Guest User

Untitled

a guest
May 18th, 2018
144
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Wersja: 16.05.2018 01
 2. Uruchomiony przez User (administrator) DESKTOP-NS50B92 (18-05-2018 21:18:00)
 3. Uruchomiony z C:\antywirusinternetdo
 4. Załadowane profile: User (Dostępne profile: User)
 5. Platform: Windows 10 Home Wersja 1709 16299.431 (X64) Język: Polski (Polska)
 6. Internet Explorer Wersja 11 (Domyślna przeglądarka: Chrome)
 7. Tryb startu: Normal
 8. Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
 9.  
 10. ==================== Procesy (filtrowane) =================
 11.  
 12. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 13.  
 14. (AMD) C:\Windows\System32\atiesrxx.exe
 15. (AMD) C:\Windows\System32\atieclxx.exe
 16. (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxCUIService.exe
 17. (Broadcom Corporation.) C:\Windows\System32\BtwRSupportService.exe
 18. (Conexant Systems Inc.) C:\Windows\System32\CxAudMsg64.exe
 19. (Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnhService.exe
 20. (Microsoft Corporation) C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.14.17639.18041-0\MsMpEng.exe
 21. (Hi-Rez Studios) D:\Steam\steamapps\common\Paladins\HiPatchService.exe
 22. (LogMeIn Inc.) D:\hamacho\x64\hamachi-2.exe
 23. (LogMeIn, Inc.) D:\hamacho\x64\LMIGuardianSvc.exe
 24. (Microsoft Corporation) C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.14.17639.18041-0\NisSrv.exe
 25. (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxEM.exe
 26. (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxHK.exe
 27. () C:\Windows\System32\igfxTray.exe
 28. (Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
 29. (Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe
 30. (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe
 31. (Conexant Systems, Inc.) C:\Program Files\CONEXANT\cAudioFilterAgent\CAudioFilterAgent64.exe
 32. (Vimicro) C:\Program Files (x86)\USB Camera\VM331STI.EXE
 33. () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.SkypeApp_12.1813.286.0_x64__kzf8qxf38zg5c\SkypeHost.exe
 34. (Discord Inc.) C:\Users\User\AppData\Local\DiscordPTB\app-0.0.43\DiscordPTB.exe
 35. (Discord Inc.) C:\Users\User\AppData\Local\DiscordPTB\app-0.0.43\DiscordPTB.exe
 36. (Discord Inc.) C:\Users\User\AppData\Local\DiscordPTB\app-0.0.43\DiscordPTB.exe
 37. (Discord Inc.) C:\Users\User\AppData\Local\DiscordPTB\app-0.0.43\DiscordPTB.exe
 38. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 39. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 40. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 41. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 42. (Roblox Corporation) C:\Users\User\AppData\Local\Roblox\Versions\version-0d11713edd8c4452\RobloxPlayerBeta.exe
 43. (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\GameBarPresenceWriter.exe
 44. (Discord Inc.) C:\Users\User\AppData\Local\DiscordPTB\app-0.0.43\DiscordPTB.exe
 45. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 46. (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\smartscreen.exe
 47. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 48.  
 49. ==================== Rejestr (filtrowane) ===========================
 50.  
 51. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 52.  
 53. HKLM\...\Run: [SecurityHealth] => C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe [630168 2017-09-29] (Microsoft Corporation)
 54. HKLM\...\Run: [cAudioFilterAgent] => C:\Program Files\Conexant\cAudioFilterAgent\cAudioFilterAgent64.exe [935104 2014-11-25] (Conexant Systems, Inc.)
 55. HKLM\...\Run: [SynTPEnh] => C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [3944136 2015-06-03] (Synaptics Incorporated)
 56. HKLM\...\Run: [SmartAudio] => C:\Program Files\CONEXANT\SAII\SACpl.exe [1830616 2014-04-10] (Conexant Systems, Inc.)
 57. HKLM-x32\...\Run: [SunJavaUpdateSched] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [587288 2017-07-21] (Oracle Corporation)
 58. HKLM-x32\...\Run: [331BigDog] => C:\Program Files (x86)\USB Camera\VM331STI.EXE [561672 2015-06-17] (Vimicro)
 59. HKLM-x32\...\Run: [Dare-U mouse] => C:\Sterowniki Myszki\Monitor.exe [491520 2013-01-17] ()
 60. HKLM-x32\...\Run: [LogMeIn Hamachi Ui] => D:\hamacho\hamachi-2-ui.exe [5885352 2017-06-29] (LogMeIn Inc.)
 61. HKU\S-1-5-21-508310793-1047654417-4228152610-1001\...\Run: [Steam] => D:\Steam\steam.exe [3199776 2018-04-03] (Valve Corporation)
 62. HKU\S-1-5-21-508310793-1047654417-4228152610-1001\...\Run: [World of Tanks] => D:\Wot\WargamingGameUpdater.exe [3139872 2018-01-05] (Wargaming.net)
 63. HKU\S-1-5-21-508310793-1047654417-4228152610-1001\...\Run: [World of Warships] => D:\Wow\WargamingGameUpdater.exe [3140384 2018-01-25] (Wargaming.net)
 64. HKU\S-1-5-21-508310793-1047654417-4228152610-1001\...\Run: [CCleaner Monitoring] => C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe [10024624 2017-11-08] (Piriform Ltd)
 65. HKU\S-1-5-21-508310793-1047654417-4228152610-1001\...\Run: [vibranceGUI] => "C:\Users\User\Desktop\vibgui\vibranceGUI.exe" -minimized
 66. HKU\S-1-5-21-508310793-1047654417-4228152610-1001\...\Run: [Gaijin.Net Agent] => "C:\Users\User\AppData\Local\Gaijin\Program Files (x86)\NetAgent\gjagent.exe"
 67. HKU\S-1-5-21-508310793-1047654417-4228152610-1001\...\Run: [DiscordPTB] => C:\Users\User\AppData\Local\DiscordPTB\app-0.0.43\DiscordPTB.exe [57816920 2018-04-30] (Discord Inc.)
 68. HKU\S-1-5-21-508310793-1047654417-4228152610-1001\...\MountPoints2: {b867e05e-334e-11e8-a48c-f82fa8ff9b1a} - "F:\InstallDriver.exe" /VERYSILENT
 69.  
 70. ==================== Internet (filtrowane) ====================
 71.  
 72. (Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)
 73.  
 74. Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
 75. Tcpip\..\Interfaces\{64c5b28c-a95c-4f99-b864-2864264da9cd}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
 76. Tcpip\..\Interfaces\{6de8e8f2-a8f7-4da4-80e1-c9d777cd1f64}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
 77. Tcpip\..\Interfaces\{d3267eea-1096-43ba-823b-6df84a7fcd4e}: [DhcpNameServer] 192.168.2.1
 78.  
 79. Internet Explorer:
 80. ==================
 81. SearchScopes: HKU\S-1-5-21-508310793-1047654417-4228152610-1001 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
 82. BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_144\bin\ssv.dll [2017-09-20] (Oracle Corporation)
 83. BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_144\bin\jp2ssv.dll [2017-09-20] (Oracle Corporation)
 84. BHO-x32: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_144\bin\ssv.dll [2017-09-20] (Oracle Corporation)
 85. BHO-x32: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_144\bin\jp2ssv.dll [2017-09-20] (Oracle Corporation)
 86.  
 87. FireFox:
 88. ========
 89. FF Plugin: @java.com/DTPlugin,version=11.144.2 -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_144\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2017-09-20] (Oracle Corporation)
 90. FF Plugin: @java.com/JavaPlugin,version=11.144.2 -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_144\bin\plugin2\npjp2.dll [2017-09-20] (Oracle Corporation)
 91. FF Plugin-x32: @foxitsoftware.com/Foxit Reader Plugin,version=1.0,application/pdf -> C:\Program Files (x86)\Foxit Software\Foxit Reader\plugins\npFoxitReaderPlugin.dll [2017-08-22] (Foxit Corporation)
 92. FF Plugin-x32: @foxitsoftware.com/Foxit Reader Plugin,version=1.0,application/vnd.fdf -> C:\Program Files (x86)\Foxit Software\Foxit Reader\plugins\npFoxitReaderPlugin.dll [2017-08-22] (Foxit Corporation)
 93. FF Plugin-x32: @foxitsoftware.com/Foxit Reader Plugin,version=1.0,application/vnd.xdp -> C:\Program Files (x86)\Foxit Software\Foxit Reader\plugins\npFoxitReaderPlugin.dll [2017-08-22] (Foxit Corporation)
 94. FF Plugin-x32: @foxitsoftware.com/Foxit Reader Plugin,version=1.0,application/vnd.xfdf -> C:\Program Files (x86)\Foxit Software\Foxit Reader\plugins\npFoxitReaderPlugin.dll [2017-08-22] (Foxit Corporation)
 95. FF Plugin-x32: @java.com/DTPlugin,version=11.144.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_144\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2017-09-20] (Oracle Corporation)
 96. FF Plugin-x32: @java.com/JavaPlugin,version=11.144.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_144\bin\plugin2\npjp2.dll [2017-09-20] (Oracle Corporation)
 97. FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-05-17] (Google Inc.)
 98. FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-05-17] (Google Inc.)
 99.  
 100. Chrome:
 101. =======
 102. CHR Profile: C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2018-05-18]
 103. CHR Extension: (Prezentacje) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2017-10-13]
 104. CHR Extension: (Dokumenty) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2017-10-13]
 105. CHR Extension: (Dysk Google) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2017-09-21]
 106. CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2017-09-21]
 107. CHR Extension: (Arkusze) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2017-10-13]
 108. CHR Extension: (Dokumenty Google offline) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2017-09-21]
 109. CHR Extension: (Płatności w sklepie Chrome Web Store) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-04-03]
 110. CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2017-09-21]
 111. CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-05-03]
 112.  
 113. ==================== Usługi (filtrowane) ====================
 114.  
 115. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 116.  
 117. S3 BEService; C:\Program Files (x86)\Common Files\BattlEye\BEService.exe [1530376 2018-04-30] ()
 118. S3 EasyAntiCheat; C:\Program Files (x86)\EasyAntiCheat\EasyAntiCheat.exe [775296 2018-04-14] (EasyAntiCheat Ltd)
 119. R2 Hamachi2Svc; D:\hamacho\x64\hamachi-2.exe [3418024 2017-06-29] (LogMeIn Inc.)
 120. U2 HiPatchService; D:\Steam\steamapps\common\Paladins\HiPatchService.exe [9728 2018-03-29] (Hi-Rez Studios) [Brak podpisu cyfrowego]
 121. R2 igfxCUIService2.0.0.0; C:\WINDOWS\system32\igfxCUIService.exe [359848 2015-09-04] (Intel Corporation)
 122. S3 MBAMService; C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamservice.exe [6479136 2018-03-27] (Malwarebytes)
 123. S3 mracsvc; C:\Windows\System32\mracsvc.exe [7409368 2017-12-02] (LLC Mail.Ru)
 124. R2 SynTPEnhService; C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnhService.exe [249032 2015-06-03] (Synaptics Incorporated)
 125. R3 WdNisSvc; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.14.17639.18041-0\NisSrv.exe [4632736 2018-04-26] (Microsoft Corporation)
 126. R2 WinDefend; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.14.17639.18041-0\MsMpEng.exe [104680 2018-04-26] (Microsoft Corporation)
 127.  
 128. ===================== Sterowniki (filtrowane) ======================
 129.  
 130. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 131.  
 132. R3 Hamachi; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Hamdrv.sys [45680 2017-06-29] (LogMeIn Inc.)
 133. R1 MpKsl95de8838; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{1F812D34-DFF0-4454-97D9-651695557936}\MpKsl95de8838.sys [58120 2018-05-18] (Microsoft Corporation)
 134. S3 RTSUER; C:\WINDOWS\system32\Drivers\RtsUer.sys [410880 2015-07-03] (Realsil Semiconductor Corporation)
 135. R3 SmbDrvI; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Smb_driver_Intel.sys [42696 2015-06-03] (Synaptics Incorporated)
 136. R3 usbrndis6; C:\WINDOWS\System32\drivers\usb80236.sys [23040 2018-03-14] (Microsoft Corporation)
 137. R3 vm331avs; C:\WINDOWS\System32\Drivers\vm331avs.sys [640136 2015-06-17] (Vimicro Corporation)
 138. S0 WdBoot; C:\WINDOWS\System32\drivers\wd\WdBoot.sys [46072 2018-04-26] (Microsoft Corporation)
 139. R0 WdFilter; C:\WINDOWS\System32\drivers\wd\WdFilter.sys [313888 2018-04-26] (Microsoft Corporation)
 140. R3 WdNisDrv; C:\WINDOWS\System32\drivers\wd\WdNisDrv.sys [61472 2018-04-26] (Microsoft Corporation)
 141.  
 142. ==================== NetSvcs (filtrowane) ===================
 143.  
 144. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 145.  
 146.  
 147. ==================== Jeden miesiąc - utworzone pliki i foldery ========
 148.  
 149. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 150.  
 151. 2018-05-18 21:17 - 2018-05-18 21:18 - 000000000 ____D C:\FRST
 152. 2018-05-18 20:51 - 2018-05-18 20:51 - 000001912 _____ C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes.lnk
 153. 2018-05-18 20:51 - 2018-05-18 20:51 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes
 154. 2018-05-18 20:51 - 2018-03-19 12:57 - 000076192 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\mbae64.sys
 155. 2018-05-18 20:26 - 2018-05-18 21:18 - 000000000 ____D C:\antywirusinternetdo
 156. 2018-05-18 17:44 - 2018-05-18 17:47 - 000000000 ___HD C:\$WINDOWS.~BT
 157. 2018-05-18 17:44 - 2018-05-18 17:44 - 000000000 ____D C:\Windows.old
 158. 2018-05-11 21:57 - 2018-05-11 21:57 - 000011932 _____ C:\Users\User\AppData\Local\recently-used.xbel
 159. 2018-05-11 14:57 - 2018-05-11 20:33 - 000000000 ____D C:\Users\User\Desktop\TapetyUżywane
 160. 2018-05-11 14:41 - 2018-05-12 14:52 - 000000000 ____D C:\Users\User\AppData\Roaming\BetterDiscord
 161. 2018-05-09 17:39 - 2018-05-01 23:25 - 000835064 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
 162. 2018-05-09 17:39 - 2018-05-01 23:25 - 000179704 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
 163. 2018-05-09 15:30 - 2018-05-09 15:34 - 000000000 ____D C:\Users\User\AppData\Local\DiscordCanary
 164. 2018-05-09 15:27 - 2018-05-18 19:35 - 000000000 ____D C:\Users\User\AppData\Roaming\discordptb
 165. 2018-05-09 15:27 - 2018-05-09 15:27 - 000002273 _____ C:\Users\User\Desktop\Discord PTB.lnk
 166. 2018-05-09 15:26 - 2018-05-09 15:27 - 000000000 ____D C:\Users\User\AppData\Local\DiscordPTB
 167. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 09:57 - 000599448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\securekernel.exe
 168. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 09:56 - 001092016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winresume.efi
 169. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 09:56 - 000924648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winresume.exe
 170. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 09:52 - 001415296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winload.efi
 171. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 09:51 - 001056152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvax64.exe
 172. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 09:50 - 001206688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvix64.exe
 173. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 09:48 - 002002336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aitstatic.exe
 174. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 09:48 - 000077216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvloader.dll
 175. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 09:47 - 008600472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
 176. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 09:47 - 001209760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winload.exe
 177. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 09:45 - 002395040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ntfs.sys
 178. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 09:45 - 000711936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ci.dll
 179. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 09:43 - 000373664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\clfs.sys
 180. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 09:38 - 002574240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgkrnl.sys
 181. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 09:37 - 000749984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgmms2.sys
 182. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 09:37 - 000408992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgmms1.sys
 183. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 09:36 - 007675792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\windows.storage.dll
 184. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 09:36 - 002710736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iertutil.dll
 185. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 09:36 - 000437664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\USBXHCI.SYS
 186. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 09:36 - 000247200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\browserbroker.dll
 187. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 09:35 - 002472864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UpdateAgent.dll
 188. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 09:35 - 000358496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wintrust.dll
 189. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 09:34 - 021356824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\shell32.dll
 190. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 09:34 - 000070864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wldp.dll
 191. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 09:32 - 001054280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msvproc.dll
 192. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 08:36 - 025254400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\edgehtml.dll
 193. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 08:31 - 006092672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\windows.storage.dll
 194. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 08:31 - 002193688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\iertutil.dll
 195. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 08:29 - 000285144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wintrust.dll
 196. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 08:28 - 000061024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wldp.dll
 197. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 08:26 - 001057824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msvproc.dll
 198. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 08:25 - 020290248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\shell32.dll
 199. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 08:19 - 003663360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32kfull.sys
 200. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 08:18 - 000584192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UIRibbonRes.dll
 201. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 08:18 - 000206848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\IndexedDbLegacy.dll
 202. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 08:18 - 000064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AcSpecfc.dll
 203. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 08:17 - 007545344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twinui.dll
 204. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 08:16 - 023674880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll
 205. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 08:16 - 000331264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\browserexport.exe
 206. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 08:16 - 000172544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\itss.dll
 207. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 08:16 - 000143872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssprxy.dll
 208. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 08:16 - 000104960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Chakradiag.dll
 209. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 08:16 - 000033792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wups2.dll
 210. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 08:16 - 000023552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\credssp.dll
 211. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 08:15 - 000118272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TSpkg.dll
 212. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 08:15 - 000055808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\imgutil.dll
 213. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 08:14 - 000675328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\webplatstorageserver.dll
 214. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 08:14 - 000093696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mshtmled.dll
 215. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 08:13 - 000276480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dxtrans.dll
 216. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 08:12 - 000816128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieproxy.dll
 217. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 08:12 - 000672768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript9diag.dll
 218. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 08:12 - 000403968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WpAXHolder.dll
 219. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 08:11 - 000595456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\vbscript.dll
 220. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 08:09 - 008068608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Chakra.dll
 221. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 08:09 - 004723712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript9.dll
 222. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 08:09 - 003405824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tquery.dll
 223. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 08:09 - 003334144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wininet.dll
 224. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 08:09 - 002784256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll
 225. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 08:09 - 002086400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32kbase.sys
 226. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 08:09 - 001548288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\lsasrv.dll
 227. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 08:08 - 001597952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieapfltr.dll
 228. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 08:08 - 000808960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript.dll
 229. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 08:07 - 001822720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll
 230. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 08:05 - 000389120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ninput.dll
 231. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 08:04 - 000030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msisip.dll
 232. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 08:03 - 000050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\pcalua.exe
 233. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 08:02 - 000584192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\UIRibbonRes.dll
 234. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 08:00 - 002902528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\win32kfull.sys
 235. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 08:00 - 000473088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AcSpecfc.dll
 236. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 08:00 - 000162304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\IndexedDbLegacy.dll
 237. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 07:59 - 018924544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\edgehtml.dll
 238. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 07:58 - 006467072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\twinui.dll
 239. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 07:58 - 000155648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\EdgeManager.dll
 240. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 07:57 - 019354624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mshtml.dll
 241. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 07:57 - 000150528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\itss.dll
 242. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 07:57 - 000098304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\TSpkg.dll
 243. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 07:57 - 000079360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Chakradiag.dll
 244. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 07:56 - 002677248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\tquery.dll
 245. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 07:56 - 000268288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dxtrans.dll
 246. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 07:56 - 000078336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mshtmled.dll
 247. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 07:55 - 000459776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\webplatstorageserver.dll
 248. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 07:54 - 000365568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieproxy.dll
 249. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 07:53 - 006060544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Chakra.dll
 250. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 07:53 - 000531968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript9diag.dll
 251. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 07:52 - 003662848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript9.dll
 252. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 07:52 - 000664064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript.dll
 253. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 07:52 - 000463872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\vbscript.dll
 254. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 07:51 - 002869760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wininet.dll
 255. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 07:51 - 001560064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\urlmon.dll
 256. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 07:50 - 001474560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieapfltr.dll
 257. 2018-05-09 15:18 - 2018-05-03 07:48 - 000328704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ninput.dll
 258. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-16 00:07 - 001463344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msctf.dll
 259. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-16 00:04 - 000779952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fontdrvhost.exe
 260. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-16 00:03 - 000128408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\tm.sys
 261. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 23:57 - 000279968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\msiscsi.sys
 262. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 23:51 - 002513920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\KernelBase.dll
 263. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 23:50 - 001925760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.ApplicationModel.Store.dll
 264. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 23:49 - 001954056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll
 265. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 23:49 - 000382368 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\system32\atmfd.dll
 266. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 23:48 - 005859248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\StartTileData.dll
 267. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 23:48 - 001638424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\gdi32full.dll
 268. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 23:47 - 000398744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\fltMgr.sys
 269. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 23:38 - 000979360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LicenseManager.dll
 270. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 23:34 - 000230304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mrxsmb20.sys
 271. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 23:33 - 000362904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\pci.sys
 272. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 23:32 - 003904296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\explorer.exe
 273. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 23:32 - 001416392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3D12.dll
 274. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 23:30 - 002268024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfsrcsnk.dll
 275. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 23:29 - 001779936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfplat.dll
 276. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 23:28 - 000688064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentClient.dll
 277. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 23:26 - 007384576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
 278. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 23:26 - 002711176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfmp4srcsnk.dll
 279. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 23:25 - 001430768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WpcMon.exe
 280. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 23:23 - 001101208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\http.sys
 281. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:47 - 001929712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\KernelBase.dll
 282. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:47 - 001615712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ntdll.dll
 283. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:47 - 001490856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.Store.dll
 284. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:47 - 001433360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\gdi32full.dll
 285. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:47 - 001323336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msctf.dll
 286. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:47 - 000649304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\fontdrvhost.exe
 287. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:47 - 000311192 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\SysWOW64\atmfd.dll
 288. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:38 - 003485392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\explorer.exe
 289. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:38 - 001123464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3D12.dll
 290. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:37 - 000747416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\LicenseManager.dll
 291. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:35 - 002462704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfmp4srcsnk.dll
 292. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:34 - 006482664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
 293. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:34 - 001524776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfplat.dll
 294. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:34 - 001456104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfsrcsnk.dll
 295. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:34 - 001017048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfmpeg2srcsnk.dll
 296. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:16 - 003995136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UIRibbon.dll
 297. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:15 - 003490816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\UIRibbon.dll
 298. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:14 - 000250368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppxAllUserStore.dll
 299. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:14 - 000175616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\t2embed.dll
 300. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:14 - 000133632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\t2embed.dll
 301. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:14 - 000121856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fontsub.dll
 302. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:14 - 000096768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\fontsub.dll
 303. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:14 - 000084992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DeviceUpdateAgent.dll
 304. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:13 - 002890240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Xaml.Resources.dll
 305. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:12 - 017160704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Xaml.dll
 306. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:12 - 013704704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Xaml.dll
 307. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:12 - 000169472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuuhosdeployment.dll
 308. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:10 - 001498112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WebRuntimeManager.dll
 309. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:10 - 000371712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\daxexec.dll
 310. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:10 - 000363008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsEnvironment.Desktop.dll
 311. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:10 - 000316928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\netbt.sys
 312. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:09 - 000153600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BrowserSettingSync.dll
 313. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:08 - 006576128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Data.Pdf.dll
 314. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:08 - 003181568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\cdp.dll
 315. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:08 - 000859648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\appwiz.cpl
 316. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:08 - 000246272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.Store.TestingFramework.dll
 317. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:08 - 000181760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twext.dll
 318. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:08 - 000169472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SettingMonitor.dll
 319. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:07 - 012689920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wmp.dll
 320. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:07 - 008031744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Data.Pdf.dll
 321. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:07 - 005195776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cdp.dll
 322. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:07 - 003367936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SyncCenter.dll
 323. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:07 - 001495552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentExtensions.desktop.dll
 324. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:07 - 001425408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SystemSettings.Handlers.dll
 325. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:07 - 000792064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssvp.dll
 326. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:07 - 000658432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\netlogon.dll
 327. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:07 - 000598528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Security.Authentication.Web.Core.dll
 328. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:07 - 000386560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\zipfldr.dll
 329. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:07 - 000308736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.ApplicationModel.Store.TestingFramework.dll
 330. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:07 - 000225280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SearchFilterHost.exe
 331. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:07 - 000158208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\twext.dll
 332. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:06 - 013660672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wmp.dll
 333. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:06 - 011924480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieframe.dll
 334. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:06 - 000820224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\netlogon.dll
 335. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:06 - 000721920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LogonController.dll
 336. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:06 - 000421376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\InputSwitch.dll
 337. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:06 - 000377856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe
 338. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:05 - 004113408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_nt.dll
 339. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:05 - 000863744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ntshrui.dll
 340. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:05 - 000456704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\LockAppBroker.dll
 341. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:05 - 000324608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SearchProtocolHost.exe
 342. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:04 - 012833280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
 343. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:04 - 002523136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\gameux.dll
 344. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:04 - 002464768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dwmcore.dll
 345. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:04 - 002209280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentExtensions.onecore.dll
 346. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:04 - 001342464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Wpc.dll
 347. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:04 - 001236480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TokenBroker.dll
 348. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:04 - 001057792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\comdlg32.dll
 349. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:04 - 000982016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe
 350. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:04 - 000965632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fontext.dll
 351. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:04 - 000884736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Search.dll
 352. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:04 - 000621056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hgcpl.dll
 353. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:04 - 000576512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\hgcpl.dll
 354. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:04 - 000556544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LockAppBroker.dll
 355. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:04 - 000524800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\windows.immersiveshell.serviceprovider.dll
 356. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:03 - 004772352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ExplorerFrame.dll
 357. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:03 - 004385280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ExplorerFrame.dll
 358. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:03 - 004248064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MFMediaEngine.dll
 359. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:03 - 003287040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SyncCenter.dll
 360. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:03 - 003177472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentServer.dll
 361. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:03 - 002976256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twinui.pcshell.dll
 362. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:03 - 002857984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dwmcore.dll
 363. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:03 - 002814976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\themeui.dll
 364. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:03 - 002741248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssrch.dll
 365. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:03 - 002628608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\diagtrack.dll
 366. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:03 - 002413568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\gameux.dll
 367. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:03 - 000920064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\TokenBroker.dll
 368. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:03 - 000840192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BFE.DLL
 369. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:03 - 000826880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SearchIndexer.exe
 370. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:03 - 000695296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Search.dll
 371. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:03 - 000508928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingSync.dll
 372. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:03 - 000417792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\stobject.dll
 373. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:03 - 000402432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SettingSync.dll
 374. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:03 - 000383488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\stobject.dll
 375. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:03 - 000329728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\InputSwitch.dll
 376. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:03 - 000197632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingMonitor.dll
 377. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:02 - 004814336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MFMediaEngine.dll
 378. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:02 - 001669120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Wpc.dll
 379. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:02 - 000842240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\comdlg32.dll
 380. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:02 - 000462336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuuhext.dll
 381. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:01 - 001509888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Immersive.dll
 382. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:00 - 002223616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlidsvc.dll
 383. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:00 - 001739264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Immersive.dll
 384. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 22:00 - 000726016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\srv2.sys
 385. 2018-05-09 15:18 - 2018-04-15 21:58 - 000125952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppxSysprep.dll
 386. 2018-05-09 15:17 - 2018-05-03 09:54 - 000748448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\generaltel.dll
 387. 2018-05-09 15:17 - 2018-05-03 09:54 - 000608160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\devinv.dll
 388. 2018-05-09 15:17 - 2018-05-03 09:53 - 000461216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dcntel.dll
 389. 2018-05-09 15:17 - 2018-05-03 09:53 - 000300448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\acmigration.dll
 390. 2018-05-09 15:17 - 2018-05-03 09:52 - 001568160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\appraiser.dll
 391. 2018-05-09 15:17 - 2018-05-03 09:52 - 000137112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CompatTelRunner.exe
 392. 2018-05-09 15:17 - 2018-05-03 09:50 - 000664992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aeinv.dll
 393. 2018-05-09 15:17 - 2018-05-03 09:50 - 000423328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\invagent.dll
 394. 2018-05-09 15:17 - 2018-05-03 09:50 - 000069536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32appinventorycsp.dll
 395. 2018-05-09 15:17 - 2018-05-03 09:49 - 000035232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DeviceCensus.exe
 396. 2018-05-09 15:17 - 2018-05-03 09:48 - 000793960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\oleaut32.dll
 397. 2018-05-09 15:17 - 2018-05-03 09:48 - 000272288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aepic.dll
 398. 2018-05-09 15:17 - 2018-05-03 09:43 - 000702568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll
 399. 2018-05-09 15:17 - 2018-05-03 09:41 - 000540064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\pcasvc.dll
 400. 2018-05-09 15:17 - 2018-05-03 08:44 - 000595448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\kernel32.dll
 401. 2018-05-09 15:17 - 2018-05-03 08:43 - 000594056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\oleaut32.dll
 402. 2018-05-09 15:17 - 2018-05-03 08:39 - 000212896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\aepic.dll
 403. 2018-05-09 15:17 - 2018-05-03 08:19 - 001300992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\usocore.dll
 404. 2018-05-09 15:17 - 2018-05-03 08:19 - 000496640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\updatehandlers.dll
 405. 2018-05-09 15:17 - 2018-05-03 08:18 - 000400896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MusNotification.exe
 406. 2018-05-09 15:17 - 2018-05-03 08:16 - 000231936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aadauthhelper.dll
 407. 2018-05-09 15:17 - 2018-05-03 08:16 - 000201728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\EdgeManager.dll
 408. 2018-05-09 15:17 - 2018-05-03 08:16 - 000041984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LaunchWinApp.exe
 409. 2018-05-09 15:17 - 2018-05-03 08:15 - 000194048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\itircl.dll
 410. 2018-05-09 15:17 - 2018-05-03 08:14 - 000623616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aadcloudap.dll
 411. 2018-05-09 15:17 - 2018-05-03 08:13 - 000253440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\domgmt.dll
 412. 2018-05-09 15:17 - 2018-05-03 08:12 - 000657408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hhctrl.ocx
 413. 2018-05-09 15:17 - 2018-05-03 08:09 - 008432640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mstscax.dll
 414. 2018-05-09 15:17 - 2018-05-03 08:09 - 001856000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msxml3.dll
 415. 2018-05-09 15:17 - 2018-05-03 08:09 - 001344000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dosvc.dll
 416. 2018-05-09 15:17 - 2018-05-03 08:06 - 003630080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mstsc.exe
 417. 2018-05-09 15:17 - 2018-05-03 08:05 - 001717248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\comsvcs.dll
 418. 2018-05-09 15:17 - 2018-05-03 08:05 - 000483840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\catsrvut.dll
 419. 2018-05-09 15:17 - 2018-05-03 08:03 - 000067584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\pcadm.dll
 420. 2018-05-09 15:17 - 2018-05-03 08:03 - 000012800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\pcaevts.dll
 421. 2018-05-09 15:17 - 2018-05-03 07:57 - 000162304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\itircl.dll
 422. 2018-05-09 15:17 - 2018-05-03 07:57 - 000155136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\aadauthhelper.dll
 423. 2018-05-09 15:17 - 2018-05-03 07:57 - 000019456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\credssp.dll
 424. 2018-05-09 15:17 - 2018-05-03 07:53 - 007813120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mstscax.dll
 425. 2018-05-09 15:17 - 2018-05-03 07:53 - 000540672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\hhctrl.ocx
 426. 2018-05-09 15:17 - 2018-05-03 07:50 - 001587712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msxml3.dll
 427. 2018-05-09 15:17 - 2018-05-03 07:49 - 003430400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mstsc.exe
 428. 2018-05-09 15:17 - 2018-05-03 07:48 - 001353728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\comsvcs.dll
 429. 2018-05-09 15:17 - 2018-05-03 07:48 - 000408576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\catsrvut.dll
 430. 2018-05-09 15:17 - 2018-05-03 07:47 - 000026624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msisip.dll
 431. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 23:49 - 000563632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppResolver.dll
 432. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 23:38 - 003180720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\combase.dll
 433. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 23:33 - 001269616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WinTypes.dll
 434. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 23:29 - 001873944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\crypt32.dll
 435. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 23:29 - 000198440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CloudStorageWizard.exe
 436. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 23:26 - 001506200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfmpeg2srcsnk.dll
 437. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 23:25 - 000661920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\comctl32.dll
 438. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 23:25 - 000327008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\shlwapi.dll
 439. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 23:25 - 000092032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CloudNotifications.exe
 440. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 23:24 - 000063656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\appidapi.dll
 441. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:38 - 000444280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AppResolver.dll
 442. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:36 - 002386832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\combase.dll
 443. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:36 - 001575896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\crypt32.dll
 444. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:36 - 000832648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WinTypes.dll
 445. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:36 - 000543920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AppXDeploymentClient.dll
 446. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:34 - 000572312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\comctl32.dll
 447. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:34 - 000279472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\shlwapi.dll
 448. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:34 - 000166408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CloudStorageWizard.exe
 449. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:34 - 000077552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CloudNotifications.exe
 450. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:34 - 000052248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\appidapi.dll
 451. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:15 - 000674304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LockController.dll
 452. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:14 - 000436224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wincorlib.dll
 453. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:14 - 000202240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AppxAllUserStore.dll
 454. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:14 - 000101888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CredProv2faHelper.dll
 455. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:14 - 000078336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CredProv2faHelper.dll
 456. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:13 - 000084992 _____ C:\WINDOWS\system32\DataStoreCacheDumpTool.exe
 457. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:12 - 000164864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dmcertinst.exe
 458. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:12 - 000126976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssitlb.dll
 459. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:11 - 000531456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\daxexec.dll
 460. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:11 - 000301056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MicrosoftAccountWAMExtension.dll
 461. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:11 - 000182272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BitLockerCsp.dll
 462. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:11 - 000143872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\srpapi.dll
 463. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:11 - 000129536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\bthpan.sys
 464. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:11 - 000125440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\srpapi.dll
 465. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:11 - 000113664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\BitLockerCsp.dll
 466. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:11 - 000109568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\eShims.dll
 467. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:10 - 001576960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\enterprisecsps.dll
 468. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:10 - 000571904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ngccredprov.dll
 469. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:10 - 000271872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DAFWSD.dll
 470. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:10 - 000225280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\credprovs.dll
 471. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:10 - 000220672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MicrosoftAccountWAMExtension.dll
 472. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:10 - 000218112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\credprovhost.dll
 473. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:10 - 000192000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\credprovs.dll
 474. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:10 - 000120320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\appidsvc.dll
 475. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:10 - 000074240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SettingSyncPolicy.dll
 476. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:09 - 000503296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_User.dll
 477. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:09 - 000408064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\profsvc.dll
 478. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:09 - 000145408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mssph.dll
 479. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:09 - 000090624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingSyncPolicy.dll
 480. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:09 - 000037888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\TokenBrokerUI.dll
 481. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:08 - 000703488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ngccredprov.dll
 482. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:08 - 000627712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpcore.dll
 483. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:08 - 000583680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.CloudStore.Schema.Shell.dll
 484. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:08 - 000535552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rdpcore.dll
 485. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:08 - 000490496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SystemSettings.UserAccountsHandlers.dll
 486. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:08 - 000448000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LockHostingFramework.dll
 487. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:08 - 000358400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Wldap32.dll
 488. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:08 - 000262656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\credprovhost.dll
 489. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:08 - 000059904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Shell.Search.UriHandler.dll
 490. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:07 - 000837632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Security.Authentication.Web.Core.dll
 491. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:07 - 000702464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Internal.Management.dll
 492. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:07 - 000477184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\schannel.dll
 493. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:07 - 000406016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\schannel.dll
 494. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:07 - 000319488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Wldap32.dll
 495. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:07 - 000312832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AboveLockAppHost.dll
 496. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:07 - 000252928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AboveLockAppHost.dll
 497. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:07 - 000179712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssph.dll
 498. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:07 - 000124928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\BrowserSettingSync.dll
 499. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:07 - 000112640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\IdCtrls.dll
 500. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:07 - 000096256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\IdCtrls.dll
 501. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:07 - 000044032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TokenBrokerUI.dll
 502. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:06 - 000899072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SmartcardCredentialProvider.dll
 503. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:06 - 000392192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\RDXTaskFactory.dll
 504. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:06 - 000139264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mdmmigrator.dll
 505. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:05 - 000626176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SmartcardCredentialProvider.dll
 506. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:05 - 000526336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\authui.dll
 507. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:05 - 000516608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Internal.Management.dll
 508. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:04 - 002490880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\themecpl.dll
 509. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:04 - 001230848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\usercpl.dll
 510. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:04 - 000997376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ShareHost.dll
 511. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:04 - 000976896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\HelpPane.exe
 512. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:04 - 000648704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UserLanguagesCpl.dll
 513. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:04 - 000559104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\UserLanguagesCpl.dll
 514. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:03 - 002462208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\themecpl.dll
 515. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:03 - 001353728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\usercpl.dll
 516. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:03 - 001224704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ShareHost.dll
 517. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:03 - 000825856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twinui.appcore.dll
 518. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:03 - 000697344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\twinui.appcore.dll
 519. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:02 - 000440832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dmenrollengine.dll
 520. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:01 - 000531968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wlidprov.dll
 521. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:01 - 000518144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dmenrollengine.dll
 522. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:01 - 000366592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Geolocation.dll
 523. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:01 - 000194560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mdmregistration.dll
 524. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:01 - 000048128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ByteCodeGenerator.exe
 525. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:00 - 000682496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlidprov.dll
 526. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:00 - 000669184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MCRecvSrc.dll
 527. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:00 - 000496640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Geolocation.dll
 528. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:00 - 000356352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DeviceEnroller.exe
 529. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:00 - 000252416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\coredpus.dll
 530. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:00 - 000231936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mdmregistration.dll
 531. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:00 - 000215552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\enrollmentapi.dll
 532. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 22:00 - 000058880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ByteCodeGenerator.exe
 533. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 21:59 - 001332736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wsecedit.dll
 534. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 21:59 - 000971264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MCRecvSrc.dll
 535. 2018-05-09 15:17 - 2018-04-15 21:58 - 001472000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wsecedit.dll
 536. 2018-05-09 15:17 - 2017-11-26 15:26 - 000048112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
 537. 2018-05-03 21:50 - 2018-05-03 21:50 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CPUID
 538. 2018-05-03 14:00 - 2018-05-03 14:00 - 000000000 ____D C:\Users\User\AppData\Local\Sony Corporation
 539. 2018-05-03 13:59 - 2018-05-03 13:59 - 000001583 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Gra zdalna PS4.lnk
 540. 2018-04-30 18:51 - 2018-04-30 18:51 - 000000000 ____D C:\Users\User\AppData\Roaming\WinRAR
 541. 2018-04-30 18:50 - 2018-04-30 18:50 - 000000000 ____D C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR
 542. 2018-04-30 18:50 - 2018-04-30 18:50 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR
 543. 2018-04-30 16:11 - 2018-04-30 16:12 - 003183176 _____ (Alexander Roshal) C:\Users\User\Downloads\winrar-x64-56b3.exe
 544. 2018-04-29 18:48 - 2018-04-29 21:51 - 000000000 ____D C:\Users\User\Desktop\The Forest
 545. 2018-04-29 18:48 - 2018-04-29 18:48 - 000000000 ____D C:\Users\User\Desktop\Unturned
 546. 2018-04-27 19:42 - 2018-04-27 19:42 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\LogMeIn Hamachi
 547. 2018-04-18 18:25 - 2018-04-18 18:25 - 000014799 _____ C:\Users\User\Documents\MOŻEZADZIAŁA.gmp
 548. 2018-04-18 18:16 - 2018-04-18 18:16 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\uRage Illuminated
 549. 2018-04-18 17:54 - 2018-04-18 17:54 - 000003638 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\X1-GmTaskPlan
 550. 2018-04-18 17:52 - 2018-04-18 18:16 - 000000000 ____D C:\Sterowniki Myszki
 551.  
 552. ==================== Jeden miesiąc - zmodyfikowane pliki i foldery ========
 553.  
 554. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 555.  
 556. 2018-05-18 21:05 - 2017-09-29 15:37 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\CbsTemp
 557. 2018-05-18 20:45 - 2017-09-29 15:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\DeliveryOptimization
 558. 2018-05-18 20:12 - 2017-10-10 13:54 - 000000000 ____D C:\Users\User\AppData\Roaming\AIMP
 559. 2018-05-18 20:02 - 2017-09-29 15:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\NDF
 560. 2018-05-18 19:57 - 2018-02-26 15:40 - 000000000 ____D C:\Users\User\AppData\Local\LogMeIn Hamachi
 561. 2018-05-18 19:49 - 2017-12-26 20:26 - 003769620 _____ C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI
 562. 2018-05-18 19:49 - 2017-09-30 16:29 - 001821968 _____ C:\WINDOWS\system32\perfh015.dat
 563. 2018-05-18 19:49 - 2017-09-30 16:29 - 000458624 _____ C:\WINDOWS\system32\perfc015.dat
 564. 2018-05-18 19:32 - 2018-01-15 11:51 - 000000180 _____ C:\WINDOWS\system32\{A6D608F0-0BDE-491A-97AE-5C4B05D86E01}.bat
 565. 2018-05-18 19:32 - 2017-09-20 14:31 - 000000000 __SHD C:\Users\User\IntelGraphicsProfiles
 566. 2018-05-18 19:31 - 2017-12-26 20:27 - 000000006 ____H C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
 567. 2018-05-18 19:31 - 2017-12-26 20:09 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SleepStudy
 568. 2018-05-18 17:48 - 2017-12-15 16:51 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\Panther
 569. 2018-05-18 15:46 - 2017-09-21 16:56 - 000000000 ____D C:\Users\User\AppData\Roaming\foobar2000
 570. 2018-05-18 15:44 - 2017-09-21 16:44 - 000000000 ____D C:\Muzyka
 571. 2018-05-18 15:18 - 2017-09-29 15:46 - 000000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
 572. 2018-05-18 15:18 - 2017-09-29 15:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\AppReadiness
 573. 2018-05-17 20:38 - 2017-10-21 16:15 - 000000000 ____D C:\Users\User\Desktop\Gry
 574. 2018-05-17 13:15 - 2017-12-26 20:27 - 000003568 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
 575. 2018-05-17 13:15 - 2017-12-26 20:27 - 000003444 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore
 576. 2018-05-16 20:04 - 2017-11-22 16:30 - 000000000 ____D C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Roblox
 577. 2018-05-16 19:06 - 2017-10-17 17:19 - 000000000 ____D C:\Users\User\AppData\Local\Warframe
 578. 2018-05-16 14:49 - 2017-09-20 13:37 - 000002307 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
 579. 2018-05-14 19:22 - 2017-09-29 15:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\rescache
 580. 2018-05-12 18:53 - 2017-09-20 14:31 - 000000000 ____D C:\Users\User\AppData\Local\Google
 581. 2018-05-11 21:58 - 2018-02-25 14:02 - 000000000 ____D C:\Users\User\.gimp-2.8
 582. 2018-05-11 21:57 - 2018-02-25 14:10 - 000000000 ____D C:\Users\User\AppData\Local\gtk-2.0
 583. 2018-05-10 20:59 - 2017-09-29 10:45 - 000786432 _____ C:\WINDOWS\system32\config\BBI
 584. 2018-05-10 19:43 - 2017-09-29 15:44 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\INF
 585. 2018-05-09 17:41 - 2017-12-26 20:35 - 000000000 ___RD C:\Users\User\3D Objects
 586. 2018-05-09 17:41 - 2017-09-20 12:49 - 000000000 __RHD C:\Users\Public\AccountPictures
 587. 2018-05-09 17:39 - 2017-12-26 20:09 - 000312864 _____ C:\WINDOWS\system32\FNTCACHE.DAT
 588. 2018-05-09 17:36 - 2017-09-29 15:46 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\SysWOW64\DiagSvcs
 589. 2018-05-09 17:36 - 2017-09-29 15:46 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\DiagSvcs
 590. 2018-05-09 17:36 - 2017-09-29 15:46 - 000000000 ___RD C:\WINDOWS\ImmersiveControlPanel
 591. 2018-05-09 17:36 - 2017-09-29 15:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Dism
 592. 2018-05-09 17:36 - 2017-09-29 15:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\oobe
 593. 2018-05-09 17:36 - 2017-09-29 15:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\ShellExperiences
 594. 2018-05-09 17:36 - 2017-09-29 10:45 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Dism
 595. 2018-05-09 17:36 - 2017-09-29 10:45 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\servicing
 596. 2018-05-09 15:41 - 2017-09-20 14:13 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MRT
 597. 2018-05-09 15:38 - 2017-10-11 18:41 - 141696960 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MRT-KB890830.exe
 598. 2018-05-09 15:38 - 2017-09-20 14:13 - 141696960 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MRT.exe
 599. 2018-05-09 15:34 - 2017-09-21 16:48 - 000000000 ____D C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Discord Inc
 600. 2018-05-09 15:32 - 2017-10-21 16:15 - 000000000 ____D C:\Users\User\Desktop\PC
 601. 2018-05-09 15:31 - 2017-09-21 16:48 - 000000000 ____D C:\Users\User\AppData\Local\Discord
 602. 2018-05-09 15:30 - 2017-09-21 16:48 - 000000000 ____D C:\Users\User\AppData\Local\SquirrelTemp
 603. 2018-05-09 15:24 - 2017-09-29 15:42 - 000045056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jsproxy.dll
 604. 2018-05-09 15:23 - 2017-09-29 15:41 - 000073112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\hvservice.sys
 605. 2018-05-09 15:23 - 2017-09-29 15:41 - 000050688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jsproxy.dll
 606. 2018-05-09 15:23 - 2017-09-29 15:41 - 000020888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kdhvcom.dll
 607. 2018-05-05 19:46 - 2017-12-26 20:27 - 000024768 _____ C:\WINDOWS\diagwrn.xml
 608. 2018-05-05 19:46 - 2017-12-26 20:27 - 000024768 _____ C:\WINDOWS\diagerr.xml
 609. 2018-05-05 19:31 - 2017-09-29 10:45 - 000032768 _____ C:\WINDOWS\system32\config\ELAM
 610. 2018-05-05 19:23 - 2017-09-29 15:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Registration
 611. 2018-05-04 21:35 - 2018-02-22 08:35 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Epic
 612. 2018-05-04 13:40 - 2017-09-21 16:48 - 000000000 ____D C:\Users\User\AppData\Roaming\discord
 613. 2018-05-01 15:01 - 2017-09-22 17:56 - 000000000 ____D C:\Users\User\AppData\Roaming\EasyAntiCheat
 614. 2018-04-30 19:06 - 2018-03-18 15:50 - 000000000 ____D C:\Users\User\Desktop\MUZYKA
 615. 2018-04-28 13:46 - 2018-04-11 17:50 - 000288103 _____ C:\WINDOWS\SentOSPackets.KTL
 616. 2018-04-28 13:46 - 2018-04-11 17:50 - 000000251 _____ C:\WINDOWS\NGIControl.KTL
 617. 2018-04-28 13:46 - 2017-09-28 15:49 - 001427282 _____ C:\WINDOWS\ProcessedPackets.KTL
 618. 2018-04-28 13:46 - 2017-09-28 15:49 - 000577729 _____ C:\WINDOWS\Packet.KTL
 619. 2018-04-28 13:46 - 2017-09-28 15:49 - 000063392 _____ C:\WINDOWS\Control.KTL
 620. 2018-04-27 19:42 - 2018-02-26 15:37 - 009781248 _____ C:\Users\User\Downloads\hamachi.msi
 621. 2018-04-26 17:46 - 2018-02-26 15:51 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Drivers\wd
 622. 2018-04-26 17:37 - 2017-12-26 20:27 - 000003374 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\OneDrive Standalone Update Task-S-1-5-21-508310793-1047654417-4228152610-1001
 623. 2018-04-26 17:37 - 2017-09-20 12:53 - 000002404 _____ C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk
 624. 2018-04-26 17:37 - 2017-09-20 12:53 - 000000000 ___RD C:\Users\User\OneDrive
 625. 2018-04-18 18:16 - 2017-09-22 17:45 - 000000000 ___HD C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information
 626.  
 627. ==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów =======
 628.  
 629. 2018-05-11 21:57 - 2018-05-11 21:57 - 000011932 _____ () C:\Users\User\AppData\Local\recently-used.xbel
 630. 2017-10-29 18:27 - 2018-03-02 18:27 - 000007605 _____ () C:\Users\User\AppData\Local\resmon.resmoncfg
 631.  
 632. ==================== Bamital & volsnap ======================
 633.  
 634. (Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)
 635.  
 636. C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe => Plik podpisany cyfrowo
 637. C:\WINDOWS\system32\wininit.exe => Plik podpisany cyfrowo
 638. C:\WINDOWS\explorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
 639. C:\WINDOWS\SysWOW64\explorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
 640. C:\WINDOWS\system32\svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
 641. C:\WINDOWS\SysWOW64\svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
 642. C:\WINDOWS\system32\services.exe => Plik podpisany cyfrowo
 643. C:\WINDOWS\system32\User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
 644. C:\WINDOWS\SysWOW64\User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
 645. C:\WINDOWS\system32\userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
 646. C:\WINDOWS\SysWOW64\userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
 647. C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll => Plik podpisany cyfrowo
 648. C:\WINDOWS\system32\dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
 649. C:\WINDOWS\SysWOW64\dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
 650. C:\WINDOWS\system32\Drivers\volsnap.sys => Plik podpisany cyfrowo
 651.  
 652. LastRegBack: 2018-05-09 16:14
 653.  
 654. ==================== Koniec FRST.txt ============================
RAW Paste Data