kutny

Symfony2 article: AOP pointcut & interceptor

May 23rd, 2013
252
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. // V pointcutu definujeme, jaké třídy a metody má chceme naším aspektem "obalit". Obalení probíhá následně automaticky na úrovni DI containeru
 2. class LayoutFillerPointcut implements PointcutInterface {
 3.  
 4.     private $annotationReader;
 5.  
 6.     public function __construct(Reader $annotationReader) {
 7.         $this->annotationReader = $annotationReader;
 8.     }
 9.  
 10.     /*
 11.      * Třídou LayoutFillerInterceptor obalujeme pouze třídy, jejich název končí na "Controller"
 12.      */
 13.     public function matchesClass(ReflectionClass $class) {
 14.         return preg_match('~Controller$~', $class->getName());
 15.     }
 16.  
 17.     /*
 18.      * U "Controller" tříd aplikujeme metodu LayoutFillerInterceptor::intercept() na výstup:
 19.      * 1) všech veřejných metod
 20.      * 2) a zároveň metod, které mají v PHPDocs anotaci @FillLayout
 21.      */
 22.     public function matchesMethod(ReflectionMethod $method) {
 23.         return
 24.             $method->isPublic() &&
 25.             $this->annotationReader->getMethodAnnotation(
 26.                 $method,
 27.                 'Templating\Annotation\FillLayout'
 28.             ) !== null;
 29.     }
 30. }
 31.  
 32. // LayoutFillerInterceptor obaluje třídy, u jejichž metod použijeme anotaci
 33. class LayoutFillerInterceptor implements MethodInterceptorInterface {
 34.  
 35.     private $annotationReader;
 36.     private $container;
 37.  
 38.     public function __construct(Reader $annotationReader, ContainerInterface $container) {
 39.         $this->annotationReader = $annotationReader;
 40.         $this->container = $container;
 41.     }
 42.  
 43.     /*
 44.      * Metoda intercept() se aplikuje na výstup všech metod controllerů,
 45.      * které obsahují @FillLayout anotaci (viz LayoutFillerPointcut)
 46.      */
 47.     public function intercept(MethodInvocation $controllerInvocation) {
 48.         $templateVariables = $controllerInvocation->proceed();
 49.  
 50.         // přečteme anotaci, abychom získali název služby,
 51.         // do které máme poslat výstup z volané metody controlleru
 52.         /** @var FillLayout $annotation */
 53.         $annotation = $this->annotationReader->getMethodAnnotation(
 54.             $invocation->reflection,
 55.             'Templating\Annotation\FillLayout'
 56.         );
 57.  
 58.         // v našem příkladu např. layout_filler.front
 59.         $layoutFillerServiceName = $annotation->getServiceId();
 60.  
 61.         /** @var ILayoutFiller $layoutFiller */
 62.         $layoutFiller = $this->container->get($layoutFillerServiceName);
 63.         return $layoutFiller->setDefaultVariables($templateVariables);
 64.     }
 65. }
 66.  
 67.  
 68. // Na závěr samotná jednoduchá definice anotace @FillLayout
 69. namespace Templating\Annotation;
 70.  
 71. /**
 72.  * @Annotation
 73.  */
 74. class FillLayout {
 75.  
 76.     private $serviceId;
 77.  
 78.     public function __construct($options) {
 79.         $this->serviceId = $options['service'];
 80.     }
 81.  
 82.     public function getServiceId() {
 83.         return $this->serviceId;
 84.     }
 85. }
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×