SHARE
TWEET

Untitled

anhkiet2507 Sep 18th, 2018 11,848 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. 1. VIDEO ĐỌC QUYỀN LANGMASTER
 2. https://drive.google.com/drive/u/2/folders/0B7KTnvctCEkxMG5RdEI1YjhKY1k
 3. 2. VIDEO TỪ YOUTUBE
 4. https://drive.google.com/drive/u/2/folders/0B113z1JTweviNzhzQnA0Q3dyVTg
 5. 3. TÀI LIỆU NGỮ PHÁP
 6. https://drive.google.com/drive/u/2/folders/0B113z1JTweviMmlvdmNvUng5VWM
 7. 4. TÀI LIỆU PDF
 8. https://drive.google.com/drive/u/2/folders/0B113z1JTwevibURIWU5TbGliZU0
 9. 5. TÀI LIỆU MP3
 10. https://drive.google.com/drive/u/2/folders/0B113z1JTweviNXk1SEdES0NycGc
 11. https://drive.google.com/drive/u/2/folders/0B113z1JTweviTzNkRk00NVZGU1k
 12. 6. ALBUM TRÊN LANGMASTER
 13. https://drive.google.com/drive/u/2/folders/0B113z1JTweviOTBxbk5rMnpkNm8
 14. 7. 600GB Tiếng Anh
 15. https://drive.google.com/open?id=0B9yWCMkYu6WvNVJWWm5LLUg4c3c
 16. 8. Full tài liệu tiếng Anh TOEIC-IELTS-Giao tiếp
 17. https://drive.google.com/open?id=0B75sCSw8RqCJT25HenpMV0FrcUE
 18. 9. Full tài liệu tự học
 19. https://drive.google.com/open?id=0B55XkHbegAC1eXN0VHFNc05sZHM
 20. 10. Sách học IELTS
 21. https://drive.google.com/open?id=0B8t55WHpQxHaMzA1Sk1WZFVLLTA
 22. 11. TOEIC- Hành trình TOEIC
 23. https://drive.google.com/open?id=0B3fOwjHuUtKfdURNUXhZUk14TTQ
 24. 12. Từ vựng TOEIC
 25. https://drive.google.com/open?id=0BwmS8qTzCc_6c25feFFXc3lvSFE
 26. 13. Bộ video dạy phát âm cơ bản
 27. https://www.youtube.com/playlist?list=PLc94jnIAOSEE4zhMexwrxNKH44_9kheYV
 28. 14. Video dạy phát âm
 29. https://www.youtube.com/watch?v=TNFKG0yvDx4&list=PLE2A374AF7E6ADC89
 30. 15. Luyện phát âm:
 31. https://drive.google.com/file/d/0B0Q6DhoQ-Hp8b0ZlWGVVVW15QXM/view
 32. https://drive.google.com/file/d/0B0Q6DhoQ-Hp8WWtPV0Z5bUt1VlU/view
 33. 16. Ngữ pháp:
 34. https://drive.google.com/drive/folders/0B6147rTz5Z2jQVUzODdWNWFqMVU
 35. 17. Ielts :
 36. https://drive.google.com/drive/folders/0B6147rTz5Z2jNC01TnhhOG5uak0
 37. 18. Luyện Nghe nói :
 38. https://drive.google.com/drive/folders/0B6147rTz5Z2jdG15N3l6X0VXeE0
 39. 19. 6 minutes English
 40. https://drive.google.com/drive/folders/0B6147rTz5Z2jQjJCbkVBVlI0d2s
 41. 20. Pronunciation :
 42. https://www.youtube.com/watch?v=KCmFGEHDKF0&list=PLLHNFgAbc2wYYQ8OoDFz9gX2IwWPvlfSb&index=1
 43. 21. Developing skills :
 44. https://drive.google.com/drive/folders/0B2V7RCAiO4V6aXVhUmJkeThWTGs
 45. 22. Big step Toeic 1,2,3 :
 46. https://drive.google.com/open?id=0B2V7RCAiO4V6R2Z3bVJ3azQ4X1E
 47. 23. [ELIGHT] - TÀI LIỆU HỌC TIẾNG ANH TRỌN ĐỜI - Google Drive (Credit: Nguyễn Cao Cường-4IT Community)
 48. https://drive.google.com/drive/folders/0B22gvr-0iCvoV19Yc1FwSTI2ekE
 49. 24. KHO TÀI LIỆU TIẾNG ANH KHỦNG CHO NGƯỜI MẤT GỐC - Google Drive (Credit: Hà Quang Điện-Hoài Niệm)
 50. https://drive.google.com/drive/folders/0B1fCwMcS2dqtUk5xUHZxeDd5c2M
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top