View difference between Paste ID: RE7aXaG4 and 7kkR3XQd
SHOW: | | - or go back to the newest paste.
1
-----------------------
2
Väärin nimetyt yksiköt:
3
-----------------------
4
5
-?:
6
"Asutushallitus, Kirjekonseptit"
7
8
-Kälviän seurakunnan muuttaneet 1805-1837:
9
"Biographica, Lönnblad-suku"
10
11
-Porin kaupunkiseurakunnan kirkonkassan tilit 1799-1814:
12
"Helsingfors svenska sjukvårdsinstitut, Avdelningen för högre utbildning -matrikkeli"
13
14
-Maanmittaushallituksen pitäjänkartasto, 2211 08+07 Ia:
15
"Helsingin IV terveydenhuolto-oppilaitos, Laboratoriohoitajat -matrikkeli"
16
17
-Hämeenlinnan seurakunnan kalustoluettelo 1878:
18
"Helsingin maistraatti, hakemus- ja ilmoitusasioiden diaari 1979"
19
20
-Hämeenlinnan seurakunta, ?:
21
"Helsingin maistraatti, hakemus- ja ilmoitusasioiden diaari 1991"
22
23
-?:
24
"Helsingin raast.oik. arkisto, Holhousasiain pöytäkirjat 1960"
25
26
-Kokemäen seurakunta, väkilukutaulut 1840:
27
"A. O. Kairamon arkisto, Kirje 1922"
28
29
-Luopioisten seurakunta, sekalaisia asiakirjoja 1822-1860:
30
"Kajaanin kihlakunnan henkikirjoittaja, Henkikirjojen hakemistot 1952-1954"
31
32
-?:
33
"Kyösti Kallion arkisto, kirje 1928"
34
35
-Längelmäen seurakunta, ?:
36
"Kamaritoimituskunnan elintarveosasto, Ilmoitukset 1917"
37
38
-Kemiön seurakunta, tilejä/syntyneet/vihityt/kuolleet 1719-1756:
39
"Kauppa- ja teoll.minist: Patenttiasiaindiaari 1938"
40
41
-Maskun seurakunta, rippikirja 1857-1863:
42
"Kauppa- ja teoll.minist: Matkalupa-anomukset 1946-1947"
43
44
-(rakennuspiirros):
45
"Lahdensuo, Saapuneet kirjeet ja kortit 1939"
46
47
-(henkilökortisto):
48
"Lastensuojelun Keskusliitto ry, Lastensuojelulaitokset Suomessa 1984"
49
50
-Asikkalan seurakunta, lastenkirja 1790-1813:
51
"Lohjan tuomiokunta, varsinaisasiain pöytäkirjat 1947"
52
53
-Juuan suojeluskunnan lippupiirustus:
54
"Maa- ja metsätalousministeriö, asutusasiainosaston asiakirjat 1951"
55
56
-Vehmaan seurakunta, väkilukutaulut ?:
57
"Lääkintöhallitus, Sairaalain tilit 1810"
58
59
-Piikkiön seurakunta, tilikirja:
60
"Maataloushallitus, Yleinen maatalouslaskenta 1959"
61
62
-Perniön seurakunta, lasarettivarain tilejä 1757-1834:
63
"Nilsiän käräjäoikeus, Antti Hartikaisen asiakirjat"
64
65
-Hauhon seurakunta, muuttokirjat 1848-1850:
66
"Oikeuskollegio, Kivennapa: Väkivaltaiset kunnianloukkaukset..."
67
68
-Viipurin ruotsalais-suomalainen seurakunta, muuttaneita 1801-?:
69
"Oulun lääninhallitus, saapuneet kirjeet 1894"
70
71
-Luopioisten seurakunta, ?:
72
"Pirkkalan tuomiokunta, Lempäälän välikäräjien tuomioluettelot 1923"
73
74
-Naantalin seurakunta, väkilukutauluja:
75
"Raahen ja ympäristön Karjalaiset r.y., Lähetettyjen kirjeiden toisteet 1965-1993"
76
77
-Tuusulan seurakunta, lukkarinvaaliasiakirjat 1856:
78
"Raastuvanoikeuksien renovoidut tuomiokirjat (1810 -), Loviisan ilmoitusasioiden pöytäkirjat 1935"
79
80
-Korpilahden pitäjänkartan osa:
81
"Saarnaprojekti 2003, 4. sunnuntai pääsiäisestä 1973-1992"
82
83
-Sysmän seurakunta, rippikirja 1769-1781:
84
"Räty, Kirje 1931"
85
86
-Suonenjoen seurakunta, ?:
87
"Seinäjoen tehdas ja Törnävän kartano, kirjetoisteet 1851-1853"
88
89
-Janakkalan seurakunta, väkilukutaulut 1749-1844:
90
"Setälä, kirje 1911"
91
92
-Janakkalan seurakunta, väkilukutaulut 1749-1844:
93
"Sosiaali- ja terveysministeriö, huoneenvuokra-asiakirjat 1944"
94
95
-Porin kaupunkiseurakunta, tilikirja:
96
"Sotainvalidien Veljesliitto, Tilintarkastuskertomukset 1989-2004"
97
98
-?:
99
"Suomalais-Venäläinen Kauppakamari, Taloutta koskevaa aineistoa 1980-1992"
100
101
-Puumalan seurakunta, väkilukutaulut 1749-1876:
102
"Suomen Merimieslähetysseura ry, Kirjeenvaihto kotimaan merimieslähetysasemien, -piirien ja työntekijöiden kanssa"
103
104
-(tuomiokirja?): Turun ja Porin lääninhallitus, rangaistusasiakirjat 1914
105
-Ruoveden seurakunta, rippikirja TL 1851: Turun ja Porin lääninhallitus, Henkikirja 1868"
106
107
-Liljendalin seurakunta, muuttokirjat 1851-1864: Turun ja Porin lääninhallitus, Säätyjen l. valtion velkakonttorin pääkirjat 1733"
108
109
-?:
110
"Turun ja Porin lääninhallitus, Saapuneet kirjatut asiakirjat 1941"
111
112
-Porvoon maaseurakunta, rippikirja 1786-1794:
113
"Työvoimaministeriö, Saapuneet asiakirjat 1996"
114
115
-Sulvan seurakunta, sekalaisia asiakirjoja 1827-1849:
116
"Valtiollinen poliisi, Henkilökuva Ub:6.961"
117
118
-?:
119
"Vankeinhoitohallitus, Luettelo ehdonalaiseen..."
120
121
-Oikeusministeriön vankeinhoito-osasto, Oulun lääninvankilan rakennusasiakirjoja:
122
"Vehkalahden nimismiespiiri, Ravitsemusliikkeiden luettelot 1941"
123
124
-Kortesjärven seurakunta, muuttokirjat 1792-1829:
125
"Yrjö-Koskinen, Kirje 1884"
126
127
128
--------------
129
Tyhjät yksiköt
130
--------------
131
 -Alajärven piirieläinlääkärin arkisto
132
 -Armfeltin arkisto
133
 -Barker-Littoinen Oy:n arkisto
134
 -Enon maatalousseura ry:n arkisto
135
 -Helsingin keskusvankilan arkisto
136
 -Helsingin veroviraston arkisto
137
 -Jämsän tuomiokunnan arkisto
138
 -Kemi Oy:n arkisto
139
 -Kemin tullikamarin arkisto
140
 -Keski-Suomen kotiteollisuusyhdistyksen arkisto
141
 -Keskusrikospoliisin arkisto
142
 -Korpilahden nimismiespiirin arkisto
143
 -Mannerheim
144
 -Mechelin, saapuneet kirjeet
145
 -Mikkola
146
 -Oulun lääninhallitus, lääninkanslian ja -konttorin diaarilehdet
147
 -Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteri
148
 -Tampereen raastuvanoikeuden II arkisto
149
 -Turun hovioikeuden arkisto
150
 -Turun ja Porin lääninhallitus, yhteisarkisto, Kirje-, välipäätös- ja päätöskonseptit sekä taltiot
151-
 -Ulkoasiainministeriö, San Franciscon pääkonsulinviraston arkisto
151+
 -Ulkoasiainministeriö, San Franciscon pääkonsulinviraston arkisto
152
153

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×