SHARE
TWEET

Assembler 22_11

MSlomiany Nov 22nd, 2019 134 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.         org 0000h
 2.            
 3. start1:     jnb     P0.1,s1
 4.            
 5. start2:     jnb     P0.2,s2
 6.  
 7.             jmp     start1
 8.  
 9. s1:         jnb     P0.2,s3
 10.             lcall   blink1
 11.             jmp     start1
 12. s2:         lcall   blink2
 13.             jmp     start1
 14. s3:         lcall   blink3
 15.             jmp     start1
 16.  
 17. ;funkcja opózniajaca
 18. ;pod adresem "delay"
 19. ;wywolywana poleceniem "call delay"
 20.            
 21. delay:      mov     R6,#0xFF    ;przypisz R6 FF
 22. a1:         mov     R7,#0xFF    ;przypisz R7 FF
 23. a2:         mov     R4,#0x11    ;przypisz R4 22
 24. a3:         djnz    R4,a3       ;dekrementuj R4 do 0
 25.             djnz    R7,a2       ;dekrementuj R7 o 1, dopóki nie bedzie równe 0 uzupelniaj R4
 26.             djnz    R6,a1       ;zmniejsz R6 o 1, rusz sie do A1
 27.             ret                 ;slowo kluczowe
 28.                                 ;przesuwa wskaznik do miejsca w którym nastapilo ostatnie wywolanie funkcji
 29.                
 30. ;funkcja migania dla 1 przycisku
 31.  
 32. blink1:     mov     A,#0x18
 33.             mov     P2,A
 34.             lcall   delay
 35.            
 36.             mov     A,#0x3C
 37.             mov     P2,A
 38.             lcall   delay
 39.            
 40.             mov     A,#0x7E
 41.             mov     P2,A
 42.             lcall   delay
 43.            
 44.             mov     A,#0xFF
 45.             mov     P2,A
 46.             lcall   delay
 47.  
 48.             mov     A,#0x7E
 49.             mov     P2,A
 50.             lcall   delay
 51.  
 52.             mov     A,#0x3C
 53.             mov     P2,A
 54.             lcall   delay
 55.            
 56.             mov     A,#0x18
 57.             mov     P2,A
 58.             lcall   delay
 59.            
 60.             ret
 61.  
 62. ;funkcja migania dla drugiego przycisku
 63.            
 64. blink2:     mov     A,#0x80
 65.             mov     R3,#0x08
 66. b2_a1:      mov     P3,A
 67.             lcall   delay
 68.             rr      A
 69.             djnz    R3,b2_a1
 70.             ret
 71.            
 72. ;miganie dla dwóch naraz
 73.            
 74. blink3:     mov     R3,#0x08
 75. b3_a1:      mov     A,#0xFF
 76.             mov     P1,A
 77.             lcall   delay
 78.             mov     A,#0x00
 79.             mov     P1,A
 80.             lcall   delay
 81.             djnz    R3,b3_a1
 82.             ret
 83.            
 84.        
 85. end         ;koniec
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top