Advertisement
Guest User

f28_173p1.log

a guest
Dec 8th, 2020
444
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 35.25 KB | None | 0 0
 1. Fri Dec 4 13:47:23 2020
 2. Fri Dec 4 13:47:23 2020 Msieve v. 1.54 (SVN 1030)
 3. Fri Dec 4 13:47:23 2020 random seeds: d67da86a bf16f646
 4. Fri Dec 4 13:47:23 2020 factoring 75359857677567477775591199572089983712833461592417886245636285242856904975006218101699473583835659096579121846882256167753696129631926577837465352224445970383870242959089401739 (176 digits)
 5. Fri Dec 4 13:47:24 2020 no P-1/P+1/ECM available, skipping
 6. Fri Dec 4 13:47:24 2020 commencing number field sieve (176-digit input)
 7. Fri Dec 4 13:47:24 2020 R0: 928074647171094496152036391094208962756608
 8. Fri Dec 4 13:47:24 2020 R1: 1
 9. Fri Dec 4 13:47:24 2020 A0: 28
 10. Fri Dec 4 13:47:24 2020 A1: 0
 11. Fri Dec 4 13:47:24 2020 A2: 0
 12. Fri Dec 4 13:47:24 2020 A3: 0
 13. Fri Dec 4 13:47:24 2020 A4: 0
 14. Fri Dec 4 13:47:24 2020 A5: 0
 15. Fri Dec 4 13:47:24 2020 A6: 1
 16. Fri Dec 4 13:47:24 2020 skew 1.00, size 1.424e-12, alpha 2.274, combined = 1.491e-13 rroots = 0
 17. Fri Dec 4 13:47:24 2020
 18. Fri Dec 4 13:47:24 2020 commencing relation filtering
 19. Fri Dec 4 13:47:24 2020 setting target matrix density to 120.0
 20. Fri Dec 4 13:47:24 2020 estimated available RAM is 16021.5 MB
 21. Fri Dec 4 13:47:24 2020 commencing duplicate removal, pass 1
 22. Fri Dec 4 13:48:32 2020 error -9 reading relation 6680381
 23. Fri Dec 4 13:48:39 2020 error -15 reading relation 7363607
 24. Fri Dec 4 13:49:15 2020 error -1 reading relation 10896044
 25. Fri Dec 4 13:50:12 2020 error -1 reading relation 16545170
 26. Fri Dec 4 13:50:19 2020 error -9 reading relation 17260956
 27. Fri Dec 4 13:50:20 2020 error -9 reading relation 17293594
 28. Fri Dec 4 13:50:26 2020 error -15 reading relation 17952682
 29. Fri Dec 4 13:50:30 2020 error -9 reading relation 18303361
 30. Fri Dec 4 13:50:45 2020 error -9 reading relation 19833999
 31. Fri Dec 4 13:50:47 2020 error -15 reading relation 19985259
 32. Fri Dec 4 13:50:47 2020 error -9 reading relation 19999363
 33. Fri Dec 4 13:50:47 2020 error -9 reading relation 19999472
 34. Fri Dec 4 13:50:47 2020 error -9 reading relation 20016154
 35. Fri Dec 4 13:50:52 2020 error -5 reading relation 20488835
 36. Fri Dec 4 13:51:13 2020 error -9 reading relation 22836711
 37. Fri Dec 4 13:51:31 2020 error -9 reading relation 24928409
 38. Fri Dec 4 13:51:44 2020 error -9 reading relation 26459740
 39. Fri Dec 4 13:51:47 2020 error -15 reading relation 26859494
 40. Fri Dec 4 13:51:52 2020 error -15 reading relation 27420146
 41. Fri Dec 4 13:51:57 2020 error -1 reading relation 28007049
 42. Fri Dec 4 13:52:02 2020 error -9 reading relation 28769874
 43. Fri Dec 4 13:52:04 2020 error -9 reading relation 28953123
 44. Fri Dec 4 13:52:09 2020 error -5 reading relation 29624098
 45. Fri Dec 4 13:52:14 2020 error -5 reading relation 30266720
 46. Fri Dec 4 13:52:17 2020 error -15 reading relation 30717300
 47. Fri Dec 4 13:52:19 2020 error -5 reading relation 30884427
 48. Fri Dec 4 13:52:20 2020 error -5 reading relation 31061492
 49. Fri Dec 4 13:52:25 2020 error -9 reading relation 31657994
 50. Fri Dec 4 13:52:25 2020 error -5 reading relation 31657995
 51. Fri Dec 4 13:52:28 2020 error -15 reading relation 32130542
 52. Fri Dec 4 13:52:29 2020 error -9 reading relation 32162586
 53. Fri Dec 4 13:52:29 2020 error -9 reading relation 32219049
 54. Fri Dec 4 13:52:32 2020 error -9 reading relation 32612121
 55. Fri Dec 4 13:52:33 2020 error -1 reading relation 32698213
 56. Fri Dec 4 13:52:38 2020 error -9 reading relation 33391496
 57. Fri Dec 4 13:52:40 2020 error -15 reading relation 33666472
 58. Fri Dec 4 13:52:42 2020 error -9 reading relation 33922048
 59. Fri Dec 4 13:52:47 2020 error -15 reading relation 34616265
 60. Fri Dec 4 13:52:47 2020 error -9 reading relation 34621626
 61. Fri Dec 4 13:53:12 2020 error -1 reading relation 37850490
 62. Fri Dec 4 13:53:16 2020 error -1 reading relation 38424853
 63. Fri Dec 4 13:53:21 2020 error -5 reading relation 39129404
 64. Fri Dec 4 13:53:21 2020 error -15 reading relation 39193866
 65. Fri Dec 4 13:53:23 2020 error -9 reading relation 39478746
 66. Fri Dec 4 13:53:35 2020 error -15 reading relation 41162503
 67. Fri Dec 4 13:53:38 2020 error -9 reading relation 41597023
 68. Fri Dec 4 13:53:42 2020 error -9 reading relation 42122637
 69. Fri Dec 4 13:53:43 2020 error -9 reading relation 42313377
 70. Fri Dec 4 13:53:50 2020 error -1 reading relation 43210798
 71. Fri Dec 4 13:53:50 2020 error -9 reading relation 43348710
 72. Fri Dec 4 13:53:58 2020 error -9 reading relation 44452510
 73. Fri Dec 4 13:53:59 2020 error -15 reading relation 44569165
 74. Fri Dec 4 13:54:05 2020 error -15 reading relation 45431821
 75. Fri Dec 4 13:54:15 2020 error -1 reading relation 46871830
 76. Fri Dec 4 13:54:22 2020 error -15 reading relation 47857095
 77. Fri Dec 4 13:54:29 2020 error -1 reading relation 48736718
 78. Fri Dec 4 13:54:35 2020 error -9 reading relation 49587267
 79. Fri Dec 4 13:54:40 2020 error -1 reading relation 50341126
 80. Fri Dec 4 13:55:12 2020 error -9 reading relation 54921987
 81. Fri Dec 4 13:55:16 2020 error -9 reading relation 55444440
 82. Fri Dec 4 13:55:22 2020 error -1 reading relation 56328264
 83. Fri Dec 4 13:55:33 2020 error -9 reading relation 57552662
 84. Fri Dec 4 13:55:35 2020 error -15 reading relation 57662774
 85. Fri Dec 4 13:55:55 2020 error -15 reading relation 59663617
 86. Fri Dec 4 13:56:02 2020 error -5 reading relation 60280258
 87. Fri Dec 4 13:56:12 2020 error -15 reading relation 61233734
 88. Fri Dec 4 13:56:16 2020 error -9 reading relation 61615952
 89. Fri Dec 4 13:56:26 2020 error -9 reading relation 62605186
 90. Fri Dec 4 13:56:54 2020 error -9 reading relation 65354464
 91. Fri Dec 4 13:56:54 2020 error -15 reading relation 65356115
 92. Fri Dec 4 13:56:54 2020 error -9 reading relation 65370693
 93. Fri Dec 4 13:57:18 2020 error -15 reading relation 67668575
 94. Fri Dec 4 13:57:22 2020 error -9 reading relation 68060077
 95. Fri Dec 4 13:57:35 2020 error -5 reading relation 69428278
 96. Fri Dec 4 13:57:38 2020 error -1 reading relation 69645322
 97. Fri Dec 4 13:57:43 2020 error -1 reading relation 70149393
 98. Fri Dec 4 13:57:49 2020 error -15 reading relation 70738026
 99. Fri Dec 4 13:57:50 2020 error -9 reading relation 70891584
 100. Fri Dec 4 13:57:53 2020 error -15 reading relation 71180002
 101. Fri Dec 4 13:57:57 2020 error -15 reading relation 71575413
 102. Fri Dec 4 13:58:03 2020 error -1 reading relation 72127230
 103. Fri Dec 4 13:58:07 2020 error -9 reading relation 72579896
 104. Fri Dec 4 13:58:12 2020 error -9 reading relation 73046494
 105. Fri Dec 4 13:58:21 2020 error -5 reading relation 73946795
 106. Fri Dec 4 13:58:23 2020 error -9 reading relation 74099550
 107. Fri Dec 4 13:58:43 2020 error -5 reading relation 76122790
 108. Fri Dec 4 13:58:43 2020 error -15 reading relation 76131137
 109. Fri Dec 4 13:58:47 2020 error -1 reading relation 76444824
 110. Fri Dec 4 13:58:50 2020 error -15 reading relation 76772516
 111. Fri Dec 4 13:58:54 2020 error -15 reading relation 77142926
 112. Fri Dec 4 13:59:09 2020 error -9 reading relation 78608043
 113. Fri Dec 4 13:59:18 2020 error -9 reading relation 79473400
 114. Fri Dec 4 13:59:18 2020 error -5 reading relation 79493125
 115. Fri Dec 4 13:59:33 2020 error -9 reading relation 81022223
 116. Fri Dec 4 13:59:47 2020 error -15 reading relation 82381569
 117. Fri Dec 4 13:59:47 2020 error -15 reading relation 82383117
 118. Fri Dec 4 13:59:52 2020 error -9 reading relation 82856188
 119. Fri Dec 4 14:00:01 2020 error -9 reading relation 83708111
 120. Fri Dec 4 14:00:01 2020 error -9 reading relation 83762750
 121. Fri Dec 4 14:00:03 2020 error -9 reading relation 83895179
 122. Fri Dec 4 14:00:05 2020 error -9 reading relation 84171188
 123. Fri Dec 4 14:00:06 2020 error -9 reading relation 84252733
 124. Fri Dec 4 14:00:13 2020 error -1 reading relation 84933942
 125. Fri Dec 4 14:00:23 2020 error -9 reading relation 85860548
 126. Fri Dec 4 14:00:39 2020 error -1 reading relation 87511841
 127. Fri Dec 4 14:00:47 2020 error -9 reading relation 88269386
 128. Fri Dec 4 14:01:31 2020 error -1 reading relation 92625062
 129. Fri Dec 4 14:01:44 2020 error -9 reading relation 93823580
 130. Fri Dec 4 14:01:54 2020 error -9 reading relation 94827394
 131. Fri Dec 4 14:02:07 2020 error -1 reading relation 96109341
 132. Fri Dec 4 14:02:11 2020 error -1 reading relation 96523264
 133. Fri Dec 4 14:02:17 2020 error -9 reading relation 97147478
 134. Fri Dec 4 14:02:19 2020 error -9 reading relation 97269433
 135. Fri Dec 4 14:02:21 2020 error -9 reading relation 97488230
 136. Fri Dec 4 14:02:31 2020 error -9 reading relation 98542547
 137. Fri Dec 4 14:02:32 2020 error -1 reading relation 98612887
 138. Fri Dec 4 14:02:36 2020 error -1 reading relation 98997849
 139. Fri Dec 4 14:02:38 2020 error -9 reading relation 99225074
 140. Fri Dec 4 14:02:45 2020 error -9 reading relation 99839007
 141. Fri Dec 4 14:03:03 2020 error -15 reading relation 101596869
 142. Fri Dec 4 14:03:08 2020 error -1 reading relation 102081833
 143. Fri Dec 4 14:04:50 2020 error -5 reading relation 112225882
 144. Fri Dec 4 14:04:56 2020 error -9 reading relation 112792653
 145. Fri Dec 4 14:05:01 2020 error -9 reading relation 113250894
 146. Fri Dec 4 14:05:10 2020 error -9 reading relation 114154401
 147. Fri Dec 4 14:05:11 2020 error -9 reading relation 114226023
 148. Fri Dec 4 14:05:15 2020 error -1 reading relation 114611730
 149. Fri Dec 4 14:05:15 2020 error -9 reading relation 114611839
 150. Fri Dec 4 14:05:36 2020 error -15 reading relation 116705614
 151. Fri Dec 4 14:05:41 2020 error -9 reading relation 117196548
 152. Fri Dec 4 14:05:41 2020 error -9 reading relation 117196658
 153. Fri Dec 4 14:05:50 2020 error -15 reading relation 118137610
 154. Fri Dec 4 14:05:56 2020 error -1 reading relation 118675061
 155. Fri Dec 4 14:06:03 2020 error -9 reading relation 119354717
 156. Fri Dec 4 14:06:07 2020 error -5 reading relation 119796538
 157. Fri Dec 4 14:06:11 2020 error -1 reading relation 120181896
 158. Fri Dec 4 14:06:23 2020 error -1 reading relation 121379515
 159. Fri Dec 4 14:06:30 2020 error -9 reading relation 122057802
 160. Fri Dec 4 14:06:35 2020 error -9 reading relation 122569361
 161. Fri Dec 4 14:06:39 2020 error -15 reading relation 122980429
 162. Fri Dec 4 14:06:47 2020 error -5 reading relation 123710791
 163. Fri Dec 4 14:06:49 2020 error -9 reading relation 123930505
 164. Fri Dec 4 14:07:04 2020 error -9 reading relation 125432498
 165. Fri Dec 4 14:07:07 2020 error -15 reading relation 125717573
 166. Fri Dec 4 14:07:07 2020 error -9 reading relation 125730677
 167. Fri Dec 4 14:07:08 2020 error -15 reading relation 125759652
 168. Fri Dec 4 14:07:19 2020 error -15 reading relation 126853777
 169. Fri Dec 4 14:07:20 2020 error -9 reading relation 127000860
 170. Fri Dec 4 14:07:40 2020 error -15 reading relation 128999082
 171. Fri Dec 4 14:07:44 2020 error -9 reading relation 129391329
 172. Fri Dec 4 14:07:47 2020 error -15 reading relation 129597201
 173. Fri Dec 4 14:07:59 2020 error -9 reading relation 130838090
 174. Fri Dec 4 14:08:15 2020 error -9 reading relation 132412086
 175. Fri Dec 4 14:08:18 2020 error -1 reading relation 132641738
 176. Fri Dec 4 14:08:19 2020 error -9 reading relation 132813335
 177. Fri Dec 4 14:08:40 2020 error -5 reading relation 134816981
 178. Fri Dec 4 14:08:42 2020 error -9 reading relation 135020655
 179. Fri Dec 4 14:08:44 2020 error -15 reading relation 135205270
 180. Fri Dec 4 14:08:44 2020 error -9 reading relation 135231957
 181. Fri Dec 4 14:09:05 2020 error -5 reading relation 137279832
 182. Fri Dec 4 14:09:07 2020 error -1 reading relation 137475258
 183. Fri Dec 4 14:09:07 2020 error -9 reading relation 137516075
 184. Fri Dec 4 14:09:08 2020 error -9 reading relation 137567623
 185. Fri Dec 4 14:09:10 2020 error -9 reading relation 137756740
 186. Fri Dec 4 14:09:10 2020 error -9 reading relation 137826280
 187. Fri Dec 4 14:09:11 2020 error -15 reading relation 137864498
 188. Fri Dec 4 14:09:26 2020 error -15 reading relation 139381212
 189. Fri Dec 4 14:09:31 2020 error -15 reading relation 139886929
 190. Fri Dec 4 14:09:50 2020 error -1 reading relation 141697351
 191. Fri Dec 4 14:09:59 2020 error -9 reading relation 142555762
 192. Fri Dec 4 14:10:01 2020 error -9 reading relation 142794040
 193. Fri Dec 4 14:10:07 2020 error -15 reading relation 143330944
 194. Fri Dec 4 14:10:09 2020 error -1 reading relation 143549580
 195. Fri Dec 4 14:10:09 2020 error -9 reading relation 143550015
 196. Fri Dec 4 14:10:14 2020 error -15 reading relation 144070585
 197. Fri Dec 4 14:10:21 2020 error -1 reading relation 144780665
 198. Fri Dec 4 14:10:27 2020 error -1 reading relation 145324855
 199. Fri Dec 4 14:10:28 2020 error -5 reading relation 145426918
 200. Fri Dec 4 14:10:31 2020 error -9 reading relation 145745362
 201. Fri Dec 4 14:10:31 2020 error -15 reading relation 145747761
 202. Fri Dec 4 14:10:36 2020 error -5 reading relation 146218940
 203. Fri Dec 4 14:10:42 2020 error -9 reading relation 146763469
 204. Fri Dec 4 14:10:48 2020 error -1 reading relation 147405674
 205. Fri Dec 4 14:10:50 2020 error -15 reading relation 147601940
 206. Fri Dec 4 14:10:56 2020 error -15 reading relation 148184343
 207. Fri Dec 4 14:11:01 2020 error -9 reading relation 148652819
 208. Fri Dec 4 14:11:05 2020 error -9 reading relation 149031936
 209. Fri Dec 4 14:11:07 2020 error -1 reading relation 149202761
 210. Fri Dec 4 14:11:33 2020 error -15 reading relation 151761978
 211. Fri Dec 4 14:11:37 2020 error -15 reading relation 152213218
 212. Fri Dec 4 14:11:47 2020 error -5 reading relation 153225111
 213. Fri Dec 4 14:11:49 2020 error -9 reading relation 153340485
 214. Fri Dec 4 14:12:04 2020 error -9 reading relation 154869777
 215. Fri Dec 4 14:12:10 2020 error -9 reading relation 155465193
 216. Fri Dec 4 14:12:21 2020 error -9 reading relation 156498516
 217. Fri Dec 4 14:12:22 2020 error -9 reading relation 156653206
 218. Fri Dec 4 14:12:44 2020 error -9 reading relation 158736053
 219. Fri Dec 4 14:12:47 2020 error -9 reading relation 159044030
 220. Fri Dec 4 14:12:50 2020 error -1 reading relation 159356137
 221. Fri Dec 4 14:12:54 2020 error -15 reading relation 159752351
 222. Fri Dec 4 14:12:57 2020 error -15 reading relation 160098014
 223. Fri Dec 4 14:13:00 2020 error -9 reading relation 160371357
 224. Fri Dec 4 14:13:00 2020 error -15 reading relation 160375870
 225. Fri Dec 4 14:13:02 2020 error -15 reading relation 160499446
 226. Fri Dec 4 14:13:08 2020 error -5 reading relation 161119929
 227. Fri Dec 4 14:13:08 2020 error -5 reading relation 161139097
 228. Fri Dec 4 14:13:08 2020 error -9 reading relation 161162928
 229. Fri Dec 4 14:13:11 2020 error -9 reading relation 161444329
 230. Fri Dec 4 14:13:12 2020 error -5 reading relation 161541368
 231. Fri Dec 4 14:13:13 2020 error -1 reading relation 161575427
 232. Fri Dec 4 14:13:24 2020 error -1 reading relation 162702778
 233. Fri Dec 4 14:13:33 2020 error -9 reading relation 163598467
 234. Fri Dec 4 14:13:40 2020 error -5 reading relation 164299964
 235. Fri Dec 4 14:13:51 2020 error -9 reading relation 165335087
 236. Fri Dec 4 14:14:12 2020 error -15 reading relation 167379086
 237. Fri Dec 4 14:14:18 2020 error -9 reading relation 168025905
 238. Fri Dec 4 14:14:39 2020 error -15 reading relation 170065997
 239. Fri Dec 4 14:15:16 2020 error -15 reading relation 173671087
 240. Fri Dec 4 14:15:20 2020 error -9 reading relation 174116672
 241. Fri Dec 4 14:15:26 2020 error -9 reading relation 174658566
 242. Fri Dec 4 14:15:27 2020 error -9 reading relation 174770269
 243. Fri Dec 4 14:15:31 2020 error -9 reading relation 175221277
 244. Fri Dec 4 14:15:33 2020 error -9 reading relation 175332227
 245. Fri Dec 4 14:15:42 2020 error -15 reading relation 176256708
 246. Fri Dec 4 14:15:43 2020 error -15 reading relation 176334821
 247. Fri Dec 4 14:15:43 2020 error -9 reading relation 176377145
 248. Fri Dec 4 14:15:48 2020 error -1 reading relation 176873964
 249. Fri Dec 4 14:15:54 2020 error -9 reading relation 177452826
 250. Fri Dec 4 14:16:00 2020 error -9 reading relation 178033990
 251. Fri Dec 4 14:16:02 2020 error -1 reading relation 178247813
 252. Fri Dec 4 14:16:04 2020 error -5 reading relation 178417815
 253. Fri Dec 4 14:16:22 2020 error -15 reading relation 180168875
 254. Fri Dec 4 14:16:26 2020 error -9 reading relation 180545435
 255. Fri Dec 4 14:16:37 2020 error -15 reading relation 181703501
 256. Fri Dec 4 14:16:40 2020 error -9 reading relation 182008025
 257. Fri Dec 4 14:16:41 2020 error -9 reading relation 182082384
 258. Fri Dec 4 14:16:49 2020 error -9 reading relation 182893616
 259. Fri Dec 4 14:16:52 2020 error -15 reading relation 183128698
 260. Fri Dec 4 14:17:11 2020 error -9 reading relation 185040531
 261. Fri Dec 4 14:17:13 2020 error -9 reading relation 185233471
 262. Fri Dec 4 14:17:14 2020 error -1 reading relation 185333047
 263. Fri Dec 4 14:17:19 2020 error -9 reading relation 185776021
 264. Fri Dec 4 14:17:21 2020 error -9 reading relation 185950939
 265. Fri Dec 4 14:17:21 2020 error -9 reading relation 185990885
 266. Fri Dec 4 14:17:24 2020 error -9 reading relation 186240025
 267. Fri Dec 4 14:17:26 2020 error -1 reading relation 186446115
 268. Fri Dec 4 14:17:34 2020 error -1 reading relation 187224960
 269. Fri Dec 4 14:17:39 2020 error -9 reading relation 187774317
 270. Fri Dec 4 14:17:39 2020 error -15 reading relation 187793037
 271. Fri Dec 4 14:17:39 2020 error -1 reading relation 187796850
 272. Fri Dec 4 14:17:44 2020 error -15 reading relation 188271383
 273. Fri Dec 4 14:17:45 2020 error -15 reading relation 188300976
 274. Fri Dec 4 14:17:45 2020 error -9 reading relation 188319936
 275. Fri Dec 4 14:17:46 2020 error -9 reading relation 188393456
 276. Fri Dec 4 14:17:51 2020 error -9 reading relation 188970759
 277. Fri Dec 4 14:17:55 2020 error -9 reading relation 189326273
 278. Fri Dec 4 14:17:56 2020 error -9 reading relation 189423954
 279. Fri Dec 4 14:17:56 2020 error -5 reading relation 189426329
 280. Fri Dec 4 14:18:00 2020 error -1 reading relation 189782322
 281. Fri Dec 4 14:18:01 2020 error -9 reading relation 189914310
 282. Fri Dec 4 14:18:04 2020 error -9 reading relation 190190898
 283. Fri Dec 4 14:18:04 2020 error -1 reading relation 190227678
 284. Fri Dec 4 14:18:06 2020 error -9 reading relation 190409435
 285. Fri Dec 4 14:18:06 2020 error -9 reading relation 190454425
 286. Fri Dec 4 14:18:07 2020 error -9 reading relation 190463368
 287. Fri Dec 4 14:18:09 2020 error -1 reading relation 190723920
 288. Fri Dec 4 14:18:12 2020 error -1 reading relation 190983565
 289. Fri Dec 4 14:18:13 2020 error -9 reading relation 191074622
 290. Fri Dec 4 14:18:14 2020 error -15 reading relation 191219405
 291. Fri Dec 4 14:18:14 2020 error -9 reading relation 191219899
 292. Fri Dec 4 14:18:26 2020 error -9 reading relation 192410669
 293. Fri Dec 4 14:18:27 2020 error -1 reading relation 192457637
 294. Fri Dec 4 14:18:27 2020 error -9 reading relation 192517323
 295. Fri Dec 4 14:18:29 2020 error -9 reading relation 192634649
 296. Fri Dec 4 14:18:32 2020 error -9 reading relation 192954534
 297. Fri Dec 4 14:18:32 2020 error -9 reading relation 193014800
 298. Fri Dec 4 14:18:33 2020 error -15 reading relation 193067086
 299. Fri Dec 4 14:18:39 2020 error -15 reading relation 193625748
 300. Fri Dec 4 14:18:40 2020 error -5 reading relation 193771762
 301. Fri Dec 4 14:18:48 2020 error -15 reading relation 194532953
 302. Fri Dec 4 14:18:50 2020 error -15 reading relation 194761464
 303. Fri Dec 4 14:19:06 2020 error -1 reading relation 196325496
 304. Fri Dec 4 14:19:06 2020 error -9 reading relation 196339794
 305. Fri Dec 4 14:19:09 2020 error -1 reading relation 196649840
 306. Fri Dec 4 14:19:09 2020 error -1 reading relation 196649876
 307. Fri Dec 4 14:19:10 2020 error -1 reading relation 196684928
 308. Fri Dec 4 14:19:15 2020 error -15 reading relation 197201008
 309. Fri Dec 4 14:19:19 2020 error -9 reading relation 197610459
 310. Fri Dec 4 14:19:20 2020 error -15 reading relation 197694379
 311. Fri Dec 4 14:19:23 2020 error -9 reading relation 197992758
 312. Fri Dec 4 14:19:24 2020 error -15 reading relation 198056642
 313. Fri Dec 4 14:19:25 2020 error -15 reading relation 198210766
 314. Fri Dec 4 14:19:26 2020 error -9 reading relation 198317681
 315. Fri Dec 4 14:19:31 2020 error -9 reading relation 198817368
 316. Fri Dec 4 14:19:35 2020 error -9 reading relation 199201618
 317. Fri Dec 4 14:19:36 2020 error -1 reading relation 199260831
 318. Fri Dec 4 14:19:40 2020 error -9 reading relation 199707158
 319. Fri Dec 4 14:19:43 2020 error -9 reading relation 199998041
 320. Fri Dec 4 14:19:43 2020 error -9 reading relation 199999461
 321. Fri Dec 4 14:19:43 2020 error -9 reading relation 200003148
 322. Fri Dec 4 14:19:44 2020 error -15 reading relation 200069802
 323. Fri Dec 4 14:19:49 2020 error -9 reading relation 200552764
 324. Fri Dec 4 14:19:54 2020 error -9 reading relation 201019215
 325. Fri Dec 4 14:19:54 2020 error -15 reading relation 201096930
 326. Fri Dec 4 14:20:01 2020 error -9 reading relation 201763734
 327. Fri Dec 4 14:20:08 2020 error -15 reading relation 202413224
 328. Fri Dec 4 14:20:31 2020 error -15 reading relation 204710910
 329. Fri Dec 4 14:20:40 2020 error -5 reading relation 205543920
 330. Fri Dec 4 14:21:07 2020 error -15 reading relation 208184023
 331. Fri Dec 4 14:21:13 2020 error -15 reading relation 208821795
 332. Fri Dec 4 14:21:59 2020 error -9 reading relation 213389422
 333. Fri Dec 4 14:22:07 2020 error -9 reading relation 214209256
 334. Fri Dec 4 14:22:15 2020 error -15 reading relation 214952832
 335. Fri Dec 4 14:22:18 2020 error -15 reading relation 215298583
 336. Fri Dec 4 14:22:18 2020 error -1 reading relation 215298943
 337. Fri Dec 4 14:22:18 2020 error -5 reading relation 215303292
 338. Fri Dec 4 14:22:18 2020 error -9 reading relation 215303655
 339. Fri Dec 4 14:22:20 2020 error -9 reading relation 215477800
 340. Fri Dec 4 14:22:20 2020 error -1 reading relation 215481389
 341. Fri Dec 4 14:22:28 2020 error -1 reading relation 216282703
 342. Fri Dec 4 14:22:28 2020 error -9 reading relation 216283600
 343. Fri Dec 4 14:22:28 2020 error -15 reading relation 216331268
 344. Fri Dec 4 14:22:30 2020 skipped 272 relations with b > 2^32
 345. Fri Dec 4 14:22:30 2020 skipped 164 relations with composite factors
 346. Fri Dec 4 14:22:30 2020 found 35336437 hash collisions in 216473912 relations
 347. Fri Dec 4 14:22:47 2020 added 1218780 free relations
 348. Fri Dec 4 14:22:47 2020 commencing duplicate removal, pass 2
 349. Fri Dec 4 14:28:29 2020 found 32182892 duplicates and 185509800 unique relations
 350. Fri Dec 4 14:28:29 2020 memory use: 1321.5 MB
 351. Fri Dec 4 14:28:29 2020 reading ideals above 159973376
 352. Fri Dec 4 14:28:29 2020 commencing singleton removal, initial pass
 353. Fri Dec 4 14:53:37 2020 memory use: 3012.0 MB
 354. Fri Dec 4 14:53:37 2020 reading all ideals from disk
 355. Fri Dec 4 14:53:41 2020 memory use: 3113.3 MB
 356. Fri Dec 4 14:53:52 2020 commencing in-memory singleton removal
 357. Fri Dec 4 14:54:03 2020 begin with 185509800 relations and 156312288 unique ideals
 358. Fri Dec 4 14:56:59 2020 reduce to 115277933 relations and 78463773 ideals in 15 passes
 359. Fri Dec 4 14:56:59 2020 max relations containing the same ideal: 37
 360. Fri Dec 4 14:57:09 2020 reading ideals above 720000
 361. Fri Dec 4 14:57:09 2020 commencing singleton removal, initial pass
 362. Fri Dec 4 15:20:37 2020 memory use: 2756.0 MB
 363. Fri Dec 4 15:20:37 2020 reading all ideals from disk
 364. Fri Dec 4 15:20:41 2020 memory use: 4692.4 MB
 365. Fri Dec 4 15:20:53 2020 keeping 95784954 ideals with weight <= 200, target excess is 621376
 366. Fri Dec 4 15:21:08 2020 commencing in-memory singleton removal
 367. Fri Dec 4 15:21:18 2020 begin with 115277933 relations and 95784954 unique ideals
 368. Fri Dec 4 15:24:27 2020 reduce to 115256644 relations and 95763665 ideals in 9 passes
 369. Fri Dec 4 15:24:27 2020 max relations containing the same ideal: 200
 370. Fri Dec 4 15:26:04 2020 removing 11325642 relations and 9325642 ideals in 2000000 cliques
 371. Fri Dec 4 15:26:09 2020 commencing in-memory singleton removal
 372. Fri Dec 4 15:26:22 2020 begin with 103931002 relations and 95763665 unique ideals
 373. Fri Dec 4 15:29:32 2020 reduce to 103120529 relations and 85610258 ideals in 9 passes
 374. Fri Dec 4 15:29:32 2020 max relations containing the same ideal: 194
 375. Fri Dec 4 15:30:59 2020 removing 8612726 relations and 6612726 ideals in 2000000 cliques
 376. Fri Dec 4 15:31:03 2020 commencing in-memory singleton removal
 377. Fri Dec 4 15:31:15 2020 begin with 94507803 relations and 85610258 unique ideals
 378. Fri Dec 4 15:33:28 2020 reduce to 93959906 relations and 78439193 ideals in 7 passes
 379. Fri Dec 4 15:33:28 2020 max relations containing the same ideal: 184
 380. Fri Dec 4 15:34:48 2020 removing 7804681 relations and 5804681 ideals in 2000000 cliques
 381. Fri Dec 4 15:34:52 2020 commencing in-memory singleton removal
 382. Fri Dec 4 15:35:02 2020 begin with 86155225 relations and 78439193 unique ideals
 383. Fri Dec 4 15:37:02 2020 reduce to 85664688 relations and 72134424 ideals in 7 passes
 384. Fri Dec 4 15:37:02 2020 max relations containing the same ideal: 174
 385. Fri Dec 4 15:38:15 2020 removing 7403150 relations and 5403150 ideals in 2000000 cliques
 386. Fri Dec 4 15:38:19 2020 commencing in-memory singleton removal
 387. Fri Dec 4 15:38:29 2020 begin with 78261538 relations and 72134424 unique ideals
 388. Fri Dec 4 15:40:16 2020 reduce to 77787109 relations and 66246722 ideals in 7 passes
 389. Fri Dec 4 15:40:16 2020 max relations containing the same ideal: 167
 390. Fri Dec 4 15:41:23 2020 removing 7160006 relations and 5160006 ideals in 2000000 cliques
 391. Fri Dec 4 15:41:26 2020 commencing in-memory singleton removal
 392. Fri Dec 4 15:41:35 2020 begin with 70627103 relations and 66246722 unique ideals
 393. Fri Dec 4 15:43:24 2020 reduce to 70150119 relations and 60599198 ideals in 8 passes
 394. Fri Dec 4 15:43:24 2020 max relations containing the same ideal: 152
 395. Fri Dec 4 15:44:25 2020 removing 7007349 relations and 5007349 ideals in 2000000 cliques
 396. Fri Dec 4 15:44:28 2020 commencing in-memory singleton removal
 397. Fri Dec 4 15:44:36 2020 begin with 63142770 relations and 60599198 unique ideals
 398. Fri Dec 4 15:46:01 2020 reduce to 62649559 relations and 55086327 ideals in 7 passes
 399. Fri Dec 4 15:46:01 2020 max relations containing the same ideal: 142
 400. Fri Dec 4 15:46:56 2020 removing 6900726 relations and 4900726 ideals in 2000000 cliques
 401. Fri Dec 4 15:46:58 2020 commencing in-memory singleton removal
 402. Fri Dec 4 15:47:05 2020 begin with 55748833 relations and 55086327 unique ideals
 403. Fri Dec 4 15:48:30 2020 reduce to 55227210 relations and 49649803 ideals in 8 passes
 404. Fri Dec 4 15:48:30 2020 max relations containing the same ideal: 130
 405. Fri Dec 4 15:49:19 2020 removing 6830481 relations and 4830481 ideals in 2000000 cliques
 406. Fri Dec 4 15:49:22 2020 commencing in-memory singleton removal
 407. Fri Dec 4 15:49:28 2020 begin with 48396729 relations and 49649803 unique ideals
 408. Fri Dec 4 15:50:40 2020 reduce to 47826309 relations and 44231451 ideals in 8 passes
 409. Fri Dec 4 15:50:40 2020 max relations containing the same ideal: 119
 410. Fri Dec 4 15:51:23 2020 removing 6779325 relations and 4779325 ideals in 2000000 cliques
 411. Fri Dec 4 15:51:26 2020 commencing in-memory singleton removal
 412. Fri Dec 4 15:51:31 2020 begin with 41046984 relations and 44231451 unique ideals
 413. Fri Dec 4 15:52:32 2020 reduce to 40409886 relations and 38792730 ideals in 8 passes
 414. Fri Dec 4 15:52:32 2020 max relations containing the same ideal: 106
 415. Fri Dec 4 15:53:07 2020 removing 3552006 relations and 2655647 ideals in 896359 cliques
 416. Fri Dec 4 15:53:09 2020 commencing in-memory singleton removal
 417. Fri Dec 4 15:53:14 2020 begin with 36857880 relations and 38792730 unique ideals
 418. Fri Dec 4 15:54:01 2020 reduce to 36660296 relations and 35935744 ideals in 7 passes
 419. Fri Dec 4 15:54:01 2020 max relations containing the same ideal: 99
 420. Fri Dec 4 15:54:42 2020 relations with 0 large ideals: 21230
 421. Fri Dec 4 15:54:42 2020 relations with 1 large ideals: 4179
 422. Fri Dec 4 15:54:42 2020 relations with 2 large ideals: 62448
 423. Fri Dec 4 15:54:42 2020 relations with 3 large ideals: 493937
 424. Fri Dec 4 15:54:42 2020 relations with 4 large ideals: 2127039
 425. Fri Dec 4 15:54:42 2020 relations with 5 large ideals: 5496080
 426. Fri Dec 4 15:54:42 2020 relations with 6 large ideals: 8927145
 427. Fri Dec 4 15:54:42 2020 relations with 7+ large ideals: 19528238
 428. Fri Dec 4 15:54:42 2020 commencing 2-way merge
 429. Fri Dec 4 15:55:25 2020 reduce to 24169408 relation sets and 23444855 unique ideals
 430. Fri Dec 4 15:55:25 2020 commencing full merge
 431. Fri Dec 4 16:12:27 2020 memory use: 3352.7 MB
 432. Fri Dec 4 16:12:32 2020 found 11192389 cycles, need 11151055
 433. Fri Dec 4 16:12:37 2020 weight of 11151055 cycles is about 1338528184 (120.04/cycle)
 434. Fri Dec 4 16:12:37 2020 distribution of cycle lengths:
 435. Fri Dec 4 16:12:37 2020 1 relations: 451068
 436. Fri Dec 4 16:12:37 2020 2 relations: 674986
 437. Fri Dec 4 16:12:37 2020 3 relations: 801967
 438. Fri Dec 4 16:12:37 2020 4 relations: 837314
 439. Fri Dec 4 16:12:37 2020 5 relations: 855337
 440. Fri Dec 4 16:12:37 2020 6 relations: 846050
 441. Fri Dec 4 16:12:37 2020 7 relations: 825559
 442. Fri Dec 4 16:12:37 2020 8 relations: 785696
 443. Fri Dec 4 16:12:37 2020 9 relations: 734451
 444. Fri Dec 4 16:12:37 2020 10+ relations: 4338627
 445. Fri Dec 4 16:12:37 2020 heaviest cycle: 28 relations
 446. Fri Dec 4 16:12:42 2020 commencing cycle optimization
 447. Fri Dec 4 16:13:21 2020 start with 97165955 relations
 448. Fri Dec 4 16:20:07 2020 pruned 4617077 relations
 449. Fri Dec 4 16:20:07 2020 memory use: 2530.7 MB
 450. Fri Dec 4 16:20:08 2020 distribution of cycle lengths:
 451. Fri Dec 4 16:20:08 2020 1 relations: 451068
 452. Fri Dec 4 16:20:08 2020 2 relations: 691912
 453. Fri Dec 4 16:20:08 2020 3 relations: 836874
 454. Fri Dec 4 16:20:08 2020 4 relations: 873619
 455. Fri Dec 4 16:20:08 2020 5 relations: 900842
 456. Fri Dec 4 16:20:08 2020 6 relations: 888916
 457. Fri Dec 4 16:20:08 2020 7 relations: 870808
 458. Fri Dec 4 16:20:08 2020 8 relations: 823821
 459. Fri Dec 4 16:20:08 2020 9 relations: 769889
 460. Fri Dec 4 16:20:08 2020 10+ relations: 4043306
 461. Fri Dec 4 16:20:08 2020 heaviest cycle: 28 relations
 462. Fri Dec 4 16:20:35 2020 RelProcTime: 9191
 463. Fri Dec 4 16:20:35 2020 elapsed time 02:33:12
 464. Fri Dec 4 16:44:11 2020
 465. Fri Dec 4 16:44:11 2020
 466. Fri Dec 4 16:44:11 2020 Msieve v. 1.54 (SVN 1030)
 467. Fri Dec 4 16:44:11 2020 random seeds: ea2607ab ebd7622b
 468. Fri Dec 4 16:44:11 2020 factoring 75359857677567477775591199572089983712833461592417886245636285242856904975006218101699473583835659096579121846882256167753696129631926577837465352224445970383870242959089401739 (176 digits)
 469. Fri Dec 4 16:44:12 2020 no P-1/P+1/ECM available, skipping
 470. Fri Dec 4 16:44:12 2020 commencing number field sieve (176-digit input)
 471. Fri Dec 4 16:44:12 2020 R0: 928074647171094496152036391094208962756608
 472. Fri Dec 4 16:44:12 2020 R1: 1
 473. Fri Dec 4 16:44:12 2020 A0: 28
 474. Fri Dec 4 16:44:12 2020 A1: 0
 475. Fri Dec 4 16:44:12 2020 A2: 0
 476. Fri Dec 4 16:44:12 2020 A3: 0
 477. Fri Dec 4 16:44:12 2020 A4: 0
 478. Fri Dec 4 16:44:12 2020 A5: 0
 479. Fri Dec 4 16:44:12 2020 A6: 1
 480. Fri Dec 4 16:44:12 2020 skew 1.00, size 1.424e-12, alpha 2.274, combined = 1.491e-13 rroots = 0
 481. Fri Dec 4 16:44:12 2020
 482. Fri Dec 4 16:44:12 2020 commencing linear algebra
 483. Fri Dec 4 16:44:13 2020 read 11151055 cycles
 484. Fri Dec 4 16:44:30 2020 cycles contain 36263650 unique relations
 485. Fri Dec 4 16:49:19 2020 read 36263650 relations
 486. Fri Dec 4 16:50:47 2020 using 20 quadratic characters above 4294917295
 487. Fri Dec 4 16:52:56 2020 building initial matrix
 488. Fri Dec 4 16:59:47 2020 memory use: 4671.2 MB
 489. Fri Dec 4 16:59:52 2020 read 11151055 cycles
 490. Fri Dec 4 16:59:54 2020 matrix is 11150878 x 11151055 (5185.2 MB) with weight 1473908512 (132.18/col)
 491. Fri Dec 4 16:59:54 2020 sparse part has weight 1247769669 (111.90/col)
 492. Fri Dec 4 17:01:45 2020 filtering completed in 2 passes
 493. Fri Dec 4 17:01:47 2020 matrix is 11150756 x 11150933 (5185.2 MB) with weight 1473904485 (132.18/col)
 494. Fri Dec 4 17:01:47 2020 sparse part has weight 1247768164 (111.90/col)
 495. Fri Dec 4 17:02:32 2020 matrix starts at (0, 0)
 496. Fri Dec 4 17:02:33 2020 matrix is 11150756 x 11150933 (5185.2 MB) with weight 1473904485 (132.18/col)
 497. Fri Dec 4 17:02:33 2020 sparse part has weight 1247768164 (111.90/col)
 498. Fri Dec 4 17:02:33 2020 saving the first 48 matrix rows for later
 499. Fri Dec 4 17:02:34 2020 matrix includes 64 packed rows
 500. Fri Dec 4 17:02:36 2020 matrix is 11150708 x 11150933 (4983.2 MB) with weight 1269239838 (113.82/col)
 501. Fri Dec 4 17:02:36 2020 sparse part has weight 1194800242 (107.15/col)
 502. Fri Dec 4 17:02:36 2020 using block size 8192 and superblock size 1572864 for processor cache size 16384 kB
 503. Fri Dec 4 17:03:11 2020 commencing Lanczos iteration (12 threads)
 504. Fri Dec 4 17:03:11 2020 memory use: 4790.5 MB
 505. Fri Dec 4 17:03:58 2020 linear algebra at 0.0%, ETA 91h52m
 506. Fri Dec 4 17:04:13 2020 checkpointing every 130000 dimensions
 507. Tue Dec 8 13:36:35 2020 lanczos halted after 176344 iterations (dim = 11150705)
 508. Tue Dec 8 13:36:47 2020 recovered 41 nontrivial dependencies
 509. Tue Dec 8 13:36:47 2020 BLanczosTime: 334355
 510. Tue Dec 8 13:36:47 2020 elapsed time 92:52:36
 511. Tue Dec 8 13:36:47 2020
 512. Tue Dec 8 13:36:47 2020
 513. Tue Dec 8 13:36:47 2020 Msieve v. 1.54 (SVN 1030)
 514. Tue Dec 8 13:36:47 2020 random seeds: eec07906 c394b05e
 515. Tue Dec 8 13:36:47 2020 factoring 75359857677567477775591199572089983712833461592417886245636285242856904975006218101699473583835659096579121846882256167753696129631926577837465352224445970383870242959089401739 (176 digits)
 516. Tue Dec 8 13:36:47 2020 no P-1/P+1/ECM available, skipping
 517. Tue Dec 8 13:36:47 2020 commencing number field sieve (176-digit input)
 518. Tue Dec 8 13:36:47 2020 R0: 928074647171094496152036391094208962756608
 519. Tue Dec 8 13:36:47 2020 R1: 1
 520. Tue Dec 8 13:36:47 2020 A0: 28
 521. Tue Dec 8 13:36:47 2020 A1: 0
 522. Tue Dec 8 13:36:47 2020 A2: 0
 523. Tue Dec 8 13:36:47 2020 A3: 0
 524. Tue Dec 8 13:36:47 2020 A4: 0
 525. Tue Dec 8 13:36:47 2020 A5: 0
 526. Tue Dec 8 13:36:47 2020 A6: 1
 527. Tue Dec 8 13:36:47 2020 skew 1.00, size 1.424e-12, alpha 2.274, combined = 1.491e-13 rroots = 0
 528. Tue Dec 8 13:36:47 2020
 529. Tue Dec 8 13:36:47 2020 commencing square root phase
 530. Tue Dec 8 13:36:47 2020 reading relations for dependency 1
 531. Tue Dec 8 13:36:49 2020 read 5574755 cycles
 532. Tue Dec 8 13:36:57 2020 cycles contain 18122860 unique relations
 533. Tue Dec 8 13:40:38 2020 read 18122860 relations
 534. Tue Dec 8 13:41:46 2020 multiplying 18122860 relations
 535. Tue Dec 8 13:51:41 2020 multiply complete, coefficients have about 479.53 million bits
 536. Tue Dec 8 13:51:44 2020 initial square root is modulo 401990167
 537. Tue Dec 8 14:02:47 2020 found factor: 708497082684695496108734694619171577882098987949147
 538. Tue Dec 8 14:02:47 2020 reading relations for dependency 2
 539. Tue Dec 8 14:02:48 2020 read 5576835 cycles
 540. Tue Dec 8 14:02:57 2020 cycles contain 18133330 unique relations
 541. Tue Dec 8 14:06:37 2020 read 18133330 relations
 542. Tue Dec 8 14:07:46 2020 multiplying 18133330 relations
 543. Tue Dec 8 14:17:41 2020 multiply complete, coefficients have about 479.80 million bits
 544. Tue Dec 8 14:17:44 2020 initial square root is modulo 406546531
 545. Tue Dec 8 14:28:47 2020 GCD is 1, no factor found
 546. Tue Dec 8 14:28:47 2020 reading relations for dependency 3
 547. Tue Dec 8 14:28:48 2020 read 5577234 cycles
 548. Tue Dec 8 14:28:57 2020 cycles contain 18129482 unique relations
 549. Tue Dec 8 14:32:35 2020 read 18129482 relations
 550. Tue Dec 8 14:33:44 2020 multiplying 18129482 relations
 551. Tue Dec 8 14:43:40 2020 multiply complete, coefficients have about 479.70 million bits
 552. Tue Dec 8 14:43:42 2020 initial square root is modulo 404876419
 553. Tue Dec 8 14:54:45 2020 sqrtTime: 4678
 554. Tue Dec 8 14:54:45 2020 p51 factor: 708497082684695496108734694619171577882098987949147
 555. Tue Dec 8 14:54:45 2020 p63 factor: 145030645259823768897436630034927920805958611368111403074791889
 556. Tue Dec 8 14:54:45 2020 p63 factor: 733402226450477243286386665171961624818583453450484826000714433
 557. Tue Dec 8 14:54:45 2020 elapsed time 01:17:58
 558. *********** Processing f28_173p1.log *************
 559. http://factordb.com/report.php?report=75359857677567477775591199572089983712833461592417886245636285242856904975006218101699473583835659096579121846882256167753696129631926577837465352224445970383870242959089401739%3D708497082684695496108734694619171577882098987949147*145030645259823768897436630034927920805958611368111403074791889*733402226450477243286386665171961624818583453450484826000714433
 560. 2 new factors added to factordb
 561. 1 factor already known by factordb
 562. 1 Thank you for your contribution
 563.  
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement