
 32. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ubisoft\Heroes of Might and Magic V - Dzikie Hordy\Deinstalacja programu Heroes of Might and Magic V - Dzikie Hordy.lnk -> E:\Gry\Heroes of Might and Magic V - Dzikie Hordy\unins000.exe ()
 33. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ubisoft\Heroes of Might and Magic V - Dzikie Hordy\Edytor map.lnk -> E:\Gry\Heroes of Might and Magic V - Dzikie Hordy\bin\H5_MapEditor.exe ()
 34. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ubisoft\Heroes of Might and Magic V - Dzikie Hordy\Heroes of Might and Magic V - Dzikie Hordy.lnk -> E:\Gry\Heroes of Might and Magic V - Dzikie Hordy\bin\H5_Game.exe ()
 35. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ubisoft\Heroes of Might and Magic V - Dzikie Hordy\Podręcznik do gry.lnk -> E:\Gry\Heroes of Might and Magic V - Dzikie Hordy\Game Manual 3.0.pdf ()
 36. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ubisoft\Heroes of Might and Magic V - Dzikie Hordy\Uaktualnienia.lnk -> E:\Gry\Heroes of Might and Magic V - Dzikie Hordy\bin\UpgradeLauncher.exe (Nival Interactive)
 37. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ubisoft\Heroes of Might and Magic V - Dzikie Hordy\Zawartość stworzona przez fanów\Instrukcja stworzona przez fanów.lnk -> E:\Gry\Heroes of Might and Magic V - Dzikie Hordy\FanDocuments\Heroes5_Manual_3.0.pdf ()
 38. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ubisoft\Heroes of Might and Magic V - Dzikie Hordy\Zawartość stworzona przez fanów\Koło talentów.lnk -> E:\Gry\Heroes of Might and Magic V - Dzikie Hordy\FanDocuments\Skillwheel.exe (Aurelain)
 39. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ubisoft\Heroes of Might and Magic V - Dzikie Hordy\Linki\Strona internetowa developera.lnk -> E:\Gry\Heroes of Might and Magic V - Dzikie Hordy\Web\Developer.url ()
 40. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ubisoft\Heroes of Might and Magic V - Dzikie Hordy\Linki\Strona internetowa gry.lnk -> E:\Gry\Heroes of Might and Magic V - Dzikie Hordy\Web\Game.url ()
 41. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ubisoft\Heroes of Might and Magic V - Dzikie Hordy\Linki\Strona internetowa Wydawcy.lnk -> E:\Gry\Heroes of Might and Magic V - Dzikie Hordy\Web\Publisher.url ()
 42. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ubisoft\Heroes of Might and Magic V - Dzikie Hordy\Instrukcje\Generator losowych map.lnk -> E:\Gry\Heroes of Might and Magic V - Dzikie Hordy\Editor Documentation\HOMM5_RMG_Tutorial.pdf ()
 43. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ubisoft\Heroes of Might and Magic V - Dzikie Hordy\Instrukcje\Kampanie graczy.lnk -> E:\Gry\Heroes of Might and Magic V - Dzikie Hordy\Editor Documentation\HOMM5_Users_Campaign_Editor.pdf ()
 44. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ubisoft\Heroes of Might and Magic V - Dzikie Hordy\Instrukcje\Powtórki dialogów.lnk -> E:\Gry\Heroes of Might and Magic V - Dzikie Hordy\Editor Documentation\HOMM5_Dialogs_Replay.pdf ()
 45. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ubisoft\Heroes of Might and Magic V - Dzikie Hordy\Instrukcje\Powtórki walk.lnk -> E:\Gry\Heroes of Might and Magic V - Dzikie Hordy\Editor Documentation\HOMM5_Combat_Replay.pdf ()
 46. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ubisoft\Heroes of Might and Magic V - Dzikie Hordy\Instrukcje\Tryb obserwatora.lnk -> E:\Gry\Heroes of Might and Magic V - Dzikie Hordy\Editor Documentation\HOMM5_Spectator_Mode.pdf ()
 47. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ubisoft\Heroes of Might and Magic V - Dzikie Hordy\Instrukcje\Instrukcje Edytora\Funkcje Skryptów.lnk -> E:\Gry\Heroes of Might and Magic V - Dzikie Hordy\Editor Documentation\HOMM5_Script_Functions.pdf ()
 48. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ubisoft\Heroes of Might and Magic V - Dzikie Hordy\Instrukcje\Instrukcje Edytora\ID Skryptów.lnk -> E:\Gry\Heroes of Might and Magic V - Dzikie Hordy\Editor Documentation\HOMM5_IDs_for_Scripts.pdf ()
 49. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ubisoft\Heroes of Might and Magic V - Dzikie Hordy\Instrukcje\Instrukcje Edytora\Kody (cheats).lnk -> E:\Gry\Heroes of Might and Magic V - Dzikie Hordy\Editor Documentation\HOMM5_CheatCodes.pdf ()
 50. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ubisoft\Heroes of Might and Magic V - Dzikie Hordy\Instrukcje\Instrukcje Edytora\Nowe funkcje skryptów.lnk -> E:\Gry\Heroes of Might and Magic V - Dzikie Hordy\Editor Documentation\HOMM5_A2_Script_Functions.pdf ()
 51. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ubisoft\Heroes of Might and Magic V - Dzikie Hordy\Instrukcje\Instrukcje Edytora\Nowe ID skryptów.lnk -> E:\Gry\Heroes of Might and Magic V - Dzikie Hordy\Editor Documentation\HOMM5_A2_IDs_for_Scripts.pdf ()
 52. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ubisoft\Heroes of Might and Magic V - Dzikie Hordy\Instrukcje\Instrukcje Edytora\Pojedynki własne.lnk -> E:\Gry\Heroes of Might and Magic V - Dzikie Hordy\Editor Documentation\HOMM5_Preset_Editor.pdf ()
 53. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ubisoft\Heroes of Might and Magic V - Dzikie Hordy\Instrukcje\Instrukcje Edytora\Poradnik do Edytora.lnk -> E:\Gry\Heroes of Might and Magic V - Dzikie Hordy\Editor Documentation\HOMM5_Editor_Practical_Guide.pdf ()
 54. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ubisoft\Heroes of Might and Magic V - Dzikie Hordy\Instrukcje\Instrukcje Edytora\Poziom bohatera i doświadczenie.lnk -> E:\Gry\Heroes of Might and Magic V - Dzikie Hordy\Editor Documentation\HOMM5_Hero_Level_and_Experience.pdf ()
 55. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ubisoft\Heroes of Might and Magic V - Dzikie Hordy\Instrukcje\Instrukcje Edytora\Teoria Edytora.lnk -> E:\Gry\Heroes of Might and Magic V - Dzikie Hordy\Editor Documentation\HOMM5_Editor_Theory.pdf ()
 56. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\The Elder Scrolls V Skyrim\SkyrimLauncher.lnk -> E:\Gry\The Elder Scrolls V Skyrim\SkyrimLauncher.exe (Bethesda Softworks)
 57. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\The Elder Scrolls V Skyrim\TESV.lnk -> E:\Gry\The Elder Scrolls V Skyrim\TESV.exe (Bethesda Softworks)
 58. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TeamSpeak 3 Client\TeamSpeak 3 Client.lnk -> C:\Program Files\TeamSpeak 3 Client\ts3client_win64.exe (TeamSpeak Systems GmbH)
 59. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TeamSpeak 3 Client\Uninstall.lnk -> C:\Program Files\TeamSpeak 3 Client\Uninstall.exe (TeamSpeak Systems GmbH)
 60. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Stronghold Crusader 2\Stronghold Crusader 2.lnk -> E:\Gry\Stronghold Crusader 2\bin\win32_release\Crusader2.exe ()
 61. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Stronghold Crusader 2\Uninstall.lnk -> E:\Gry\Stronghold Crusader 2\unins000.exe ()
 62. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SharePoint\Microsoft SharePoint Workspace 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-1000-0000000FF1CE}\grvicons.exe ()
 63. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Paradox Interactive\Crusader Kings II Way of Life\Crusader Kings II Way of Life.lnk -> E:\Gry\Crusader Kings II Way of Life\CK2game.exe (Paradox Interactive)
 64. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Paradox Interactive\Crusader Kings II Way of Life\Uninstall Crusader Kings II Way of Life.lnk -> E:\Gry\Crusader Kings II Way of Life\unins000.exe ()
 65. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mumble\Mumble.lnk -> C:\Program Files\Mumble\mumble.exe (Thorvald Natvig)
 66. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mount&Blade Warband\Mount&Blade Warband.lnk -> C:\Program Files (x86)\Mount&Blade Warband\mb_warband.exe ( Taleworlds Entertainment)
 67. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mount&Blade Warband\Uninstall.lnk -> C:\Program Files (x86)\Mount&Blade Warband\uninstall.exe ()
 68. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Silverlight\Microsoft Silverlight.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.30514.0\Silverlight.Configuration.exe (Microsoft Corporation)
 69. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Access 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-1000-0000000FF1CE}\accicons.exe ()
 70. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Excel 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-1000-0000000FF1CE}\xlicons.exe ()
 71. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft InfoPath Filler 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-1000-0000000FF1CE}\inficon.exe ()
 72. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft OneNote 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-1000-0000000FF1CE}\joticon.exe ()
 73. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Outlook 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-1000-0000000FF1CE}\outicon.exe ()
 74. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft PowerPoint 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-1000-0000000FF1CE}\pptico.exe ()
 75. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Publisher 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-1000-0000000FF1CE}\pubs.exe ()
 76. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft SharePoint Workspace 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-1000-0000000FF1CE}\grvicons.exe ()
 77. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Word 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-1000-0000000FF1CE}\wordicon.exe ()
 78. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Narzędzia pakietu Microsoft Office 2010\Centrum Microsoft Office 2010 Upload Center.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-1000-0000000FF1CE}\msouc.exe ()
 79. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Narzędzia pakietu Microsoft Office 2010\Certyfikat cyfrowy dla projektów VBA.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-1000-0000000FF1CE}\misc.exe ()
 80. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Narzędzia pakietu Microsoft Office 2010\Microsoft Clip Organizer.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-1000-0000000FF1CE}\cagicon.exe ()
 81. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Narzędzia pakietu Microsoft Office 2010\Microsoft Office Picture Manager.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-1000-0000000FF1CE}\oisicon.exe ()
 82. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Narzędzia pakietu Microsoft Office 2010\Preferencje językowe pakietu Microsoft Office 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-1000-0000000FF1CE}\misc.exe ()
 83. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance\Create Recovery Disc.lnk -> C:\Windows\System32\recdisc.exe (Microsoft Corporation)
 84. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance\Remote Assistance.lnk -> C:\Windows\System32\msra.exe (Microsoft Corporation)
 85. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\JoWood\Gothic II\Gothic II.lnk -> C:\Program Files (x86)\JoWood\Gothic II\System\Gothic2.exe (Piranha Bytes)
 86. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\JoWood\Gothic II\Dokumentacja\Instrukcja użytkownika.lnk -> C:\Program Files (x86)\JoWood\Gothic II\Instrukcja\Instrukcja.pdf ()
 87. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\JoWood\Gothic II\Dokumentacja\Plik CzytajTo.lnk -> C:\Program Files (x86)\JoWood\Gothic II\Readme.txt ()
 88. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\JoWood\Gothic II\Dokumentacja\Poradnik do gry.lnk -> C:\Program Files (x86)\JoWood\Gothic II\Instrukcja\Poradnik.pdf ()
 89. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\Configure Java.lnk -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_31\bin\javacpl.exe (Oracle Corporation)
 90. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Intel\Intel Control Center.lnk -> C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Control Center\IntelControlCenter.exe (Intel Corporation)
 91. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Heroes of the Storm\Heroes of the Storm.lnk -> C:\Program Files (x86)\Heroes of the Storm\Heroes of the Storm.exe (Blizzard Entertainment)
 92. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Guild Wars 2\Guild Wars 2.lnk -> E:\Gry\Guild Wars 2\Gw2.exe (ArenaNet)
 93. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Gothic III\Gothic III Readme.lnk -> E:\Gry\Gothic III\Readme.txt ()
 94. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Gothic III\Strona Gothic III .lnk -> E:\Gry\Gothic III\site.url ()
 95. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Gothic III\Strona JoWooD Productions .lnk -> E:\Gry\Gothic III\publisher.url ()
 96. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Gothic III\Uruchom Gothic III.lnk -> E:\Gry\Gothic III\Gothic3.exe (Pluto 13 GmbH)
 97. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Gothic III\Usuń grę Gothic III.lnk -> C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information\{02B244A2-7F6A-42E8-A36F-8C385D7A1625}\setup.exe (Brak pliku)
 98. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Gothic III\Zarejestruj Gothic III przez sieć.lnk -> E:\Gry\Gothic III\register.url ()
 99. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Gothic II\CzytajTo.lnk -> C:\Program Files (x86)\JoWood\Gothic II\Readme.txt ()
 100. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Gothic II\Gothic II - Noc Kruka.lnk -> C:\Program Files (x86)\JoWood\Gothic II\System\Gothic2.exe (Piranha Bytes)
 101. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Gothic II\Gothic II.lnk -> C:\Program Files (x86)\JoWood\Gothic II czysty\System\Gothic2.exe (Piranha Bytes)
 102. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Gothic II\Poradnik Gothic II.lnk -> C:\Program Files (x86)\JoWood\Gothic II\Instrukcja\Poradnik1.pdf ()
 103. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Gothic II\Usuń Gothic II - Noc Kruka.lnk -> C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information\{6FB6D550-DDC4-4996-9CDF-91C34F0A4C4A}\setup.exe (InstallShield Software Corporation)
 104. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Gothic II\Dokumentacja Noc Kruka\Instrukcja użytkownika.lnk -> C:\Program Files (x86)\JoWood\Gothic II\Instrukcja\Instrukcja.pdf ()
 105. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Gothic II\Dokumentacja Noc Kruka\Poradnik.lnk -> C:\Program Files (x86)\JoWood\Gothic II\Instrukcja\Poradnik.pdf ()
 106. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Gothic II\Dokumentacja\Instrukcja użytkownika.lnk -> C:\Program Files (x86)\JoWood\Gothic II czysty\Instrukcja\Instrukcja.pdf ()
 107. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Gothic II\Dokumentacja\Plik CzytajTo.lnk -> C:\Program Files (x86)\JoWood\Gothic II czysty\Readme.txt ()
 108. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Gothic II\Dokumentacja\Poradnik do gry.lnk -> C:\Program Files (x86)\JoWood\Gothic II czysty\Instrukcja\Poradnik.pdf ()
 109. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Gothic\Gothic.lnk -> C:\Program Files (x86)\Piranha Bytes\Gothic\System\Gothic.exe (Piranha Bytes)
 110. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
 111. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GOG.com\Wiedźmin 3® - Dziki Gon\Usuń Wiedźmin 3® - Dziki Gon.lnk -> E:\Gry\The Witcher 3 Wild Hunt\unins000.exe ()
 112. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GOG.com\Terraria\Terraria.lnk -> E:\Gry\Terraria\Terraria.exe (Re-Logic)
 113. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GOG.com\Terraria\Uninstall Terraria.lnk -> E:\Gry\Terraria\unins000.exe ()
 114. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GOG.com\Terraria\Server\Server configuration file.lnk -> E:\Gry\Terraria\serverconfig.txt ()
 115. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GOG.com\Terraria\Server\Start Server.lnk -> E:\Gry\Terraria\start-server.bat ()
 116. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GOG.com\GOG Galaxy\GOG Galaxy.lnk -> C:\Program Files (x86)\GalaxyClient\GalaxyClient.exe (GOG.com)
 117. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GIGABYTE\@BIOS.lnk -> C:\Program Files (x86)\GIGABYTE\@BIOS\BIOS_Run.exe ()
 118. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GIGABYTE\Smart 6\smart6.lnk -> C:\Program Files (x86)\GIGABYTE\smart6\Smart6.exe (GIGABYTE)
 119. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GIGABYTE\ET6\ET6.lnk -> C:\Windows\Installer\{457D7505-D665-4F95-91C3-ECB8C56E9ACA}\ET6SC.exe_457D7505D6654F9591C3ECB8C56E9ACA.exe (InstallShield Software Corp.)
 120. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GIGABYTE\ET6\Help.lnk -> C:\Program Files (x86)\GIGABYTE\ET6\et6help.chm ()
 121. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GIGABYTE\AutoGreen\AutoGreen.lnk -> C:\Windows\Installer\{C75FAD21-EC08-42F3-92D6-C9C0AB355345}\CallAG.exe_C75FAD21EC0842F392D6C9C0AB355345.exe (InstallShield Software Corp.)
 122. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Free Pascal\Free Pascal on the Web.lnk -> C:\FPC\2.6.4\Free Pascal.url ()
 123. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Free Pascal\Free Pascal.lnk -> C:\FPC\2.6.4\bin\i386-win32\fp.exe ()
 124. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Free Pascal\Uninstall Free Pascal.lnk -> C:\FPC\2.6.4\unins000.exe ()
 125. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Free Pascal\Documentation\Free Component Library Reference guide.lnk -> C:\FPC\2.6.4\doc\fcl.pdf ()
 126. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Free Pascal\Documentation\Free Pascal code documenter Reference manual.lnk -> C:\FPC\2.6.4\doc\fpdoc.pdf ()
 127. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Free Pascal\Documentation\Programmer's manual.lnk -> C:\FPC\2.6.4\doc\prog.pdf ()
 128. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Free Pascal\Documentation\Reference manual.lnk -> C:\FPC\2.6.4\doc\ref.pdf ()
 129. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Free Pascal\Documentation\Run-Time Library Reference guide.lnk -> C:\FPC\2.6.4\doc\rtl.pdf ()
 130. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Free Pascal\Documentation\User's manual.lnk -> C:\FPC\2.6.4\doc\user.pdf ()
 131. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Fallout Mod Manager\Fallout Mod Manager.lnk -> C:\Program Files (x86)\GeMM\fomm.exe (FOMM)
 132. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Fallout Mod Manager\Readme.lnk -> C:\Program Files (x86)\GeMM\data\fomm.chm ()
 133. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Fallout Mod Manager\Uninstall Fallout Mod Manager.lnk -> C:\Program Files (x86)\GeMM\uninstall\unins000.exe ()
 134. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Creative\Automatyczna aktualizacja oprogramowania Creative.lnk -> C:\Program Files (x86)\Creative\Shared Files\Software Update\AutoUpdate.exe (Creative Technology Ltd)
 135. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Creative\Informacje o systemie Creative.lnk -> C:\Program Files (x86)\Creative\Support\System Information\CTSi.exe (Creative Technology Ltd)
 136. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Creative\Sound Blaster Tactic(3D) Alpha\Panel sterowania Sound Blaster Tactic(3D).lnk -> C:\Program Files (x86)\Creative\Sound Blaster Tactic(3D) Alpha\Sound Blaster Tactic(3D) Control Panel\Tactic3D.exe (Creative Technology Ltd)
 137. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Creative\ALchemy\Creative ALchemy.lnk -> C:\Program Files (x86)\Creative\ALchemy\ALchemy.exe (Creative Technology Ltd)
 138. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Bethesda Softworks\Fallout New Vegas Ultimate Edition\Fallout New Vegas Ultimate Edition.lnk -> E:\Gry\Fallout New Vegas Ultimate Edition\FalloutNVLauncher.exe (Bethesda Softworks, Obsidian Entertainment)
 139. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Bethesda Softworks\Fallout New Vegas Ultimate Edition\Uninstall Fallout New Vegas Ultimate Edition.lnk -> E:\Gry\Fallout New Vegas Ultimate Edition\unins000.exe ()
 140. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Battlefield 3\Battlefield 3.lnk -> E:\Gry\Origin\games\Battlefield 3\bf3.exe (EA Digital Illusions CE AB)
 141. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Battlefield 3\EA UMOWA UŻYTKOWNIKA.lnk -> E:\Gry\Origin\games\Battlefield 3\Support\eula\pl_PL_eula.rtf ()
 142. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Battlefield 3\Plik Przeczytaj.lnk -> E:\Gry\Origin\games\Battlefield 3\Support\readme\Przeczytaj.txt ()
 143. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Battlefield 3\Pomoc techniczna.lnk -> E:\Gry\Origin\games\Battlefield 3\Support\EA Help\Electronic_Arts_Technical_Support.htm ()
 144. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Battle.net\Battle.net.lnk -> C:\Program Files (x86)\Battle.net\Battle.net Launcher.exe (Blizzard Entertainment)
 145. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVG\AVG 2015.lnk -> C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2015\avgui.exe (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
 146. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AMD Gaming Evolved\AMD Gaming Evolved.lnk -> C:\Program Files (x86)\Raptr\raptrstub.exe (Raptr, Inc)
 147. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AMD Catalyst Control Center\AMD Catalyst Control Center.lnk -> C:\Program Files (x86)\AMD\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe (Advanced Micro Devices Inc.)
 148. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Component Services.lnk -> C:\Windows\System32\comexp.msc ()
 149. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Data Sources (ODBC).lnk -> C:\Windows\System32\odbcad32.exe (Microsoft Corporation)
 150. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\iSCSI Initiator.lnk -> C:\Windows\System32\iscsicpl.exe (Microsoft Corporation)
 151. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Memory Diagnostics Tool.lnk -> C:\Windows\System32\MdSched.exe (Microsoft Corporation)
 152. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\services.lnk -> C:\Windows\System32\services.msc ()
 153. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\System Configuration.lnk -> C:\Windows\System32\msconfig.exe (Microsoft Corporation)
 154. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Windows Firewall with Advanced Security.lnk -> C:\Windows\System32\WF.msc ()
 155. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Calculator.lnk -> C:\Windows\System32\calc.exe (Microsoft Corporation)
 156. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\displayswitch.lnk -> C:\Windows\System32\displayswitch.exe (Microsoft Corporation)
 157. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Math Input Panel.lnk -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ink\mip.exe (Microsoft Corporation)
 158. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Paint.lnk -> C:\Windows\System32\mspaint.exe (Microsoft Corporation)
 159. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Remote Desktop Connection.lnk -> C:\Windows\System32\mstsc.exe (Microsoft Corporation)
 160. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Snipping Tool.lnk -> C:\Windows\System32\SnippingTool.exe (Microsoft Corporation)
 161. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Sound Recorder.lnk -> C:\Windows\System32\SoundRecorder.exe (Microsoft Corporation)
 162. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Sticky Notes.lnk -> C:\Windows\System32\StikyNot.exe (Microsoft Corporation)
 163. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Sync Center.lnk -> C:\Windows\System32\mobsync.exe (Microsoft Corporation)
 164. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Wordpad.lnk -> C:\Program Files\Windows NT\Accessories\wordpad.exe (Microsoft Corporation)
 165. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows PowerShell\Windows PowerShell (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\Windowspowershell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
 166. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
 167. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
 168. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows PowerShell\Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
 169. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Tablet PC\ShapeCollector.lnk -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ink\ShapeCollector.exe (Microsoft Corporation)
 170. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Tablet PC\TabTip.lnk -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ink\TabTip.exe (Microsoft Corporation)
 171. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Tablet PC\Windows Journal.lnk -> C:\Program Files\Windows Journal\Journal.exe (Microsoft Corporation)
 172. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Character Map.lnk -> C:\Windows\System32\charmap.exe (Microsoft Corporation)
 173. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\dfrgui.lnk -> C:\Windows\System32\dfrgui.exe (Microsoft Corporation)
 174. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Disk Cleanup.lnk -> C:\Windows\System32\cleanmgr.exe (Microsoft Corporation)
 175. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\System Information.lnk -> C:\Windows\System32\msinfo32.exe (Microsoft Corporation)
 176. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\System Restore.lnk -> C:\Windows\System32\rstrui.exe (Microsoft Corporation)
 177. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Windows Easy Transfer Reports.lnk -> C:\Windows\System32\migwiz\PostMig.exe (Microsoft Corporation)
 178. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Windows Easy Transfer.lnk -> C:\Windows\System32\migwiz\migwiz.exe (Microsoft Corporation)
 179. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\7-Zip\7-Zip File Manager.lnk -> C:\Program Files\7-Zip\7zFM.exe (Igor Pavlov)
 180. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\7-Zip\7-Zip Help.lnk -> C:\Program Files\7-Zip\7-zip.chm ()
 181. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\GameExplorer\{C51411C0-11DB-AD74-0008-BDAB669A0C20}\PlayTasks\0\Play.lnk -> E:\Gry\Guild Wars 2\Gw2.exe (ArenaNet)
 182. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\GameExplorer\{5EDA0855-D589-43BE-B771-DDE715D6C93E}\PlayTasks\2\Instrukcja.lnk -> E:\Gry\Anno 2070\support\Manual\Manual.pdf ()
 183. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\GameExplorer\{5EDA0855-D589-43BE-B771-DDE715D6C93E}\PlayTasks\1\Plik ReadMe.lnk -> E:\Gry\Anno 2070\support\Manual\Readme.txt ()
 184. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\GameExplorer\{5EDA0855-D589-43BE-B771-DDE715D6C93E}\PlayTasks\0\Graj w ANNO 2070.lnk -> E:\Gry\Anno 2070\Anno5.exe (Related Designs)
 185. Shortcut: C:\Users\Blady\Links\Desktop.lnk -> C:\Users\Blady\Desktop ()
 186. Shortcut: C:\Users\Blady\Links\Downloads.lnk -> C:\Users\Blady\Downloads ()
 187. Shortcut: C:\Users\Blady\Links\Dropbox.lnk -> C:\Users\Blady\Dropbox ()
 188. Shortcut: C:\Users\Blady\Dropbox\Photos\Wow.exe — skrót.lnk -> D:\Gry\World of Warcraft - Cataclysm 4.3.4 (15595)\Wow.exe (Brak pliku)
 189. Shortcut: C:\Users\Blady\Documents\Heroes of the Storm\T_37516694_669@2.lnk -> C:\Users\Blady\Documents\Heroes of the Storm\Accounts\136161722\2-Hero-1-238220 ()
 190. Shortcut: C:\Users\Blady\Documents\Heroes of the Storm\T_43672277_534@2.lnk -> C:\Users\Blady\Documents\Heroes of the Storm\Accounts\408389795\2-Hero-1-1192077 ()
 191. Shortcut: C:\Users\Blady\Desktop\Cities Skylines.lnk -> E:\Gry\Cities Skylines\Cities.exe ()
 192. Shortcut: C:\Users\Blady\Desktop\Gothic2 — skrót.lnk -> C:\Program Files (x86)\JoWood\Gothic II\System\Gothic2.exe (Piranha Bytes)
 193. Shortcut: C:\Users\Blady\Desktop\Mount&Blade Warband.lnk -> C:\Program Files (x86)\Mount&Blade Warband\mb_warband.exe ( Taleworlds Entertainment)
 194. Shortcut: C:\Users\Blady\Desktop\S.T.A.L.K.E.R. - Clear Sky.lnk -> E:\Gry\S.T.A.L.K.E.R. - Czyste Niebo\bin\xrEngine.exe ()
 195. Shortcut: C:\Users\Blady\Desktop\Total War - Rome II.lnk -> E:\Gry\Total War - Rome II\Rome2.exe (The Creative Assembly Ltd)
 196. Shortcut: C:\Users\Blady\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\µTorrent.lnk -> C:\Users\Blady\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe (BitTorrent Inc.)
 197. Shortcut: C:\Users\Blady\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
 198. Shortcut: C:\Users\Blady\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Console RAR manual.lnk -> C:\Program Files (x86)\WinRAR\Rar.txt ()
 199. Shortcut: C:\Users\Blady\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\What is new in the latest version.lnk -> C:\Program Files (x86)\WinRAR\WhatsNew.txt ()
 200. Shortcut: C:\Users\Blady\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\WinRAR help.lnk -> C:\Program Files (x86)\WinRAR\WinRAR.chm ()
 201. Shortcut: C:\Users\Blady\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\WinRAR.lnk -> C:\Program Files (x86)\WinRAR\WinRAR.exe (Alexander Roshal)
 202. Shortcut: C:\Users\Blady\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ubisoft\Uplay\Uninstall.lnk -> C:\Program Files (x86)\Ubisoft\Ubisoft Game Launcher\Uninstall.exe (Ubisoft)
 203. Shortcut: C:\Users\Blady\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ubisoft\Uplay\Uplay.lnk -> C:\Program Files (x86)\Ubisoft\Ubisoft Game Launcher\Uplay.exe (Ubisoft)
 204. Shortcut: C:\Users\Blady\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Minecraft\Minecraft.lnk -> C:\Users\Blady\AppData\Roaming\.minecraft\minecraft launcher\Minecraft Launcher.exe (Brak pliku)
 205. Shortcut: C:\Users\Blady\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Minecraft\Uninstall.lnk -> C:\Users\Blady\AppData\Roaming\.minecraft\minecraft launcher\Uninstall.exe (Brak pliku)
 206. Shortcut: C:\Users\Blady\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mass Effect 2\Mass Effect 2.lnk -> E:\Gry\Mass Effect 2\Binaries\RunMassEffect2.exe (Brak pliku)
 207. Shortcut: C:\Users\Blady\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Deep Silver\S.T.A.L.K.E.R. - Clear Sky\Plik Readme.lnk -> E:\Gry\S.T.A.L.K.E.R. - Czyste Niebo\Readme.txt ()
 208. Shortcut: C:\Users\Blady\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Deep Silver\S.T.A.L.K.E.R. - Clear Sky\Uruchom S.T.A.L.K.E.R. - Clear Sky.lnk -> E:\Gry\S.T.A.L.K.E.R. - Czyste Niebo\bin\xrEngine.exe ()
 209. Shortcut: C:\Users\Blady\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
 210. Shortcut: C:\Users\Blady\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
 211. Shortcut: C:\Users\Blady\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
 212. Shortcut: C:\Users\Blady\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Private Character Editor.lnk -> C:\Windows\System32\eudcedit.exe (Microsoft Corporation)
 213. Shortcut: C:\Users\Blady\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
 214. Shortcut: C:\Users\Blady\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
 215. Shortcut: C:\Users\Blady\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
 216. Shortcut: C:\Users\Blady\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Dropbox.lnk -> C:\Users\Blady\Dropbox ()
 217. Shortcut: C:\Users\Blady\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
 218. Shortcut: C:\Users\Blady\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Launch Internet Explorer Browser.lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
 219. Shortcut: C:\Users\Blady\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Mass Effect 2.lnk -> E:\Gry\Mass Effect 2\Binaries\RunMassEffect2.exe (Brak pliku)
 220. Shortcut: C:\Users\Blady\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Battle.net.lnk -> C:\Program Files (x86)\Battle.net\Battle.net Launcher.exe (Blizzard Entertainment)
 221. Shortcut: C:\Users\Blady\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
 222. Shortcut: C:\Users\Blady\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Guild Wars 2.lnk -> E:\Gry\Guild Wars 2\Gw2.exe (ArenaNet)
 223. Shortcut: C:\Users\Blady\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Steam — skrót (2).lnk -> E:\Steam\Steam.exe (Valve Corporation)
 224. Shortcut: C:\Users\Blady\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
 225. Shortcut: C:\Users\Blady\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\StartMenu\Microsoft Word 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-1000-0000000FF1CE}\wordicon.exe ()
 226. Shortcut: C:\Users\Blady\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\StartMenu\TeamSpeak 3 Client.lnk -> C:\Program Files\TeamSpeak 3 Client\ts3client_win64.exe (TeamSpeak Systems GmbH)
 227. Shortcut: C:\Users\Blady\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\StartMenu\XChat.lnk -> C:\Program Files (x86)\xchat\xchat.exe ()
 228. Shortcut: C:\Users\Blady\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\ImplicitAppShortcuts\7111c0ce965b7246\Battle.net.lnk -> C:\Program Files (x86)\Battle.net\Battle.net Launcher.exe (Blizzard Entertainment)
 229. Shortcut: C:\Users\Blady\AppData\Local\Microsoft\Windows\GameExplorer\{F6FA04C9-C3B8-4CD9-A95A-ED4D22C75A77}\PlayTasks\0\Zagraj.lnk -> C:\Program Files (x86)\JoWood\Gothic II\System\Gothic2.exe (Piranha Bytes)
 230. Shortcut: C:\Users\Blady\AppData\Local\Microsoft\Windows\GameExplorer\{E342DF83-1415-43D0-ADC0-633476CB0102}\PlayTasks\0\Zagraj.lnk -> E:\Gry\Heroes of Might and Magic V - Dzikie Hordy\bin\H5_Game.exe ()
 231. Shortcut: C:\Users\Blady\AppData\Local\Microsoft\Windows\GameExplorer\{B71644EC-F4EC-4AFB-9BF9-7F4273CB9A2F}\PlayTasks\0\Zagraj.lnk -> E:\Steam\steamapps\common\Half-Life\hl.exe (Valve)
 232. Shortcut: C:\Users\Blady\AppData\Local\Microsoft\Windows\GameExplorer\{961C04C1-5EB9-43B9-96C7-2EB44F2D2A8B}\PlayTasks\0\Zagraj.lnk -> E:\Gry\Gothic III\Gothic3.exe (Pluto 13 GmbH)
 233. Shortcut: C:\Users\Blady\AppData\Local\Microsoft\Windows\GameExplorer\{79EA2098-9E84-49EE-9FDC-BB845830B14E}\PlayTasks\0\Zagraj.lnk -> C:\Program Files (x86)\Piranha Bytes\Gothic\System\Gothic.exe (Piranha Bytes)
 234. Shortcut: C:\Users\Blady\AppData\Local\Microsoft\Windows\GameExplorer\{1AE12CF4-D0E9-4EA6-8575-AF2F798826D8}\PlayTasks\0\Zagraj.lnk -> C:\Program Files (x86)\JoWood\Gothic II czysty\System\Gothic2.exe (Piranha Bytes)
 235. Shortcut: C:\Users\Blady\AppData\Local\Microsoft\Windows\GameExplorer\{0FC8588F-FD23-4C57-A3B7-7E9B0B135774}\PlayTasks\0\Zagraj.lnk -> E:\World of Warcraft\Wow.exe (Blizzard Entertainment)
 236. Shortcut: C:\Users\Blady\AppData\Local\Microsoft\Windows\GameExplorer\{0F26C9AA-5BB1-49E8-BC43-9A24B3676248}\PlayTasks\0\Zagraj.lnk -> C:\Users\Blady\Desktop\Gothic II czysty\System\Gothic2.exe (Brak pliku)
 237. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
 238. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
 239. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
 240. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Private Character Editor.lnk -> C:\Windows\System32\eudcedit.exe (Microsoft Corporation)
 241. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
 242. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
 243. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
 244. Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\ArcaniA - Gothic 4.lnk -> E:\Gry\ArcaniA - Gothic 4\Arcania.exe (Spellbound Entertainment AG)
 245. Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\AVG 2015.lnk -> C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2015\avgui.exe (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
 246. Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Battlefield 3.lnk -> E:\Gry\Origin\games\Battlefield 3\bf3.exe (EA Digital Illusions CE AB)
 247. Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Crusader Kings II Way of Life.lnk -> E:\Gry\Crusader Kings II Way of Life\CK2game.exe (Paradox Interactive)
 248. Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Fallout 3 Settings.lnk -> E:\Gry\Fallout 3 GOTY\FalloutLauncher.exe (Bethesda Softworks)
 249. Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Fallout New Vegas.lnk -> E:\Gry\Fallout New Vegas Ultimate Edition\FalloutNVLauncher.exe (Bethesda Softworks, Obsidian Entertainment)
 250. Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\GOG Galaxy.lnk -> C:\Program Files (x86)\GalaxyClient\GalaxyClient.exe (GOG.com)
 251. Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Gothic III.lnk -> E:\Gry\Gothic III\Gothic3.exe (Pluto 13 GmbH)
 252. Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Gothic.lnk -> C:\Program Files (x86)\Piranha Bytes\Gothic\System\Gothic.exe (Piranha Bytes)
 253. Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Origin.lnk -> E:\Gry\Origin\Origin.exe (Electronic Arts)
 254. Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Skyrim.lnk -> E:\Gry\The Elder Scrolls V Skyrim\SkyrimLauncher.exe (Bethesda Softworks)
 255. Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\TeamSpeak 3 Client.lnk -> C:\Program Files\TeamSpeak 3 Client\ts3client_win64.exe (TeamSpeak Systems GmbH)
 256. Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Terraria.lnk -> E:\Gry\Terraria\Terraria.exe (Re-Logic)
 257. Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\The Sims 4.lnk -> E:\Gry\The Sims 4\Game\Bin\TS4.exe (Electronic Arts Inc.)
 258.  
 259.  
 260.  
 261.  
 262. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Default Programs.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.DefaultPrograms
 263. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Windows Update.lnk -> C:\Windows\System32\wuapp.exe (Microsoft Corporation) -> startmenu
 264. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Sidebar.lnk -> C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe (Microsoft Corporation) -> /showgadgets
 265. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Media Player.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe (Microsoft Corporation) -> /prefetch:1
 266. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ubisoft\Heroes of Might and Magic V - Dzikie Hordy\Zarejestruj grę.lnk -> E:\Gry\Heroes of Might and Magic V - Dzikie Hordy\registration\RegistrationReminder.exe () -> -g Heroes of Might & Magic 5 - Tribes of the East -i 2579 -l Polish
 267. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mumble\Uninstall.lnk -> C:\Windows\SysWOW64\msiexec.exe (Microsoft Corporation) -> /i {B1D1CFF7-271C-4059-AF53-D5CF8379E9E1}
 268. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft InfoPath Designer 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-1000-0000000FF1CE}\inficon.exe () ->  /design
 269. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance\Backup and Restore Center.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.BackupAndRestore
 270. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\JoWood\Gothic II\Usuń grę Gothic II.lnk -> C:\Windows\System32\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> C:\PROGRA~2\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\11\00\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information\{2965C062-FBC0-4505-9EB8-4497252BB41F}\setup.exe" -l0x15
 271. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\About Java.lnk -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_31\bin\javacpl.exe (Oracle Corporation) -> -tab about
 272. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\Check For Updates.lnk -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_31\bin\javacpl.exe (Oracle Corporation) -> -tab update
 273. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Gothic II\Usuń grę Gothic II.lnk -> C:\Windows\System32\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> C:\PROGRA~2\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\11\00\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information\{2965C062-FBC0-4505-9EB8-4497252BB41F}\setup.exe" -l0x15
 274. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Gothic\Usunięcie gry Gothic.lnk -> C:\Windows\IsUn0415.exe (InstallShield Software Corporation) -> -f"C:\Program Files (x86)\Piranha Bytes\Gothic\Uninst.isu"
 275. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GOG.com\Wiedźmin 3® - Dziki Gon\Wiedźmin 3® - Dziki Gon.lnk -> C:\Program Files (x86)\GalaxyClient\GalaxyClient.exe (GOG.com) -> /gameId=1207664643 /command=launch /path="E:\Gry\The Witcher 3 Wild Hunt"
 276. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GIGABYTE\Smart 6\Uninstall.lnk -> C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information\{3B35725F-C623-4A1E-B5CC-99C0868679E3}\setup.exe (Macrovision Corporation) -> /UNINST
 277. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GIGABYTE\ET6\UnInstall.lnk -> C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriver.exe (Macrovision Corporation) -> /M{457D7505-D665-4F95-91C3-ECB8C56E9ACA}
 278. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Creative\Rejestracja produktu.lnk -> C:\Program Files (x86)\Creative\Rejestracja produktu\Polish\InetReg.exe (Creative Technology Ltd) -> /PreProcess=RegFlash.exe
 279. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AMD Catalyst Control Center\Pomoc.lnk -> C:\Program Files (x86)\AMD\ATI.ACE\Core-Static\CLI.exe (Advanced Micro Devices Inc.) -> Start Help -help
 280. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc () -> /s
 281. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.msc () -> /s
 282. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Performance Monitor.lnk -> C:\Windows\System32\perfmon.msc () -> /s
 283. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Task Scheduler.lnk -> C:\Windows\System32\taskschd.msc () -> /s
 284. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Windows PowerShell Modules.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation) -> -NoExit -ImportSystemModules
 285. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Mobility Center.lnk -> C:\Windows\System32\mblctr.exe (Microsoft Corporation) -> /open
 286. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Welcome Center.lnk -> C:\Windows\System32\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> %SystemRoot%\system32\OobeFldr.dll,ShowWelcomeCenter LaunchedBy_StartMenuShortcut
 287. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Resource Monitor.lnk -> C:\Windows\System32\perfmon.exe (Microsoft Corporation) -> /res
 288. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Task Scheduler.lnk -> C:\Windows\System32\taskschd.msc () -> /s
 289. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Speech Recognition.lnk -> C:\Windows\Speech\Common\sapisvr.exe (Microsoft Corporation) -> -SpeechUX
 290. ShortcutWithArgument: C:\Users\Blady\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Dropbox.lnk -> C:\Users\Blady\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe (Dropbox, Inc.) -> /systemstartup
 291. ShortcutWithArgument: C:\Users\Blady\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Dropbox\Dropbox.lnk -> C:\Users\Blady\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe (Dropbox, Inc.) -> /home
 292. ShortcutWithArgument: C:\Users\Blady\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Deep Silver\S.T.A.L.K.E.R. - Clear Sky\Odinstaluj S.T.A.L.K.E.R. - Clear Sky.lnk -> C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information\{3647419E-C81D-411A-8013-7983F936A84A}\setup.exe (Macrovision Corporation) -> -runfromtemp -l0x0015
 293. ShortcutWithArgument: C:\Users\Blady\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Internet Explorer (No Add-ons).lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation) ->  -extoff
 294. ShortcutWithArgument: C:\Users\Blady\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Ease of Access.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.EaseOfAccessCenter
 295. ShortcutWithArgument: C:\Users\Blady\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
 296. ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Ease of Access.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.EaseOfAccessCenter
 297. ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
 298.  
 299.  
 300. InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Xiph.Org\Open Codecs\Website.url -> hxxp://xiph.org/dshow/
 301. InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\JoWood\Gothic II\Internet\Pomoc techniczna CD Projekt.url -> hxxp://www.gram.pl/pomoc
 302. InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\JoWood\Gothic II\Internet\Rejestracja elektroniczna CD Projekt.url -> hxxp://www.gram.pl/rejestracja
 303. InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\JoWood\Gothic II\Internet\Strona gry Gothic II.url -> hxxp://www.gothic2.com/
 304. InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\JoWood\Gothic II\Internet\www.gram.pl.url -> hxxp://www.gram.pl
 305. InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\JoWood\Gothic II\Internet\www.jowood.com.url -> hxxp://www.jowood.com
 306. InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Guild Wars 2\Guild Wars 2 Support Web Site.url -> hxxp://support.guildwars2.com/
 307. InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Guild Wars 2\Guild Wars 2 Web Site.url -> hxxp://www.guildwars2.com/
 308. InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Gothic II\Elektroniczna rejestracja gry.url -> hxxp://www.gram.pl/rejestracja/
 309. InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Gothic II\Pomoc techniczna CD Projekt.url -> hxxp://www.gram.pl/pomoc/
 310. InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Gothic II\Strona sieciowa gry Gothic II.url -> hxxp://www.gothic2.com/
 311. InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Gothic II\www.gram.pl.url -> hxxp://www.gram.pl
 312. InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Gothic II\Internet\Pomoc techniczna CD Projekt.url -> hxxp://www.gram.pl/pomoc
 313. InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Gothic II\Internet\Rejestracja elektroniczna CD Projekt.url -> hxxp://www.gram.pl/rejestracja
 314. InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Gothic II\Internet\Strona gry Gothic II.url -> hxxp://www.gothic2.com/
 315. InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Gothic II\Internet\www.gram.pl.url -> hxxp://www.gram.pl
 316. InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Gothic II\Internet\www.jowood.com.url -> hxxp://www.jowood.com
 317. InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Gothic\CzytajTo.url -> "C:\Program Files (x86)\Piranha Bytes\Gothic\Readme.htm"
 318. InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GOG.com\Wiedźmin 3® - Dziki Gon\Dokumenty\Pomoc.url -> hxxp://www.gog.com/support/the_witcher_3_wild_hunt
 319. InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GOG.com\Terraria\Documents\Support.url -> hxxp://www.gog.com/support/terraria
 320. InternetURL: C:\Users\Blady\Favorites\Links for Polska\Bezpieczeństwo w trybie online.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=142211
 321. InternetURL: C:\Users\Blady\Favorites\Links for Polska\Bezpieczny Internet.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129626
 322. InternetURL: C:\Users\Blady\Favorites\Links for Polska\Kultura.pl.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129625
 323. InternetURL: C:\Users\Blady\Favorites\Links for Polska\Pogodynka.pl — oficjalny serwis pogodowy IMGW.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129624
 324. InternetURL: C:\Users\Blady\Favorites\Links for Polska\Polska.pl.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129622
 325. InternetURL: C:\Users\Blady\Favorites\Links\Galeria obiektów Web Slice.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=121315
 326. InternetURL: C:\Users\Blady\Favorites\Links\Sugerowane witryny.url -> hxxps://ieonline.microsoft.com/#ieslice
 327. InternetURL: C:\Users\Blady\Downloads\fallout_new_vegas_pl_www.portal24h.pl\www.Portal24h.pl - spolszczenia.url -> hxxp://www.Portal24h.pl/
 328. InternetURL: C:\Users\Blady\Downloads\5646516124-GT5V5UPT2V2\5646516124-GT5V5UPT2V2\_SKIDROW.url -> hxxp://www.skidrowgames.net/
 329. InternetURL: C:\Users\Blady\Downloads\5646516124-GT5V5UPT2V2\5646516124-GT5V5UPT2V2\_SKIDROWGAMES.NET.url -> hxxp://www.skidrowgames.net/
 330. InternetURL: C:\Users\Blady\Documents\Rockstar Games\GTA V\_SKIDROW.url -> hxxp://www.skidrowgames.net/
 331. InternetURL: C:\Users\Blady\Documents\Rockstar Games\GTA V\_SKIDROWGAMES.NET.url -> hxxp://www.skidrowgames.net/
 332. InternetURL: C:\Users\Blady\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Dropbox\Dropbox Website.URL -> 0
 333.  
 334. ==================== Koniec  Shortcut.txt =============================
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top