SHARE
TWEET

anonymous hack for windows notepad

a guest Mar 20th, 2017 31 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. @echo off
 2. color a
 3. echo                                    `.-:+osyhdddmmmmmmddhhyo+/:.``                                  
 4. echo                               `-/shdmdhso+::-.........--:/osydmmhyo:.`                              
 5. echo                           `:ohmdyo/-``                        `.:+sdmdy/.                          
 6. echo                       `-/ymds/.`                                   `.:ohmds:`                      
 7. echo                     .+hmh+-`                                           `.:ymms:`                    
 8. echo                  `:ymh+.`                                                  `:ymdo.                  
 9. echo                `/hms-`                                                        .+dms-                
 10. echo              `/dmo-`                           ``                               `/hNs-              
 11. echo            `:dmo.                     ```......------.....```                     `:dms.            
 12. echo           .smy-`       `..        ``....``.....``..``....```...``        `-``       `+md/`          
 13. echo          /md/`      ./shs-     `...``  `..`````  .`   ```..``  `...`     `+hho-`      -yNy.        
 14. echo        `omy.   `.`:yNNm+`    `..``   `.``  ```   .`   ``  ``..`  ``...`   `:hNNdo.`.`  `+md:`      
 15. echo       .ymo` `-ss:sNMNy-`  `......```.``    .`    .`    ``   `.....````..`   `+mMNh//y/` `-dm/`      
 16. echo      .hm+` `/Nh-sNNy/-   `..`   ``.....```..``.///sy+-``..`..`...`     `..`  ./odMd-oNh`  -hN+      
 17. echo     .ym/` `/mNo-my/+y- `..`      ..`   ``..`.`oNs.:mMy.``.`    `..`      `.` `os:ody-dMy`` -hN/`    
 18. echo    `sN+ `+-yMd--/sdd/``-.`      ..      `.`   ./-.:NNo`  .`      ..`      `.. .ymy++`sMm/+-`-mm:    
 19. echo    +Ns`.hd.hMo/ymdo.``-``````  `.`      `-       :y+-`    .      `..` ``````.. `/hmm++mN+/d/`:Nd.  
 20. echo   .mh-`oMh.hMmNd+:. `.`   ```....`` ` ` ..       /-       .`    ``.-...```  `..``:/smmNN+:Nd-`sNs  
 21. echo   sN/ `hMd.hMd+-so``-`        ..```.....-....```-o+.``...`.......``..`       `.``:y/:yNN//NN/ -dN-  
 22. echo  -mh. .dMN.oo/smh. ..        `.`       .-```````smd-```````.`      `-`        `.``omh++y:+NM+ `oNs`
 23. echo  oM+ .-dMN.:yNNh. `-`        ..        ..`      `:-       `.`       ..        `.` `+NNd+.oMM+. -md-
 24. echo `yM-`s:sMNodMmo-  ..         ..        ..       `.`        .`       .-`        `.  `/yNNyhMm:y-`hN/
 25. echo .hm`-m+:mMNNy-+:  ..         .`        ..   `  .-::-.``   `.`       `-`        `-`  s:/mMMNs-mo`oMs`
 26. echo /mh`/Nd-oNNo.sh- `..`````````-.````````..`.+o``:oddo-`:s:.`..```````.-.`````````-`  sh::dMd-oNy`/Ms`
 27. echo +Ny -mMs.yy:yMy` `..`````````-``````..-/+smNs   -ds`  `dNh+:-````````-``````````.   /Nm/+N::mNo`/My`
 28. echo /Ny `yMm/-/yMN+   ..         -` .+syhdmNNMMm-   -so`   sMMNNmhso+//.`-`        `.   .hMm+/.hMN- :My`
 29. echo :mh` -NMd-+NMy.   `.         .. +MMMMMMMMMMd.   `ys`   sMMMMMMMMMMMd.-`        `.   .+NMh.sMMs` +Ms`
 30. echo .hN``.+NMhyMN-+/  `.`        `.`mMMMMMMMMMMm:   -mm-  `hMMMMMMMMMMMN/.`       `.`  `s-sMdsNNh-- sMo
 31. echo `sM:-o./dMNMs`ym`  ..        `.+NMMMMMMMMMMMo   /MM/  -NMMMMMMMMMMMMo`        ..   +m:.NMNNs-/+.dN:
 32. echo  /Ns.hh/-sNN/-dM/   ..     ```-yMMMMMMMMMMMMN-  oMM+ `yMMMMMMMMMMMMMy.``     `.`  .dMo`dMd/-sm//Nh.
 33. echo  .hm-:NNy:/d/+NMo   `.` ``````-dMMMMMMMMMMMMMd- oMMo`oNMMMMMMMMMMMMMd-````` `.`   -mMh.ds-omMy.yN+  
 34. echo   /Ns`+NMmo:.sMMy.-` `..``   `+NMMMMMMMMMMMMMMd/sMMyoNMMMMMMMMMMMMMMm:    ``.`  `./mMd-:/dMNh./mm`  
 35. echo   `hm/`/dMMd++NMd-s+` `..`   .hMMMMMMMMMMMMMMMMNNMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMo    `.`  -y-oNNy:yNMNs..dN/  
 36. echo    -dd.`/yNNNdmMm:/mo`  `.`  -mMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMy` `..`  :dy.yMNdmMNd+-`sNs`  
 37. echo     /my.:s/ohNNMNo`dNs`  `..`/NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMh.`.`   :mN/-dMMNmy++o.+Nh.    
 38. echo     `+Ny./my+/ohmh.oMN+  ` ``sMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd-`    .dMd.oNds+/sdy.+md.    
 39. echo      +my./dNmho++--dMm/-/`  hMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMm- `-:-yMN+.+++sdNNs.+Nh-      
 40. echo       `/md-.+mNMNmy+/hNm+/ds-yMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNN/+ys:hMmo/odNMNmy:.oNy.      
 41. echo         :hm+`.:sdmNNmhmMNo/dmhmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmNs:dMNhdNNNmh/.`-hNo`        
 42. echo          .smy-`:o+/osydmmNs:yNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNd/+dNmdhyo+/+o``+md/`        
 43. echo           `:dmo./hdhy++///+:-+ymMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNho:-/////+syddo./hms.          
 44. echo             `odm/.:smNNNNNNNNNmmNNmmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmhmNNNmmNNNNNNNNNh+.:yNh:`            
 45. echo              .+mmo.`./ooooo+/:---:yMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmo/---:/+oooooo-``/hmh:                
 46. echo                 .+dms:-/ss+++oshdNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmhys+++oso-.odmy:`                
 47. echo                  `:ymdo:/shmNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNhdNNNNNmdy+:+hmdo-                    
 48. echo                      ./ymdo:-....`+NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN/``.....:+ymds:                      
 49. echo                           `./shmmmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMdydmmho:`                            
 50. echo                               `-/oyhmNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmdhs+:.`                                  
 51. echo                                     `.-://+osyyyyyso+//:-.``
 52. pause                                                                            
 53. title Anonymous Terminal
 54. echo ********************************************************************************************************
 55. echo.                                                                                                      
 56. echo ANONYMOUS PASSWORD HACKER                                                                              
 57. echo.                                                                                                      
 58. echo ********************************************************************************************************
 59. echo.
 60. echo PRESS ENTER
 61. pause >nul
 62. cls
 63.  
 64. echo ********************************************************************************************************
 65. echo.
 66. echo ANONYMOUS PASSWORD HACKER
 67. echo.
 68. echo ********************************************************************************************************
 69. echo.
 70. echo.
 71. echo USERNAME:
 72. set /P USERNAME=
 73. echo.
 74. echo PASSWORD
 75. set /P PASSWORD=
 76. echo.
 77. echo.
 78. echo WHAT SOCIAL MEDIA NETWORK
 79. echo.
 80. set /P WHAT SOCIAL MEDIA NETWORK=
 81. echo.
 82. echo PRESS ENTER
 83. pause >nul
 84. echo.
 85. echo VICTIMS USERNAME
 86. echo.
 87. set /P VICTIMS USERNAME=
 88. tree
 89. echo SUCCESS
 90. echo.
 91. echo PRESS ENTER TO CLOSE PROGRAM
 92. pause >nul
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top