Advertisement
Guest User

inv.

a guest
Jun 25th, 2016
152
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <      a_samp      >
 2. #include <      a_mysql     >
 3. #include <      zcmd        >
 4. #include <      sscanf2     >
 5. #include <      fixchars    >
 6. #include <      streamer    >
 7.  
 8. #define MySQL_Host ""
 9. #define MySQL_Felhasznalo ""
 10. #define MySQL_Adatbazis ""
 11. #define MySQL_Jelszo ""
 12.  
 13. new bool:FALSE = false;
 14. #define UzenetF(%0,%1,%2); do{new uzenetstring[512];format(uzenetstring,sizeof(uzenetstring),%1,%2);Uzenet(%0,uzenetstring);}while(FALSE);
 15. #define PRESSED(%0) (((newkeys & (%0)) == (%0)) && ((oldkeys & (%0)) != (%0)))
 16.  
 17. #define SZ_ZOLD "{98e653}"
 18. #define SZ_NARANCS "{f0c62d}"
 19. #define SZ_KEK "{6ecbe0}"
 20. #define SZ_FEHER "{ffffff}"
 21. #define SZ_PIROS "{f54c4f}"
 22. #define SZ_SZURKE "{ababab}"
 23.  
 24. new SQL;
 25. new query[2048];
 26.  
 27. enum
 28. {
 29.     D_INVENTORY,
 30.     D_TARGY,
 31.     D_TARGY_ATADAS_1,
 32.     D_TARGY_ATADAS_2,
 33.     D_TARGY_ELDOBAS,
 34.     D_TARGY_LISTA
 35. }
 36.  
 37. new JelenlegiTargy[MAX_PLAYERS][64];
 38. new EldobottTargyObjekt[200];
 39. new Text3D:EldobottTargyLabel[200];
 40.  
 41. forward InventoryBetoltes(playerid);
 42. forward TargyListaBetoltes(playerid);
 43. forward EldobottTargyakBetoltese();
 44. forward TargyFelvetelEllenorzes(playerid);
 45.  
 46. public OnFilterScriptInit()
 47. {
 48.     mysql_log(LOG_ALL,LOG_TYPE_HTML);
 49.     SQL = mysql_connect(MySQL_Host,MySQL_Felhasznalo,MySQL_Adatbazis,MySQL_Jelszo);
 50.     if(mysql_errno(SQL) == 0) printf("Adatbazis : A szerver csatlakozott az adatbazishoz !\n");
 51.     else printf("Adatbazis : A szerver nem tudott csatlakozni az adatbazishoz !\n");
 52.    
 53.     format(query,sizeof(query),"SELECT * FROM eldobotttargyak");
 54.     mysql_tquery(SQL,query,"EldobottTargyakBetoltese");
 55.     return 1;
 56. }
 57.  
 58. public OnFilterScriptExit()
 59. {
 60.     mysql_close(SQL);
 61.     return 1;
 62. }
 63.  
 64. public OnPlayerKeyStateChange(playerid, newkeys, oldkeys)
 65. {
 66.     if(PRESSED(KEY_YES)) cmd_taska(playerid);
 67.     if(PRESSED(KEY_NO)) TargyFelvetel(playerid);
 68.     return 1;
 69. }
 70.  
 71. public OnDialogResponse(playerid, dialogid, response, listitem, inputtext[])
 72. {
 73.     if(dialogid == D_INVENTORY)
 74.     {
 75.         if(response)
 76.         {
 77.             format(JelenlegiTargy[playerid],64,"%s",inputtext);
 78.             new dialogcim[128];
 79.             format(dialogcim,sizeof(dialogcim),""SZ_NARANCS"[ %s ]",JelenlegiTargy[playerid]);
 80.             ShowPlayerDialog(playerid,D_TARGY,DIALOG_STYLE_LIST,dialogcim,"Használat\nÁtadás\nEldobás","Ok","Kilép");
 81.         }
 82.     }
 83.     if(dialogid == D_TARGY)
 84.     {
 85.         if(response)
 86.         {
 87.             switch(listitem)
 88.             {
 89.                 case 0:
 90.                 {
 91.                     TargyHasznalat(playerid,JelenlegiTargy[playerid]);
 92.                 }
 93.                 case 1:
 94.                 {
 95.                     new dialogcim[128];
 96.                     format(dialogcim,sizeof(dialogcim),""SZ_NARANCS"[ %s átadása ]",JelenlegiTargy[playerid]);
 97.                     ShowPlayerDialog(playerid,D_TARGY_ATADAS_1,DIALOG_STYLE_INPUT,dialogcim,""SZ_FEHER"Írd be annak a játékosnak az azonosítóját ( ID ), akinek szeretnéd átadni a tárgyat !","Ok","Kilép");
 98.                 }
 99.                 case 2:
 100.                 {
 101.                     new dialogcim[128];
 102.                     format(dialogcim,sizeof(dialogcim),""SZ_NARANCS"[ %s eldobása ]",JelenlegiTargy[playerid]);
 103.                     ShowPlayerDialog(playerid,D_TARGY_ELDOBAS,DIALOG_STYLE_INPUT,dialogcim,""SZ_FEHER"Írd be azt a mennyiséget, amennyit szeretnél eldobni !","Ok","Kilép");
 104.                 }
 105.             }
 106.         }
 107.         else if(!response) cmd_taska(playerid);
 108.     }
 109.     if(dialogid == D_TARGY_ATADAS_1)
 110.     {
 111.         if(response)
 112.         {
 113.             if(SzamEllenorzes(inputtext))
 114.             {
 115.                 if(IsPlayerConnected(strval(inputtext)))
 116.                 {
 117.                     if(strval(inputtext) != playerid)
 118.                     {
 119.                         SetPVarInt(playerid,"TargyAdasID",strval(inputtext));
 120.                         new dialogcim[128];
 121.                         format(dialogcim,sizeof(dialogcim),""SZ_NARANCS"[ %s átadása ]",JelenlegiTargy[playerid]);
 122.                         ShowPlayerDialog(playerid,D_TARGY_ATADAS_2,DIALOG_STYLE_INPUT,dialogcim,""SZ_FEHER"Írd be azt a mennyiséget amennyit szeretnél átadni !","Ok","Kilép");
 123.                     }
 124.                     else Hiba(playerid,"Magadnak nemtudsz átadni tárgyat !");
 125.                 }
 126.                 else NincsFent(playerid);
 127.             }
 128.             else Hiba(playerid,"Csak számot írhatsz be !");
 129.         }
 130.         else if(!response) cmd_taska(playerid);
 131.     }
 132.     if(dialogid == D_TARGY_ATADAS_2)
 133.     {
 134.         if(response)
 135.         {
 136.             if(SzamEllenorzes(inputtext))
 137.             {
 138.                 if(strlen(inputtext) > 0)
 139.                 {
 140.                     new Float:pos[3];
 141.                     GetPlayerPos(playerid,pos[0],pos[1],pos[2]);
 142.                     if(IsPlayerInRangeOfPoint(GetPVarInt(playerid,"TargyAdasID"),2.0,pos[0],pos[1],pos[2]))
 143.                     {
 144.                         if(TargyDarab(playerid,JelenlegiTargy[playerid]) >= strval(inputtext))
 145.                         {
 146.                             TargyElvetel(playerid,JelenlegiTargy[playerid],strval(inputtext));
 147.                             TargyAdas(GetPVarInt(playerid,"TargyAdasID"),JelenlegiTargy[playerid],strval(inputtext));
 148.                            
 149.                             ApplyAnimation(playerid,"GANGS","hndshkfa_swt",4.1,0,0,0,0,0,1);
 150.                             ApplyAnimation(GetPVarInt(playerid,"TargyAdasID"),"GANGS","hndshkfa_swt",4.1,0,0,0,0,0,1);
 151.                            
 152.                             UzenetF(playerid,"Tárgyat adtál át neki : %s, Tárgy : %s, Mennyiség : %d",JatekosNev(GetPVarInt(playerid,"TargyAdasID")),JelenlegiTargy[playerid],strval(inputtext));
 153.                             UzenetF(GetPVarInt(playerid,"TargyAdasID"),"Tárgyat kaptál tőle : %s, Tárgy : %s, Mennyiség : %d",JatekosNev(playerid),JelenlegiTargy[playerid],strval(inputtext));
 154.                         }
 155.                         else Hiba(playerid,"Nem rendelkezel elegendő mennyiséggel !");
 156.                     }
 157.                     else Hiba(playerid,"Az illető nincs a közeledben !");
 158.                 }
 159.                 else Hiba(playerid,"Nem töltötted ki a mezőt !");
 160.             }
 161.             else Hiba(playerid,"Csak számot írhatsz be !");
 162.         }
 163.         else if(!response) cmd_taska(playerid);
 164.     }
 165.     if(dialogid == D_TARGY_ELDOBAS)
 166.     {
 167.         if(response)
 168.         {
 169.             if(SzamEllenorzes(inputtext))
 170.             {
 171.                 if(strlen(inputtext) > 0)
 172.                 {
 173.                     if(TargyDarab(playerid,JelenlegiTargy[playerid]) >= strval(inputtext))
 174.                     {
 175.                         TargyEldobas(playerid,JelenlegiTargy[playerid],strval(inputtext));
 176.                         TargyElvetel(playerid,JelenlegiTargy[playerid],strval(inputtext));
 177.                     }
 178.                     else Hiba(playerid,"Nem rendelkezel elegendő mennyiséggel !");
 179.                 }
 180.                 else Hiba(playerid,"Nem töltötted ki a mezőt !");
 181.             }
 182.             else Hiba(playerid,"Csak számot írhatsz be !");
 183.         }
 184.         else if(!response) cmd_taska(playerid);
 185.     }
 186.     return 1;
 187. }
 188. CMD:taska(playerid)
 189. {
 190.     format(query,sizeof(query),"SELECT * FROM targyak WHERE TargyTulaj = '%s'",JatekosNev(playerid));
 191.     mysql_tquery(SQL,query,"InventoryBetoltes","d",playerid);
 192.     return 1;
 193. }
 194. CMD:targyletrehozas(playerid,params[])
 195. {
 196.     new nev[64],objekt;
 197.     if(sscanf(params,"s[64]d",nev,objekt)) return Hasznalat(playerid,"/tárgylétrehozás < Tárgy Név > < Tárgy Objekt >");
 198.     {
 199.         if(!TargyLetezik(nev))
 200.         {
 201.             format(query,sizeof(query),"INSERT INTO targylista (TargyNev,TargyObjekt) VALUES ('%s',%d)",nev,objekt);
 202.             mysql_tquery(SQL,query);
 203.             UzenetF(playerid,"Sikeresen létrehoztál egy új tárgyat ! Név : %s, Objekt : %d",nev,objekt);
 204.         }
 205.         else Hiba(playerid,"Ez a tárgy már létezik !");
 206.     }
 207.     return 1;
 208. }
 209. CMD:targytorles(playerid,params[])
 210. {
 211.     new nev[64];
 212.     if(sscanf(params,"s[64]",nev)) return Hasznalat(playerid,"/tárgytörlés < Tárgy Név >");
 213.     {
 214.         if(TargyLetezik(nev))
 215.         {
 216.             format(query,sizeof(query),"DELETE FROM targylista WHERE TargyNev = '%s'",nev);
 217.             mysql_tquery(SQL,query);
 218.             UzenetF(playerid,"Sikeresen kitöröltöd a következő tárgyat : %s",nev);
 219.         }
 220.         else Hiba(playerid,"Ez a tárgy nem létezik !");
 221.     }
 222.     return 1;
 223. }
 224. CMD:targyobjekt(playerid,params[])
 225. {
 226.     new nev[64],objekt;
 227.     if(sscanf(params,"s[64]d",nev,objekt)) return Hasznalat(playerid,"/tárgyobjekt < Tárgy Név > < Új objekt >");
 228.     {
 229.         if(TargyLetezik(nev))
 230.         {
 231.             format(query,sizeof(query),"UPDATE targylista SET TargyObjekt = %d WHERE TargyNev = '%s'",objekt,nev);
 232.             mysql_tquery(SQL,query);
 233.             UzenetF(playerid,"Megváltoztattad a(z) %s tárgy objektjét. Új objekt : %d",nev,objekt);
 234.         }
 235.         else Hiba(playerid,"Ez a tárgy nem létezik !");
 236.     }
 237.     return 1;
 238. }
 239. CMD:targyadas(playerid,params[])
 240. {
 241.     new id,nev[64],darab;
 242.     if(sscanf(params,"ds[64]d",id,nev,darab)) return Hasznalat(playerid,"/tárgyadás < ID > < Tárgy Név > < Mennyiség >");
 243.     {
 244.         if(IsPlayerConnected(id))
 245.         {
 246.             if(TargyLetezik(nev))
 247.             {
 248.                 if(darab > 0)
 249.                 {
 250.                     TargyAdas(id,nev,darab);
 251.                 }
 252.                 else Hiba(playerid,"A minimum érték 1.");
 253.             }
 254.             else Hiba(playerid,"Ez a tárgy nem létezik !");
 255.         }
 256.         else NincsFent(playerid);
 257.     }
 258.     return 1;
 259. }
 260. CMD:targyelvetel(playerid,params[])
 261. {
 262.     new id,nev[64],darab;
 263.     if(sscanf(params,"ds[64]d",id,nev,darab)) return Hasznalat(playerid,"/tárgyelvétel < ID > < Tárgy Név > < Mennyiség >");
 264.     {
 265.         if(IsPlayerConnected(id))
 266.         {
 267.             if(TargyLetezik(nev))
 268.             {
 269.                 if(TargyVane(id,nev))
 270.                 {
 271.                     if(darab > 0)
 272.                     {
 273.                         TargyElvetel(id,nev,darab);
 274.                     }
 275.                     else Hiba(playerid,"A minimum érték 1.");
 276.                 }
 277.                 else Hiba(playerid,"Az illetőnek nincs ilyen tárgya !");
 278.             }
 279.             else Hiba(playerid,"Ez a tárgy nem létezik !");
 280.         }
 281.         else NincsFent(playerid);
 282.     }
 283.     return 1;
 284. }
 285. CMD:targyhelp(playerid)
 286. {
 287.     Uzenet(playerid,"---------- [ Tárgy Rendszer Segítség ] ----------");
 288.     Uzenet(playerid,"/tárgylétrehozás - Tárgyat tudsz vele létrehozni.");
 289.     Uzenet(playerid,"/tárgytörlés - Tárgyat tudsz vele törölni.");
 290.     Uzenet(playerid,"/tárgyobjekt - Egy bizonyos tárgynak változtatod meg az objektjét.");
 291.     Uzenet(playerid,"/tárgyadás - Játékosnak adhatunk vele tárgyat.");
 292.     Uzenet(playerid,"/tárgyelvétel - Játékostól vehetünk el tárgyat.");
 293.     Uzenet(playerid,"/táska - A tárgyaidat tudod megnézni.");
 294.     Uzenet(playerid,"/tárgylista - Az összes tárgyat megtudod vele nézni.");
 295.     return 1;
 296. }
 297. CMD:targylista(playerid)
 298. {
 299.     format(query,sizeof(query),"SELECT * FROM targylista");
 300.     mysql_tquery(SQL,query,"TargyListaBetoltes","d",playerid);
 301.     return 1;
 302. }
 303. public InventoryBetoltes(playerid)
 304. {
 305.     new sorok = cache_get_row_count();
 306.     new dialog[1024] = ""SZ_FEHER"Tárgy neve\t"SZ_FEHER"Mennyiség\n";
 307.     new string[128];
 308.    
 309.     for(new i = 0; i < sorok; i++)
 310.     {
 311.         new targynev[64],targydarab;
 312.         cache_get_field_content(i,"TargyNev",targynev,SQL,64);
 313.         targydarab = cache_get_field_content_int(i,"TargyDarab");
 314.        
 315.         format(string,sizeof(string),"%s\t%d\n",targynev,targydarab);
 316.         strcat(dialog,string);
 317.     }
 318.     ShowPlayerDialog(playerid,D_INVENTORY,DIALOG_STYLE_TABLIST_HEADERS,""SZ_NARANCS"[ A táskád tartalma ]",dialog,"Ok","Kilép");
 319. }
 320. public TargyListaBetoltes(playerid)
 321. {
 322.     new sorok = cache_get_row_count();
 323.     new dialog[1024] = ""SZ_FEHER"Tárgy neve\t"SZ_FEHER"Objekt\n";
 324.     new string[128];
 325.    
 326.     for(new i = 0; i < sorok; i++)
 327.     {
 328.         new targynev[64],objekt;
 329.         cache_get_field_content(i,"TargyNev",targynev,SQL,64);
 330.         objekt = cache_get_field_content_int(i,"TargyObjekt");
 331.         format(string,sizeof(string),"%s\t%d\n",targynev,objekt);
 332.         strcat(dialog,string);
 333.     }
 334.     ShowPlayerDialog(playerid,D_TARGY_LISTA,DIALOG_STYLE_TABLIST_HEADERS,""SZ_NARANCS"[ Tárgy lista ]",dialog,"Ok","");
 335. }
 336. public EldobottTargyakBetoltese()
 337. {
 338.     new sorok = cache_get_row_count();
 339.     if(sorok)
 340.     {
 341.         new Cache:betoltes;
 342.         new id,targynev[64],darab,Float:pos[3],vilag[2];
 343.         for(new i = 0; i < sorok; i++)
 344.         {
 345.             betoltes = cache_save();
 346.             cache_get_field_content(i,"TargyNev",targynev,SQL,64);
 347.             id = cache_get_field_content_int(i,"TargyID");
 348.             darab = cache_get_field_content_int(i,"TargyDarab");
 349.             pos[0] = cache_get_field_content_float(i,"X");
 350.             pos[1] = cache_get_field_content_float(i,"Y");
 351.             pos[2] = cache_get_field_content_float(i,"Z");
 352.             vilag[0] = cache_get_field_content_int(i,"VW");
 353.             vilag[1] = cache_get_field_content_int(i,"Inti");
 354.            
 355.             EldobottTargyObjekt[id] = CreateDynamicObject(TargyObjekt(targynev),pos[0],pos[1],pos[2],0,0,0,vilag[0],vilag[1]);
 356.             new string[128];
 357.             format(string,sizeof(string),""SZ_SZURKE"[ Eldobott tárgy ]\nTárgy : %s\nDarab : %d",targynev,darab);
 358.             EldobottTargyLabel[id] = CreateDynamic3DTextLabel(string,-1,pos[0],pos[1],pos[2],20,INVALID_PLAYER_ID,INVALID_VEHICLE_ID,0,vilag[0],vilag[1]);
 359.             cache_set_active(betoltes);
 360.         }
 361.         cache_delete(betoltes);
 362.         printf("[ - ] %d darab eldobott tárgy betöltve ! [ - ]",sorok);
 363.     }
 364. }
 365. public TargyFelvetelEllenorzes(playerid)
 366. {
 367.     new sorok =  cache_get_row_count();
 368.     if(sorok)
 369.     {
 370.         new Float:pos[3];
 371.         for(new i = 0; i < sorok; i++)
 372.         {
 373.             pos[0] = cache_get_field_content_float(i,"X");
 374.             pos[1] = cache_get_field_content_float(i,"Y");
 375.             pos[2] = cache_get_field_content_float(i,"Z");
 376.             if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid,1.0,pos[0],pos[1],pos[2]))
 377.             {
 378.                 new nev[64],darab,id;
 379.                 cache_get_field_content(i,"TargyNev",nev,SQL,64);
 380.                 darab = cache_get_field_content_int(i,"TargyDarab");
 381.                 id = cache_get_field_content_int(i,"TargyID");
 382.                
 383.                 TargyAdas(playerid,nev,darab);
 384.                 ApplyAnimation(playerid,"MISC","Case_pickup",4.1,0,0,0,0,0,1);
 385.                
 386.                 format(query,sizeof(query),"DELETE FROM eldobotttargyak WHERE TargyID = %d",id);
 387.                 mysql_tquery(SQL,query);
 388.                
 389.                 DestroyDynamicObject(EldobottTargyObjekt[id]);
 390.                 DestroyDynamic3DTextLabel(Text3D:EldobottTargyLabel[id]);
 391.             }
 392.         }
 393.     }
 394. }
 395.  
 396. TargyLetezik(nev[])
 397. {
 398.     format(query,sizeof(query),"SELECT * FROM targylista WHERE TargyNev = '%s'",nev);
 399.     new Cache:eredmeny = mysql_query(SQL,query);
 400.     new sorok = cache_get_row_count();
 401.     cache_delete(eredmeny);
 402.     if(sorok) return 1;
 403.     else return 0;
 404. }
 405. TargyObjekt(nev[])
 406. {
 407.     format(query,sizeof(query),"SELECT * FROM targylista WHERE TargyNev = '%s'",nev);
 408.     new Cache:eredmeny = mysql_query(SQL,query);
 409.     new objekt = cache_get_field_content_int(0,"TargyObjekt");
 410.     cache_delete(eredmeny);
 411.     return objekt;
 412. }
 413. TargyVane(playerid,nev[])
 414. {
 415.     format(query,sizeof(query),"SELECT * FROM targyak WHERE TargyNev = '%s' AND TargyTulaj = '%s'",nev,JatekosNev(playerid));
 416.     new Cache:eredmeny = mysql_query(SQL,query);
 417.     new sorok = cache_get_row_count();
 418.     cache_delete(eredmeny);
 419.     if(sorok) return 1;
 420.     else return 0;
 421. }
 422. TargyDarab(playerid,nev[])
 423. {
 424.     format(query,sizeof(query),"SELECT * FROM targyak WHERE TargyNev = '%s' AND TargyTulaj = '%s'",nev,JatekosNev(playerid));
 425.     new Cache:eredmeny = mysql_query(SQL,query);
 426.     new darab = cache_get_field_content_int(0,"TargyDarab");
 427.     cache_delete(eredmeny);
 428.     return darab;
 429. }
 430. TargyAdas(playerid,nev[],darab)
 431. {
 432.     if(TargyVane(playerid,nev))
 433.     {
 434.         format(query,sizeof(query),"UPDATE targyak SET TargyDarab = %d WHERE TargyNev = '%s' AND TargyTulaj = '%s'",TargyDarab(playerid,nev)+darab,nev,JatekosNev(playerid));
 435.         mysql_tquery(SQL,query);
 436.     }
 437.     else
 438.     {
 439.         format(query,sizeof(query),"INSERT INTO targyak (TargyNev,TargyDarab,TargyTulaj) VALUES ('%s',%d,'%s')",nev,darab,JatekosNev(playerid));
 440.         mysql_tquery(SQL,query);
 441.     }
 442. }
 443. TargyElvetel(playerid,nev[],darab)
 444. {
 445.     if((TargyDarab(playerid,nev)-darab) > 0)
 446.     {
 447.         format(query,sizeof(query),"UPDATE targyak SET TargyDarab = %d WHERE TargyNev = '%s' AND TargyTulaj = '%s'",TargyDarab(playerid,nev)-darab,nev,JatekosNev(playerid));
 448.         mysql_tquery(SQL,query);
 449.     }
 450.     else
 451.     {
 452.         format(query,sizeof(query),"DELETE FROM targyak WHERE TargyNev = '%s' AND TargyTulaj = '%s'",nev,JatekosNev(playerid));
 453.         mysql_tquery(SQL,query);
 454.     }
 455. }
 456. TargyEldobas(playerid,nev[],darab)
 457. {
 458.     new Float:pos[3],vilag[2];
 459.     GetPlayerPos(playerid,pos[0],pos[1],pos[2]);
 460.     vilag[0] = GetPlayerVirtualWorld(playerid);
 461.     vilag[1] = GetPlayerInterior(playerid);
 462.     format(query,sizeof(query),"INSERT INTO eldobotttargyak (TargyNev,TargyDarab,X,Y,Z,VW,Inti) VALUES ('%s',%d,%f,%f,%f,%d,%d)",nev,darab,pos[0],pos[1],pos[2],vilag[0],vilag[1]);
 463.     new Cache:eredmeny = mysql_query(SQL,query);
 464.     new id = cache_insert_id();
 465.     cache_delete(eredmeny);
 466.    
 467.     EldobottTargyObjekt[id] = CreateDynamicObject(TargyObjekt(nev),pos[0],pos[1],pos[2]-1,0,0,0,vilag[0],vilag[1]);
 468.     new string[128];
 469.     format(string,sizeof(string),""SZ_SZURKE"[ Eldobott tárgy ]\nTárgy : %s\nDarab : %d",nev,darab);
 470.     EldobottTargyLabel[id] = CreateDynamic3DTextLabel(string,-1,pos[0],pos[1],pos[2]-1,20,INVALID_PLAYER_ID,INVALID_VEHICLE_ID,0,vilag[0],vilag[1]);
 471. }
 472. TargyFelvetel(playerid)
 473. {
 474.     format(query,sizeof(query),"SELECT * FROM eldobotttargyak");
 475.     mysql_tquery(SQL,query,"TargyFelvetelEllenorzes","d",playerid);
 476. }
 477. TargyHasznalat(playerid,nev[])
 478. {
 479.     if(Egyezik(nev,"Kenyér"))
 480.     {
 481.         Uzenet(playerid,"Megettél egy kenyeret !");
 482.         TargyElvetel(playerid,nev,1);
 483.     }
 484.     else if(Egyezik(nev,"Fa"))
 485.     {
 486.        
 487.     }
 488. }
 489.  
 490. Uzenet(playerid,uzenet[])
 491. {
 492.     new string[256];
 493.     format(string,sizeof(string),""SZ_NARANCS"Információ : "SZ_FEHER"%s",uzenet);
 494.     SendClientMessage(playerid,-1,string);
 495.     return 1;
 496. }
 497. Hiba(playerid,uzenet[])
 498. {
 499.     new string[256];
 500.     format(string,sizeof(string),""SZ_KEK"Hiba : "SZ_FEHER"%s",uzenet);
 501.     SendClientMessage(playerid,-1,string);
 502.     return 1;
 503. }
 504. Hasznalat(playerid,uzenet[])
 505. {
 506.     new string[256];
 507.     format(string,sizeof(string),""SZ_ZOLD"Használat : "SZ_FEHER"%s",uzenet);
 508.     SendClientMessage(playerid,-1,string);
 509.     return 1;
 510. }
 511. NincsFent(playerid)
 512. {
 513.     Hiba(playerid,"Az illető jelenleg nem elérhető !");
 514.     return 1;
 515. }
 516. NincsJog(playerid)
 517. {
 518.     Hiba(playerid,"Nincs jogosultságod a parancs használatához !");
 519.     return 1;
 520. }
 521. SzamEllenorzes(string[])
 522. {
 523.     new hossz = strlen(string);
 524.     for(new i = 0; i < hossz; i++)
 525.     {
 526.         if(string[i] < '0' || string[i] > '9') return 0;
 527.     }
 528.     return 1;
 529. }
 530. JatekosNev(playerid)
 531. {
 532.     new jatekosnev[MAX_PLAYER_NAME];
 533.     GetPlayerName(playerid,jatekosnev,sizeof(jatekosnev));
 534.     return jatekosnev;
 535. }
 536. stock Egyezik(string1[],string2[])
 537. {
 538.     new LenghtComp = strlen(string1);
 539.     new LenghtWith = strlen(string2);
 540.     new Character;
 541.  
 542.     if(LenghtComp != LenghtWith) return false;
 543.  
 544.     for(new i = 0; i < LenghtComp; i++)
 545.     {
 546.         if(string1[i] == string2[i])
 547.         {
 548.             Character++;
 549.         }
 550.     }
 551.  
 552.     if(LenghtComp == Character) return true;
 553.  
 554.     return false;
 555. }
 556.  
 557. /////////////////////SQL
 558. -- --------------------------------------------------------
 559. -- Host:                         127.0.0.1
 560. -- Server version:               10.1.10-MariaDB - mariadb.org binary distribution
 561. -- Server OS:                    Win32
 562. -- HeidiSQL Verzió:              9.3.0.4984
 563. -- --------------------------------------------------------
 564.  
 565. /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
 566. /*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
 567. /*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
 568. /*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;
 569.  
 570. -- Dumping database structure for szerver
 571. CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `szerver` /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET latin1 */;
 572. USE `szerver`;
 573.  
 574.  
 575. -- Dumping structure for tábla szerver.eldobotttargyak
 576. CREATE TABLE IF NOT EXISTS `eldobotttargyak` (
 577.   `TargyID` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 578.   `TargyNev` varchar(64) NOT NULL DEFAULT '0',
 579.   `TargyDarab` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 580.   `X` float NOT NULL DEFAULT '0',
 581.   `Y` float NOT NULL DEFAULT '0',
 582.   `Z` float NOT NULL DEFAULT '0',
 583.   `VW` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 584.   `Inti` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 585.   PRIMARY KEY (`TargyID`)
 586. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
 587.  
 588. -- Data exporting was unselected.
 589.  
 590.  
 591. -- Dumping structure for tábla szerver.targyak
 592. CREATE TABLE IF NOT EXISTS `targyak` (
 593.   `TargyNev` varchar(64) DEFAULT NULL,
 594.   `TargyDarab` int(11) DEFAULT NULL,
 595.   `TargyTulaj` varchar(24) DEFAULT NULL
 596. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
 597.  
 598. -- Data exporting was unselected.
 599.  
 600.  
 601. -- Dumping structure for tábla szerver.targylista
 602. CREATE TABLE IF NOT EXISTS `targylista` (
 603.   `Sorszam` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 604.   `TargyNev` varchar(64) DEFAULT NULL,
 605.   `TargyObjekt` int(11) DEFAULT NULL,
 606.   PRIMARY KEY (`Sorszam`)
 607. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
 608.  
 609. -- Data exporting was unselected.
 610. /*!40101 SET SQL_MODE=IFNULL(@OLD_SQL_MODE, '') */;
 611. /*!40014 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=IF(@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS IS NULL, 1, @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS) */;
 612. /*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement