SHARE
TWEET

ebola source code

a guest Aug 31st, 2017 204 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. 1 CGGACACACA AAAAGAAAGA AGAATTTTTA GGATCTTTTG TGTGCGAATA ACTATGAGGA
 2. 61 AGATTAATAA TTTTCCTCTC ATTGAAATTT ATATCGGAAT TTAAATTGAA ATTGTTACTG
 3. 121 TAATCACACC TGTTTTGTTT CAGAGCCATG TCACAAAGAT AGAGAACAAC CTAGGTCTCC
 4. 181 GAAGGGAGCA AGGGCATCAG TGTGCTCAGT TGAAAATCCC TTGTCAACAT CTAGGTCTTA
 5. 241 TCACATCACA GGTTCCACCT CAGGCTCTGC AGGGTGATCC AACAACCTTA ATAGAAACAT
 6. 301 TATTGTTAAA GGACAACATT AGGTCACAGT CAAACAAGCA AGATTGAGAA TTAACCTTGA
 7. 361 TTTTGAACTT GAACACCTAG AGGATTGGAG ATTCAACAAC CCTAAAGCTT GGGGTAAAAC
 8. 421 ATTGGAAATA GTTAAAAGAC AAATTGCTCG GAATCACAAA ATTCCGAGTA TGGATTCTCG
 9. 481 TCCTCAGAAA GTCTGGATGA CGCCGAGTCT CACTGAATCT GACATGGATT ACCACAAGAT
 10. 541 CTTAACAGCA GGTCTGTCCG TTCAACAGGG GATTGTTCGG CAAAGAGTCA TCCAAGTGTA
 11. 601 TCAAGTAAAC AATCTTGAGG AAATTTGCCA ACTTATCATA CAGGCCTTTG AAGCAGGTGT
 12. 661 TGATTTTCAA GAGAGTGCGG ACAGTTTCCT TCTCATGCTT TGTCTTCATC ATGCGTACCA
 13. 721 AGGAGATTAC AAACTTTTCT TGGAAAGTGG CGCAGTCAAG TATTTGGAAG GGCACGGGTT
 14. 781 CCGTTTTGAA GTCAAGAAGC GTGATGGAGT GAAGCGCCTT GAGGAATTGC TGCCAGCAGT
 15. 841 ATCTAGTGGA AAAAACATTA AGAGAACACT TGCTGCCATG CCGGAAGAGG AGACGACTGA
 16. 901 AGCTAATGCC GGCCAGTTTC TCTCCTTTGC AAGTCTATTC CTTCCGAAAT TGGTAGTAGG
 17. 961 AGAAAAGGCT TGCCTTGAGA AGGTTCAAAG GCAAATTCAA GTACATGCAG AGCAAGGACT
 18.  1021 GATACAATAT CCAACAGCTT GGCAATCAGT AGGACACATG ATGGTGATTT TCCGTTTGAT
 19.  1081 GCGAACAAAT TTCTTGATCA AATTTCTCCT AATACACCAA GGGATGCACA TGGTTGCCGG
 20.  1141 GCATGATGCC AACGATGCTG TGATTTCAAA TTCAGTGGCT CAAGCTCGTT TTTCAGGTTT
 21.  1201 ATTGATTGTC AAAACAGTAC TTGATCATAT CCTACAAAAG ACAGAACGAG GAGTTCGTCT
 22.  1261 CCATCCTCTT GCAAGGACCG CCAAGGTAAA AAATGAGGTG AACTCCTTTA AGGCTGCACT
 23.  1321 CAGCTCCCTG GCCAAGCATG GAGAGTATGC TCCTTTCGCC CGACTTTTGA ACCTCTCTGG
 24.  1381 AGTAAATAAT CTTGAGCATG GTCTTTTCCC TCAACTATCG GCAATTGCAC TCGGAGTCGC
 25.  1441 CACAGCACAC GGGAGCACCC TCGCAGGAGT AAATGTGGGA GAACAGTATC AACAGCTCAG
 26.  1501 AGAGGCTGCC ACTGAAGCTG AGAAGCAACT CCAACAATAT GCAGAGTCTC GCGAACTTGA
 27.  1561 CCATCTTGGA CTTGATGATC AGGAAAAGAA AATCCTTATG AACTTCCATC AGAAGAAGAA
 28.  1621 CGAAATCAGC TTCCAGCAAA CAAACGCTAT GGTAACTCTA AGAAAAGAGC GCCTGGCCAA
 29.  1681 GCTGACAGAA GCTATCACCG CTGCGTCACT GCCCAAAACA AGTGGACATT ACGATGATGA
 30.  1741 TGACGACATT CCCTTTCCAG GACCTATCAA TGATGACGAC AATCCTGGCC ATCAAGATGA
 31.  1801 TGATCCGACT GACTCACAGG ATACGACCAT TCCCGATGTG GTAGTTGATC CCGATGATGG
 32.  1861 AAGCTACGGC GAATACCAGA GTTACTCGGA AAACGGTATG AATGCACCAG ATGACTTGGT
 33.  1921 CCTATTCGAT CTAGACGAGG ACGACGAGGA CACTAAGCCA GTGCCTAACA GATCGACCAA
 34.  1981 GGGTGAACAA CAGAAAAACA GTCAAAAGGG CCAGCATACA GAGGGCAGAC AGACACAATC
 35.  2041 CAGGCCAACT CAAAATGTCC CAGGCCCTCG CAGAACAATC CACCATGCCA GCGCTCCACT
 36.  2101 CACGGACAAT GACAGAAGAA ATGAACCCTC CGGCTCAACC AGCCCTCGCA TGCTGACACC
 37.  2161 AATTAACGAG GAGGCAGACC CACTGGACGA TGCCGACGAC GAGACGTCCA GCCTTCCGCC
 38.  2221 CTTGGAGTCA GATGATGAAG AACAGGACAG GGACGGAACT TCCAACCGCA CACCCACTGT
 39.  2281 CGCCCCACCG GCTCCCGTAT ACAGAGATCA CTCTGAAAAG AAAGAACTCC CGCAAGATGA
 40.  2341 GCAACAAGAC CAGGACCACA CTCAAGAGGC CAAGAACCAG GACAGTGACA ACACCCAGCC
 41.  2401 AGAACACTCT TTTGAGGAGA TGTATCGCCA CATTCTAAGA TCACAAGGGC CATTTGATGC
 42.  2461 TGTTTTGTAT TATCATATGA TGAAGGATGA GCCTGTAGTT TTCAGTACCA GTGATGGCAA
 43.  2521 AGAGTACACG TATCCGGACT CCCTTGAAGA GGAATATCCA CCATGGCTCA CTGAAAAAGA
 44.  2581 GGCCATGAAT GAAGAGAATA GATTTGTTAC ATTGGATGGT CAACAATTTT ATTGGCCGGT
 45.  2641 AATGAATCAC AAGAATAAAT TCATGGCAAT CCTGCAACAT CATCAGTGAA TGAGCATGGA
 46.  2701 ATAATGGGAT GATTTAACCG ACAAATAGCT AACATTAAAT AGTCAAGGAA CGCAAACAGG
 47.  2761 AAGAATTTTT GATGTCTAAG GTGTGAATTA TTATCACAAT AAAAGTGATT CTTATTTTTG
 48.  2821 AATTTAAAGC TAGCTTATTA TTACTAGCCG TTTTTCAAAG TTCAATTTGA GTCTTAATGC
 49.  2881 AAATAGGCGT TAAGCCACAG TTATAACCAT AATTGTAACT CAATATCTTA GCTAGTGATT
 50.  2941 TATCTAAATT AAATTACATT ATGCTTTTAT AACTTACTTA TTAGCCCGCC CAACATTTAC
 51.  3001 ACGATCGTTT TATAATTAAG AAAAAACTAA TGATGAAGAT TAAAACCTTC ATCATCCTTA
 52.  3061 CGTCAATTGA ATTCTCTAGC ACTCGAAGCT TATTGTCTTC AATGTAAAAG AAAAGCTAGT
 53.  3121 CTAACAAGAT GACAACTAGA ACAAAGGGCA GGGGCCATAC TGTGGCCACG ACTCTAAACG
 54.  3181 ACAGAATGCC AGGCCCTGAG CTTTCGGGCT GGATCTCTGA GCAGCTAATG ACCGGAAGAA
 55.  3241 TTCCTGTAAG CGACATCTTC TGTGATATTG AGAACAATCC AGGATTATGC TACGCATCCC
 56.  3301 AAATGCAACA AACGAAGCCA AACCCGAAAA CGCGCAACAG TCAAACCCAA ACGGACCCAA
 57.  3361 TTTGCAATCA TAGTTTTGAG GAGGTAGTAC AAACATTGGC TTCATTGGCT ACTGTTGTGC
 58.  3421 AACAACAAAC CATCGCATCA GAATCATTAG AACAACGCAT TACGAGTCTT GAGAATGGTC
 59.  3481 TAAAGCCAGT TTATGATATG GCAAAAACAA TCTCCTCATT GAACAGGGTT TGTGCTGAGA
 60.  3541 TGGTTGCAAA ATATGATCTT CTGGTGATGA CAACCGGACG GGCAACAGCA ACCGCTGCGG
 61.  3601 CAACTGAGGC TTATTGGGCT GAACATGGTC AACCACCACC TGGACCATCA CTTTATGAAG
 62.  3661 AAAGTGCGAT TCGGGGTAAG ATTGAATCTA GAGATGAGAC CGTCCCTCAA AGTGTTAGGG
 63.  3721 AGGCATTCAG CAATCTAGAC AGTACCACTT CACTAACTGA GGAAAATTTT GGGAAACCTG
 64.  3781 ACATTTCGGC AAAGGATTTG AGAAACATTA TGTATGATCA CTTGCCTGGT TTTGGAACTG
 65.  3841 CTTTCCACCA GTTAGTACAA GTGATTTGTA AATTGGGAAA GGATAGCAAC TCATTGGACA
 66.  3901 TCATTCATGC TGAGTTCCAG GCCAGCCTGG CTGAAGGAGA CTCTCCTCAA TGTGCCCTAA
 67.  3961 TTCAAATCAC AAAAAGAGTT CCAATCTTCC AAGATGCTGC TCCACCTGTC ATCCACATCC
 68.  4021 GCTCTCGAGG TGACATTCCC CGAGCTTGCC AGAAGAGCTT ACGTCCAGTC CCGCCATCGC
 69.  4081 CCAAGATTGA TCGAGGTTGG ATATGTGTTT TTCAGCTTCA AGATGGTAAA ACACTTGGAC
 70.  4141 TCAAAATTTG AGCCAATCTC CCTTCCCTCC GAACGAGGCG ACTAATAGCA GAGGCTTCAA
 71.  4201 CTGCTGAACT ATAGGGTACG TTACATTAAT GATACACTTG TGAGCATCAG CCCTAAATAA
 72.  4261 TATAAGTCAA TTAAACGACC AAGATAAAAT TGTTCATATC CCGCTAGCAG CTTAAAATAT
 73.  4321 AAATGTAATA GGAGCTATAT CTGTGACAGT ATTATAATCA ATTGTTATTA AGTAACCCAA
 74.  4381 ACCAAAAATG ATGAAGATTA AGAAAAACCT ACCTCGACTG AGAGAGTGTT TTTCCATTAA
 75.  4441 CCTTCATCTT GTAAACGTTG AGCAAAATTG TTAAAAATAT GAGGCGGGTT ATATTGCCTA
 76.  4501 CTGCTCCTCC TGAATATATG GAGGCCATAT ACCCTGTCAG GTCAAATTCA ACAATTGCTA
 77.  4561 GGGGTGGCAA CAGCAATACA GGCTTCCTGA CACCGGAGTC AGTCAATGGA GACACTCCAT
 78.  4621 CAAATCCACT CAGACCAATT GCTGATGACA CCATCGACCA TGCTAGCCAC ACACCAGGCA
 79.  4681 GTGTGTCATC AGCATTCATC CTTGAAGCTA TGGTGAATGT CATATCGGGC CCTAAAGTGC
 80.  4741 TAATGAAGCA AATTCCAATT TGGCTTCCTC TAGGTGTCGC TGATCAAAAG ACCTACAGCT
 81.  4801 TTGACTCAAC TACGGCCGCC ATCATGCTTG CTTCATATAC TATCACCCAT TTCGGCAAGG
 82.  4861 CAACCAATCC ACTTGTCAGA GTCAATCGGC TGGGTCCTGG AATCCCGGAT CACCCCCTCA
 83.  4921 GGCTCCTGCG AATTGGAAAC CAGGCTTTCC TCCAGGAGTT CGTTCTTCCG CCAGTCCAAC
 84.  4981 TACCCCAGTA TTTCACCTTT GATTTGACAG CACTCAAACT GATCACCCAA CCACTGCCTG
 85.  5041 CTGCAACATG GACCGATGAC ACTCCAACAG GATCAAACGG AGCGTTGCGT CCAGGAATTT
 86.  5101 CATTTCATCC AAAACTTCGC CCCATTCTTT TACCCAACAA AAGTGGGAAG AAGGGGAACA
 87.  5161 ATGCCGATCT AACATCTCCG GAGAAAATCC AAGCAATAAT GACTTCACTC CAGGACTTTA
 88.  5221 AGATCGTTCC AATTGATCCA ACCAAAAATA TTATGGGTAT CGAAGTGCCA GAAACTCTGG
 89.  5281 TCCACAAGCT GACCGGTAAG AAGGTGACTT CTAAAAATGG ACAACCAATC ATCCCTGTTC
 90.  5341 TTTTGCCAAA GTACATTGGG TTGGACCCGG TGGCTCCAGG AGACCTCACC ATGGTAATCA
 91.  5401 CACAGGATTG TGACACGTGT CATTCTCCTG CAAGTCTTCC AGCTGTGCTC GAGAAGTAAT
 92.  5461 TGCAATAATT GACTCAGATC CAGTTTTACA GAATCTTCTC AGGGATAGTG GTAACATCTA
 93.  5521 TTTAGTAATC CGTCTATTAG AGGAGATACT TTTAATTGAT CAATATACTA AAGGTGCTTT
 94.  5581 ACACCGTTGT CTCTTTTTTC TCCTAAATGT AGAACTTAAC AAAAAACTCA TAATATACTT
 95.  5641 GTCTTTAAAA GATTGATTGA TGAAAGATCA TGACTAATAA CATTACAAAT AATCCTACTA
 96.  5701 TAATCAATAC GGTGATTCAA ATGTTAATCT TTCTCATTGC ACATACTCTT TGCCCTTATC
 97.  5761 CTCAAATTGC CTACATGCTT ACATTTGGGG ATAACCAGTG TGACTTGGAT TGGAGATGTG
 98.  5821 AAGAAAAAAT CGGGACCCAT TTCTAGGTTG TTCACAATCC AGGTACAGAC ATTGCCCTTC
 99.  5881 TAATTAAGAA AAAATCGGCG ATGAAGATTA AGCCGACAGT GAGCGTAATC TTCATCTCTC
 100.  5941 TTAGATTATT TGTTTTCCAG AGTAGGGGTC ATCAGGTCCT TTTCAATCGT ATAACCAAAG
 101.  6001 TAAACTTCAC TAGAAGGATA TTGTGGGGCA ACAACACAAT GGGTGTCACA GGAATATTGC
 102.  6061 AGTTACCTCG TGATCGATTC AAGAGGACAT CATTCTTTCT TTGGGTAATT ATCCTTTTCC
 103.  6121 AAAGAACATT TTCCATCCCA CTTGGAGTCA TCCACAATAG CACATTACAG GTTAGTGATG
 104.  6181 TCGACAAACT AGTTTGTCGT GACAAACTGT CATCCACAAA TCAATTGAGA TCAGTTGGAC
 105.  6241 TGAATCTCGA AGGGAATGGA GTGGCAACTG ATGTGCCATC TGCAACTAAA AGATGGGGCT
 106.  6301 TCAGGTCCGG TGTCCCACCA AAGGTGGTCA ATTATGAAGC TGGTGAATGG GCTGAAAACT
 107.  6361 GCTACAATCT TGAAATCAAA AAACCTGACG GGAGTGAGTG TCTACCAGCA GCGCCAGACG
 108.  6421 GGATTCGGGG CTTCCCCCGG TGCCGGTATG TGCACAAAGT ATCAGGAACA GGACCGTGTG
 109.  6481 CCGGAGACTT TGCCTTCCAC AAAGAGGGTG CTTTCTTCCT GTATGATCGA CTTGCTTCCA
 110.  6541 CAGTTATTTA CCGAGGGACG ACTTTCGCTG AAGGTGTCGT TGCATTTCTG ATACTGCCCC
 111.  6601 AAGCTAAGAA GGACTTCTTC AGCTCACACC CCTTGAGAGA GCCGGTCAAT GCAACGGAGG
 112.  6661 ACCCGTCTAG TGGCTACTAT TCTACCACAA TTAGATATCA GGCTACCGGT TTTGGAACCA
 113.  6721 ATGAGACAGA GTACTTGTTC GAGGTTGACA ATTTGACCTA CGTCCAACTT GAATCAAGAT
 114.  6781 TCACACCACA GTTTCTGCTC CAGCTGAATG AGACAATATA TGCAAGTGGG AAAAGGAGCA
 115.  6841 ACACCACGGG AAAACTAATT TGGAAAGTCA ACCCCGAAAT TGATACAACA ATCGGGGAGT
 116.  6901 GGGCCTTCTG GGAAACTAAA AAAACCTCAC TAGAAAAATT CGCAGTGAAG AGTTGTCTTT
 117.  6961 CACAGCTGTA TCAAACGGAG CCAAAAACCT CAGTGGTCAG AGTCCGGCGC GAACTTCTTC
 118.  7021 CGACCCAAAG ACCAACACAA CAACTGAAGA CCACAAAATC GTGGCTTCAG AAAATTCCTC
 119.  7081 TGCAATGGTT CAAGTGCACA GTCAAGGAAG GGAAGCTGCA GTGTCGCATC TGACAACCCT
 120.  7141 TGCCACAATC TCCACGAGTC CTCAACCCCC CACAACCAAA CCAGGTCCGG ACAACAGCAC
 121.  7201 TTATAATACA CCCGTATATA AACTTGACAC CTCTGAGGCA ACTCAAGTTG AACAACATCA
 122.  7261 CCGCAGAACA GACAACGACA GCACAGCCTC CGACACTCCC CCCGCCACGA CCGCAGCCGG
 123.  7321 ACACCCAAAA GCAGAGAACA CCAACACGAG CAAGAGCGCT GACTCCCTGG ACCCCGCCAC
 124.  7381 CACGACAAGT CCCCCAAACC ACAGCGAGAC CGCTGGCAAC AACAACACTC ATCACCAAGA
 125.  7441 TACCGGAGAA GAGAGTGCCA GCAGCGGGAA GCTAGGCTTA ATTACCAATA CTATTGCTGG
 126.  7501 AGTCGCAGGA CTGATCACAG GCGGGAGAAG AACTCGAAGA GAAGCAATTG TCAATGCTCA
 127.  7561 ACCCAAATGC AACCCTAACT TACATTACTG GACTACTCAG GATGAAGGTG CTGCAATCGG
 128.  7621 ATTGGCCTGG ATACCATATT TCGGGCCAGC AGCCGAGGGA ATTTACACAG AGGGGCTAAT
 129.  7681 GCACAATCAA GATGGTTTAA TCTGTGGGTT GAGGCAGCTG GCCAACGAGA CGACTCAAGC
 130.  7741 TCTTCAACTG TTCCTGAGAG CTACAACTGA GCTACGCACC TTTTCAATCC TCAACCGTAA
 131.  7801 GGCAATTGAT TTCTTGCTGC AGCGATGGGG CGGCACATGC CATATTTTGG GACCGGACTG
 132.  7861 CTGTATCGAA CCACATGATT GGACCAAGAA CATAACAGAC AAAATTGATC AGATTATTCA
 133.  7921 TGATTTTGTT GATAAAACCC TTCCGGACCA GGGGGACAAT GACAATTGGT GGACAGGATG
 134.  7981 GAGACAATGG ATACCGGCAG GTATTGGAGT TACAGGCGTT ATAATTGCAG TTATCGCTTT
 135.  8041 ATTCTGTATA TGCAAATTTG TCTTTTAGTT TTTCTTCAGA TTGCTTCATG GCAAAGCTCA
 136.  8101 GCCTCAAATC AATGAAATTA GGATTTAATT ATATGGATCA CTTGAATCTA AGATTACTTG
 137.  8161 ACAAATGATA ATATAATACA CTGGAGCTTC AAACATAGCC AATGTGATTC TAACTCCTTT
 138.  8221 AAACTCACAG TTAATCATAA ACAAGGTTTG ACATCAATCT AGTTATATCT TTGAGAATGA
 139.  8281 TAAACTTGAT GAAGATTAAG AAAAAGGTAA TCTTTCGATT ATCTTTAATC TTCATCCTTG
 140.  8341 ATTCTACAAT CATGACAGTT GTCTTTAGTG ACAAGGGAAA GAAGCCTTTT TATTAAGTTG
 141.  8401 TAATAATCAG ATCTGCGAAC CGGTAGAGTT TAGTTGCAAC CTAACACACA TAAAGCATTG
 142.  8461 GTCAAAAAGT CAATAGAAAT TTAAACAGTG AGTGGAGACA ACTTTTAAAT GGAAGCTTCA
 143.  8521 TATGAGAGAG GACGCCCCCG AGCTGCCAGA CAGCATTCAA GGGATGGACA CGACCACCAT
 144.  8581 GTTCGAGCAC GATCATCATC CAGAGAGAAT TATCGAGGTG AGTACCGTCA ATCAAGGAGC
 145.  8641 GCCTCACAAG TGCGCGTTCC TACTGTATTT CATAAGAAGA GAGTTGAACC ATTAACAGTT
 146.  8701 CCTCCAGCAC CTAAAGACAT ATGTCCGACC TTGAAAAAAG GATTTTTGTG TGACAGTAGT
 147.  8761 TTTTGCAAAA AAGATCACCA GTTGGAAAGT TTAACTGATA GGGAATTACT CCTACTAATC
 148.  8821 GCCCGTAAGA CTTGTGGATC AGTAGAACAA CAATTAAATA TAACTGCACC CAAGGACTCG
 149.  8881 CGCTTAGCAA ATCCAACGGC TGATGATTTC CAGCAAGAGG AAGGTCCAAA AATTACCTTG
 150.  8941 TTGACACTGA TCAAGACGGC AGAACACTGG GCGAGACAAG ACATCAGAAC CATAGAGGAT
 151.  9001 TCAAAATTAA GAGCATTGTT GACTCTATGT GCCGTGATGA CGAGGAAATT CTCAAAATCC
 152.  9061 CAGCTGAGTC TTTTATGTGA GACACACCTA AGGCGCGAGG GGCTTGGGCA AGATCAGGCA
 153.  9121 GAACCCGTTC TCGAAGTATA TCAACGATTA CACAGTGATA AAGGAGGCAG TTTTGAAGCT
 154.  9181 GCACTATGGC AACAATGGGA CCGACAATCC CTAATTATGT TTATCACTGC ATTCTTGAAT
 155.  9241 ATCGCTCTCC AGTTACCGTG TGAAAGTTCT GCTGTCGTTG TTTCAGGGTT AAGAACATTG
 156.  9301 GTTCCTCAAT CAGATAATGA GGAAGCTTCA ACCAACCCGG GGACATGCTC ATGGTCTGAT
 157.  9361 GAGGGTACCC CTTAATAAGG CTGACTAAAA CACTGTATAA CCTTCTACTT GATCACAATA
 158.  9421 CTCCGTATAC CTATCATCAT ATATTTAATC AAGACGATAT CCTTTAAAAC TTATTCAGTA
 159.  9481 CTATAATCAC TCTCGTTTCA AATTAATAAG ATATGCATAA TTGCCTTAAT ATATGAAGAG
 160.  9541 GTATGATACA ACCCTAACAG TGACAAAAGA AAATCATAAT CTCGTATCGC TCGTAATATA
 161.  9601 ACCTGCCAAG CATACCTCTT ACACAAAGTG ATTCTTGTAC ACAAATAATG TTTTACTCTA
 162.  9661 CAGGAGGTAG CAACGATCCA TCCCATCGAA AAATAAGTAT TTTATGACTT ACTAATGATC
 163.  9721 TCTTATAATA TTAAGAAAAA CTGATGGAAC ATAAATCCTT TCTACTTCAA GTTGTGGAGG
 164.  9781 AGGTCTTTGG TATTGGCTAT TGTTATATTA CAATCAATAA CAAGCTTGTA AAAATATTGT
 165.  9841 TCTTGTTTCA AGAAGTAGAT TGTGACCGGA AAAGCTAAAC TAATGATGAA GATTAATGCG
 166.  9901 GAGGTCTGAT AAGAATAAAC CTTATTATTC AGATTAGGCC CCAAGAGGCA TTCTTCATCT
 167.  9961 CTCTCCAGCA AAGCACTATT TCAGGGTAGT CCAATTAGTG ACACGTCCTT TAGCTGTATA
 168. 10021 CCAGTCGCCC TTGAGATACG CCACAAAAGT GTCTCCAAGC TAAATTGGTC TGTACACATC
 169. 10081 TCATACATTG TATTAGAGGC AATAGTATCT AACTGAACTT AGCCGTTTAA AATTTAGTGC
 170. 10141 ATAAATCTGG GCTAACTCCC CCAGGTTAAC TCCATTAGCT GAAAAGAAGC CCACCCACAA
 171. 10201 CGAACATCAC TTTGAGCGCC CTCACAATTT AAAAATAGGA GCGTCGTTCC AACAATCGAG
 172. 10261 CGCAAGGTTT CAGGGTTGAA CTGAGAGTGT CTAGACAACA AAATATCGAT ACTCCAGACA
 173. 10321 CCAAGCAAGA CCTGAGAAAA AACCATGGCT AAAGCTACGG GACGATACAA TCTAATATCG
 174. 10381 CCCAAAAAGG ACCTGGAGAA AGGGGTTGTC TTAAGCGACC TCTGTAACTT CTTAGTTAGT
 175. 10441 CAAACTATTC AAGGGTGGAA GGTCTATTGG GCTGGTATTG AGTTTGATGT GACTAACAAA
 176. 10501 GGAATGGCCC TATTGCATAG ACTGAAAACT AATGACTTTG CCCCTGCATG GTCGATGACA
 177. 10561 AGGAATCTAT TTCCTCATTT ATTTCAAAAT CCGAATTCTA CAATTGAATC ACCGCTGTGG
 178. 10621 GCATTGAGAG TCATCCTTGC AGCAGGGATA CAGGACCAGC TGATTGACCA GTCTTTGATT
 179. 10681 GAACCCTTAG CAGGAGCCCT TGGTCTGATC TCTGATTGGC TGCTAACAAC CAACACTAAC
 180. 10741 CATTTCAACA TGCGAACACA ACGTGTCAAG GAACAATTGA GCCTAAAAAT GCTGTCGTTG
 181. 10801 ATTCGATCCA ATATTCTCAA GTTTATTAAC AAATTGGATG CTCTACATGT CGTGAACTAC
 182. 10861 AACGGATTGT TGAGCAGTAT TGAAATTGGA ACTCAAAATC ATACAATCAT CATAACTCGA
 183. 10921 ACTAACATGG GTTTTCTGGT GGAGCTCCAA GAACCCGACA AATCGGCAAT GAACCGCAAG
 184. 10981 AAGCCTGGGC CGGCGAAATT TTCCCTCCTT CATGAGTCCA CACTGAAAGC ATTTACACAA
 185. 11041 GGGTCCTCAA CACGAATGCA AAGTTTGATT CTTGAATTTA ATAGCTCTCT TGCTATCTAA
 186. 11101 CTAAGATAGA ATACTTCATA TTGAGCTAAC TCATATATGC TGACTCAATG GTTATCTTGA
 187. 11161 CATCTCTGCT TTCATAATCA GATATATAAG CATAATAAAT AAATACTCAT ATTTCTTGAT
 188. 11221 AATTTGTTTA ACCACAGATA AATCCTCACT GTAAGCCAGC TTCCAAGTTG ACACCCTTAC
 189. 11281 AAAAAGCAGG ACTCAGAATC CCTCAAATAA GAGATTCCAA GACAACATCA TAGAATTACT
 190. 11341 TTATTATATG AATAAGCATT TTATCACCAG AAATCCAATA TACTAAATGG TTAATTGTAA
 191. 11401 CTGAACCCGC AGGTCACGTG TGTTAGGTTT CACAGATTAT ATATATTACT AACTCTATAC
 192. 11461 TCGTAATTAA CATTAGATAA GTAGATTAAG AAAAAAGCTT GAGGAAGATT AAGAAAAACT
 193. 11521 GCTTATTGGG TCTTTCCGTG TTTTAGATGA AGCAGTTGAC ATTCTTCCTC TTGATATTAA
 194. 11581 ATGGCTACAC AACATACCCA ATACCCAGAC GCCAGGTTAT CATCACCAAT TGTATTGGAC
 195. 11641 CAATGTGACC TAGTCACTAG AGCTTGCGGG TTATATTCAT CATACTCCCT TAATCCACAA
 196. 11701 CTACGCAACT GTAAACTCCC GAAACATATC TACCGTTTAA AATATGATGT AACTGTTACC
 197. 11761 AAGTTCTTAA GTGATGTACC AGTGGCGACA TTGCCCATAG ATTTCATAGT CCCAATTCTT
 198. 11821 CTCAAGGCAC TGTCAGGCAA TGGGTTCTGT CCTGTTGAGC CGCGGTGCCA ACAGTTCTTA
 199. 11881 GATGAAATCA TTAAGTACAC AATGCAAGAT GCTCTCTTCT TGAAATATTA CCTCAAAAAT
 200. 11941 GTGGGTGCTC AAGAAGACTG TGTTGATGAC CACTTTCAAG AGAAAATCTT ATCTTCAATT
 201. 12001 CAGGGCAATG AATTTTTACA TCAAATGTTT TTCTGGTATG ACCTGGCTAT TTTAACTCGA
 202. 12061 AGGGGTAGAT TAAATCGAGG AAACTCTAGA TCAACATGGT TTGTTCATGA TGATTTAATA
 203. 12121 GACATCTTAG GCTATGGGGA CTATGTTTTT TGGAAGATCC CGATTTCAAT GTTACCACTG
 204. 12181 AACTCACAAG GAATCCCCCA TGCTGCTATG GATTGGTATC AGGCATCAGT ATTCAAAGAA
 205. 12241 GCGGTTCAAG GGCATACACA CATTGTTTCT GTTTCTACTG CCGACGTCTT GATAATGTGC
 206. 12301 AAAGATTTAA TTACATGTCG ATTCAACACA ACTCTAATCT CAAAAATAGC AGAGGTTGAG
 207. 12361 GATCCAGTTT GTTCTGATTA TCCCAATTTT AAGATTGTGT CTATGCTTTA CCAGAGCGGA
 208. 12421 GATTACTTAC TCTCCATATT AGGGTCTGAT GGGTATAAAA TTATTAAGTT CCTCGAACCA
 209. 12481 TTGTGCTTGG CCAAAATTCA ATTATGCTCA AAGTACACCG AGAGGAAGGG CCGATTCTTA
 210. 12541 ACACAAATGC ATTTAGCTGT AAATCACACC CTGGAAGAAA TTACAGAAAT GCGTGCGCTA
 211. 12601 AAGTCTTCAC AGGCACAAAA GATCCGTGAA TTCCATAGAA CATTGATAAG GCTGGAGATG
 212. 12661 ACGCCACAAC AACTTTGTGA GCTATTTTCC ATTCAAAAAC ACTGGGGGCA TCCTGTGCTA
 213. 12721 CATAGTGAAA CAGCAATCCA GAAAGTTAAA AAACATGCTA CGGTGCTAAA AGCATTACGC
 214. 12781 CCTATAGTGA TTTTCGAGAC ATATTGTGTT TTTAAATATA GTATTGCAAA ACATTATTTT
 215. 12841 GATAGTCAAG GGTCTTGGTA CAGTGTTACT TCAGATAGGA ATCTAACACC AGGTCTTAAT
 216. 12901 TCTTATATCA AAAGAAATCA ATTCCCTCCG TTGCCAATGA TTAAAGAACT ACTATGGGAA
 217. 12961 TTTTACCACC TTGACCATCC TCCACTTTTC TCAACCAAAA TTATTAGTGA TTTAAGTATT
 218. 13021 TTTATAAAAG ACAGAGCTAC CGCAGTAGAA AGGACATGCT GGGATGCAGT ATTCGAGCCT
 219. 13081 AATGTTCTAG GATATAATCC ACCTCACAAA TTCAGTACTA AACGTGTACC GGAACAATTT
 220. 13141 TTAGAGCAAG AAAACTTTTC TATTGAGAAT GTTCTTTCCT ACGCGCAAAA ACTCGAGTAT
 221. 13201 CTACTACCAC AATATCGGAA TTTTTCTTTC TCATTGAAAG AGAAAGAGTT GAATGTAGGT
 222. 13261 AGAACTTTCG GAAAATTGCC TTATCCGACT CGCAATGTTC AAACACTTTG TGAAGCTCTG
 223. 13321 TTAGCTGATG GTCTTGCTAA AGCATTTCCT AGCAATATGA TGGTAGTTAC GGAACGTGAG
 224. 13381 CAAAAAGAAA GCTTATTGCA TCAAGCATCA TGGCACCACA CAAGTGATGA TTTTGGTGAG
 225. 13441 CATGCCACAG TTAGAGGGAG TAGCTTTGTA ACTGATTTAG AGAAATACAA TCTTGCATTT
 226. 13501 AGATATGAGT TTACAGCACC TTTTATAGAA TATTGCAACC GTTGCTATGG TGTTAAGAAT
 227. 13561 GTTTTTAATT GGATGCATTA TACAATCCCA CAGTGTTATA TGCATGTCAG TGATTATTAT
 228. 13621 AATCCACCGC ATAACCTCAC ACTGGAAAAT CGAGACAACC CCCCCGAAGG GCCTAGTTCA
 229. 13681 TACAGGGGTC ATATGGGAGG GATTGAAGGA CTGCAACAAA AACTCTGGAC AAGTATTTCA
 230. 13741 TGTGCTCAAA TTTCTTTAGT TGAAATTAAG ACTGGTTTTA AGTTACGCTC AGCTGTGATG
 231. 13801 GGTGACAATC AGTGCATTAC CGTTTTATCA GTCTTCCCCT TAGAGACTGA CGCAGACGAG
 232. 13861 CAGGAACAGA GCGCCGAAGA CAATGCAGCG AGGGTGGCTG CCAGCCTAGC AAAAGTTACA
 233. 13921 AGTGCTTGTG GAATCTTTTT AAAACCTGAT GAAACATTTG TACATTCAGG TTTTATCTAT
 234. 13981 TTTGGAAAAA AACAATATTT GAATGGGGTC CAATTGCCTC AGTCCCTTAA AACGGCTACA
 235. 14041 AGAATGGCAC CATTGTCTGA TGCAATTTTT GATGATCTTC AAGGGACCCT GGCTAGTATA
 236. 14101 GGCACTGCTT TTGAGCGATC CATCTCTGAG ACACGACACA TCTTTCCTTG CAGGATAACC
 237. 14161 GCAGCTTTCC ATACGTTTTT TTCGGTGAGA ATCTTGCAAT ATCATCACCT CGGATTCAAT
 238. 14221 AAAGGTTTTG ACCTTGGACA GTTAACACTC GGCAAACCTC TGGATTTCGG AACAATATCG
 239. 14281 TTGGCACTAG CGGTACCGCA GGTGCTTGGA GGGTTATCCT TCTTGAATCC TGAGAAATGC
 240. 14341 TTCTACCGGA ATCTAGGAGA TCCAGTTACC TCAGGCTTAT TCCAGTTAAA AACTTATCTC
 241. 14401 CGAATGATTG AGATGGATGA TTTATTCTTA CCTTTAATTG CGAAGAACCC TGGGAACTGC
 242. 14461 ACTGCCATTG ACTTTGTGTT AAATCCTAGC GGATTAAATG TCCCTGGGTC ACAAGACTTA
 243. 14521 ACTTCATTTC TGCGCCAGAT TGTACGTAGG ACTATCACCC TAAGTGCGAA AAACAAACTT
 244. 14581 ATTAATACCT TATTTCATGC GTCAGCTGAC TTCGAAGACG AAATGGTTTG TAAATGGCTA
 245. 14641 TTATCATCAA CTCCTGTTAT GAGTCGTTTT GCAGCCGATA TTTTTTCACG TACGCCGAGC
 246. 14701 GGGAAGCGAT TGCAAATTCT AGGATACCTG GAAGGAACAC GCACATTATT AGCCTCTAAG
 247. 14761 ATCATCAACA ATAATACAGA GACACCGGTT TTGGACAGAC TGAGGAAAAT AACATTGCAA
 248. 14821 AGGTGGAGTC TATGGTTTAG TTATCTTGAT CATTGTGATA ATATCCTGGC GGAGGCTTTA
 249. 14881 ACCCAAATAA CTTGCACAGT TGATTTAGCA CAGATCCTGA GGGAATATTC ATGGGCACAT
 250. 14941 ATTTTAGAGG GGAGACCTCT TATTGGAGCC ACACTCCCAT GTATGATTGA GCAATTCAAA
 251. 15001 GTGGTTTGGT TGAAACCCTA CGAACAATGT CCGCAGTGTT CAAATGCAAA GCAACCTGGT
 252. 15061 GGGAAACCAT TCGTGTCAGT GGCAGTCAAG AAACATATTG TTAGTGCATG GCCGAACGCA
 253. 15121 TCCCGAATAA GCTGGACTAT CGGGGATGGA ATCCCATACA TTGGATCAAG GACAGAAGAT
 254. 15181 AAGATAGGAC AACCTGCTAT TAAACCAAAA TGTCCTTCCG CAGCCTTAAG AGAGGCCATT
 255. 15241 GAATTGGCGT CCCGTTTAAC ATGGGTAACT CAAGGCAGTT CGAACAGTGA CTTGCTAATA
 256. 15301 AAACCATTTT TGGAAGCACG AGTAAATTTA AGTGTTCAAG AAATACTTCA AATGACCCCT
 257. 15361 TCACATTACT CAGGAAATAT TGTTCACAGG TACAACGATC AATACAGTCC TCATTCTTTC
 258. 15421 ATGGCCAATC GTATGAGTAA TTCAGCAACG CGATTGATTG TTTCTACAAA CACTTTAGGT
 259. 15481 GAGTTTTCAG GTGGTGGCCA GTCTGCACGT GACAGCAATA TTATTTTCCA GAATGTTATA
 260. 15541 AATTATGCAG TTGCACTGTT CGATATTAAA TTTAGAAACA CTGAGGCTAC AGATATCCAA
 261. 15601 TATAATCGTG CTCACCTTCA TCTAACTAAG TGTTGCACCC GGGAAGTACC AGCTCAGTAT
 262. 15661 TTAACATACA CATCTACATT GGATTTAGAT TTAACAAGAT ACCGAGAAAA CGAATTGATT
 263. 15721 TATGACAATA ATCCTCTAAA AGGAGGACTT AATTGCAATA TCTCATTCGA TAACCCATTT
 264. 15781 TTCCAAGGTA AACGGCTGAA CATTATAGAA GATGATCTTA TTCGACTGCC TCACTTATCT
 265. 15841 GGATGGGAGC TAGCCAAGAC CATCATGCAA TCAATCATTT CAGATAGCAA CAATTCGTCT
 266. 15901 ACAGACCCAA TTAGCAGTGG AGAAACAAGA TCATTCACTA CCCATTTCTT AACTTATCCC
 267. 15961 AAGATAGGAC TTCTGTACAG TTTTGGGGCC TTTGTAAGTT ATTATCTTGG CAATACAATT
 268. 16021 CTTCGGACTA AGAAATTAAC ACTTGACAAT TTTTTATATT ACTTAACTAC CCAAATTCAT
 269. 16081 AATCTACCAC ATCGATCATT GCGAATACTT AAGCCAACAT TCAAACATGC AAGCGTTATG
 270. 16141 TCACGGTTAA TGAGTATTGA TCCTCATTTT TCTATTTACA TAGGCGGTGC TGCAGGTGAC
 271. 16201 AGAGGACTCT CAGATGCGGC CAGATTATTT TTGAGAACGT CCATTTCATC TTTTCTTACA
 272. 16261 TTTGTAAAAG AATGGATAAT TAATCGCGGG ACAATTGTCC CTTTATGGAT AGTATATCCG
 273. 16321 CTAGAGGGTC AAAACCCAAC ACCTGTTAAT AATTTCCTCC ATCAGATCGT AGAATTGCTG
 274. 16381 GTGCATGATT CATCAAGACA ACAGGCTCTA AAAACTACCA TAAGTGATCA TGTACATCCT
 275. 16441 CACGACAATC TTGTTTACAC ATGTAAGAGT ACAGCCAGCA ATTTCTTCCA TGCGTCATTG
 276. 16501 GCGTACTGGA GGAGCAGGCA CAGAAACAGC AACCGAAAAT ACTTGGCAAG AGATTCTTCA
 277. 16561 ACTGGATCAA GCACAAACAA CAGTGATGGT CATATTGAGA GAAGTCAAGA ACAAACCACC
 278. 16621 AGAGATCCAC ATGGTGGCAC TGAACGGAAT CTAGTCCTAC AAATGAGCCA TGAAATAAAA
 279. 16681 AGAACGACAA TTCCACAAGA AAACACGCAC CAGGGTCCGT CATTCCAGTC ATTTCTAAGT
 280. 16741 GACTCTGCTT GTGGTACAGC AAATTCAAAA CTAAATTTCG ATAGATCGAG ACACAATGTG
 281. 16801 AAATCTCAGG ATCATAACTC AGCATCCAAG AGGGAAGATC ATCAAATAAT CTCACACCGT
 282. 16861 CTAGTCCTAC CCTTCTTTAC ATTATCTCAA GGGACACGCA AATTAACGTC ATCCAATGAG
 283. 16921 TCACAAACCC AAGACGAGAT ATCAAAATAC TTACGGCAAT TAAGATCCGT AATTGATACC
 284. 16981 ACAGTTTATT GTAGGTTTAC CGGTATAGTC TCGTCTATGC ATTACAAACT TGATGAGGTC
 285. 17041 CTTTGGGAAA TAGAGAGTTT TAAGTCGGCT GTGACGCTAG CAGAGGGAGA AGGTGCTGGT
 286. 17101 GCCTTACTAT TGATTCAGAA ATACCAAGTT AAGACCTTAT TTTTCAACAC GCTAGCTACT
 287. 17161 GAGTCCAGTA TAGAGTCAGA AATAGTATCA GGAATGACTA CTCCTAGGAT GCTTCTACCT
 288. 17221 GTTATGTCAA AGTTCCATAA TGACCAAATT GAGATTATTC TTAACAACTC AGCAAGCCAA
 289. 17281 ATAACAGACA TAACAAATCC TACTTGGTTT AAAGACCAAA GAGCAAGGCT ACCTAGGCAA
 290. 17341 GTCGAGGTTA TAACCATGGA CGCAGAGACA ACAGAGAATA TAAACAGATC GAAATTGTAC
 291. 17401 GAAGCTGTAT ATAAATTGAT CTTACACCAT ATTGATCCCA GCGTATTGAA AGCAGTGGTC
 292. 17461 CTTAAAGTCT TTCTAAGTGA TACTGAGGGT ATGTTATGGC TAAATGATAA TTTAGCCCCG
 293. 17521 TTTTTTGCCA CTGGTTATTT AATTAAGCCA ATAACGTCAA GTGCTAGATC TAGTGAATGG
 294. 17581 TATCTTTGTC TGACGAACTT CTTATCAACT ACACGTAAGA TGCCACACCA AAACCATCTC
 295. 17641 AGTTGTAAAC AGGTAATACT TACGGCATTG CAACTGCAAA TTCAACGGAG CCCATACTGG
 296. 17701 CTAAGTCATT TAACTCAGTA TGCTGACTGC GATTTACATT TAAGTTATAT CCGCCTTGGT
 297. 17761 TTTCCATCAT TAGAGAAAGT ACTATACCAC AGGTATAACC TCGTCGATTC AAAGAGAGGT
 298. 17821 CCACTAGTCT CTATCACTCA GCACTTAGCA CATCTTAGAG CAGAGATTCG AGAATTGACT
 299. 17881 AATGATTATA ATCAACAGCG ACAAAGTCGG ACTCAAACAT ATCACTTTAT TCGTACTGCA
 300. 17941 AAAGGACGAA TCACAAAACT AGTCAATGAT TATTTAAAAT TCTTTCTTAT TGTGCAAGCA
 301. 18001 TTAAAACATA ATGGGACATG GCAAGCTGAG TTTAAGAAAT TACCAGAGTT GATTAGTGTG
 302. 18061 TGCAATAGGT TCTATCATAT TAGAGATTGC AATTGTGAAG AACGTTTCTT AGTTCAAACC
 303. 18121 TTATATTTAC ATAGAATGCA GGATTCTGAA GTTAAGCTTA TTGAAAGGCT GACAGGGCTT
 304. 18181 CTGAGTTTAT TTCCGGATGG TCTCTACAGG TTTGATTGAA TTACCGTGTA TAGTATCCTG
 305. 18241 ATACTTGTAA AGGTTGGTTA TCAACATACA GATTATAAAA AACTCATAAA TTGCTCTCAT
 306. 18301 ACATCATATT GATCTAATTT CAATAAATAA CTATTTAAAT AACAAAAGAG GTCCTTATAT
 307. 18361 TATACACTGT ATTTAGCCTC TCTCCCTGCG TGATAATCAA AAAATTCACA ATGCAGCATG
 308. 18421 TGTGACATAT TACTGCCGCA ATGAATCTAA CACAACATAA TAAACTCTGC ACTCTTTATA
 309. 18481 ATTAAGCTTT AATGAAAGGT CTGGGCTCAT ATTGTTATTG ATATAATAAT GTTGTATCAA
 310. 18541 TATCCTGTCA GGTGGAATAG TGTTTTGGTT GATAACACGA CTTCTTAAAA CAAAATTGAT
 311. 18601 CTTTAAGATT AAGTTTTTTA TAATTATCAT TACTTTAATT TGTCGATTTA AAAATGGTGA
 312. 18661 TAGCCTTAAT CTTTGTGTAA AATAAGAGAT TGGGTGTAAT AACTTTAACT TTTTGTCTAG
 313. 18721 TAAGCTACTA TTTCATACAG AACGATAAAA TTAAAAGAAA AGGCATGATT GTAAAATCAG
 314. 18781 AAATACCTTC TTTACAATAT AGCAGACTAG ATAATAATCT TCGTGTTAAT GATAATTAAG
 315. 18841 ACATTGACCA CGCTCATCAG AAGGCTCGCC AGAATAAACG TTGCAAAAAG GATTCCTGGA
 316. 18901 AAAATGGTCG CACACAAAAA TTTAAAAATA AATCTATTTC TTCTTTTTTG TGTGTCCA
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top