desislava_topuzakova

06. Building

May 15th, 2021
591
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2.  
 3. import java.util.Scanner;
 4.  
 5. public class demo2 {
 6.     public static void main(String[] args){
 7.         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
 8.         //1. етажите от последния към първия
 9.         //2. за всеки един етаж -> стаите от 0 до последната
 10.         int floors = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
 11.         int rooms = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
 12.         for (int floor = floors; floor >= 1 ; floor--) {
 13.             for (int room = 0; room < rooms; room++) {
 14.                 //{буква за тип на стаята}{етаж}{номер на стаята}
 15.                 if(floor == floors) {
 16.                     System.out.printf("L%d%d ",floor, room);
 17.                 } else if (floor % 2 == 1) {
 18.                     System.out.printf("A%d%d ",floor, room);
 19.                 } else if (floor % 2 == 0) {
 20.                     System.out.printf("O%d%d ",floor, room);
 21.                 }
 22.             }
 23.             System.out.println();
 24.  
 25.         }
 26.  
 27.     }
 28. }
RAW Paste Data