Advertisement
RiccB

Anti Cheat - FIX

Nov 1st, 2017
120
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. new bool:duzus[MAX_VEHICLES];
 2.  
 3.  
 4. stock IsPlayerNearPNS(playerid)
 5. {
 6. if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid,15,-1904.4613,284.3640,41.0469)) return 1; // pns wang
 7. if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid,15,2393.9219,1490.0908,10.6417)) return 1; // near casino
 8. if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid,15,1025.0333,-1024.4900,32.1016)) return 1; // tample
 9. if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid,15,487.4272,-1740.6165,11.1334)) return 1; // santa
 10. if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid,15,1976.1138,2162.2119,11.0703)) return 1; // red east
 11. if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid,15,-2425.7561,1021.0601,50.3977)) return 1; // juniper
 12. if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid,15,2064.3638,-1831.4796,13.5469)) return 1; // idlewood
 13. if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid,15,-100.0151,1117.9094,19.7417)) return 1; // FC
 14. if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid,15,-1420.4873,2584.8186,55.8433)) return 1; // El Quarabos
 15. if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid,15,719.9288,-458.2310,16.3359)) return 1; // El Quarabos
 16. return 0;
 17. }
 18.  
 19. stock ACFix(playerid,vehicleid)
 20. {
 21. new Float:hp;
 22. GetVehicleHealth(vehicleid,hp);
 23. if(IsPlayerInVehicle(playerid,vehicleid) && hp < 999 && duzus[vehicleid]==false) duzus[vehicleid] = true;
 24. if(!IsPlayerInVehicle(playerid,vehicleid)) return 0;
 25. if(GetPlayerState(playerid) != PLAYER_STATE_DRIVER) return 0;
 26. if(duzus[vehicleid]==false) return 0;
 27. if(hp != 1000) return 0;
 28. if(IsPlayerNearPNS(playerid)) return 0;
 29. duzus[vehicleid]=false;
 30. SetTimerEx("KickFixer",500,0,"i",playerid);
 31. return 1;
 32. }
 33.  
 34. forward KickFixer(playerid);
 35. public KickFixer(playerid)
 36. {
 37. new zin[114],name[21];
 38. GetPlayerName(playerid,name,21);
 39. format(zin,114,"[KICK] %s išmestas iš serverio dėl nelegalių programų naudojimo (FIX).",name);
 40. SendClientMessageToAll(0xA52A2AAA,zin);
 41. SendClientMessage(playerid,0xff0000ff,"Buvote išmestas iš serverio dėl nelegalių programų naudojimo.{ffffff} Jei tai įvyko per klaidą, prašome susisiekti su administracija.");
 42. print(zin);
 43. Kick(playerid);
 44. return 1;
 45. }
 46.  
 47.  
 48. public OnPlayerUpdate(playerid)
 49. {
 50. if(IsPlayerInAnyVehicle(playerid))
 51. {
 52. if(IsPlayerNearPNS(playerid)) duzus[GetPlayerVehicleID(playerid)]=false;
 53. ACFix(playerid,GetPlayerVehicleID(playerid));
 54. }
 55. return 1;
 56. }
 57.  
 58.  
 59.  
 60.  
 61.  
 62.  
 63. /*
 64. NAUDOJIMAS :
 65.  
 66. Automobilio sutaisymo komandoje naudot duzus[vehicleid] = false ir atstatyt automobilio gyvybes.
 67.  
 68.  
 69. */
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement