SHARE
TWEET

Symfony2 article: AOP pointcut & interceptor

kutny May 23rd, 2013 230 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. // V pointcutu definujeme, jaké třídy a metody má chceme naším aspektem "obalit". Obalení probíhá následně automaticky na úrovni DI containeru
 2. class LayoutFillerPointcut implements PointcutInterface {
 3.  
 4.         private $annotationReader;
 5.  
 6.         public function __construct(Reader $annotationReader) {
 7.                 $this->annotationReader = $annotationReader;
 8.         }
 9.  
 10.         /*
 11.          * Třídou LayoutFillerInterceptor obalujeme pouze třídy, jejich název končí na "Controller"
 12.          */
 13.         public function matchesClass(ReflectionClass $class) {
 14.                 return preg_match('~Controller$~', $class->getName());
 15.         }
 16.  
 17.         /*
 18.          * U "Controller" tříd aplikujeme metodu LayoutFillerInterceptor::intercept() na výstup:
 19.          * 1) všech veřejných metod
 20.          * 2) a zároveň metod, které mají v PHPDocs anotaci @FillLayout
 21.          */
 22.         public function matchesMethod(ReflectionMethod $method) {
 23.                 return
 24.                         $method->isPublic() &&
 25.                         $this->annotationReader->getMethodAnnotation(
 26.                                 $method,
 27.                                 'Templating\Annotation\FillLayout'
 28.                         ) !== null;
 29.         }
 30. }
 31.  
 32. // LayoutFillerInterceptor obaluje třídy, u jejichž metod použijeme anotaci
 33. class LayoutFillerInterceptor implements MethodInterceptorInterface {
 34.  
 35.         private $annotationReader;
 36.         private $container;
 37.  
 38.         public function __construct(Reader $annotationReader, ContainerInterface $container) {
 39.                 $this->annotationReader = $annotationReader;
 40.                 $this->container = $container;
 41.         }
 42.  
 43.         /*
 44.          * Metoda intercept() se aplikuje na výstup všech metod controllerů,
 45.          * které obsahují @FillLayout anotaci (viz LayoutFillerPointcut)
 46.          */
 47.         public function intercept(MethodInvocation $controllerInvocation) {
 48.                 $templateVariables = $controllerInvocation->proceed();
 49.  
 50.                 // přečteme anotaci, abychom získali název služby,
 51.                 // do které máme poslat výstup z volané metody controlleru
 52.                 /** @var FillLayout $annotation */
 53.                 $annotation = $this->annotationReader->getMethodAnnotation(
 54.                         $invocation->reflection,
 55.                         'Templating\Annotation\FillLayout'
 56.                 );
 57.  
 58.                 // v našem příkladu např. layout_filler.front
 59.                 $layoutFillerServiceName = $annotation->getServiceId();
 60.  
 61.                 /** @var ILayoutFiller $layoutFiller */
 62.                 $layoutFiller = $this->container->get($layoutFillerServiceName);
 63.                 return $layoutFiller->setDefaultVariables($templateVariables);
 64.         }
 65. }
 66.  
 67.  
 68. // Na závěr samotná jednoduchá definice anotace @FillLayout
 69. namespace Templating\Annotation;
 70.  
 71. /**
 72.  * @Annotation
 73.  */
 74. class FillLayout {
 75.  
 76.         private $serviceId;
 77.  
 78.         public function __construct($options) {
 79.                 $this->serviceId = $options['service'];
 80.         }
 81.  
 82.         public function getServiceId() {
 83.                 return $this->serviceId;
 84.         }
 85. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top