SHARE
TWEET

asdasasds

a guest Mar 25th, 2019 79 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. d.  Konfiguracja routera po stronie Dostawcy usług Internetowych (ISP)
 2. Router znajdujący się w Sali 116p jest zarządzany przez ISP.
 3. Aby projektowana sieć komputerowa mogła spełniać podane założenia co do komunikacji między poszczególnymi komputerami należy przesłać Dostawcy Internetu żądanie wykonania konfiguracji routera według poniższych zaleceń:
 4. Utworzenie 3 podinterfejsów (wirtualnych interfejsów) na routerze:
 5. Nr subinterfejsu    Adres IPv4  Maska   Enkapsulacja (IEEE 802.1Q) dla VLAN_ID:
 6. 10  10.10.0.1   255.255.0.0 10
 7. 20  10.20.0.1   255.255.0.0 20
 8. 30  10.30.0.1   255.255.0.0 30
 9.  
 10. e.  Konfiguracja zapory sieciowej (komunikacja między VLAN’ami w Sali 11p):
 11. VLAN 10 ↔ VLAN 30 (komunikacja komputerów uczniów z serwerami)
 12. VLAN 20 ↔ VLAN 30 (komunikacja komputera nauczyciela z serwerami i drukarką)
 13. VLAN 20 →  VLAN 10 (komunikacja komputera nauczyciela z komputerami uczniów, ale tylko w jedną stronę => uczniowie nie widzą komputera nauczyciela)
 14. VLAN 10 ↔ WAN (komunikacja komputerów uczniów z Internetem)
 15. VLAN 20 ↔ WAN (komunikacja komputera nauczyciela z Internetem)
 16. VLAN 30 ↔ WAN (komunikacja serwerów i AP z Internetem)
 17.  
 18. Legenda:
 19. ↔ - komunikacja w obie strony
 20. → - komunikacja w jedną stronę
 21. WAN – interfejs WAN na routerze
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top