SHARE
TWEET

Untitled

a guest Oct 30th, 2017 150 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Wersja: 26-10-2017
 2. Uruchomiony przez Legard (administrator)  REVARPC (30-10-2017 15:29:06)
 3. Uruchomiony z C:\Users\Legard\Downloads
 4. Załadowane profile: Legard (Dostępne profile: Legard)
 5. Platform: Windows 8.1 Pro (Update) (X64) Język: Polski (Polska)
 6. Internet Explorer Wersja 11 (Domyślna przeglądarka: Chrome)
 7. Tryb startu: Normal
 8. Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
 9.  
 10. ==================== Procesy (filtrowane) =================
 11.  
 12. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 13.  
 14. (IObit) C:\Program Files (x86)\IObit\Advanced SystemCare\ASCService.exe
 15. (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
 16. (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe
 17. (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe
 18. (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe
 19. (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe
 20. (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe
 21. (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe
 22. (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe
 23. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 24. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 25. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 26. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 27. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 28. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 29. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 30. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 31. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 32. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 33. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 34.  
 35. ==================== Rejestr (filtrowane) ===========================
 36.  
 37. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 38.  
 39. HKLM\...\Policies\Explorer: [32dd8add098ac7cb] 6Z31rEj1ptEgT5QpHXwvWz0hfUxvcK5yNMuY0P7UBQ8Nm97OgYpJQg==
 40. HKLM\...\Policies\Explorer: [c3194084e6244509] 14d88440d3abb66fcb6834912898fd07
 41. HKU\S-1-5-21-3840775175-3343981729-515259037-1001\...\Policies\Explorer: [NolowDiskSpaceChecks] 1
 42. HKU\S-1-5-21-3840775175-3343981729-515259037-1001\...\MountPoints2: G - "G:\Autorun.exe"
 43. HKU\S-1-5-21-3840775175-3343981729-515259037-1001\...\MountPoints2: I - "I:\setup.exe"
 44.  
 45. ==================== Internet (filtrowane) ====================
 46.  
 47. (Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)
 48.  
 49. Hosts: W pliku Hosts jest więcej niż jedno wejście. Sprawdź sekcję Hosts w Addition.txt
 50. Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.1.1
 51. Tcpip\..\Interfaces\{D22C13A5-2938-4EA0-9597-CF7BC77D7380}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1
 52.  
 53. Internet Explorer:
 54. ==================
 55. HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
 56. SearchScopes: HKLM -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
 57. SearchScopes: HKLM-x32 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
 58.  
 59. FireFox:
 60. ========
 61. FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_27_0_0_183.dll [2017-10-25] ()
 62. FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_27_0_0_183.dll [2017-10-25] ()
 63. FF Plugin-x32: @nvidia.com/3DVision -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dv.dll [2017-10-12] (NVIDIA Corporation)
 64. FF Plugin-x32: @nvidia.com/3DVisionStreaming -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dvstreaming.dll [2017-10-12] (NVIDIA Corporation)
 65. FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.5\npGoogleUpdate3.dll [2017-04-28] (Google Inc.)
 66. FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.5\npGoogleUpdate3.dll [2017-04-28] (Google Inc.)
 67. FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 11.0\Reader\AIR\nppdf32.dll [2012-09-23] (Adobe Systems Inc.)
 68.  
 69. Chrome:
 70. =======
 71. CHR DefaultProfile: Profile 2
 72. CHR HomePage: Profile 2 -> hxxps://www.google.pl/
 73. CHR StartupUrls: Profile 2 -> "hxxps://www.google.pl/"
 74. CHR Profile: C:\Users\Legard\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2017-10-28]
 75. CHR Profile: C:\Users\Legard\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Guest Profile [2017-10-28]
 76. CHR Profile: C:\Users\Legard\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2 [2017-10-30]
 77. CHR Extension: (Dysk Google) - C:\Users\Legard\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2016-11-07]
 78. CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Legard\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2016-11-07]
 79. CHR Extension: (Star Wars VII: Millennium Falcon Sunset) - C:\Users\Legard\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\capdgibmopfdmgokpleffeknfielojof [2017-09-13]
 80. CHR Extension: (Adblock Plus) - C:\Users\Legard\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\cfhdojbkjhnklbpkdaibdccddilifddb [2017-10-28]
 81. CHR Extension: (Clipchamp - convert, compress, record video) - C:\Users\Legard\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\delkpojpfkkfgmknffmblbhmlamkjioi [2016-12-02]
 82. CHR Extension: (FoxyProxy Standard) - C:\Users\Legard\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\gcknhkkoolaabfmlnjonogaaifnjlfnp [2017-05-15]
 83. CHR Extension: (Dokumenty Google offline) - C:\Users\Legard\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2016-11-21]
 84. CHR Extension: (AdBlock) - C:\Users\Legard\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom [2017-10-20]
 85. CHR Extension: (Płatności w sklepie Chrome Web Store) - C:\Users\Legard\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2017-08-22]
 86. CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Legard\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2016-11-07]
 87. CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\Legard\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2017-09-26]
 88. CHR Profile: C:\Users\Legard\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\System Profile [2017-10-29]
 89.  
 90. ==================== Usługi (filtrowane) ====================
 91.  
 92. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 93.  
 94. R2 AdvancedSystemCareService11; C:\Program Files (x86)\IObit\Advanced SystemCare\ASCService.exe [1053472 2017-09-16] (IObit)
 95. S4 BEService; C:\Program Files (x86)\Common Files\BattlEye\BEService.exe [1530888 2017-07-12] ()
 96. S4 EasyAntiCheat; C:\Windows\SysWOW64\EasyAntiCheat.exe [382504 2017-10-04] (EasyAntiCheat Ltd)
 97. S4 IAStorDataMgrSvc; C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [15720 2013-11-21] (Intel Corporation)
 98. S4 MBAMService; C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamservice.exe [6058960 2017-08-07] (Malwarebytes)
 99. S4 npggsvc; C:\Windows\SysWOW64\GameMon.des [7987104 2017-04-10] (INCA Internet Co., Ltd.)
 100. S4 NvContainerLocalSystem; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe [518080 2017-10-11] (NVIDIA Corporation)
 101. S4 NvContainerNetworkService; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe [518080 2017-10-11] (NVIDIA Corporation)
 102. S4 NVDisplay.ContainerLocalSystem; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe [462968 2017-10-12] (NVIDIA Corporation)
 103. S4 NvTelemetryContainer; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\NvTelemetryContainer.exe [460736 2017-10-11] (NVIDIA Corporation)
 104. S4 OODefragAgent; C:\Program Files\OO Software\Defrag\oodag.exe [1740864 2017-04-26] (O&O Software GmbH)
 105. S3 PAExec; C:\Windows\PAExec.exe [189112 2017-03-22] (Power Admin LLC)
 106. R3 WdNisSvc; C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe [361824 2017-01-12] (Microsoft Corporation)
 107. R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe [119872 2017-01-12] (Microsoft Corporation)
 108.  
 109. ===================== Sterowniki (filtrowane) ======================
 110.  
 111. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 112.  
 113. S3 cpuz143; C:\Windows\temp\cpuz143\cpuz143_x64.sys [48960 2017-10-28] (CPUID)
 114. S3 epmntdrv; C:\Windows\system32\epmntdrv.sys [24056 2016-01-14] ()
 115. S3 epmntdrv; C:\Windows\SysWOW64\epmntdrv.sys [21496 2016-01-14] ()
 116. S3 EuGdiDrv; C:\Windows\system32\EuGdiDrv.sys [10848 2016-07-11] () [Brak podpisu cyfrowego]
 117. S3 EuGdiDrv; C:\Windows\SysWOW64\EuGdiDrv.sys [10208 2016-07-11] () [Brak podpisu cyfrowego]
 118. S3 Hamachi; C:\Windows\system32\DRIVERS\Hamdrv.sys [45680 2017-02-27] (LogMeIn Inc.)
 119. R1 HWiNFO32; C:\Windows\system32\drivers\HWiNFO64A.SYS [27552 2017-03-22] (REALiX(tm))
 120. S4 IMFFilter; C:\Program Files (x86)\IObit\IObit Malware Fighter\Drivers\win7_amd64\IMFFilter.sys [22208 2016-04-01] (IObit)
 121. S3 iobit_monitor_server; C:\Program Files (x86)\IObit\Advanced SystemCare\drivers\Monitor_win7_x64.sys [14680 2016-12-21] (IObit)
 122. R3 ISCT; C:\Windows\System32\drivers\ISCTD.sys [44744 2016-11-07] ()
 123. R1 MpKsl28d611f8; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{2A003393-A279-4399-82CC-D089794E7A92}\MpKsl28d611f8.sys [49392 2017-10-29] (Microsoft Corporation)
 124. S3 NvStreamKms; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamKms.sys [30144 2017-10-11] (NVIDIA Corporation)
 125. R3 nvvad_WaveExtensible; C:\Windows\system32\drivers\nvvad64v.sys [50624 2017-10-11] (NVIDIA Corporation)
 126. R3 nvvhci; C:\Windows\System32\drivers\nvvhci.sys [59448 2017-03-17] (NVIDIA Corporation)
 127. S3 RegFilter; C:\Program Files (x86)\IObit\IObit Malware Fighter\drivers\win7_amd64\regfilter.sys [34848 2016-07-27] (IObit.com)
 128. R3 RtlWlanu; C:\Windows\system32\DRIVERS\rtwlanu.sys [3860224 2015-08-05] (Realtek Semiconductor Corporation )
 129. S4 secdrv; C:\Windows\SysWow64\Drivers\secdrv.sys [28624 2017-09-12] () [Brak podpisu cyfrowego]
 130. R3 tap0901t; C:\Windows\system32\DRIVERS\tap0901t.sys [39464 2016-04-26] (Tunngle.net GmbH)
 131. S3 Trufos; C:\Windows\System32\DRIVERS\TRUFOS.sys [452040 2016-03-31] (BitDefender S.R.L.)
 132. S0 WdBoot; C:\Windows\System32\drivers\WdBoot.sys [46600 2017-02-10] (Microsoft Corporation)
 133. R0 WdFilter; C:\Windows\System32\drivers\WdFilter.sys [274776 2017-01-12] (Microsoft Corporation)
 134. R3 WdNisDrv; C:\Windows\System32\Drivers\WdNisDrv.sys [117592 2017-01-12] (Microsoft Corporation)
 135.  
 136. ==================== NetSvcs (filtrowane) ===================
 137.  
 138. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 139.  
 140.  
 141. ==================== Jeden miesiąc - utworzone pliki i foldery ========
 142.  
 143. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 144.  
 145. 2017-10-30 15:29 - 2017-10-30 15:29 - 000011517 _____ C:\Users\Legard\Downloads\FRST.txt
 146. 2017-10-29 21:47 - 2017-10-29 22:24 - 1038090240 _____ C:\Users\Legard\Downloads\Battle.Brothers.Lindwurm.part1.rar
 147. 2017-10-29 21:47 - 2017-10-29 22:04 - 411076243 _____ C:\Users\Legard\Downloads\Battle.Brothers.Lindwurm.part2.rar
 148. 2017-10-29 21:46 - 2017-10-29 21:50 - 107190827 _____ C:\Users\Legard\Downloads\The.Great.Whale.Road.The.Franks.and.the.Frisians.part2.rar
 149. 2017-10-28 18:51 - 2017-10-28 18:51 - 082976768 _____ C:\Windows\system32\config\SOFTWARE.iobit
 150. 2017-10-28 18:51 - 2017-10-28 18:51 - 006471680 _____ C:\Windows\system32\config\DRIVERS.iobit
 151. 2017-10-28 18:51 - 2017-10-28 18:51 - 000307200 _____ C:\Windows\system32\config\DEFAULT.iobit
 152. 2017-10-28 18:51 - 2017-10-28 18:51 - 000036864 _____ C:\Windows\system32\config\SAM.iobit
 153. 2017-10-28 18:51 - 2017-10-28 18:51 - 000024576 _____ C:\Windows\system32\config\SECURITY.iobit
 154. 2017-10-28 18:29 - 2017-10-28 18:29 - 000001453 _____ C:\Users\Legard\Desktop\Life is Feudal - Your Own.lnk
 155. 2017-10-28 18:28 - 2017-10-28 18:28 - 000001779 _____ C:\Users\Legard\Desktop\ForestVillage.lnk
 156. 2017-10-28 18:28 - 2017-10-28 18:28 - 000000870 _____ C:\Users\Legard\Desktop\Belzebub-PL.lnk
 157. 2017-10-28 18:27 - 2017-10-28 18:27 - 000001115 _____ C:\Users\Legard\Desktop\Europa Universalis.lnk
 158. 2017-10-28 18:26 - 2017-10-28 18:26 - 000001753 _____ C:\Users\Legard\Desktop\Darkest.lnk
 159. 2017-10-28 18:26 - 2017-10-28 18:26 - 000001731 _____ C:\Users\Legard\Desktop\CK2game.lnk
 160. 2017-10-28 18:26 - 2017-10-28 18:26 - 000001563 _____ C:\Users\Legard\Desktop\RimWorld.lnk
 161. 2017-10-28 18:00 - 2017-10-28 18:00 - 000000000 ____D C:\Windows\LastGood.Tmp
 162. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 072520712 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RCoRes64.dat
 163. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 024608272 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\Windows\system32\MaxxAudioCapture64.dll
 164. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 023863048 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\Windows\system32\MaxxAudioRenderAVX64.dll
 165. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 023764392 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\Windows\system32\MaxxAudioRender64.dll
 166. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 015202032 _____ (Yamaha Corporation) C:\Windows\system32\YamahaAE3.dll
 167. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 014057248 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\Windows\system32\MaxxAudioRealtek64.dll
 168. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 013122576 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\Windows\system32\MaxxVoiceAPO3064.dll
 169. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 012988336 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\Windows\system32\MaxxVoiceAPO4064.dll
 170. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 012334923 _____ C:\Windows\system32\Drivers\RTAIODAT.DAT
 171. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 007172912 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\R4EEP64A.dll
 172. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 006410088 _____ (Nahimic Inc) C:\Windows\system32\NAHIMICV3apo.dll
 173. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 005938904 _____ (Nahimic Inc) C:\Windows\system32\NAHIMICV2apo.dll
 174. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 005826560 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\Drivers\RTKVHD64.sys
 175. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 005593608 _____ (Nahimic Inc) C:\Windows\system32\NAHIMICAPOlfx.dll
 176. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 003677160 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RTSnMg64.cpl
 177. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 003509256 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RltkAPO64.dll
 178. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 003507688 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RtkApi64.dll
 179. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 003410832 _____ (DTS, Inc.) C:\Windows\system32\slcnt64.dll
 180. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 003299816 _____ (Yamaha Corporation) C:\Windows\system32\YamahaAE2.dll
 181. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 003205120 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RtPgEx64.dll
 182. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 003122656 _____ (DTS, Inc.) C:\Windows\system32\sltech64.dll
 183. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 003092336 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\SysWOW64\RltkAPO.dll
 184. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 002291304 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\Windows\system32\MaxxAudioAPO7064.dll
 185. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 002210304 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RCoInstII64.dll
 186. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 002190976 _____ (Yamaha Corporation) C:\Windows\system32\YamahaAE.dll
 187. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 002110592 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\Windows\system32\WavesGUILib64.dll
 188. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 002050176 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\Windows\system32\MaxxAudioEQ64.dll
 189. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 001920870 _____ C:\Windows\system32\Drivers\rtkSSTsetting.dat
 190. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 001435136 _____ (Synopsys, Inc.) C:\Windows\system32\SRRPTR64.dll
 191. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 001422920 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\Windows\system32\MaxxAudioAPO6064.dll
 192. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 001382232 _____ (TOSHIBA Corporation) C:\Windows\system32\tosade.dll
 193. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 001347136 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RTCOM64.dll
 194. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 001337640 _____ (Toshiba Client Solutions Co., Ltd.) C:\Windows\system32\tossaeapo64.dll
 195. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 001334376 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\Windows\system32\MaxxSpeechAPO64.dll
 196. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 001213656 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\Windows\system32\MaxxAudioAPO5064.dll
 197. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 001166152 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\Windows\system32\MaxxAudioAPO4064.dll
 198. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 001016928 _____ (Sound Research, Corp.) C:\Windows\system32\SEHDHF64.dll
 199. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 001003856 _____ (Nahimic Inc) C:\Windows\system32\NahimicAPONSControl.dll
 200. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 000999848 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\Windows\system32\MaxxVoiceAPO2064.dll
 201. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 000984912 _____ (DTS, Inc.) C:\Windows\system32\sl3apo64.dll
 202. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 000965024 _____ (Sony Corporation) C:\Windows\system32\SFSS_APO.dll
 203. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 000931616 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\Windows\system32\MaxxAudioAPOShell64.dll
 204. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 000923736 _____ (Sony Corporation) C:\Windows\system32\MISS_APO.dll
 205. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 000877424 _____ (Sound Research, Corp.) C:\Windows\SysWOW64\SEHDHF32.dll
 206. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 000873456 _____ (TOSHIBA Corporation) C:\Windows\system32\tadefxapo264.dll
 207. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 000868176 _____ (Sound Research, Corp.) C:\Windows\system32\SECOMN64.dll
 208. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 000866640 _____ (Sound Research, Corp.) C:\Windows\system32\SEHDRA64.dll
 209. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 000852128 _____ (Toshiba Client Solutions Co., Ltd.) C:\Windows\system32\tosasfapo64.dll
 210. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 000737960 _____ (Sound Research, Corp.) C:\Windows\SysWOW64\SECOMN32.dll
 211. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 000691680 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RtDataProc64.dll
 212. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 000678176 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\Windows\system32\MaxxAudioAPO30.dll
 213. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 000677664 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\Windows\system32\MaxxVolumeSDAPO.dll
 214. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 000604792 _____ (Toshiba Client Solutions Co., Ltd.) C:\Windows\system32\tossaemaxapo64.dll
 215. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 000568256 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\tbb_waves.dll
 216. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 000532376 _____ (SRS Labs, Inc.) C:\Windows\system32\SRSTSX64.dll
 217. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 000525768 _____ (Sound Research, Corp.) C:\Windows\system32\SEAPO64.dll
 218. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 000467152 _____ (Synopsys, Inc.) C:\Windows\system32\SRAPO64.dll
 219. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 000447712 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\R4EED64A.dll
 220. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 000447176 _____ (Toshiba Client Solutions Co., Ltd.) C:\Windows\system32\toseaeapo64.dll
 221. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 000387312 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\Windows\system32\RTEEP64A.dll
 222. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 000381408 _____ (Synopsys, Inc.) C:\Windows\system32\SRCOM64.dll
 223. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 000343704 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RtlCPAPI64.dll
 224. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 000341144 _____ (Synopsys, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\SRCOM.dll
 225. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 000341144 _____ (Synopsys, Inc.) C:\Windows\system32\SRCOM.dll
 226. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 000330552 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\Windows\system32\MaxxAudioAPO20.dll
 227. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 000321712 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\Windows\system32\RP3DHT64.dll
 228. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 000321712 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\Windows\system32\RP3DAA64.dll
 229. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 000258856 _____ (TODO: <Company name>) C:\Windows\system32\slprp64.dll
 230. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 000231912 _____ (Synopsys, Inc.) C:\Windows\system32\SFNHK64.dll
 231. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 000221960 _____ (SRS Labs, Inc.) C:\Windows\system32\SRSTSH64.dll
 232. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 000214832 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\Windows\system32\RTEED64A.dll
 233. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 000209528 _____ (SRS Labs, Inc.) C:\Windows\system32\SRSHP64.dll
 234. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 000192976 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RtkCfg64.dll
 235. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 000166200 _____ (SRS Labs, Inc.) C:\Windows\system32\SRSWOW64.dll
 236. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 000158696 _____ (TOSHIBA Corporation) C:\Windows\system32\tadefxapo.dll
 237. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 000151784 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\R4EEL64A.dll
 238. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 000134200 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\R4EEA64A.dll
 239. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 000110976 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\Windows\system32\RTEEL64A.dll
 240. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 000090912 _____ (Synopsys, Inc.) C:\Windows\system32\SFCOM64.dll
 241. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 000088344 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\Windows\system32\RTEEG64A.dll
 242. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 000088312 _____ (Synopsys, Inc.) C:\Windows\system32\SFAPO64.dll
 243. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 000084608 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\R4EEG64A.dll
 244. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 000083624 _____ (Virage Logic Corporation / Sonic Focus) C:\Windows\SysWOW64\SFCOM.dll
 245. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 000075536 _____ (TOSHIBA CORPORATION.) C:\Windows\system32\tepeqapo64.dll
 246. 2017-10-28 17:59 - 2017-10-28 17:59 - 000023688 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RtkCoLDR64.dll
 247. 2017-10-28 17:58 - 2017-10-28 18:10 - 000003020 _____ C:\Windows\System32\Tasks\ASC11_PerformanceMonitor
 248. 2017-10-28 17:58 - 2017-10-28 17:58 - 010536152 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\IntelSSTAPO.dll
 249. 2017-10-28 17:58 - 2017-10-28 17:58 - 007096184 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\DDPP64A.dll
 250. 2017-10-28 17:58 - 2017-10-28 17:58 - 006264632 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\DDPP64AF3.dll
 251. 2017-10-28 17:58 - 2017-10-28 17:58 - 005346992 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\DolbyDAX2APOv211.dll
 252. 2017-10-28 17:58 - 2017-10-28 17:58 - 004059960 _____ (Fortemedia Corporation) C:\Windows\system32\FMAPO64.dll
 253. 2017-10-28 17:58 - 2017-10-28 17:58 - 002993720 _____ (Audyssey Labs) C:\Windows\system32\AudysseyEfx.dll
 254. 2017-10-28 17:58 - 2017-10-28 17:58 - 002444680 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\DolbyDAX2APOv201.dll
 255. 2017-10-28 17:58 - 2017-10-28 17:58 - 001965808 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\DDPD64A.dll
 256. 2017-10-28 17:58 - 2017-10-28 17:58 - 001959600 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\DDPD64AF3.dll
 257. 2017-10-28 17:58 - 2017-10-28 17:58 - 001780616 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSS2SpeakerDLL64.dll
 258. 2017-10-28 17:58 - 2017-10-28 17:58 - 001616680 _____ (Conexant Systems Inc.) C:\Windows\system32\CX64APO.dll
 259. 2017-10-28 17:58 - 2017-10-28 17:58 - 001591056 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSS2HeadphoneDLL64.dll
 260. 2017-10-28 17:58 - 2017-10-28 17:58 - 001554600 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\DAX3APOProp.dll
 261. 2017-10-28 17:58 - 2017-10-28 17:58 - 001529136 _____ (Conexant Systems Inc.) C:\Windows\system32\CX64Proxy.dll
 262. 2017-10-28 17:58 - 2017-10-28 17:58 - 001508928 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSBoostDLL64.dll
 263. 2017-10-28 17:58 - 2017-10-28 17:58 - 001326424 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\DAX3APOv251.dll
 264. 2017-10-28 17:58 - 2017-10-28 17:58 - 001186832 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\IntelSstCApoPropPage.dll
 265. 2017-10-28 17:58 - 2017-10-28 17:58 - 001170872 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\DolbyDAX2APOvlldp.dll
 266. 2017-10-28 17:58 - 2017-10-28 17:58 - 001133064 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\DolbyDAX2APOProp.dll
 267. 2017-10-28 17:58 - 2017-10-28 17:58 - 000743960 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSBassEnhancementDLL64.dll
 268. 2017-10-28 17:58 - 2017-10-28 17:58 - 000727432 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSSymmetryDLL64.dll
 269. 2017-10-28 17:58 - 2017-10-28 17:58 - 000708312 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSVoiceClarityDLL64.dll
 270. 2017-10-28 17:58 - 2017-10-28 17:58 - 000680544 _____ (ICEpower a/s) C:\Windows\system32\ICEsoundAPO64.dll
 271. 2017-10-28 17:58 - 2017-10-28 17:58 - 000618184 _____ (Knowles Acoustics ) C:\Windows\system32\KAAPORT64.dll
 272. 2017-10-28 17:58 - 2017-10-28 17:58 - 000609392 _____ (Conexant Systems, Inc.) C:\Windows\system32\CAF64APO2.dll
 273. 2017-10-28 17:58 - 2017-10-28 17:58 - 000574752 _____ (Andrea Electronics Corporation) C:\Windows\system32\AERTAC64.dll
 274. 2017-10-28 17:58 - 2017-10-28 17:58 - 000514520 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSU2PLFX64.dll
 275. 2017-10-28 17:58 - 2017-10-28 17:58 - 000504304 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSNeoPCDLL64.dll
 276. 2017-10-28 17:58 - 2017-10-28 17:58 - 000500552 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSU2PGFX64.dll
 277. 2017-10-28 17:58 - 2017-10-28 17:58 - 000445392 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSLimiterDLL64.dll
 278. 2017-10-28 17:58 - 2017-10-28 17:58 - 000441264 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSGainCompensatorDLL64.dll
 279. 2017-10-28 17:58 - 2017-10-28 17:58 - 000428224 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSU2PREC64.dll
 280. 2017-10-28 17:58 - 2017-10-28 17:58 - 000416504 _____ (Harman) C:\Windows\system32\HMUI.dll
 281. 2017-10-28 17:58 - 2017-10-28 17:58 - 000406448 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\HiFiDAX2APIPCLL.dll
 282. 2017-10-28 17:58 - 2017-10-28 17:58 - 000378384 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\HiFiDAX2API.dll
 283. 2017-10-28 17:58 - 2017-10-28 17:58 - 000366120 _____ (Windows (R) Win 7 DDK provider) C:\Windows\system32\HMAPO.dll
 284. 2017-10-28 17:58 - 2017-10-28 17:58 - 000362048 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\DDPO64AF3.dll
 285. 2017-10-28 17:58 - 2017-10-28 17:58 - 000360344 _____ (Harman) C:\Windows\system32\HMClariFi.dll
 286. 2017-10-28 17:58 - 2017-10-28 17:58 - 000327448 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\DDPO64A.dll
 287. 2017-10-28 17:58 - 2017-10-28 17:58 - 000310416 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\DDPA64F3.dll
 288. 2017-10-28 17:58 - 2017-10-28 17:58 - 000272712 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\DDPA64.dll
 289. 2017-10-28 17:58 - 2017-10-28 17:58 - 000253896 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSGFXAPO64.dll
 290. 2017-10-28 17:58 - 2017-10-28 17:58 - 000253864 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSLFXAPO64.dll
 291. 2017-10-28 17:58 - 2017-10-28 17:58 - 000252872 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSGFXAPONS64.dll
 292. 2017-10-28 17:58 - 2017-10-28 17:58 - 000203840 _____ (Harman) C:\Windows\system32\HMHVS.dll
 293. 2017-10-28 17:58 - 2017-10-28 17:58 - 000190928 _____ (Harman) C:\Windows\system32\HMEQ_Voice.dll
 294. 2017-10-28 17:58 - 2017-10-28 17:58 - 000190928 _____ (Harman) C:\Windows\system32\HMEQ.dll
 295. 2017-10-28 17:58 - 2017-10-28 17:58 - 000179592 _____ (Harman) C:\Windows\system32\HMLimiter.dll
 296. 2017-10-28 17:58 - 2017-10-28 17:58 - 000154360 _____ (Harman) C:\Windows\system32\HarmanAudioInterface.dll
 297. 2017-10-28 17:58 - 2017-10-28 17:58 - 000122320 _____ (Real Sound Lab SIA) C:\Windows\system32\CONEQMSAPOGUILibrary.dll
 298. 2017-10-28 17:58 - 2017-10-28 17:58 - 000118592 _____ (Andrea Electronics Corporation) C:\Windows\system32\AERTAR64.dll
 299. 2017-10-28 17:58 - 2017-10-28 17:58 - 000118584 _____ C:\Windows\system32\AcpiServiceVnA64.dll
 300. 2017-10-28 17:58 - 2017-10-28 17:58 - 000115120 _____ (Conexant System, Inc.) C:\Windows\system32\Caf64api.dll
 301. 2017-10-28 17:58 - 2017-10-28 17:58 - 000105304 _____ C:\Windows\system32\audioLibVc.dll
 302. 2017-10-28 17:58 - 2017-10-28 17:58 - 000005604 _____ C:\Windows\system32\cxapo.lncs
 303. 2017-10-28 17:58 - 2017-10-28 17:58 - 000000864 _____ C:\Windows\system32\cxapo.prop
 304. 2017-10-28 17:48 - 2017-10-28 18:10 - 000003256 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Driver Booster Scheduler
 305. 2017-10-28 17:48 - 2017-10-28 18:10 - 000002888 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Driver Booster SkipUAC (Legard)
 306. 2017-10-28 17:48 - 2017-10-28 18:10 - 000002824 _____ C:\Windows\System32\Tasks\ASC11_SkipUac_Legard
 307. 2017-10-28 17:48 - 2017-10-28 17:49 - 000000000 ____D C:\ProgramData\ProductData
 308. 2017-10-28 17:48 - 2017-10-28 17:48 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Advanced SystemCare
 309. 2017-10-28 17:48 - 2017-10-28 17:48 - 000000000 ____D C:\ProgramData\{74E9F814-C737-42CC-B721-DBBC4059367A}
 310. 2017-10-28 17:45 - 2017-10-28 17:46 - 026079288 _____ (IObit ) C:\Users\Legard\Downloads\advanced-systemcare-setup.exe
 311. 2017-10-28 17:43 - 2017-10-28 17:43 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\AppData\Roaming\PowerISO
 312. 2017-10-28 17:42 - 2017-10-28 17:42 - 000460111 _____ C:\Users\Legard\Downloads\mhdd32ver4.6iso.zip
 313. 2017-10-28 17:42 - 2017-10-28 17:42 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\Downloads\mhdd32ver4.6iso
 314. 2017-10-28 17:07 - 2017-10-28 17:07 - 001790024 _____ (Malwarebytes) C:\Users\Legard\Downloads\JRT (1).exe
 315. 2017-10-28 17:06 - 2017-10-28 17:06 - 000061629 _____ C:\Users\Legard\Downloads\JRT.exe
 316. 2017-10-28 16:35 - 2017-10-28 16:35 - 000000008 __RSH C:\ProgramData\ntuser.pol
 317. 2017-10-28 16:15 - 2017-10-28 16:15 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\Downloads\Autoruns
 318. 2017-10-28 14:46 - 2017-10-28 14:46 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Auslogics
 319. 2017-10-28 14:46 - 2017-10-28 14:46 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Auslogics
 320. 2017-10-28 14:46 - 2017-10-28 14:46 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Auslogics
 321. 2017-10-28 14:45 - 2017-10-28 14:46 - 008130352 _____ (Auslogics Labs Pty Ltd ) C:\Users\Legard\Downloads\disk-defrag-setup.exe
 322. 2017-10-28 14:39 - 2017-10-28 14:39 - 001306150 _____ C:\Users\Legard\Downloads\Autoruns.zip
 323. 2017-10-28 14:35 - 2017-10-28 14:35 - 000448512 _____ (OldTimer Tools) C:\Users\Legard\Downloads\TFC.exe
 324. 2017-10-28 14:26 - 2017-10-28 14:26 - 000985017 _____ C:\Users\Legard\Downloads\EFRCSetup.exe
 325. 2017-10-28 14:26 - 2017-10-28 14:26 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Free Registry Cleaner
 326. 2017-10-28 14:26 - 2017-10-28 14:26 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\AppData\Roaming\Eusing
 327. 2017-10-28 14:26 - 2017-10-28 14:26 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Free Registry Cleaner
 328. 2017-10-28 14:26 - 2017-10-28 14:26 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Eusing Free Registry Cleaner
 329. 2017-10-28 13:39 - 2017-10-30 15:29 - 000000000 ____D C:\FRST
 330. 2017-10-28 13:38 - 2017-10-28 13:38 - 002403328 _____ (Farbar) C:\Users\Legard\Downloads\FRST64.exe
 331. 2017-10-28 13:34 - 2017-10-28 13:34 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CrystalDiskInfo
 332. 2017-10-28 13:33 - 2017-10-28 13:34 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\CrystalDiskInfo
 333. 2017-10-28 13:33 - 2017-10-28 13:33 - 003928200 _____ (Crystal Dew World ) C:\Users\Legard\Downloads\CrystalDiskInfo7_1_1.exe
 334. 2017-10-28 12:11 - 2017-10-28 12:11 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes
 335. 2017-10-28 12:11 - 2017-10-28 12:11 - 000000000 ____D C:\Program Files\Malwarebytes
 336. 2017-10-28 12:11 - 2017-10-04 12:15 - 000077440 _____ C:\Windows\system32\Drivers\mbae64.sys
 337. 2017-10-28 11:58 - 2017-10-28 11:59 - 071535032 _____ (Malwarebytes ) C:\Users\Legard\Downloads\mb3-setup-consumer-3.2.2.2029-1.0.212-1.0.2951.exe
 338. 2017-10-28 11:57 - 2017-10-28 17:00 - 000000000 ____D C:\AdwCleaner
 339. 2017-10-28 11:57 - 2017-10-28 11:57 - 008249808 _____ (Malwarebytes) C:\Users\Legard\Downloads\adwcleaner_7.0.3.0.exe
 340. 2017-10-27 11:06 - 2017-10-04 22:46 - 000382504 _____ (EasyAntiCheat Ltd) C:\Windows\SysWOW64\EasyAntiCheat.exe
 341. 2017-10-27 10:43 - 2017-10-27 10:43 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\Downloads\7DTD UI Mody
 342. 2017-10-25 12:52 - 2017-10-25 12:52 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\VulkanRT
 343. 2017-10-25 12:52 - 2017-10-12 20:59 - 000136128 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvStreaming.exe
 344. 2017-10-25 12:52 - 2017-09-14 00:20 - 000798008 _____ C:\Windows\SysWOW64\vulkan-1.dll
 345. 2017-10-25 12:52 - 2017-09-14 00:20 - 000490296 _____ C:\Windows\SysWOW64\vulkaninfo.exe
 346. 2017-10-25 12:52 - 2017-09-14 00:19 - 000927544 _____ C:\Windows\system32\vulkan-1.dll
 347. 2017-10-25 12:52 - 2017-09-14 00:19 - 000591160 _____ C:\Windows\system32\vulkaninfo.exe
 348. 2017-10-25 12:50 - 2017-10-12 22:33 - 040237176 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcompiler.dll
 349. 2017-10-25 12:50 - 2017-10-12 22:33 - 036185208 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvoglv64.dll
 350. 2017-10-25 12:50 - 2017-10-12 22:33 - 035156600 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvcompiler.dll
 351. 2017-10-25 12:50 - 2017-10-12 22:33 - 029229504 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvoglv32.dll
 352. 2017-10-25 12:50 - 2017-10-12 22:33 - 023261256 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvopencl.dll
 353. 2017-10-25 12:50 - 2017-10-12 22:33 - 021738976 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvwgf2umx.dll
 354. 2017-10-25 12:50 - 2017-10-12 22:33 - 019035344 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvopencl.dll
 355. 2017-10-25 12:50 - 2017-10-12 22:33 - 019008952 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvwgf2um.dll
 356. 2017-10-25 12:50 - 2017-10-12 22:33 - 018203640 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvd3dumx.dll
 357. 2017-10-25 12:50 - 2017-10-12 22:33 - 016750528 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvlddmkm.sys
 358. 2017-10-25 12:50 - 2017-10-12 22:33 - 015024912 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvd3dum.dll
 359. 2017-10-25 12:50 - 2017-10-12 22:33 - 013863184 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcuda.dll
 360. 2017-10-25 12:50 - 2017-10-12 22:33 - 013251240 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvptxJitCompiler.dll
 361. 2017-10-25 12:50 - 2017-10-12 22:33 - 011777768 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvcuda.dll
 362. 2017-10-25 12:50 - 2017-10-12 22:33 - 010880856 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvptxJitCompiler.dll
 363. 2017-10-25 12:50 - 2017-10-12 22:33 - 004283120 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvapi64.dll
 364. 2017-10-25 12:50 - 2017-10-12 22:33 - 003807864 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcuvid.dll
 365. 2017-10-25 12:50 - 2017-10-12 22:33 - 003796776 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvapi.dll
 366. 2017-10-25 12:50 - 2017-10-12 22:33 - 003346368 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvcuvid.dll
 367. 2017-10-25 12:50 - 2017-10-12 22:33 - 001988032 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvdispco6438800.dll
 368. 2017-10-25 12:50 - 2017-10-12 22:33 - 001615472 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvhdagenco6420103.dll
 369. 2017-10-25 12:50 - 2017-10-12 22:33 - 001606592 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvdispgenco6438800.dll
 370. 2017-10-25 12:50 - 2017-10-12 22:33 - 001135464 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvfatbinaryLoader.dll
 371. 2017-10-25 12:50 - 2017-10-12 22:33 - 001098176 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvFBC64.dll
 372. 2017-10-25 12:50 - 2017-10-12 22:33 - 001030264 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NvFBC.dll
 373. 2017-10-25 12:50 - 2017-10-12 22:33 - 000981112 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvIFR64.dll
 374. 2017-10-25 12:50 - 2017-10-12 22:33 - 000932472 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NvIFR.dll
 375. 2017-10-25 12:50 - 2017-10-12 22:33 - 000895784 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvmcumd.dll
 376. 2017-10-25 12:50 - 2017-10-12 22:33 - 000885496 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvfatbinaryLoader.dll
 377. 2017-10-25 12:50 - 2017-10-12 22:33 - 000615360 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvIFROpenGL.dll
 378. 2017-10-25 12:50 - 2017-10-12 22:33 - 000527288 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvEncodeAPI64.dll
 379. 2017-10-25 12:50 - 2017-10-12 22:33 - 000505792 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NvIFROpenGL.dll
 380. 2017-10-25 12:50 - 2017-10-12 22:33 - 000492048 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvumdshimx.dll
 381. 2017-10-25 12:50 - 2017-10-12 22:33 - 000444144 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvEncodeAPI.dll
 382. 2017-10-25 12:50 - 2017-10-12 22:33 - 000407064 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvumdshim.dll
 383. 2017-10-25 12:50 - 2017-10-12 22:33 - 000225208 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvhda64v.sys
 384. 2017-10-25 12:50 - 2017-10-12 22:33 - 000171896 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvinitx.dll
 385. 2017-10-25 12:50 - 2017-10-12 22:33 - 000154392 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvoglshim64.dll
 386. 2017-10-25 12:50 - 2017-10-12 22:33 - 000149552 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvinit.dll
 387. 2017-10-25 12:50 - 2017-10-12 22:33 - 000132256 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvoglshim32.dll
 388. 2017-10-25 12:50 - 2017-10-12 22:33 - 000046182 _____ C:\Windows\system32\nvinfo.pb
 389. 2017-10-25 12:50 - 2017-10-12 22:33 - 000045496 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvhdap64.dll
 390. 2017-10-25 12:50 - 2017-10-12 22:33 - 000000669 _____ C:\Windows\SysWOW64\nv-vk32.json
 391. 2017-10-25 12:50 - 2017-10-12 22:33 - 000000669 _____ C:\Windows\system32\nv-vk64.json
 392. 2017-10-25 12:41 - 2017-10-28 18:12 - 000004148 _____ C:\Windows\System32\Tasks\NvDriverUpdateCheckDaily_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
 393. 2017-10-25 12:41 - 2017-10-28 18:12 - 000003816 _____ C:\Windows\System32\Tasks\NVIDIA GeForce Experience SelfUpdate_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
 394. 2017-10-25 12:41 - 2017-10-28 18:12 - 000003800 _____ C:\Windows\System32\Tasks\NvNodeLauncher_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
 395. 2017-10-25 12:41 - 2017-10-28 18:12 - 000003740 _____ C:\Windows\System32\Tasks\NvTmRep_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
 396. 2017-10-25 12:41 - 2017-10-28 18:12 - 000003740 _____ C:\Windows\System32\Tasks\NvProfileUpdaterDaily_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
 397. 2017-10-25 12:41 - 2017-10-28 18:12 - 000003732 _____ C:\Windows\System32\Tasks\NvTmMon_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
 398. 2017-10-25 12:41 - 2017-10-28 18:12 - 000003556 _____ C:\Windows\System32\Tasks\NvTmRepOnLogon_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
 399. 2017-10-25 12:41 - 2017-10-28 18:12 - 000003496 _____ C:\Windows\System32\Tasks\NvProfileUpdaterOnLogon_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
 400. 2017-10-25 12:41 - 2017-10-11 02:05 - 001796032 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvspcap64.dll
 401. 2017-10-25 12:41 - 2017-10-11 02:05 - 001577920 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvspcap.dll
 402. 2017-10-25 12:41 - 2017-10-11 02:05 - 000050624 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvvad64v.sys
 403. 2017-10-24 21:43 - 2017-10-09 19:01 - 000001007 _____ C:\Users\Legard\Desktop\Euro Truck Simulator 2.lnk
 404. 2017-10-23 19:31 - 2017-10-23 19:31 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Speccy
 405. 2017-10-23 19:31 - 2017-10-23 19:31 - 000000000 ____D C:\Program Files\Speccy
 406. 2017-10-23 00:34 - 2017-10-23 00:56 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\AppData\Local\mkw
 407. 2017-10-23 00:34 - 2017-10-23 00:34 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\AppData\Roaming\Editor
 408. 2017-10-22 23:21 - 2017-10-22 23:21 - 000001916 _____ C:\Users\Legard\Desktop\Civilization VI.lnk
 409. 2017-10-18 21:43 - 2017-10-20 22:15 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\AppData\Roaming\GTAV Enhanced Native Trainer
 410. 2017-10-18 21:03 - 2017-10-18 21:03 - 000001299 _____ C:\Users\Legard\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\OpenIV.lnk
 411. 2017-10-18 21:03 - 2017-10-18 21:03 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\AppData\Local\New Technology Studio
 412. 2017-10-18 20:06 - 2017-10-18 20:06 - 000000529 _____ C:\Users\Public\Desktop\Grand Theft Auto V.lnk
 413. 2017-10-18 20:06 - 2017-10-18 20:06 - 000000529 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Grand Theft Auto V.lnk
 414. 2017-10-18 20:03 - 2017-10-18 20:03 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\AppData\Local\Rockstar Games
 415. 2017-10-18 20:03 - 2017-10-18 20:03 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Socialclub
 416. 2017-10-18 12:15 - 2017-10-12 23:25 - 000835576 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
 417. 2017-10-18 12:15 - 2017-10-12 23:25 - 000177656 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
 418. 2017-10-18 00:18 - 2017-10-18 00:18 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Rockstar Games
 419. 2017-10-18 00:17 - 2017-10-18 00:17 - 000000000 ____D C:\Program Files\Rockstar Games
 420. 2017-10-17 18:47 - 2017-10-17 18:47 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\Downloads\codex-thehunter.call.of.the.wild.medved.taiga
 421. 2017-10-17 01:28 - 2017-10-17 01:42 - 1038090240 _____ C:\Users\Legard\Downloads\Crusader.Kings.II.v2.7.2.0.Incl.ALL.DLC.part1.rar
 422. 2017-10-17 00:10 - 2017-10-17 01:17 - 1038090240 _____ C:\Users\Legard\Downloads\Europa.Universalis.IV.v1.22.2.part2.rar
 423. 2017-10-17 00:10 - 2017-10-17 01:16 - 974323422 _____ C:\Users\Legard\Downloads\Crusader.Kings.II.v2.7.2.0.Incl.ALL.DLC.part2.rar
 424. 2017-10-17 00:10 - 2017-10-17 00:56 - 1038090240 _____ C:\Users\Legard\Downloads\Europa.Universalis.IV.v1.22.2.part1.rar
 425. 2017-10-17 00:10 - 2017-10-17 00:32 - 513533875 _____ C:\Users\Legard\Downloads\Europa.Universalis.IV.v1.22.2.part3.rar
 426. 2017-10-16 23:53 - 2017-10-16 23:53 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\AppData\Roaming\FiraxisLive
 427. 2017-10-16 23:14 - 2017-10-16 23:14 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\AppData\Local\yo_cm_client
 428. 2017-10-16 23:14 - 2017-10-16 23:14 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\AppData\Local\cache
 429. 2017-10-16 23:06 - 2017-10-16 23:06 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Civilization VI - Nubia Civilization and Scenario Pack
 430. 2017-10-16 21:14 - 2017-10-16 21:14 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\Downloads\Sid.Meiers.Civilization.VI.Nubia.Civilization.and.Scenario.Pack
 431. 2017-10-16 19:17 - 2017-10-16 21:02 - 1038090240 _____ C:\Users\Legard\Downloads\Sid.Meiers.Civilization.VI.Nubia.Civilization.and.Scenario.Pack.part7.rar
 432. 2017-10-16 19:17 - 2017-10-16 21:02 - 1038090240 _____ C:\Users\Legard\Downloads\Sid.Meiers.Civilization.VI.Nubia.Civilization.and.Scenario.Pack.part2.rar
 433. 2017-10-16 19:17 - 2017-10-16 21:01 - 1038090240 _____ C:\Users\Legard\Downloads\Sid.Meiers.Civilization.VI.Nubia.Civilization.and.Scenario.Pack.part5.rar
 434. 2017-10-16 19:17 - 2017-10-16 21:01 - 1038090240 _____ C:\Users\Legard\Downloads\Sid.Meiers.Civilization.VI.Nubia.Civilization.and.Scenario.Pack.part3.rar
 435. 2017-10-16 19:17 - 2017-10-16 20:28 - 1038090240 _____ C:\Users\Legard\Downloads\Sid.Meiers.Civilization.VI.Nubia.Civilization.and.Scenario.Pack.part6.rar
 436. 2017-10-16 19:17 - 2017-10-16 20:25 - 1038090240 _____ C:\Users\Legard\Downloads\Sid.Meiers.Civilization.VI.Nubia.Civilization.and.Scenario.Pack.part1.rar
 437. 2017-10-16 19:17 - 2017-10-16 19:59 - 1038090240 _____ C:\Users\Legard\Downloads\Sid.Meiers.Civilization.VI.Nubia.Civilization.and.Scenario.Pack.part4.rar
 438. 2017-10-16 19:17 - 2017-10-16 19:35 - 121756077 _____ C:\Users\Legard\Downloads\Sid.Meiers.Civilization.VI.Nubia.Civilization.and.Scenario.Pack.part8.rar
 439. 2017-10-16 16:43 - 2017-10-16 17:37 - 1038090240 _____ C:\Users\Legard\Downloads\Life.is.Feudal.Your.Own.v1.3.4.5.part03.rar
 440. 2017-10-16 16:43 - 2017-10-16 17:37 - 1038090240 _____ C:\Users\Legard\Downloads\Life.is.Feudal.Your.Own.v1.3.4.5.part01.rar
 441. 2017-10-16 16:43 - 2017-10-16 17:36 - 992755777 _____ C:\Users\Legard\Downloads\Life.is.Feudal.Your.Own.v1.3.4.5.part04.rar
 442. 2017-10-16 16:43 - 2017-10-16 17:11 - 1038090240 _____ C:\Users\Legard\Downloads\Life.is.Feudal.Your.Own.v1.3.4.5.part02.rar
 443. 2017-10-16 14:08 - 2017-10-16 14:08 - 000092037 _____ C:\Users\Legard\Downloads\r3.pdf
 444. 2017-10-15 23:04 - 2017-10-15 23:04 - 357631552 _____ C:\Users\Legard\Downloads\Life.is.Feudal.Forest.Village.v1.1.6360.rar
 445. 2017-10-15 20:38 - 2017-10-15 20:38 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\AppData\Roaming\EasyAntiCheat
 446. 2017-10-15 20:36 - 2017-10-15 20:38 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\AppData\Roaming\7DaysToDie
 447. 2017-10-14 19:17 - 2017-10-14 19:17 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Third Age - Total War 3.0 (Part 2of2)
 448. 2017-10-11 15:30 - 2017-10-11 15:30 - 126925120 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MRT-KB890830.exe
 449. 2017-10-11 13:32 - 2017-09-14 20:30 - 007439704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
 450. 2017-10-11 13:32 - 2017-09-14 20:30 - 001737600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntdll.dll
 451. 2017-10-11 13:32 - 2017-09-14 20:29 - 001502000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
 452. 2017-10-11 13:32 - 2017-09-14 02:18 - 001384216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msctf.dll
 453. 2017-10-11 13:32 - 2017-09-14 02:14 - 001124384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msctf.dll
 454. 2017-10-11 13:32 - 2017-09-13 14:32 - 000445952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nwifi.sys
 455. 2017-10-11 13:32 - 2017-09-13 14:31 - 000445952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlansec.dll
 456. 2017-10-11 13:32 - 2017-09-13 14:27 - 000384000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wlansec.dll
 457. 2017-10-11 13:32 - 2017-09-09 19:53 - 022361864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shell32.dll
 458. 2017-10-11 13:32 - 2017-09-09 18:55 - 019790760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\shell32.dll
 459. 2017-10-11 13:32 - 2017-09-09 18:38 - 000154112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TabSvc.dll
 460. 2017-10-11 13:32 - 2017-09-09 17:10 - 003631616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tquery.dll
 461. 2017-10-11 13:32 - 2017-09-09 16:49 - 002749952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tquery.dll
 462. 2017-10-11 13:32 - 2017-09-09 16:47 - 014466560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\twinui.dll
 463. 2017-10-11 13:32 - 2017-09-09 16:21 - 012879360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\twinui.dll
 464. 2017-10-11 13:32 - 2017-09-09 14:13 - 000640512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mswstr10.dll
 465. 2017-10-11 13:32 - 2017-09-09 14:13 - 000345088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msexcl40.dll
 466. 2017-10-11 13:32 - 2017-09-09 14:13 - 000008704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msjint40.dll
 467. 2017-10-11 13:32 - 2017-09-09 04:50 - 002013016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ntfs.sys
 468. 2017-10-11 13:32 - 2017-09-09 04:50 - 001364552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gdi32.dll
 469. 2017-10-11 13:32 - 2017-09-08 19:21 - 004168192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32k.sys
 470. 2017-10-11 13:32 - 2017-09-08 19:15 - 000148480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\t2embed.dll
 471. 2017-10-11 13:32 - 2017-09-08 18:39 - 000113152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\t2embed.dll
 472. 2017-10-11 13:32 - 2017-09-08 17:57 - 001084928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\gdi32.dll
 473. 2017-10-11 13:32 - 2017-09-07 22:33 - 000686592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srv2.sys
 474. 2017-10-11 13:32 - 2017-09-07 22:33 - 000415744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srv.sys
 475. 2017-10-11 13:32 - 2017-09-07 22:32 - 000285184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb10.sys
 476. 2017-10-11 13:32 - 2017-09-07 22:32 - 000243200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srvnet.sys
 477. 2017-10-11 13:32 - 2017-09-07 22:17 - 000576512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vbscript.dll
 478. 2017-10-11 13:32 - 2017-09-07 22:17 - 000088064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MshtmlDac.dll
 479. 2017-10-11 13:32 - 2017-09-07 22:15 - 002902528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iertutil.dll
 480. 2017-10-11 13:32 - 2017-09-07 22:08 - 025729536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll
 481. 2017-10-11 13:32 - 2017-09-07 22:00 - 000817664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript.dll
 482. 2017-10-11 13:32 - 2017-09-07 21:40 - 005982208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9.dll
 483. 2017-10-11 13:32 - 2017-09-07 21:32 - 000092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmled.dll
 484. 2017-10-11 13:32 - 2017-09-07 21:31 - 000145408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iepeers.dll
 485. 2017-10-11 13:32 - 2017-09-07 21:29 - 000315392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtrans.dll
 486. 2017-10-11 13:32 - 2017-09-07 21:21 - 001033216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcomm.dll
 487. 2017-10-11 13:32 - 2017-09-07 21:13 - 000262144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webcheck.dll
 488. 2017-10-11 13:32 - 2017-09-07 21:11 - 000380416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iedkcs32.dll
 489. 2017-10-11 13:32 - 2017-09-07 21:10 - 000807936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeeds.dll
 490. 2017-10-11 13:32 - 2017-09-07 21:10 - 000726528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ie4uinit.exe
 491. 2017-10-11 13:32 - 2017-09-07 21:08 - 002134528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcpl.cpl
 492. 2017-10-11 13:32 - 2017-09-07 21:08 - 000656896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dnsapi.dll
 493. 2017-10-11 13:32 - 2017-09-07 20:54 - 000329216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srvsvc.dll
 494. 2017-10-11 13:32 - 2017-09-07 20:44 - 015262720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll
 495. 2017-10-11 13:32 - 2017-09-07 20:40 - 003240960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll
 496. 2017-10-11 13:32 - 2017-09-07 20:27 - 001548288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\urlmon.dll
 497. 2017-10-11 13:32 - 2017-09-07 20:17 - 000800768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieapfltr.dll
 498. 2017-10-11 13:32 - 2017-09-07 20:10 - 000499200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\vbscript.dll
 499. 2017-10-11 13:32 - 2017-09-07 20:09 - 000064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MshtmlDac.dll
 500. 2017-10-11 13:32 - 2017-09-07 20:04 - 020267008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll
 501. 2017-10-11 13:32 - 2017-09-07 20:03 - 002292736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll
 502. 2017-10-11 13:32 - 2017-09-07 19:58 - 000663040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll
 503. 2017-10-11 13:32 - 2017-09-07 19:39 - 000076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmled.dll
 504. 2017-10-11 13:32 - 2017-09-07 19:38 - 000128000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iepeers.dll
 505. 2017-10-11 13:32 - 2017-09-07 19:37 - 000279040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtrans.dll
 506. 2017-10-11 13:32 - 2017-09-07 19:33 - 000880640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcomm.dll
 507. 2017-10-11 13:32 - 2017-09-07 19:29 - 004547072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll
 508. 2017-10-11 13:32 - 2017-09-07 19:29 - 000230400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\webcheck.dll
 509. 2017-10-11 13:32 - 2017-09-07 19:27 - 000331776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iedkcs32.dll
 510. 2017-10-11 13:32 - 2017-09-07 19:26 - 000694784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll
 511. 2017-10-11 13:32 - 2017-09-07 19:25 - 002058752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcpl.cpl
 512. 2017-10-11 13:32 - 2017-09-07 19:24 - 000499200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll
 513. 2017-10-11 13:32 - 2017-09-07 19:17 - 013677568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll
 514. 2017-10-11 13:32 - 2017-09-07 19:01 - 002767872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll
 515. 2017-10-11 13:32 - 2017-09-07 18:57 - 001316864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll
 516. 2017-10-11 13:32 - 2017-09-07 18:57 - 000710144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieapfltr.dll
 517. 2017-10-11 13:32 - 2017-08-13 20:48 - 000202592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\basecsp.dll
 518. 2017-10-11 13:32 - 2017-08-13 18:52 - 000174944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\basecsp.dll
 519. 2017-10-11 13:32 - 2017-08-13 18:10 - 000277504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\scksp.dll
 520. 2017-10-11 13:32 - 2017-08-13 17:33 - 000252416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\scksp.dll
 521. 2017-10-11 13:32 - 2017-08-11 22:19 - 000482304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\scrptadm.dll
 522. 2017-10-11 13:32 - 2017-08-11 22:14 - 000566784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\scrptadm.dll
 523. 2017-10-11 13:32 - 2017-08-11 03:54 - 000445440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\certcli.dll
 524. 2017-10-11 13:32 - 2017-08-11 03:22 - 000324096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\certcli.dll
 525. 2017-10-11 13:32 - 2017-08-11 03:20 - 001436672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsasrv.dll
 526. 2017-10-11 13:32 - 2017-08-11 03:16 - 000275968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\authz.dll
 527. 2017-10-11 13:32 - 2017-08-11 02:57 - 000180224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\authz.dll
 528. 2017-10-11 13:32 - 2017-08-06 22:50 - 001080320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\IKEEXT.DLL
 529. 2017-10-11 13:32 - 2017-08-06 22:20 - 000542720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rasmans.dll
 530. 2017-10-11 13:32 - 2017-08-06 22:13 - 000713216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nshwfp.dll
 531. 2017-10-11 13:32 - 2017-08-06 08:08 - 000561664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nshwfp.dll
 532. 2017-10-11 13:32 - 2017-08-02 03:19 - 000358912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Wldap32.dll
 533. 2017-10-11 13:32 - 2017-08-01 09:25 - 000324096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Wldap32.dll
 534. 2017-10-09 23:49 - 2017-10-09 23:49 - 000993264 _____ (Realtek ) C:\Windows\system32\Drivers\Rt630x64.sys
 535. 2017-10-09 23:49 - 2017-10-09 23:49 - 000131568 _____ (Realtek Semiconductor Corporation) C:\Windows\system32\RtNicProp64.dll
 536. 2017-10-09 19:01 - 2017-10-09 19:01 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Euro Truck Simulator 2
 537. 2017-10-09 18:05 - 2017-10-09 18:05 - 000000898 _____ C:\Users\Legard\Desktop\Assassin's Creed Black Flag.lnk
 538. 2017-10-09 18:04 - 2017-10-09 18:04 - 000001443 _____ C:\Users\Legard\Desktop\State of Decay.lnk
 539. 2017-10-09 18:04 - 2017-10-09 18:04 - 000001165 _____ C:\Users\Legard\Desktop\This War of Mine.lnk
 540. 2017-10-09 18:03 - 2017-10-09 18:03 - 000001874 _____ C:\Users\Legard\Desktop\Space Engineers.lnk
 541. 2017-10-09 18:03 - 2017-10-09 18:03 - 000001190 _____ C:\Users\Legard\Desktop\Motorsport Manager.lnk
 542. 2017-10-07 22:51 - 2017-10-13 00:25 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\Downloads\rld-gtav141
 543. 2017-10-07 22:50 - 2017-10-11 22:26 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\Downloads\Grand.Theft.Auto.V-RELOADED
 544. 2017-10-05 15:07 - 2017-10-05 15:07 - 000001464 _____ C:\Users\Legard\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FocusWriter.lnk
 545. 2017-10-05 14:27 - 2017-10-05 14:27 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\Downloads\FocusWriter_1.6.7
 546. 2017-10-04 22:59 - 2017-10-04 22:59 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\AppData\Roaming\Spacejock Software
 547. 2017-10-04 22:58 - 2017-10-04 22:58 - 000001954 _____ C:\Users\Legard\Desktop\7 Days to Die.lnk
 548. 2017-10-04 14:15 - 2017-10-04 14:15 - 000000707 _____ C:\Users\Legard\Desktop\REVAR DATABASE.lnk
 549. 2017-10-03 20:58 - 2017-10-03 20:58 - 000002004 _____ C:\Users\Legard\Desktop\Rocket League.lnk
 550. 2017-10-03 20:56 - 2017-10-03 20:57 - 000002963 _____ C:\Users\Legard\Desktop\Blitzkrieg.lnk
 551. 2017-10-03 20:55 - 2017-10-03 20:55 - 000001607 _____ C:\Users\Legard\Desktop\Mount & Blade.lnk
 552. 2017-10-03 20:55 - 2017-10-03 20:55 - 000001281 _____ C:\Users\Legard\Desktop\DiRT 4.lnk
 553. 2017-10-03 20:54 - 2017-10-03 20:54 - 000002308 _____ C:\Users\Legard\Desktop\Black Squad.lnk
 554. 2017-10-03 20:34 - 2017-10-03 20:34 - 000001791 _____ C:\Users\Legard\Desktop\PES 2013.lnk
 555. 2017-10-03 20:33 - 2017-10-03 20:33 - 000001129 _____ C:\Users\Legard\Desktop\PES 2018.lnk
 556. 2017-10-03 20:16 - 2017-10-03 20:16 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\AppData\Local\backup ikonki
 557. 2017-10-01 03:13 - 2017-10-01 03:13 - 000000860 _____ C:\Users\Public\Desktop\GRID 2.lnk
 558. 2017-10-01 03:13 - 2017-10-01 03:13 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Codemasters
 559. 2017-09-30 19:52 - 2017-09-30 19:52 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\AppData\Local\CDWLauncher
 560. 2017-09-30 17:50 - 2017-09-30 17:50 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\AppData\LocalLow\Daybreak Game Company
 561. 2017-09-30 12:50 - 2017-09-30 13:56 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\AppData\Local\SKIDROW
 562. 2017-09-30 12:50 - 2017-09-30 12:50 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Codemasters
 563.  
 564. ==================== Jeden miesiąc - zmodyfikowane pliki i foldery ========
 565.  
 566. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 567.  
 568. 2017-10-30 15:25 - 2016-11-07 23:15 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Steam
 569. 2017-10-30 13:32 - 2016-11-07 23:10 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\AppData\Roaming\GG
 570. 2017-10-30 13:28 - 2014-11-21 05:46 - 001831240 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
 571. 2017-10-30 13:28 - 2014-11-21 05:07 - 000807854 _____ C:\Windows\system32\perfh015.dat
 572. 2017-10-30 13:28 - 2014-11-21 05:07 - 000164146 _____ C:\Windows\system32\perfc015.dat
 573. 2017-10-30 13:28 - 2013-08-22 14:36 - 000000000 ____D C:\Windows\Inf
 574. 2017-10-29 14:23 - 2016-11-07 21:08 - 000003598 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Optimize Start Menu Cache Files-S-1-5-21-3840775175-3343981729-515259037-1001
 575. 2017-10-29 14:07 - 2017-02-06 01:04 - 000003260 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{9A5E8B15-1C58-4762-B578-64422ED047F5}
 576. 2017-10-29 14:07 - 2016-11-08 15:02 - 000002792 _____ C:\Windows\System32\Tasks\CCleanerSkipUAC
 577. 2017-10-29 14:06 - 2017-03-25 14:53 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\AppData\Local\CrashDumps
 578. 2017-10-29 13:54 - 2013-08-22 15:45 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
 579. 2017-10-28 18:57 - 2016-11-17 23:04 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\AppData\Roaming\AIMP
 580. 2017-10-28 18:10 - 2016-12-18 23:06 - 000004390 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater
 581. 2017-10-28 18:10 - 2016-11-07 21:11 - 000003482 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
 582. 2017-10-28 18:10 - 2016-11-07 21:11 - 000003354 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore
 583. 2017-10-28 18:10 - 2016-11-07 21:08 - 000003368 _____ C:\Windows\System32\Tasks\AutoPico Daily Restart
 584. 2017-10-28 18:05 - 2017-04-15 13:03 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Grinding Gear Games
 585. 2017-10-28 18:05 - 2017-03-24 18:57 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Club Manager 2017
 586. 2017-10-28 18:05 - 2017-03-06 22:24 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Need for Speed Rivals
 587. 2017-10-28 18:05 - 2016-12-27 09:05 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Pazera Free MP4 to AVI Converter (32-bit)
 588. 2017-10-28 18:00 - 2016-12-23 13:03 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\DAX3
 589. 2017-10-28 18:00 - 2016-12-23 13:03 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Audyssey Labs
 590. 2017-10-28 18:00 - 2016-11-07 22:00 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\RTCOM
 591. 2017-10-28 18:00 - 2016-11-07 22:00 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\DAX2
 592. 2017-10-28 17:53 - 2016-11-07 21:10 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\AppData\LocalLow\IObit
 593. 2017-10-28 17:49 - 2016-11-07 21:48 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\IObit
 594. 2017-10-28 17:48 - 2016-11-07 21:10 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\AppData\Roaming\IObit
 595. 2017-10-28 17:48 - 2016-11-07 21:10 - 000000000 ____D C:\ProgramData\IObit
 596. 2017-10-28 17:08 - 2017-03-24 10:12 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA
 597. 2017-10-28 16:34 - 2013-08-22 16:36 - 000000000 ___HD C:\Windows\system32\GroupPolicy
 598. 2017-10-28 14:28 - 2017-09-25 18:09 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Stainless Steel
 599. 2017-10-28 14:28 - 2017-05-03 01:05 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\The Witcher Enhanced Edition Director's Cut [GOG.com]
 600. 2017-10-28 14:28 - 2017-04-21 14:02 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Fallout [GOG.com]
 601. 2017-10-28 14:28 - 2017-02-08 20:59 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Warcraft III
 602. 2017-10-28 03:00 - 2013-08-22 14:25 - 000262144 ___SH C:\Windows\system32\config\BBI
 603. 2017-10-27 16:50 - 2017-05-19 01:51 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\AppData\Roaming\obs-studio
 604. 2017-10-26 12:00 - 2017-03-24 10:12 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation
 605. 2017-10-25 20:18 - 2013-08-22 16:36 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Macromed
 606. 2017-10-25 20:18 - 2013-08-22 16:36 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Macromed
 607. 2017-10-25 14:29 - 2016-11-07 23:10 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\AppData\Local\GG
 608. 2017-10-25 12:52 - 2017-03-24 10:26 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\AppData\Roaming\NVIDIA
 609. 2017-10-25 12:52 - 2017-03-24 10:12 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NVIDIA Corporation
 610. 2017-10-25 12:52 - 2017-03-24 10:00 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA Corporation
 611. 2017-10-25 12:51 - 2017-03-24 10:00 - 000000000 ____D C:\Program Files\NVIDIA Corporation
 612. 2017-10-24 12:08 - 2017-09-20 20:52 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\AppData\Local\ElevatedDiagnostics
 613. 2017-10-23 00:35 - 2017-01-17 18:57 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\AppData\Roaming\SmartSteamEmu
 614. 2017-10-21 02:56 - 2016-11-07 21:03 - 000000000 ____D C:\Users\Legard
 615. 2017-10-19 13:13 - 2016-12-09 00:12 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\AppData\Roaming\Audacity
 616. 2017-10-18 12:15 - 2013-08-22 16:20 - 000000000 ____D C:\Windows\CbsTemp
 617. 2017-10-17 00:13 - 2016-11-11 23:32 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\AppData\Roaming\Skype
 618. 2017-10-13 13:45 - 2013-08-22 16:36 - 000000000 ____D C:\Windows\rescache
 619. 2017-10-12 21:25 - 2017-03-24 10:12 - 000001951 _____ C:\Windows\NvContainerRecovery.bat
 620. 2017-10-12 20:55 - 2017-09-20 21:52 - 000607352 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nv3dappshext.dll
 621. 2017-10-12 20:55 - 2017-09-20 21:52 - 000122816 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvshext.dll
 622. 2017-10-12 20:55 - 2017-03-24 10:25 - 005960824 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcpl.dll
 623. 2017-10-12 20:55 - 2017-03-24 10:25 - 002587584 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvsvc64.dll
 624. 2017-10-12 20:55 - 2017-03-24 10:25 - 001766520 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvsvcr.dll
 625. 2017-10-12 20:55 - 2017-03-24 10:25 - 000449472 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvmctray.dll
 626. 2017-10-12 20:55 - 2017-03-24 10:25 - 000081856 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nv3dappshextr.dll
 627. 2017-10-12 20:54 - 2017-03-24 10:25 - 007799931 _____ C:\Windows\system32\nvcoproc.bin
 628. 2017-10-12 11:25 - 2013-08-22 15:44 - 000414120 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
 629. 2017-10-12 01:26 - 2013-08-22 16:36 - 000000000 ___RD C:\Windows\ToastData
 630. 2017-10-11 15:32 - 2016-11-10 13:29 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\MRT
 631. 2017-10-11 15:30 - 2016-06-29 14:18 - 126925120 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mrt.exe
 632. 2017-10-11 02:05 - 2017-07-13 20:29 - 000186304 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvaudcap64v.dll
 633. 2017-10-11 02:05 - 2017-07-13 20:29 - 000152512 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvaudcap32v.dll
 634. 2017-10-11 02:05 - 2017-03-24 10:13 - 000918976 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvRtmpStreamer64.dll
 635. 2017-10-11 00:26 - 2017-04-07 13:24 - 000001951 _____ C:\Windows\NvTelemetryContainerRecovery.bat
 636. 2017-10-08 00:50 - 2017-09-17 19:54 - 000001986 _____ C:\Users\Legard\Desktop\Stellaris.lnk
 637. 2017-10-02 15:18 - 2017-03-18 20:02 - 000000000 ___RD C:\Program Files (x86)\Skype
 638. 2017-10-02 15:18 - 2016-11-11 23:31 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Skype
 639. 2017-10-01 02:11 - 2017-09-29 15:24 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\Downloads\RimWorld Mods
 640. 2017-09-30 13:59 - 2017-09-22 12:40 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\AppData\Roaming\Tunngle
 641. 2017-09-30 12:43 - 2017-09-22 12:40 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Tunngle
 642.  
 643. ==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów =======
 644.  
 645. 2017-07-26 13:32 - 2017-07-26 13:32 - 000000017 _____ () C:\Users\Legard\AppData\Local\resmon.resmoncfg
 646. 2016-11-07 22:00 - 2016-11-07 22:00 - 000000000 ____H () C:\ProgramData\DP45977C.lfl
 647. 2017-01-30 00:45 - 2017-01-30 00:45 - 000000061 _____ () C:\ProgramData\SoftwareUpdateTemp.xml
 648.  
 649. ==================== Bamital & volsnap ======================
 650.  
 651. (Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)
 652.  
 653. C:\Windows\system32\winlogon.exe => Plik podpisany cyfrowo
 654. C:\Windows\system32\wininit.exe => Plik podpisany cyfrowo
 655. C:\Windows\explorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
 656. C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
 657. C:\Windows\system32\svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
 658. C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
 659. C:\Windows\system32\services.exe => Plik podpisany cyfrowo
 660. C:\Windows\system32\User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
 661. C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
 662. C:\Windows\system32\userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
 663. C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
 664. C:\Windows\system32\rpcss.dll => Plik podpisany cyfrowo
 665. C:\Windows\system32\dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
 666. C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
 667. C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => Plik podpisany cyfrowo
 668.  
 669. LastRegBack: 2017-10-22 12:46
 670.  
 671. ==================== Koniec  FRST.txt ============================
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top