Advertisement
MrPauloeN

Znacznik YouTube - Optymalizacja SEO YouTube

Jul 17th, 2020 (edited)
121
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
PHP 2.38 KB | None
 1. /*
 2. Plugin Name: Znacznik YouTube
 3. Plugin URI: https://www.facebook.com/WPSolucje/
 4. Description: Dodawanie filmu z YouTube. Prosty sposób na "optymalizację" osadzonych treści. Wstawienie znacznika [youtube] spowoduje wygenerowanie kontenera dla miniaturki filmu z YouTube, link bezpośredni i krótki opis. W przypadku większej ilości wstawionych filmików (galeria) ten zabieg może znacząco przyspieszyć ładowanie się strony.
 5. Version: 1.0
 6. Author: Paweł Nowak
 7. Author URI: https://czystespalanie.info
 8. */
 9.  
 10. add_shortcode( 'youtube', 'czystespalanie__youtube' );
 11. function czystespalanie__youtube( $atts, $content = null ){
 12.  
 13.     wp_enqueue_script('lity');
 14.     wp_enqueue_style('lity');
 15.  
 16.     $url = get_stylesheet_directory_uri();
 17.  
 18.         $a = shortcode_atts( array(
 19.         'link' => '',
 20.                 'float'=> ''
 21.  
 22.     ), $atts );
 23.  
 24.     $float = ( $a['float'] ) ? ' float-' . $a['float'] : '';
 25.     );
 26.  
 27.  
 28.     $film_id = preg_match( "/(?<=v=|v\/|vi=|vi\/|youtu.be\/)[a-zA-Z0-9_-]{11}/", $a['link'], $match );
 29.  
 30.     #sprawdzam czy film jest dostępny na podstawie miniaturki
 31.     $headers = @get_headers( 'https://img.youtube.com/vi/' . $match[0] . '/mqdefault.jpg' );
 32.  
 33.  
 34.     if ( strpos( $headers[0], '200') ) {
 35.     $img = '<img src="' . $url . '/images/play.png" class="card-title">';
 36.     } else {
 37.     $img = '<span class="badge badge-danger ml-1 mt-1 p-1">⚠ Film niedostępny</span>';
 38.     }
 39.  
 40.     $output = '<figure class="col-6 col-sm-4 col-md-3 ' . esc_attr( $float ) . '">' . "\r";
 41.     $output .= '<div class="shadow card mb-4 box-shadow rounded-0">' . "\r";;
 42.     $output .= '<a href="' . esc_url( $a['link'] ) . '" data-lity><img class="card-img-top img-fluid rounded-0"  src="https://img.youtube.com/vi/' . $match[0] . '/mqdefault.jpg"/></a>' . "\r";;
 43.     $output .= '<div class="card-img-overlay p-0 '. esc_attr( ( strpos( $headers[0], '200') ) ? '' : ' w-100 text-center' ) . '">';
 44.     $output .= '<a href="' . esc_url( $a['link'] ) .'" data-lity>' . $img . '</a>' . "\r";;
 45.     $output .= '</div>' . "\r";;
 46.     $output .= '<figcaption class="card-body text-center bg-light py-2 px-2">' . "\r";;
 47.     $output .= '<h6 class="h6 card-text font-weight-normal">' . trim( $content ) . '<a title="Link bezpośredni do YouTube" target="_blank" class="external-link float-right mt-3 pt-2" href="' . esc_url( $a['link'] ) . '"></a></h6>' . "\r";;
 48.     $output .= '</figcaption>' . "\r";;
 49.     $output .= '</div>' . "\r";;
 50.     $output .= '</figure>' . "\r";;
 51.  
 52.     return $output;
 53. }
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement