ak47suk1

Allahu Akbar, Jangan takyif zat Allah

Aug 24th, 2016
109
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. Di dalam satu group debat whatsapp tersebutlah al-kisah di mana Wahhabi mengatakan (الله أكبر) Allah Maha besar maknanya Allah lebih besar daripada semua makhluk dan difahami daripada perkataan mereka Allah bersize kerana mereka marah kepada Ahl al-Sunnah Wa al-Jama'ah yang menafikan size bagi Allah.
  2.  
  3. Saya pun bertanya kepada mereka. Allah maha kaya (الله غني) adakah dengan makna Allah banyak duit?
  4.  
  5. Wahhabi terus diam.
  6.  
  7. Begitulah hakikat akidah Wahhabi membawa kepada tajsim (Allah berjisim) sekalipun mereka mengatakan Allah tidak sama dengan makhluk. Dalam sedar atau tidak mereka menetapkan kaifiyat bagi zat Allah. Ini menyalahi prinsip salaf yang tidak takyif zat Allah SWT.
  8.  
  9. Sekian...
RAW Paste Data