View difference between Paste ID: pRT3dLs7 and yCntUEYK
SHOW: | | - or go back to the newest paste.
1-
#import numpy as np
1+
import numpy as np
2
import matplotlib.pyplot as plt
3
#Funksjon som gir hvor mange prosent som er igjen av stoffet.
4
def p(t,h):
5
    return  0.5**(t/h)*100
6
 
7
#Be om verdier for t og h.
8
t = np.linspace(0, float(input("Hvor lang tid skal gå? ")), 1000)
9
h = float(input("Hva er halveringstiden? "))
10
 
11
#Lage graf.
12
fig = plt.figure()
13
ax1 = fig.add_subplot(111)
14
ax1.grid(True)
15
 
16
x = t
17
y = p(t,h)
18
 
19
ax1.plot(x,y)
20
plt.show()