SHARE
TWEET

Untitled

a guest Apr 24th, 2019 61 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /****************************************************
 2. Wirtualne zespoly robocze - przykladowy projekt w C++
 3. Do zada┼ä dotycz─ůcych wsp├│┼épracy, ekstrapolacji i
 4. autonomicznych obiekt├│w
 5. ****************************************************/
 6.  
 7. #include <windows.h>
 8. #include <math.h>
 9. #include <time.h>
 10.  
 11. #include <gl\gl.h>
 12. #include <gl\glu.h>
 13. #include <iterator>
 14. #include <map>
 15. using namespace std;
 16.  
 17. #include "objects.h"
 18. #include "graphics.h"
 19. #include "net.h"
 20.  
 21.  
 22. bool if_different_skills = true;          // czy zr├│┬┐nicowanie umiej├¬tno┼ôci (dla ka┬┐dego pojazdu losowane s┬╣ umiej├¬tno┼ôci
 23.                                           // zbierania got├│wki i paliwa)
 24.  
 25. FILE *f = fopen("vct_log.txt", "w");     // plik do zapisu informacji testowych
 26.  
 27. MovableObject *my_vehicle;             // Object przypisany do tej aplikacji
 28.  
 29. Terrain terrain;
 30. map<int, MovableObject*> network_vehicles;
 31.  
 32. float fDt;                          // sredni czas pomiedzy dwoma kolejnymi cyklami symulacji i wyswietlania
 33. long VW_cycle_time, counter_of_simulations;     // zmienne pomocnicze potrzebne do obliczania fDt
 34. long start_time = clock();          // czas od poczatku dzialania aplikacji  
 35. long group_existing_time = clock();    // czas od pocz┬╣tku istnienia grupy roboczej (czas od uruchom. pierwszej aplikacji)      
 36. bool accepting_mode;
 37. multicast_net *multi_reciv;         // wsk do obiektu zajmujacego sie odbiorem komunikatow
 38. multicast_net *multi_send;          //   -||-  wysylaniem komunikatow
 39.  
 40. HANDLE threadReciv;                 // uchwyt w┬╣tku odbioru komunikat├│w
 41. extern HWND main_window;
 42. CRITICAL_SECTION m_cs;               // do synchronizacji w─ůtk├│w
 43.  
 44. bool is_licytacja = false;
 45. int akutalna_oferta = -1;
 46. int autor_licytacji = -1;
 47. int id_najwyzszej_oferty = -1;
 48. bool wpisywanie_kwoty = false;
 49.  
 50. int wpisywana_kwota = 0;
 51. bool waiting_for_accept = false;
 52. int invited_team;
 53. bool SHIFT_pressed = 0;
 54. bool CTRL_pressed = 0;
 55. bool ALT_pressed = 0;
 56. bool L_pressed = 0;
 57. //bool rejestracja_uczestnikow = true;   // rejestracja trwa do momentu wzi├¬cia przedmiotu przez kt├│regokolwiek uczestnika,
 58. // w przeciwnym razie trzeba by przesy┬│a├Ž ca┬│y state ┼ôrodowiska nowicjuszowi
 59.  
 60. // Parametry widoku:
 61. extern ViewParameters par_view;
 62.  
 63. bool mouse_control = 0;                   // sterowanie pojazdem za pomoc┬╣ myszki
 64. int cursor_x, cursor_y;                         // polo┬┐enie kursora myszki w chwili w┬│┬╣czenia sterowania
 65.  
 66. extern float TransferSending(int ID_receiver, int transfer_type, float transfer_value);
 67.  
 68. enum frame_types {
 69.     OBJECT_STATE, ITEM_TAKING, ITEM_RENEWAL, COLLISION, TRANSFER
 70. };
 71.  
 72. enum transfer_types { MONEY, FUEL };
 73.  
 74. struct Frame
 75. {
 76.     int iID;
 77.     int frame_type;
 78.     ObjectState state;
 79.  
 80.     int iID_receiver;      // nr ID adresata wiadomo┼ôci (pozostali uczestnicy powinni wiadomo┼ô├Ž zignorowa├Ž)
 81.  
 82.     int item_number;     // nr przedmiotu, kt├│ry zosta┬│ wzi├¬ty lub odzyskany
 83.     Vector3 vdV_collision;     // wektor pr├¬dko┼ôci wyj┼ôciowej po kolizji (uczestnik o wskazanym adresie powinien
 84.                                // przyj┬╣├Ž t┬╣ pr├¬dko┼ô├Ž)  
 85.  
 86.     int transfer_type;        // got├│wka, paliwo
 87.     float transfer_value;  // ilo┼ô├Ž got├│wki lub paliwa
 88.     int team_number;
 89.  
 90.     long existing_time;        // czas jaki uplyn┬╣┬│ od uruchomienia programu
 91. };
 92.  
 93.  
 94. //******************************************
 95. // Funkcja obs┬│ugi w┬╣tku odbioru komunikat├│w
 96. DWORD WINAPI ReceiveThreadFunction(void *ptr)
 97. {
 98.     multicast_net *pmt_net = (multicast_net*)ptr;  // wska┼Şnik do obiektu klasy multicast_net
 99.     int size;                                 // liczba bajt├│w ramki otrzymanej z sieci
 100.     Frame frame;
 101.     ObjectState state;
 102.  
 103.     while (1)
 104.     {
 105.         size = pmt_net->reciv((char*)&frame, sizeof(Frame));   // oczekiwanie na nadej┼ôcie ramki
 106.                                                                // Lock the Critical section
 107.         EnterCriticalSection(&m_cs);               // wej┼Ťcie na ┼Ťcie┼╝k─Ö krytyczn─ů - by inne w─ůtki (np. g┼é├│wny) nie wsp├│┼édzieli┼é
 108.  
 109.         switch (frame.frame_type)
 110.         {
 111.         case OBJECT_STATE:           // podstawowy typ ramki informuj┬╣cej o stanie obiektu              
 112.         {
 113.             state = frame.state;
 114.             //fprintf(f,"odebrano state iID = %d, ID dla mojego obiektu = %d\n",state.iID,my_vehicle->iID);
 115.             if ((frame.iID != my_vehicle->iID))          // je┼ôli to nie m├│j w┬│asny Object
 116.             {
 117.  
 118.                 if ((network_vehicles.size() == 0) || (network_vehicles[frame.iID] == NULL))         // nie ma jeszcze takiego obiektu w tablicy -> trzeba go stworzy├Ž
 119.                 {
 120.                     MovableObject *ob = new MovableObject(&terrain);
 121.                     ob->iID = frame.iID;
 122.                     network_vehicles[frame.iID] = ob;
 123.                     if (frame.existing_time > group_existing_time) group_existing_time = frame.existing_time;
 124.                     ob->ChangeState(state);   // aktualizacja stanu obiektu obcego
 125.                     terrain.InsertObjectIntoSectors(ob);
 126.                     // wys┬│anie nowemu uczestnikowi informacji o wszystkich wzi├¬tych przedmiotach:
 127.                     for (long i = 0; i < terrain.number_of_items; i++)
 128.                         if ((terrain.p[i].to_take == 0) && (terrain.p[i].if_taken_by_me))
 129.                         {
 130.                             Frame frame;
 131.                             frame.frame_type = ITEM_TAKING;
 132.                             frame.item_number = i;
 133.                             frame.state = my_vehicle->State();
 134.                             frame.iID = my_vehicle->iID;
 135.                             int iSIZE = multi_send->send((char*)&frame, sizeof(Frame));
 136.                         }
 137.  
 138.                 }
 139.                 else if ((network_vehicles.size() > 0) && (network_vehicles[frame.iID] != NULL))
 140.                 {
 141.                     terrain.DeleteObjectsFromSectors(network_vehicles[frame.iID]);
 142.                     network_vehicles[frame.iID]->ChangeState(state);   // aktualizacja stanu obiektu obcego    
 143.                     terrain.InsertObjectIntoSectors(network_vehicles[frame.iID]);
 144.                 }
 145.  
 146.             }
 147.             break;
 148.         }
 149.         case ITEM_TAKING:            // frame informuj┬╣ca, ┬┐e kto┼ô wzi┬╣┬│ przedmiot o podanym numerze
 150.         {
 151.             state = frame.state;
 152.             if ((frame.item_number < terrain.number_of_items) && (frame.iID != my_vehicle->iID))
 153.             {
 154.                 terrain.p[frame.item_number].to_take = 0;
 155.                 terrain.p[frame.item_number].if_taken_by_me = 0;
 156.             }
 157.             break;
 158.         }
 159.         case ITEM_RENEWAL:       // frame informujaca, ┬┐e przedmiot wcze┼ôniej wzi├¬ty pojawi┬│ si├¬ znowu w tym samym miejscu
 160.         {
 161.             if (frame.item_number < terrain.number_of_items)
 162.                 terrain.p[frame.item_number].to_take = 1;
 163.             break;
 164.         }
 165.         case COLLISION:                       // frame informuj┬╣ca o tym, ┬┐e Object uleg┬│ kolizji
 166.         {
 167.             if (frame.iID_receiver == my_vehicle->iID)  // ID pojazdu, kt├│ry uczestniczy┬│ w kolizji zgadza si├¬ z moim ID
 168.             {
 169.                 my_vehicle->vdV_collision = frame.vdV_collision; // przepisuje poprawk├¬ w┬│asnej pr├¬dko┼ôci
 170.                 my_vehicle->iID_collider = my_vehicle->iID; // ustawiam nr. kolidujacego jako w┬│asny na znak, ┬┐e powinienem poprawi├Ž pr├¬dko┼ô├Ž
 171.             }
 172.             break;
 173.         }
 174.         case TRANSFER:                       // frame informuj┬╣ca o przelewie pieni├¬┬┐nym lub przekazaniu towaru    
 175.         {
 176.             if (frame.iID_receiver == my_vehicle->iID)  // ID pojazdu, ktory otrzymal przelew zgadza si├¬ z moim ID
 177.             {
 178.                 if (frame.transfer_type == MONEY)
 179.                     my_vehicle->state.money += frame.transfer_value;
 180.                 else if (frame.transfer_type == FUEL)
 181.                     my_vehicle->state.amount_of_fuel += frame.transfer_value;
 182.  
 183.                 // nale┬┐a┬│oby jeszcze przelew potwierdzi├Ž (w UDP ramki mog┬╣ by├Ž gubione!)
 184.             }
 185.             break;
 186.         }
 187.         case 70:
 188.         {
 189.             if (frame.iID_receiver == my_vehicle->iID)
 190.             {
 191.                 sprintf(par_view.inscription2, "Zostales_zaproszony_przez:_%d._Czy_dolaczasz_do_jego_druzyny?", frame.iID);
 192.                 my_vehicle->state.if_autonomous = -1;
 193.                 invited_team = frame.team_number;
 194.             }
 195.         }
 196.         case 71:
 197.         {
 198.             if (frame.iID_receiver == my_vehicle->iID)
 199.             {
 200.                 if (waiting_for_accept)
 201.                 {
 202.                     if (frame.transfer_type == MONEY)
 203.                     {
 204.                         sprintf(par_view.inscription2, "%d_zaakceptowal_Twoje_zaproszenie", frame.iID);
 205.                         my_vehicle->state.if_autonomous = my_vehicle->state.iID;
 206.                         my_vehicle->setColor(my_vehicle->iID % 1000); //ustawienie koloru
 207.  
 208.                     }
 209.                     else
 210.                     {
 211.                         sprintf(par_view.inscription2, "%d_odrzucil_Twoje_zaproszenie.", frame.iID);
 212.                         my_vehicle->state.if_autonomous = 0;
 213.  
 214.                     }
 215.                     waiting_for_accept = false;
 216.                 }
 217.  
 218.             }
 219.         }
 220.         case 90:
 221.         {
 222.                 is_licytacja = true;
 223.                 autor_licytacji = frame.iID;
 224.                 akutalna_oferta = frame.transfer_value;
 225.                 sprintf(par_view.inscription2, "Trwa_licytacja,_aktualna_oferta:%d.Kupuje:%d", akutalna_oferta, autor_licytacji);
 226.         }
 227.         case 91:
 228.         {
 229.             id_najwyzszej_oferty = frame.iID;
 230.             akutalna_oferta = frame.transfer_value;
 231.             sprintf(par_view.inscription2, "Aktualna_oferta:%d.Sprzedaje:%d", akutalna_oferta, id_najwyzszej_oferty);
 232.  
 233.         }
 234.  
 235.         } // switch po typach ramek
 236.           // Opuszczenie ┼Ťcie┼╝ki krytycznej / Release the Critical section
 237.         LeaveCriticalSection(&m_cs);               // wyj┼Ťcie ze ┼Ťcie┼╝ki krytycznej
 238.     }  // while(1)
 239.     return 1;
 240. }
 241.  
 242. // *****************************************************************
 243. // ****    Wszystko co trzeba zrobi├Ž podczas uruchamiania aplikacji
 244. // ****    poza grafik┬╣  
 245. void InteractionInitialisation()
 246. {
 247.     DWORD dwThreadId;
 248.  
 249.     my_vehicle = new MovableObject(&terrain);    // tworzenie wlasnego obiektu
 250.     if (if_different_skills == false)
 251.         my_vehicle->planting_skills = my_vehicle->money_collection_skills = my_vehicle->fuel_collection_skills = 1.0;
 252.  
 253.     VW_cycle_time = clock();             // pomiar aktualnego czasu
 254.  
 255.                                          // obiekty sieciowe typu multicast (z podaniem adresu WZR oraz numeru portu)
 256.     multi_reciv = new multicast_net("224.10.120.65", 50001);      // Object do odbioru ramek sieciowych
 257.     multi_send = new multicast_net("224.10.120.65", 50001);       // Object do wysy┬│ania ramek
 258.  
 259.                                                                   // uruchomienie watku obslugujacego odbior komunikatow
 260.     threadReciv = CreateThread(
 261.         NULL,                        // no security attributes
 262.         0,                           // use default stack size
 263.         ReceiveThreadFunction,       // thread function
 264.         (void *)multi_reciv,         // argument to thread function
 265.         0,                           // use default creation flags
 266.         &dwThreadId);                // returns the thread identifier
 267.  
 268. }
 269.  
 270.  
 271. // *****************************************************************
 272. // ****    Wszystko co trzeba zrobi├Ž w ka┬┐dym cyklu dzia┬│ania
 273. // ****    aplikacji poza grafik┬╣
 274. void VirtualWorldCycle()
 275. {
 276.     counter_of_simulations++;
 277.  
 278.     // obliczenie ┼ôredniego czasu pomi├¬dzy dwoma kolejnnymi symulacjami po to, by zachowa├Ž  fizycznych
 279.     if (counter_of_simulations % 50 == 0)          // je┼ôli licznik cykli przekroczy┬│ pewn┬╣ warto┼ô├Ž, to
 280.     {                                   // nale┬┐y na nowo obliczy├Ž ┼ôredni czas cyklu fDt
 281.         char text[200];
 282.         long prev_time = VW_cycle_time;
 283.         VW_cycle_time = clock();
 284.         float fFps = (50 * CLOCKS_PER_SEC) / (float)(VW_cycle_time - prev_time);
 285.         if (fFps != 0) fDt = 1.0 / fFps; else fDt = 1;
 286.  
 287.         sprintf(par_view.inscription1, " %0.0f_fps, fuel = %0.2f, money = %d,", fFps, my_vehicle->state.amount_of_fuel, my_vehicle->state.money);
 288.         if (counter_of_simulations % 500 == 0) sprintf(par_view.inscription2, "");
 289.     }
 290.  
 291.     terrain.DeleteObjectsFromSectors(my_vehicle);
 292.     my_vehicle->Simulation(fDt);                    // symulacja w┬│asnego obiektu
 293.     terrain.InsertObjectIntoSectors(my_vehicle);
 294.  
 295.  
 296.     if ((my_vehicle->iID_collider > -1) &&             // wykryto kolizj├¬ - wysy┬│am specjaln┬╣ ramk├¬, by poinformowa├Ž o tym drugiego uczestnika
 297.         (my_vehicle->iID_collider != my_vehicle->iID)) // oczywi┼ôcie wtedy, gdy nie chodzi o m├│j pojazd
 298.     {
 299.         Frame frame;
 300.         frame.frame_type = COLLISION;
 301.         frame.iID_receiver = my_vehicle->iID_collider;
 302.         frame.vdV_collision = my_vehicle->vdV_collision;
 303.         frame.iID = my_vehicle->iID;
 304.         int iRozmiar = multi_send->send((char*)&frame, sizeof(Frame));
 305.  
 306.         char text[128];
 307.         sprintf(par_view.inscription2, "Kolizja_z_obiektem_o_ID = %d", my_vehicle->iID_collider);
 308.         //SetWindowText(main_window,text);
 309.  
 310.         my_vehicle->iID_collider = -1;
 311.     }
 312.  
 313.     // wyslanie komunikatu o stanie obiektu przypisanego do aplikacji (my_vehicle):    
 314.  
 315.     Frame frame;
 316.     frame.frame_type = OBJECT_STATE;
 317.     frame.state = my_vehicle->State();         // state w┬│asnego obiektu
 318.     frame.iID = my_vehicle->iID;
 319.     frame.existing_time = clock() - start_time;
 320.     int iRozmiar = multi_send->send((char*)&frame, sizeof(Frame));
 321.  
 322.  
 323.  
 324.     // wzi├¬cie przedmiotu -> wysy┬│anie ramki
 325.     if (my_vehicle->number_of_taking_item > -1)
 326.     {
 327.         Frame frame;
 328.         frame.frame_type = ITEM_TAKING;
 329.         frame.item_number = my_vehicle->number_of_taking_item;
 330.         frame.state = my_vehicle->State();
 331.         frame.iID = my_vehicle->iID;
 332.         int iRozmiar = multi_send->send((char*)&frame, sizeof(Frame));
 333.  
 334.         sprintf(par_view.inscription2, "Wziecie_przedmiotu_o_wartosci_ %f", my_vehicle->taking_value);
 335.  
 336.         my_vehicle->number_of_taking_item = -1;
 337.         my_vehicle->taking_value = 0;
 338.     }
 339.  
 340.     // odnawianie si├¬ przedmiotu -> wysy┬│anie ramki
 341.     if (my_vehicle->number_of_renewed_item > -1)
 342.     {                             // je┼ôli min┬╣┬│ pewnien okres czasu przedmiot mo┬┐e zosta├Ž przywr├│cony
 343.         Frame frame;
 344.         frame.frame_type = ITEM_RENEWAL;
 345.         frame.item_number = my_vehicle->number_of_renewed_item;
 346.         frame.iID = my_vehicle->iID;
 347.         int iRozmiar = multi_send->send((char*)&frame, sizeof(Frame));
 348.  
 349.  
 350.         my_vehicle->number_of_renewed_item = -1;
 351.     }
 352.  
 353. }
 354.  
 355. // *****************************************************************
 356. // ****    Wszystko co trzeba zrobi├Ž podczas zamykania aplikacji
 357. // ****    poza grafik┬╣
 358. void EndOfInteraction()
 359. {
 360.     fprintf(f, "Koniec interakcji\n");
 361.     fclose(f);
 362. }
 363.  
 364. // Funkcja wysylajaca ramke z przekazem, zwraca zrealizowan┬╣ warto┼ô├Ž przekazu
 365. float TransferSending(int ID_receiver, int transfer_type, float transfer_value)
 366. {
 367.     Frame frame;
 368.     frame.frame_type = TRANSFER;
 369.     frame.iID_receiver = ID_receiver;
 370.     frame.transfer_type = transfer_type;
 371.     frame.transfer_value = transfer_value;
 372.     frame.iID = my_vehicle->iID;
 373.  
 374.     // tutaj nale┬┐a┬│oby uzyska├Ž potwierdzenie przekazu zanim sumy zostan┬╣ odj├¬te
 375.     if (transfer_type == MONEY)
 376.     {
 377.         if (my_vehicle->state.money < transfer_value)
 378.             frame.transfer_value = my_vehicle->state.money;
 379.         my_vehicle->state.money -= frame.transfer_value;
 380.         sprintf(par_view.inscription2, "Przelew_sumy_ %f _na_rzecz_ID_ %d", transfer_value, ID_receiver);
 381.     }
 382.     else if (transfer_type == FUEL)
 383.     {
 384.         if (my_vehicle->state.amount_of_fuel < transfer_value)
 385.             frame.transfer_value = my_vehicle->state.amount_of_fuel;
 386.         my_vehicle->state.amount_of_fuel -= frame.transfer_value;
 387.         sprintf(par_view.inscription2, "Przekazanie_paliwa_w_ilosci_ %f _na_rzecz_ID_ %d", transfer_value, ID_receiver);
 388.     }
 389.  
 390.     if (frame.transfer_value > 0)
 391.         int iRozmiar = multi_send->send((char*)&frame, sizeof(Frame));
 392.  
 393.     return frame.transfer_value;
 394. }
 395.  
 396.  
 397.  
 398.  
 399.  
 400. //deklaracja funkcji obslugi okna
 401. LRESULT CALLBACK WndProc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
 402.  
 403.  
 404. HWND main_window;                   // uchwyt do okna aplikacji
 405. HDC g_context = NULL;        // uchwyt kontekstu graficznego
 406.  
 407. bool terrain_edition_mode = 0;
 408.  
 409. //funkcja Main - dla Windows
 410. int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance,
 411.     HINSTANCE hPrevInstance,
 412.     LPSTR     lpCmdLine,
 413.     int       nCmdShow)
 414. {
 415.     //Initilize the critical section:
 416.     InitializeCriticalSection(&m_cs);
 417.  
 418.     MSG system_message;       //innymi slowy "komunikat"
 419.     WNDCLASS window_class; //klasa g┼é├│wnego okna aplikacji
 420.  
 421.     static char class_name[] = "Basic";
 422.  
 423.     //Definiujemy klase g┼é├│wnego okna aplikacji
 424.     //Okreslamy tu wlasciwosci okna, szczegoly wygladu oraz
 425.     //adres funkcji przetwarzajacej komunikaty
 426.     window_class.style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
 427.     window_class.lpfnWndProc = WndProc; //adres funkcji realizuj─ůcej przetwarzanie meldunk├│w
 428.     window_class.cbClsExtra = 0;
 429.     window_class.cbWndExtra = 0;
 430.     window_class.hInstance = hInstance; //identyfikator procesu przekazany przez MS Windows podczas uruchamiania programu
 431.     window_class.hIcon = 0;
 432.     window_class.hCursor = LoadCursor(0, IDC_ARROW);
 433.     window_class.hbrBackground = (HBRUSH)GetStockObject(GRAY_BRUSH);
 434.     window_class.lpszMenuName = "Menu";
 435.     window_class.lpszClassName = class_name;
 436.  
 437.     //teraz rejestrujemy klas─Ö okna g┼é├│wnego
 438.     RegisterClass(&window_class);
 439.  
 440.     /*tworzymy main_window g┼é├│wne
 441.     main_window b─Ödzie mia┼éo zmienne rozmiary, listw─Ö z tytu┼éem, menu systemowym
 442.     i przyciskami do zwijania do ikony i rozwijania na ca┼éy ekran, po utworzeniu
 443.     b─Ödzie widoczne na ekranie */
 444.     main_window = CreateWindow(class_name, "WZR 2018/19, temat 3, wersja h [Y-autopilot, F10-test autop.]", WS_OVERLAPPEDWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPCHILDREN | WS_CLIPSIBLINGS,
 445.         100, 100, 1200, 800, NULL, NULL, hInstance, NULL);
 446.  
 447.  
 448.     ShowWindow(main_window, nCmdShow);
 449.  
 450.     //odswiezamy zawartosc okna
 451.     UpdateWindow(main_window);
 452.  
 453.  
 454.  
 455.     // G┼ü├ôWNA P─śTLA PROGRAMU
 456.  
 457.     // pobranie komunikatu z kolejki je┼Ťli funkcja PeekMessage zwraca warto┼Ť─ç inn─ů ni┼╝ FALSE,
 458.     // w przeciwnym wypadku symulacja wirtualnego ┼Ťwiata wraz z wizualizacj─ů
 459.     ZeroMemory(&system_message, sizeof(system_message));
 460.     while (system_message.message != WM_QUIT)
 461.     {
 462.         if (PeekMessage(&system_message, NULL, 0U, 0U, PM_REMOVE))
 463.         {
 464.             TranslateMessage(&system_message);
 465.             DispatchMessage(&system_message);
 466.         }
 467.         else
 468.         {
 469.             VirtualWorldCycle();    // Cykl wirtualnego ┼Ťwiata
 470.             InvalidateRect(main_window, NULL, FALSE);
 471.         }
 472.     }
 473.  
 474.     return (int)system_message.wParam;
 475. }
 476.  
 477. // ************************************************************************
 478. // ****    Obs┬│uga klawiszy s┬│u┬┐┬╣cych do sterowania obiektami lub
 479. // ****    widokami
 480. void MessagesHandling(UINT message_type, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
 481. {
 482.  
 483.     int LCONTROL = GetKeyState(VK_LCONTROL);
 484.     int RCONTROL = GetKeyState(VK_RCONTROL);
 485.     int LALT = GetKeyState(VK_LMENU);
 486.     int RALT = GetKeyState(VK_RMENU);
 487.  
 488.  
 489.     switch (message_type)
 490.     {
 491.  
 492.     case WM_LBUTTONDOWN: //reakcja na lewy przycisk myszki
 493.     {
 494.         int x = LOWORD(lParam);
 495.         int y = HIWORD(lParam);
 496.         if (mouse_control)
 497.             my_vehicle->F = my_vehicle->F_max;        // si┬│a pchaj┬╣ca do przodu
 498.  
 499.         break;
 500.     }
 501.     case WM_RBUTTONDOWN: //reakcja na prawy przycisk myszki
 502.     {
 503.         int x = LOWORD(lParam);
 504.         int y = HIWORD(lParam);
 505.         int LSHIFT = GetKeyState(VK_LSHIFT);   // sprawdzenie czy lewy Shift wci┼Ťni─Öty, je┼Ťli tak, to LSHIFT == 1
 506.         int RSHIFT = GetKeyState(VK_RSHIFT);
 507.  
 508.         if (mouse_control)
 509.             my_vehicle->F = -my_vehicle->F_max / 2;        // si┬│a pchaj┬╣ca do tylu
 510.         else if (wParam & MK_SHIFT)                    // odznaczanie wszystkich obiekt├│w  
 511.         {
 512.             for (long i = 0; i < terrain.number_of_selected_items; i++)
 513.                 terrain.p[terrain.selected_items[i]].if_selected = 0;
 514.             terrain.number_of_selected_items = 0;
 515.         }
 516.         else                                          // zaznaczenie obiekt├│w
 517.         {
 518.             RECT r;
 519.             //GetWindowRect(main_window,&r);
 520.             GetClientRect(main_window, &r);
 521.             //Vector3 w = Cursor3dCoordinates(x, r.bottom - r.top - y);
 522.             Vector3 w = terrain.Cursor3D_CoordinatesWithoutParallax(x, r.bottom - r.top - y);
 523.  
 524.  
 525.             //float radius = (w - point_click).length();
 526.             float min_dist = 1e10;
 527.             long index_min = -1;
 528.             bool if_movable_obj;
 529.             for (map<int, MovableObject*>::iterator it = network_vehicles.begin(); it != network_vehicles.end(); ++it)
 530.             {
 531.                 if (it->second)
 532.                 {
 533.                     MovableObject *ob = it->second;
 534.                     float xx, yy, zz;
 535.                     ScreenCoordinates(&xx, &yy, &zz, ob->state.vPos);
 536.                     yy = r.bottom - r.top - yy;
 537.                     float odl_kw = (xx - x)*(xx - x) + (yy - y)*(yy - y);
 538.                     if (min_dist > odl_kw)
 539.                     {
 540.                         min_dist = odl_kw;
 541.                         index_min = ob->iID;
 542.                         if_movable_obj = 1;
 543.                     }
 544.                 }
 545.             }
 546.  
 547.  
 548.             // trzeba to przerobi─ç na wersj─Ö sektorow─ů, gdy┼╝ przedmiot├│w mo┼╝e by─ç du┼╝o!
 549.             // niestety nie jest to proste.
 550.  
 551.             //Item **wsk_prz = NULL;
 552.             //long liczba_prz_w_prom = terrain.ItemsInRadius(&wsk_prz, w,100);
 553.  
 554.             for (long i = 0; i < terrain.number_of_items; i++)
 555.             {
 556.                 float xx, yy, zz;
 557.                 Vector3 placement;
 558.                 if ((terrain.p[i].type == ITEM_EDGE) || (terrain.p[i].type == ITEM_WALL))
 559.                 {
 560.                     placement = (terrain.p[terrain.p[i].param_i[0]].vPos + terrain.p[terrain.p[i].param_i[1]].vPos) / 2;
 561.                 }
 562.                 else
 563.                     placement = terrain.p[i].vPos;
 564.                 ScreenCoordinates(&xx, &yy, &zz, placement);
 565.                 yy = r.bottom - r.top - yy;
 566.                 float odl_kw = (xx - x)*(xx - x) + (yy - y)*(yy - y);
 567.                 if (min_dist > odl_kw)
 568.                 {
 569.                     min_dist = odl_kw;
 570.                     index_min = i;
 571.                     if_movable_obj = 0;
 572.                 }
 573.             }
 574.  
 575.             if (index_min > -1)
 576.             {
 577.                 //fprintf(f,"zaznaczono przedmiot %d pol = (%f, %f, %f)\n",ind_min,terrain.p[ind_min].vPos.x,terrain.p[ind_min].vPos.y,terrain.p[ind_min].vPos.z);
 578.                 //terrain.p[ind_min].if_selected = 1 - terrain.p[ind_min].if_selected;
 579.                 if (if_movable_obj)
 580.                 {
 581.                     network_vehicles[index_min]->if_selected = 1 - network_vehicles[index_min]->if_selected;
 582.  
 583.                     if (network_vehicles[index_min]->if_selected)
 584.                         sprintf(par_view.inscription2, "zaznaczono_ obiekt_ID_%d", network_vehicles[index_min]->iID);
 585.                 }
 586.                 else
 587.                 {
 588.                     terrain.SelectUnselectItemOrGroup(index_min);
 589.                 }
 590.                 //char lan[256];
 591.                 //sprintf(lan, "klikni├¬to w przedmiot %d pol = (%f, %f, %f)\n",ind_min,terrain.p[ind_min].vPos.x,terrain.p[ind_min].vPos.y,terrain.p[ind_min].vPos.z);
 592.                 //SetWindowText(main_window,lan);
 593.             }
 594.             Vector3 point_click = Cursor3dCoordinates(x, r.bottom - r.top - y);
 595.  
 596.         }
 597.  
 598.         break;
 599.     }
 600.     case WM_MBUTTONDOWN: //reakcja na ┼ôrodkowy przycisk myszki : uaktywnienie/dezaktywacja sterwania myszkowego
 601.     {
 602.         mouse_control = 1 - mouse_control;
 603.         cursor_x = LOWORD(lParam);
 604.         cursor_y = HIWORD(lParam);
 605.         break;
 606.     }
 607.     case WM_LBUTTONUP: //reakcja na puszczenie lewego przycisku myszki
 608.     {
 609.         if (mouse_control)
 610.             my_vehicle->F = 0.0;        // si┬│a pchaj┬╣ca do przodu
 611.         break;
 612.     }
 613.     case WM_RBUTTONUP: //reakcja na puszczenie lewy przycisk myszki
 614.     {
 615.         if (mouse_control)
 616.             my_vehicle->F = 0.0;        // si┬│a pchaj┬╣ca do przodu
 617.         break;
 618.     }
 619.     case WM_MOUSEMOVE:
 620.     {
 621.         int x = LOWORD(lParam);
 622.         int y = HIWORD(lParam);
 623.         if (mouse_control)
 624.         {
 625.             float wheel_turn_angle = (float)(cursor_x - x) / 20;
 626.             if (wheel_turn_angle > 45) wheel_turn_angle = 45;
 627.             if (wheel_turn_angle < -45) wheel_turn_angle = -45;
 628.             my_vehicle->state.wheel_turn_angle = PI * wheel_turn_angle / 180;
 629.         }
 630.         break;
 631.     }
 632.     case WM_MOUSEWHEEL:     // ruch k├│┬│kiem myszy -> przybli┬┐anie, oddalanie widoku
 633.     {
 634.         int zDelta = GET_WHEEL_DELTA_WPARAM(wParam);  // dodatni do przodu, ujemny do ty┬│u
 635.                                                       //fprintf(f,"zDelta = %d\n",zDelta);          // zwykle +-120, jak si├¬ bardzo szybko zakr├¬ci to czasmi wyjdzie +-240
 636.         if (zDelta > 0) {
 637.             if (par_view.distance > 0.5) par_view.distance /= 1.2;
 638.             else par_view.distance = 0;
 639.         }
 640.         else {
 641.             if (par_view.distance > 0) par_view.distance *= 1.2;
 642.             else par_view.distance = 0.5;
 643.         }
 644.  
 645.         break;
 646.     }
 647.     case WM_KEYDOWN:
 648.     {
 649.  
 650.         switch (LOWORD(wParam))
 651.         {
 652.         case '1':
 653.         {
 654.             if (wpisywanie_kwoty)
 655.             {
 656.                 wpisywana_kwota *= 10;
 657.                 wpisywana_kwota +=1;
 658.             }
 659.             break;
 660.         }
 661.         case '2':
 662.         {
 663.             if (wpisywanie_kwoty)
 664.             {
 665.                 wpisywana_kwota *= 10;
 666.                 wpisywana_kwota += 2;
 667.             }
 668.             break;
 669.         }
 670.         case '3':
 671.         {
 672.             if (wpisywanie_kwoty)
 673.             {
 674.                 wpisywana_kwota *= 10;
 675.                 wpisywana_kwota += 3;
 676.             }
 677.             break;
 678.         }
 679.         case '4':
 680.         {
 681.             if (wpisywanie_kwoty)
 682.             {
 683.                 wpisywana_kwota *= 10;
 684.                 wpisywana_kwota += 4;
 685.             }           break;
 686.         }
 687.         case '5':
 688.         {
 689.             if (wpisywanie_kwoty)
 690.             {
 691.                 wpisywana_kwota *= 10;
 692.                 wpisywana_kwota += 5;
 693.             }           break;
 694.         }
 695.         case '6':
 696.         {
 697.             if (wpisywanie_kwoty)
 698.             {
 699.                 wpisywana_kwota *= 10;
 700.                 wpisywana_kwota += 6;
 701.             }           break;
 702.         }
 703.         case '7':
 704.         {
 705.             if (wpisywanie_kwoty)
 706.             {
 707.                 wpisywana_kwota *= 10;
 708.                 wpisywana_kwota += 7;
 709.             }           break;
 710.         }
 711.         case '8':
 712.         {
 713.             if (wpisywanie_kwoty)
 714.             {
 715.                 wpisywana_kwota *= 10;
 716.                 wpisywana_kwota += 8;
 717.             }           break;
 718.         }
 719.         case '9':
 720.         {
 721.             if (wpisywanie_kwoty)
 722.             {
 723.                 wpisywana_kwota *= 10;
 724.                 wpisywana_kwota += 9;
 725.             }           break;
 726.         }
 727.         case '0':
 728.         {
 729.             if (wpisywanie_kwoty)
 730.             {
 731.                 wpisywana_kwota *= 10;
 732.                 wpisywana_kwota += 0;
 733.             }           break;
 734.         }
 735.         case VK_DELETE:
 736.         {
 737.             if (wpisywanie_kwoty)
 738.             {
 739.                 wpisywana_kwota /= 10;
 740.             }           break;
 741.         }
 742.         case VK_SHIFT:
 743.         {
 744.             SHIFT_pressed = 1;
 745.             break;
 746.         }
 747.         case VK_CONTROL:
 748.         {
 749.             CTRL_pressed = 1;
 750.             break;
 751.         }
 752.         case VK_MENU:
 753.         {
 754.             ALT_pressed = 1;
 755.             break;
 756.         }
 757.  
 758.         case VK_SPACE:
 759.         {
 760.             my_vehicle->breaking_degree = 1.0;       // stopie├▒ hamowania (reszta zale┬┐y od si┬│y docisku i wsp. tarcia)
 761.             break;                       // 1.0 to maksymalny stopie├▒ (np. zablokowanie k├│┬│)
 762.         }
 763.         case VK_UP:
 764.         {
 765.             if (CTRL_pressed && par_view.top_view)
 766.                 par_view.shift_to_bottom += par_view.distance / 2;       // przesuni─Öcie widoku z kamery w g├│r─Ö
 767.             else
 768.                 my_vehicle->F = my_vehicle->F_max;        // si┬│a pchaj┬╣ca do przodu
 769.             break;
 770.         }
 771.         case VK_DOWN:
 772.         {
 773.             if (CTRL_pressed && par_view.top_view)
 774.                 par_view.shift_to_bottom -= par_view.distance / 2;       // przesuni─Öcie widoku z kamery w d├│┼é
 775.             else
 776.                 my_vehicle->F = -my_vehicle->F_max / 2;        // sila pchajaca do tylu
 777.             break;
 778.         }
 779.         case VK_LEFT:
 780.         {
 781.             if (CTRL_pressed && par_view.top_view)
 782.                 par_view.shift_to_right += par_view.distance / 2;
 783.             else
 784.             {
 785.                 if (my_vehicle->steer_wheel_speed < 0) {
 786.                     my_vehicle->steer_wheel_speed = 0;
 787.                     my_vehicle->if_keep_steer_wheel = true;
 788.                 }
 789.                 else {
 790.                     if (SHIFT_pressed) my_vehicle->steer_wheel_speed = 0.5;
 791.                     else my_vehicle->steer_wheel_speed = 0.5 / 4;
 792.                 }
 793.             }
 794.  
 795.             break;
 796.         }
 797.         case VK_RIGHT:
 798.         {
 799.             if (CTRL_pressed && par_view.top_view)
 800.                 par_view.shift_to_right -= par_view.distance / 2;
 801.             else
 802.             {
 803.                 if (my_vehicle->steer_wheel_speed > 0) {
 804.                     my_vehicle->steer_wheel_speed = 0;
 805.                     my_vehicle->if_keep_steer_wheel = true;
 806.                 }
 807.                 else {
 808.                     if (SHIFT_pressed) my_vehicle->steer_wheel_speed = -0.5;
 809.                     else my_vehicle->steer_wheel_speed = -0.5 / 4;
 810.                 }
 811.             }
 812.             break;
 813.         }
 814.         case VK_HOME:
 815.         {
 816.             if (CTRL_pressed && par_view.top_view)
 817.                 par_view.shift_to_right = par_view.shift_to_bottom = 0;
 818.  
 819.             break;
 820.         }
 821.         case 'W':   // przybli┬┐enie widoku
 822.         {
 823.             //initial_camera_position = initial_camera_position - initial_camera_direction*0.3;
 824.             if (par_view.distance > 0.5)par_view.distance /= 1.2;
 825.             else par_view.distance = 0;
 826.             break;
 827.         }
 828.         case 'S':   // distance widoku
 829.         {
 830.             //initial_camera_position = initial_camera_position + initial_camera_direction*0.3;
 831.             if (par_view.distance > 0) par_view.distance *= 1.2;
 832.             else par_view.distance = 0.5;
 833.             break;
 834.         }
 835.         case 'Q':   // widok z g├│ry
 836.         {
 837.             par_view.top_view = 1 - par_view.top_view;
 838.             if (par_view.top_view)
 839.                 SetWindowText(main_window, "W┼é─ůczono widok z g├│ry!");
 840.             else
 841.                 SetWindowText(main_window, "Wy┼é─ůczono widok z g├│ry.");
 842.             break;
 843.         }
 844.         case 'E':   // obr├│t kamery ku g├│rze (wzgl├¬dem lokalnej osi z)
 845.         {
 846.             par_view.cam_angle_z += PI * 5 / 180;
 847.             break;
 848.         }
 849.         case 'D':   // obr├│t kamery ku do┬│owi (wzgl├¬dem lokalnej osi z)
 850.         {
 851.             par_view.cam_angle_z -= PI * 5 / 180;
 852.             break;
 853.         }
 854.         case 'A':   // w┬│┬╣czanie, wy┬│┬╣czanie trybu ┼ôledzenia obiektu
 855.         {
 856.             par_view.tracking = 1 - par_view.tracking;
 857.             break;
 858.         }
 859.         case 'Z':   // zoom - zmniejszenie k┬╣ta widzenia
 860.         {
 861.             par_view.zoom /= 1.1;
 862.             RECT rc;
 863.             GetClientRect(main_window, &rc);
 864.             WindowSizeChange(rc.right - rc.left, rc.bottom - rc.top);
 865.             break;
 866.         }
 867.         case 'X':   // zoom - zwi├¬kszenie k┬╣ta widzenia
 868.         {
 869.             par_view.zoom *= 1.1;
 870.             RECT rc;
 871.             GetClientRect(main_window, &rc);
 872.             WindowSizeChange(rc.right - rc.left, rc.bottom - rc.top);
 873.             break;
 874.         }
 875.  
 876.         case 'F':  // przekazanie 10 kg paliwa pojazdom zaznaczonym
 877.         {
 878.             for (map<int, MovableObject*>::iterator it = network_vehicles.begin(); it != network_vehicles.end(); ++it)
 879.             {
 880.                 if (it->second)
 881.                 {
 882.                     MovableObject *ob = it->second;
 883.                     if (ob->if_selected)
 884.                         float ilosc_p = TransferSending(ob->iID, FUEL, 10);
 885.                 }
 886.             }
 887.             break;
 888.         }
 889.         case 'G':  // przekazanie 100 jednostek gotowki pojazdom zaznaczonym
 890.         {
 891.             for (map<int, MovableObject*>::iterator it = network_vehicles.begin(); it != network_vehicles.end(); ++it)
 892.             {
 893.                 if (it->second)
 894.                 {
 895.                     MovableObject *ob = it->second;
 896.                     if (ob->if_selected)
 897.                         float ilosc_p = TransferSending(ob->iID, MONEY, 100);
 898.                 }
 899.             }
 900.             break;
 901.         }
 902.         case 'K':  // K JAK KUPUJ
 903.         {
 904.             if (!is_licytacja)
 905.             {
 906.                 is_licytacja = true;
 907.  
 908.                 Frame frame;
 909.                 frame.state = my_vehicle->State();               // state w┼éasnego obiektu
 910.                 frame.iID = my_vehicle->iID;
 911.                 frame.frame_type = 90;
 912.                 frame.transfer_value = my_vehicle->State().money;
 913.                
 914.                 autor_licytacji = my_vehicle->iID;
 915.                 akutalna_oferta = my_vehicle->State().money;
 916.  
 917.                 sprintf(par_view.inscription2, "Wyslano_oferte_kupna_paliwa");
 918.                 multi_send->send((char*)&frame, sizeof(Frame));  // wys┼éanie komunikatu do pozosta┼éych aplikacji
 919.  
 920.             }
 921.             else
 922.             {
 923.                 if (wpisywanie_kwoty == false)
 924.                 {
 925.                     wpisywanie_kwoty = true;
 926.                 }
 927.                 else
 928.                 {
 929.                    
 930.                     if (wpisywana_kwota > akutalna_oferta || wpisywana_kwota > my_vehicle->State().money || my_vehicle->State().amount_of_fuel < 2)
 931.                     {
 932.                         sprintf(par_view.inscription2, "Za duza kwota lub za malo paliwa");
 933.                     }
 934.                     else
 935.                     {
 936.                         Frame frame;
 937.                         frame.state = my_vehicle->State();               // state w┼éasnego obiektu
 938.                         frame.iID = my_vehicle->iID;
 939.                         frame.frame_type = 91;
 940.                         frame.transfer_value = wpisywana_kwota;
 941.                        
 942.  
 943.                    
 944.                    
 945.  
 946.                         sprintf(par_view.inscription2, "Wyslano_oferte_kupna_paliwa");
 947.                         multi_send->send((char*)&frame, sizeof(Frame));  // wys┼éanie komunikatu do pozosta┼éych aplikacji
 948.                     }
 949.                     wpisywanie_kwoty = false;
 950.                     wpisywana_kwota = 0;
 951.  
 952.                    
 953.                 }
 954.             }
 955.             break;
 956.         }
 957.         case 'P':  // zaproszenie do grupy
 958.         {
 959.             if (my_vehicle->state.if_autonomous == 0)
 960.             {
 961.                 float minDist = 300;
 962.                 MovableObject* chosenOne = my_vehicle;
 963.                 int chosenId = my_vehicle->iID;
 964.                 for (map<int, MovableObject*>::iterator i = network_vehicles.begin(); i != network_vehicles.end(); i++)
 965.                 {
 966.                     if (i->first == my_vehicle->iID)continue;
 967.                     float x2 = (i->second)->state.vPos.x;
 968.                     float y2 = (i->second)->state.vPos.y;
 969.                     float z2 = (i->second)->state.vPos.z;
 970.  
 971.                     float dist = sqrt((my_vehicle->state.vPos.x - x2)*(my_vehicle->state.vPos.x - x2) + (my_vehicle->state.vPos.y - y2)*(my_vehicle->state.vPos.y - y2) + (my_vehicle->state.vPos.z - z2)*(my_vehicle->state.vPos.z - z2));
 972.                     if (dist < minDist) {
 973.                         minDist = dist;
 974.                         chosenOne = i->second;
 975.                         chosenId = i->first;
 976.                     }
 977.                 }
 978.                 if (chosenOne->state.if_autonomous != 0)
 979.                 {
 980.                     sprintf(par_view.inscription2, "%d_jest_juz_w_druzynie_lub_zostal_zaproszony - nie mozna zaprosic tego gracza.", chosenId);
 981.                 }
 982.                 else
 983.                 {
 984.                     Frame frame;
 985.                     frame.state = my_vehicle->State();               // state w┼éasnego obiektu
 986.                     frame.iID = my_vehicle->iID;
 987.                     frame.frame_type = 70;
 988.                     frame.iID_receiver = chosenId;
 989.  
 990.                     frame.team_number = my_vehicle->iID;
 991.                     my_vehicle->state.if_autonomous = -1;
 992.  
 993.                     sprintf(par_view.inscription2, "Wyslano_zaproszenie_do:%d", chosenId);
 994.                     multi_send->send((char*)&frame, sizeof(Frame));  // wys┼éanie komunikatu do pozosta┼éych aplikacji
 995.                     waiting_for_accept = true;
 996.                 }
 997.             }
 998.             else if (my_vehicle->state.if_autonomous == -1 && waiting_for_accept == false)
 999.             {
 1000.                 my_vehicle->state.if_autonomous = invited_team;
 1001.                 Frame frame;
 1002.                 frame.state = my_vehicle->State();               // state w┼éasnego obiektu
 1003.                 frame.iID = my_vehicle->iID;
 1004.                 frame.frame_type = 71;
 1005.                 frame.iID_receiver = invited_team;
 1006.                 frame.transfer_type = MONEY;
 1007.                 my_vehicle->setColor(invited_team % 1000); //ustawienie koloru
 1008.                 sprintf(par_view.inscription2, "Przyjeto_zaroszenie.");
 1009.                 multi_send->send((char*)&frame, sizeof(Frame));  // wys┼éanie komunikatu do pozosta┼éych aplikacji
 1010.             }
 1011.             break;
 1012.         }
 1013.         case 'O':
 1014.         {
 1015.             if (my_vehicle->state.if_autonomous == -1 && waiting_for_accept == false)
 1016.             {
 1017.                 my_vehicle->state.if_autonomous = 0;
 1018.                 Frame frame;
 1019.                 frame.state = my_vehicle->State();               // state w┼éasnego obiektu
 1020.                 frame.iID = my_vehicle->iID;
 1021.                 frame.frame_type = 71;
 1022.                 frame.iID_receiver = invited_team;
 1023.                 frame.transfer_type = FUEL;
 1024.                 sprintf(par_view.inscription2, "Odrzucono_zaroszenie.");
 1025.                 multi_send->send((char*)&frame, sizeof(Frame));  // wys┼éanie komunikatu do pozosta┼éych aplikacji
 1026.             }
 1027.         }
 1028.         case 'L':     // rozpocz─Öcie zaznaczania metod─ů lasso
 1029.             L_pressed = true;
 1030.             break;
 1031.  
 1032.  
 1033.         } // switch po klawiszach
 1034.  
 1035.         break;
 1036.     }
 1037.  
 1038.     case WM_KEYUP:
 1039.     {
 1040.         switch (LOWORD(wParam))
 1041.         {
 1042.         case VK_SHIFT:
 1043.         {
 1044.             SHIFT_pressed = 0;
 1045.             break;
 1046.         }
 1047.         case VK_CONTROL:
 1048.         {
 1049.             CTRL_pressed = 0;
 1050.             break;
 1051.         }
 1052.         case VK_MENU:
 1053.         {
 1054.             ALT_pressed = 0;
 1055.             break;
 1056.         }
 1057.         case 'L':     // zakonczenie zaznaczania metod─ů lasso
 1058.             L_pressed = false;
 1059.             break;
 1060.         case VK_SPACE:
 1061.         {
 1062.             my_vehicle->breaking_degree = 0.0;
 1063.             break;
 1064.         }
 1065.         case VK_UP:
 1066.         {
 1067.             my_vehicle->F = 0.0;
 1068.  
 1069.             break;
 1070.         }
 1071.         case VK_DOWN:
 1072.         {
 1073.             my_vehicle->F = 0.0;
 1074.             break;
 1075.         }
 1076.         case VK_LEFT:
 1077.         {
 1078.             if (my_vehicle->if_keep_steer_wheel) my_vehicle->steer_wheel_speed = -0.5 / 4;
 1079.             else my_vehicle->steer_wheel_speed = 0;
 1080.             my_vehicle->if_keep_steer_wheel = false;
 1081.             break;
 1082.         }
 1083.         case VK_RIGHT:
 1084.         {
 1085.             if (my_vehicle->if_keep_steer_wheel) my_vehicle->steer_wheel_speed = 0.5 / 4;
 1086.             else my_vehicle->steer_wheel_speed = 0;
 1087.             my_vehicle->if_keep_steer_wheel = false;
 1088.             break;
 1089.         }
 1090.  
 1091.         }
 1092.  
 1093.         break;
 1094.     }
 1095.  
 1096.     } // switch po komunikatach
 1097. }
 1098.  
 1099. /********************************************************************
 1100. FUNKCJA OKNA realizujaca przetwarzanie meldunk├│w kierowanych do okna aplikacji*/
 1101. LRESULT CALLBACK WndProc(HWND main_window, UINT message_type, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
 1102. {
 1103.  
 1104.     // PONI┼╗SZA INSTRUKCJA DEFINIUJE REAKCJE APLIKACJI NA POSZCZEG├ôLNE MELDUNKI
 1105.  
 1106.     MessagesHandling(message_type, wParam, lParam);
 1107.  
 1108.     switch (message_type)
 1109.     {
 1110.     case WM_CREATE:  //system_message wysy┼éany w momencie tworzenia okna
 1111.     {
 1112.  
 1113.         g_context = GetDC(main_window);
 1114.  
 1115.         srand((unsigned)time(NULL));
 1116.         int result = GraphicsInitialization(g_context);
 1117.         if (result == 0)
 1118.         {
 1119.             printf("nie udalo sie otworzyc okna graficznego\n");
 1120.             //exit(1);
 1121.         }
 1122.  
 1123.         InteractionInitialisation();
 1124.  
 1125.         SetTimer(main_window, 1, 10, NULL);
 1126.  
 1127.         return 0;
 1128.     }
 1129.     case WM_KEYDOWN:
 1130.     {
 1131.         switch (LOWORD(wParam))
 1132.         {
 1133.         case VK_F1:  // wywolanie systemu pomocy
 1134.         {
 1135.             char lan[1024], lan_bie[1024];
 1136.             //GetSystemDirectory(lan_sys,1024);
 1137.             GetCurrentDirectory(1024, lan_bie);
 1138.             strcpy(lan, "C:\\Program Files\\Internet Explorer\\iexplore ");
 1139.             strcat(lan, lan_bie);
 1140.             strcat(lan, "\\pomoc.htm");
 1141.             int wyni = WinExec(lan, SW_NORMAL);
 1142.             if (wyni < 32)  // proba uruchominia pomocy nie powiodla sie
 1143.             {
 1144.                 strcpy(lan, "C:\\Program Files\\Mozilla Firefox\\firefox ");
 1145.                 strcat(lan, lan_bie);
 1146.                 strcat(lan, "\\pomoc.htm");
 1147.                 wyni = WinExec(lan, SW_NORMAL);
 1148.                 if (wyni < 32)
 1149.                 {
 1150.                     char lan_win[1024];
 1151.                     GetWindowsDirectory(lan_win, 1024);
 1152.                     strcat(lan_win, "\\notepad pomoc.txt ");
 1153.                     wyni = WinExec(lan_win, SW_NORMAL);
 1154.                 }
 1155.             }
 1156.             break;
 1157.         }
 1158.         case VK_F4:  // w┼é─ůczanie/ wy┼é─ůczanie trybu edycji terrainu
 1159.         {
 1160.             terrain_edition_mode = 1 - terrain_edition_mode;
 1161.             if (terrain_edition_mode)
 1162.                 SetWindowText(main_window, "TRYB EDYCJI TERENU F2-SaveMapToFile, F1-pomoc");
 1163.             else
 1164.                 SetWindowText(main_window, "WYJSCIE Z TRYBU EDYCJI TERENU");
 1165.             break;
 1166.         }
 1167.         case VK_ESCAPE:   // wyj┼Ťcie z programu
 1168.         {
 1169.             SendMessage(main_window, WM_DESTROY, 0, 0);
 1170.             break;
 1171.         }
 1172.         }
 1173.         return 0;
 1174.     }
 1175.  
 1176.     case WM_PAINT:
 1177.     {
 1178.         PAINTSTRUCT paint;
 1179.         HDC context;
 1180.         context = BeginPaint(main_window, &paint);
 1181.  
 1182.         DrawScene();
 1183.         SwapBuffers(context);
 1184.  
 1185.         EndPaint(main_window, &paint);
 1186.  
 1187.  
 1188.  
 1189.         return 0;
 1190.     }
 1191.  
 1192.     case WM_TIMER:
 1193.  
 1194.         return 0;
 1195.  
 1196.     case WM_SIZE:
 1197.     {
 1198.         int cx = LOWORD(lParam);
 1199.         int cy = HIWORD(lParam);
 1200.  
 1201.         WindowSizeChange(cx, cy);
 1202.  
 1203.         return 0;
 1204.     }
 1205.  
 1206.     case WM_DESTROY: //obowi─ůzkowa obs┼éuga meldunku o zamkni─Öciu okna
 1207.         if (lParam == 100)
 1208.             MessageBox(main_window, "Jest zbyt p├│┼║no na do┼é─ůczenie do wirtualnego ┼Ťwiata. Trzeba to zrobi─ç zanim inni uczestnicy zmieni─ů jego state.", "Zamkni─Öcie programu", MB_OK);
 1209.  
 1210.         EndOfInteraction();
 1211.         EndOfGraphics();
 1212.  
 1213.         ReleaseDC(main_window, g_context);
 1214.         KillTimer(main_window, 1);
 1215.  
 1216.         PostQuitMessage(0);
 1217.         return 0;
 1218.  
 1219.     default: //standardowa obs┼éuga pozosta┼éych meldunk├│w
 1220.         return DefWindowProc(main_window, message_type, wParam, lParam);
 1221.     }
 1222.  
 1223. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top