Advertisement
MeehoweCK

Untitled

Jul 5th, 2021
884
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
C++ 0.91 KB | None | 0 0
 1. #include <iostream>
 2.  
 3. using namespace std;
 4.  
 5. int czy_pierwsza(int liczba)
 6. {
 7.     if(liczba < 2)
 8.         return 0;           // 0 oznacza, że podana liczba jest mniejsza od 2
 9.     for(int i = 2; i * i <= liczba; ++i)
 10.         if(liczba % i == 0)
 11.             return i;       // i oznacza, że podana liczba nie jest liczbą pierwszą, ponieważ dzieli się przez i
 12.     return 1;               // 1 oznacza, że podana liczba jest liczbą pierwszą
 13. }
 14.  
 15. int main()
 16. {
 17.     cout << "Podaj liczbe naturalna: ";
 18.     int liczba;
 19.     cin >> liczba;
 20.    
 21.     int wynik = czy_pierwsza(liczba);
 22.  
 23.     switch(wynik)
 24.     {
 25.     case 0:
 26.         cout << liczba << " nie jest liczba pierwsza.\n";
 27.         break;
 28.     case 1:
 29.         cout << liczba << " jest liczba pierwsza.\n";
 30.         break;
 31.     default:
 32.         cout << liczba << " nie jest liczba pierwsza, poniewaz dzieli sie przez " << wynik << ".\n";
 33.     }
 34.     return 0;
 35. }
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement