SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jun 20th, 2019 83 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. clc; clear all
 2. %% Przebiegi czasowe dostarczone do badan
 3. % wczytanie dostarczonych sygnalow
 4. load('TRAC1(2).MAT');
 5. load('TRAC2(3).MAT');
 6. load('TRAC3(2).MAT');
 7. % charakterystyki czasowe dostarczonych sygnalow
 8. figure(1)
 9. subplot(2,1,1)
 10. plot(c1x,c1);
 11. grid on;
 12. title('Charakterystyka czasowa sygnalu wejściowego');
 13. xlabel('Czas [s]');
 14. ylabel('Wartosc sygnalu [m]');
 15. subplot(2,1,2)
 16. plot(c2x,c2);
 17. grid on;
 18. title('Charakterystyka czasowa sygnalu wyjściowego');
 19. xlabel('Czas [s]');
 20. ylabel('Wartosc sygnalu [m]');
 21. % charakterysyka widomowa
 22. figure(2)
 23. plot(o2i1x, o2i1);
 24. grid on;
 25. title('Charakterystyka widmowa sygnalu wyjściowego');
 26. xlabel('Częstotliwość [Hz]');
 27. ylabel('Amplituda [m]')
 28.  
 29. %% Eksperymentalny wykres Bodego
 30. o2i1_eksp=20*log10(abs(o2i1));
 31. figure(3)
 32. semilogx(o2i1x, o2i1_eksp);
 33. grid on;
 34. title('Eksperymentalna charakterystyka Bodego');
 35. xlabel('Częstotliwość [Hz]');
 36. ylabel('Amplituda [dB]')
 37.  
 38. %% Model estymowany
 39. load ('arx68581.mat');
 40. %utworzenie licznika i mianownika modelu
 41. model=tf([arx68581.A], [arx68581.B]);
 42. %macierze A,B,C,D modelu
 43. [A,B,C,D]=tf2ss(arx68581.B, arx68581.A);
 44. sys=ss(A,B,C,D,arx68581.Ts);
 45. [mag_sys,phase_sys,wout_sys] = bode(sys);
 46. figure(4)
 47. semilogx(o2i1x, o2i1_eksp);
 48. hold on;
 49. semilogx(wout_sys/6.28,20*log10(abs(mag_sys(1,:))));
 50. grid on;
 51. title('Porównanie charakterystyk częstotliwościowych');
 52. legend('Eksperyment', 'Estymacja');
 53. xlabel('Częstotliwość [Hz]');
 54. ylabel('Amplituda [dB]')
 55.  
 56. %% Redukcja w state space z balance method
 57. %wyznaczenie nowego modelu obiektu 'sysb' oraz wektora wspolczynnikow
 58. %wagowych zmiennych stanu 'k'
 59. [sysb, g]=balreal(sys);
 60. elim= (g<0.0001); %odrzucenie zmiennych stanu poza pasmem 1-400Hz
 61. sys_red=modred(sysb,elim); %model zredukowany I
 62. [mag_sys_red,phase_sys_red,wout_sys_red] = bode(sys_red);
 63. %charakterystyki czestotliwosciowe
 64. L=fft(c2);
 65. M=fft(c1);
 66. G=L./M;
 67. n=12;
 68. N=2^12; %ilosc probek
 69. dt=4/N;
 70. f=inv(dt)*(0:N/2-1)/N; % czas -> czestotliwosc
 71. f1=f';
 72. L_G=20*log10(abs(G(1:2048,1)));
 73. figure(5)
 74. semilogx(f1,L_G);
 75.  
 76. semilogx(o2i1x,o2i1_eksp);
 77. semilogx(wout_sys/6.28,20*log10(abs(mag_sys(1,:))));
 78. %semilogx(wout_sys/6.28,20*log10(abs(mag_sys_red(1,:))));
 79. grid on;
 80. title('Porównanie charakterystyk częstotliwościowych');
 81. legend('G', 'Eksperyment', 'Estymacja', 'Zredukowany');
 82. xlabel('Częstotliwość [Hz]');
 83. ylabel('Amplituda [dB]')
 84.  
 85. %% Dalsza redukcja - odrzucenie zer i biegunow powzyzej 325Hz
 86.  
 87. [z_red,p_red,k_red]=ss2zp(sys_red.A,sys_red.B,sys_red.C,sys_red.D);
 88. omega_anty=abs(log(z_red)./sys_red.Ts);
 89. omega_rez =abs(log(p_red)./sys_red.Ts);
 90. z_macierz=[z_red,omega_anty];
 91. p_macierz = [p_red, omega_rez];
 92. z_macierz_sort=sortrows(z_macierz,2);
 93. p_macierz_sort=sortrows(p_macierz,2);
 94. zera=z_macierz_sort([1:62]);
 95. zera=zera';
 96. bieguny=p_macierz_sort([1:62]);
 97. bieguny=bieguny';
 98. model_zred=zpk(zera,bieguny,k_red*0.001^(0.2),c2x(2)-c2x(1));
 99. [mag_model_zred,phase_model_zred,w_model_zred] = bode(model_zred);
 100. figure(6)
 101. semilogx(o2i1x,20*log10(abs(o2i1)));
 102. hold on;
 103. semilogx(w_model_zred/6.28,20*log10(abs(mag_model_zred(1,:))));
 104. grid on;
 105. title('Porównanie charakterystyk amplitudowych');
 106. ylabel('Amplituda [dB]');
 107. xlabel('Częstotliwość [Hz]');
 108. legend('Ekperymentalny','Zredukowany');
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top