Advertisement
tuomasvaltanen

Untitled

Mar 23rd, 2023 (edited)
166
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 22.92 KB | None | 0 0
 1. Edistynyt mobiiliohjelmointi, 23.3.2023
 2. ---------------------------------------
 3.  
 4. Asennetaan Directus omalle tietokoneelle, ks. ohjeet Moodlessa Harjoituksen 3 alla. Asennuksen jälkeen jatketaan normaalisti Harjoitus 3 - Directus, kunnes dataa saadaan nettiselaimeen näkyviin. Lopulta tällaisten osoitteiden tulisi toimia Directusin ollessa päällä:
 5.  
 6. Kaikki Feedback-data:
 7. http://localhost:8055/items/feedback?access_token=OMA_ACCESS_TOKEN_TÄHÄN
 8.  
 9. Vain yksi Feedback-data:
 10. http://localhost:8055/items/feedback/1?access_token=OMA_ACCESS_TOKEN_TÄHÄN
 11.  
 12. Uuden Feedbackin lähettäminen Insomniasta,
 13. Osoite: http://localhost:8055/items/feedback?access_token=OMA_ACCESS_TOKEN_TÄHÄN
 14. Method: POST
 15.  
 16. JSON Body:
 17.  
 18. {
 19. "name": "Insomnia Test",
 20. "location": "Interwebs",
 21. "value": "Toimiiko tämä myös täältä käsin??"
 22. }
 23.  
 24. json2kt.comia varten tarvitaan yksittäinen Feedback-data ilman data-wrapperia, eli:
 25.  
 26. {"id":2,"name":"Somebody Else","location":"Someplace","value":"This is some random other feedback value."}
 27.  
 28. Generoituna tulee seuraavanlainen luokka:
 29.  
 30. import com.google.gson.annotations.SerializedName
 31. data class Feedback (
 32.  
 33. @SerializedName("id" ) var id : Int? = null,
 34. @SerializedName("name" ) var name : String? = null,
 35. @SerializedName("location" ) var location : String? = null,
 36. @SerializedName("value" ) var value : String? = null
 37.  
 38. )
 39.  
 40. Lisää Feedback-luokka projektiisi esim. datatypes -> feedback -kansioon/packageen.
 41.  
 42. Lisätään AndroidManifestin application-tagin sisälle:
 43. android:usesCleartextTraffic="true"
 44.  
 45. Tämän jälkeen tyhjennä emulaattori (wipe data) jotta asetus tulee käyttöön.
 46.  
 47. Haetaan ensin raakadata omasta rajapinnasta, FeedbackReadFragment, esim:
 48.  
 49. class FeedbackReadFragment : Fragment() {
 50. // TODO: Rename and change types of parameters
 51. // change this to match your fragment name
 52. private var _binding: FragmentFeedbackReadBinding? = null
 53.  
 54. // This property is only valid between onCreateView and
 55. // onDestroyView.
 56. private val binding get() = _binding!!
 57.  
 58. override fun onCreateView(
 59. inflater: LayoutInflater,
 60. container: ViewGroup?,
 61. savedInstanceState: Bundle?
 62. ): View? {
 63. _binding = FragmentFeedbackReadBinding.inflate(inflater, container, false)
 64. val root: View = binding.root
 65.  
 66.  
 67. // the binding -object allows you to access views in the layout, textviews etc.
 68.  
 69. getFeedbacks()
 70.  
 71. return root
 72. }
 73.  
 74. fun getFeedbacks() {
 75. // tähän tulee lopuksi Volley-koodi, jolla haetaan dataa Directusista
 76. // Directusin data on JSONia, ja muunnamme sen käyttökelpoiseen muotoon
 77. // GSONilla. Tätä varten tarvitaan dataluokka json2kt.comin kautta.
 78.  
 79. // this is the url where we want to get our data
 80. // Note: if using a local server, use http://10.0.2.2 for localhost. this is a virtual address for Android emulators, since
 81. // localhost refers to the Android device instead of your computer
 82. val JSON_URL = "http://10.0.2.2:8055/items/feedback?access_token=OMA_ACCESS_TOKEN_TÄHÄN"
 83.  
 84. // Request a string response from the provided URL.
 85. val stringRequest: StringRequest = object : StringRequest(
 86. Request.Method.GET, JSON_URL,
 87. Response.Listener { response ->
 88.  
 89. Log.d("ADVTECH", response)
 90.  
 91. // response from API, you can use this in TextView, for example
 92. // Check also out the example below
 93.  
 94. // Note: if you send data to API instead, this might not be needed
 95. },
 96. Response.ErrorListener {
 97. // typically this is a connection error
 98. Log.d("ADVTECH", it.toString())
 99. })
 100. {
 101. @Throws(AuthFailureError::class)
 102. override fun getHeaders(): Map<String, String> {
 103. // we have to specify a proper header, otherwise Apigility will block our queries!
 104. // define we are after JSON data!
 105. val headers = HashMap<String, String>()
 106. headers["Accept"] = "application/json"
 107. headers["Content-Type"] = "application/json; charset=utf-8"
 108. return headers
 109. }
 110. }
 111.  
 112. // Add the request to the RequestQueue. This has to be done in both getting and sending new data.
 113. val requestQueue = Volley.newRequestQueue(context)
 114. requestQueue.add(stringRequest)
 115. }
 116.  
 117. override fun onDestroyView() {
 118. super.onDestroyView()
 119. _binding = null
 120. }
 121. }
 122.  
 123. // muokataan getFeedbacks-metodia, muutetaan GSON:lla raakadata listaksi Feedbackeja
 124.  
 125. fun getFeedbacks() {
 126. // tähän tulee lopuksi Volley-koodi, jolla haetaan dataa Directusista
 127. // Directusin data on JSONia, ja muunnamme sen käyttökelpoiseen muotoon
 128. // GSONilla. Tätä varten tarvitaan dataluokka json2kt.comin kautta.
 129.  
 130. // this is the url where we want to get our data
 131. // Note: if using a local server, use http://10.0.2.2 for localhost. this is a virtual address for Android emulators, since
 132. // localhost refers to the Android device instead of your computer
 133. val JSON_URL = "http://10.0.2.2:8055/items/feedback?access_token=OMA_ACCESS_TOKEN_TÄHÄN"
 134. var feedbacks : List<Feedback> = emptyList();
 135. val gson = GsonBuilder().setPrettyPrinting().create()
 136.  
 137. // Request a string response from the provided URL.
 138. val stringRequest: StringRequest = object : StringRequest(
 139. Request.Method.GET, JSON_URL,
 140. Response.Listener { response ->
 141.  
 142. Log.d("ADVTECH", response)
 143.  
 144. // joudumme kaivamaan data-kentän kautta varsinaisen feedback-datan
 145. val jObject = JSONObject(response)
 146. val jArray = jObject.getJSONArray("data")
 147.  
 148. // muutetaan "datan" alta löytyvä JSON listaksi feedbackeja
 149. feedbacks = gson.fromJson(jArray.toString() , Array<Feedback>::class.java).toList()
 150.  
 151. // luodaan adapteri ListViewille, voit korvata tämän RecyclerViewillä myös!
 152. // Huom: tämä ei toimi suoraan, johtuen ListViewin vaatimuksesta
 153. // käyttää vain Stringejä, ks. punainen kommentti alempaa
 154. val adapter = ArrayAdapter(activity as Context, R.layout.simple_list_item_1, feedbacks)
 155.  
 156. // muista myös lisätä ListView fragmentin ulkoasuun (xml)
 157. // ListView löytyy Design-valikosta otsikon "Legacy" alta
 158. binding.listViewFeedbacks.adapter = adapter
 159. binding.listViewFeedbacks.setAdapter(adapter)
 160.  
 161. },
 162. Response.ErrorListener {
 163. // typically this is a connection error
 164. Log.d("ADVTECH", it.toString())
 165. })
 166. {
 167. @Throws(AuthFailureError::class)
 168. override fun getHeaders(): Map<String, String> {
 169. // we have to specify a proper header, otherwise Apigility will block our queries!
 170. // define we are after JSON data!
 171. val headers = HashMap<String, String>()
 172. headers["Accept"] = "application/json"
 173. headers["Content-Type"] = "application/json; charset=utf-8"
 174. return headers
 175. }
 176. }
 177.  
 178. // Add the request to the RequestQueue. This has to be done in both getting and sending new data.
 179. val requestQueue = Volley.newRequestQueue(context)
 180. requestQueue.add(stringRequest)
 181. }
 182.  
 183.  
 184. // tämä toimii nyt, mutta data tulee rumassa muodossa ListViewiin. ListView osaa käsitellä vain String-dataa, mutta oma datamme on
 185. // tyyppiä Feedback. Voimme yliajaa Feedback-luokan toString-metodin, ja vaikuttaa siihen mitä ListView tulostaa listaan:
 186.  
 187. data class Feedback (
 188.  
 189. @SerializedName("id" ) var id : Int? = null,
 190. @SerializedName("name" ) var name : String? = null,
 191. @SerializedName("location" ) var location : String? = null,
 192. @SerializedName("value" ) var value : String? = null
 193.  
 194. )
 195. {
 196. override fun toString(): String {
 197. return name + ": " + value
 198. }
 199. }
 200.  
 201. // UUDEN FEEDBACKIN LÄHETTÄMINEN, FeedbackSendFragment.kt
 202.  
 203. Pohjakoodi:
 204.  
 205. class FeedbackSendFragment : Fragment() {
 206. // TODO: Rename and change types of parameters
 207. // change this to match your fragment name
 208. private var _binding: FragmentFeedbackSendBinding? = null
 209.  
 210. // This property is only valid between onCreateView and
 211. // onDestroyView.
 212. private val binding get() = _binding!!
 213.  
 214. override fun onCreateView(
 215. inflater: LayoutInflater,
 216. container: ViewGroup?,
 217. savedInstanceState: Bundle?
 218. ): View? {
 219. _binding = FragmentFeedbackSendBinding.inflate(inflater, container, false)
 220. val root: View = binding.root
 221.  
 222. binding.buttonSendFeedback.setOnClickListener {
 223. // haetaan edittextien arvot ja lähetetään sendFeedback-funktioon
 224. }
 225.  
 226. // the binding -object allows you to access views in the layout, textviews etc.
 227.  
 228. return root
 229. }
 230.  
 231. fun sendFeedback(name: String, location: String, value: String) {
 232. // tähän koodi, joka käynnistetään napin kautta (Submit)
 233. // lähetetään POST-kysely Volleylla Directusiin
 234. // bodyna uusi data JSON-muodossa ilman id:tä (käytetään GSONia
 235. // muuntamaan data JSONIksi)
 236.  
 237. // haetaan uuden feedbackin tiedot EditTexteistä (3 kpl)
 238. }
 239.  
 240. override fun onDestroyView() {
 241. super.onDestroyView()
 242. _binding = null
 243. }
 244. }
 245.  
 246. // Volley mukaan sekä siirretään EditTextien tiedot apufunktioon. Luodaan uusi JSON-body Feedback-luokan ja GSONin avulla:
 247.  
 248. class FeedbackSendFragment : Fragment() {
 249. // TODO: Rename and change types of parameters
 250. // change this to match your fragment name
 251. private var _binding: FragmentFeedbackSendBinding? = null
 252.  
 253. // This property is only valid between onCreateView and
 254. // onDestroyView.
 255. private val binding get() = _binding!!
 256.  
 257. override fun onCreateView(
 258. inflater: LayoutInflater,
 259. container: ViewGroup?,
 260. savedInstanceState: Bundle?
 261. ): View? {
 262. _binding = FragmentFeedbackSendBinding.inflate(inflater, container, false)
 263. val root: View = binding.root
 264.  
 265. binding.buttonSendFeedback.setOnClickListener {
 266. // haetaan edittextien arvot ja lähetetään sendFeedback-funktioon
 267. var name = binding.editTextFeedbackName.text.toString()
 268. var location = binding.editTextFeedbackLocation.text.toString()
 269. var value = binding.editTextFeedbackValue.text.toString()
 270.  
 271. sendFeedback(name, location, value)
 272. }
 273.  
 274. // the binding -object allows you to access views in the layout, textviews etc.
 275.  
 276. return root
 277. }
 278.  
 279. fun sendFeedback(name: String, location: String, value: String) {
 280. // tähän koodi, joka käynnistetään napin kautta (Submit)
 281. // lähetetään POST-kysely Volleylla Directusiin
 282. // bodyna uusi data JSON-muodossa ilman id:tä (käytetään GSONia
 283. // muuntamaan data JSONIksi)
 284.  
 285. val JSON_URL = "http://10.0.2.2:8055/items/feedback?access_token=uxlR0aabxnfb2gTo4os3on6y5K72NckW"
 286.  
 287. // Request a string response from the provided URL.
 288. val stringRequest: StringRequest = object : StringRequest(
 289. Request.Method.POST, JSON_URL,
 290. Response.Listener { response ->
 291.  
 292. // response from API, you can use this in TextView, for example
 293. // Check also out the example below
 294. // "Handling the JSON in the Volley response" for this part
 295.  
 296. // Note: if you send data to API instead, this might not be needed
 297. },
 298. Response.ErrorListener {
 299. // typically this is a connection error
 300. Log.d("ADVTECH", it.toString())
 301. })
 302. {
 303. @Throws(AuthFailureError::class)
 304. override fun getHeaders(): Map<String, String> {
 305. // we have to specify a proper header, otherwise Apigility will block our queries!
 306. // define we are after JSON data!
 307. val headers = HashMap<String, String>()
 308. headers["Accept"] = "application/json"
 309. headers["Content-Type"] = "application/json; charset=utf-8"
 310. return headers
 311. }
 312.  
 313. // let's build the new data here
 314. @Throws(AuthFailureError::class)
 315. override fun getBody(): ByteArray {
 316. // this function is only needed when sending data
 317. var body = ByteArray(0)
 318. try { // check the example "Converting a Kotlin object to JSON"
 319. // on how to create this newData -variable
 320. var newData = ""
 321.  
 322. // rakennetaan uuden Feedbacking olio EditTextien datan pohjalta
 323. var f : Feedback = Feedback()
 324. f.location = location
 325. f.name = name
 326. f.value = value
 327.  
 328. // muutetaan Feedback-olio -> JSONiksi
 329. var gson = GsonBuilder().create();
 330. newData = gson.toJson(f)
 331.  
 332. Log.d("ADVTECH", newData)
 333.  
 334. // JSON to bytes
 335. body = newData.toByteArray(Charsets.UTF_8)
 336. } catch (e: UnsupportedEncodingException) {
 337. // problems with converting our data into UTF-8 bytes
 338. }
 339. return body
 340. }
 341. }
 342.  
 343. // Add the request to the RequestQueue. This has to be done in both getting and sending new data.
 344. val requestQueue = Volley.newRequestQueue(context)
 345. requestQueue.add(stringRequest)
 346. }
 347.  
 348. override fun onDestroyView() {
 349. super.onDestroyView()
 350. _binding = null
 351. }
 352. }
 353.  
 354. // TEMP ACCESS TOKENIN KÄYTTÄMINEN ANDROIDISSA, TÄSÄS TAPAUKSESSA DIRECTUSIN RAJAPINTA
 355.  
 356. class TempAccessFragment : Fragment() {
 357.  
 358. // HUOM! Tämä esimerkki on tehty hyvin pitkälle tyyliin "siitä mistä aita on matalin".
 359. // Jos haluat optimoida tätä rakennetta, ks. alla olevat kommentit
 360.  
 361. // tällä hetkellä koodin logiikka on tämä:
 362.  
 363. // jos datan hakemisessa tulee Auth-error -> kirjaudutaan kokonaan uudestaan rajapintaan.
 364. // tämäkin ratkaisu toimii (varsinkin pienillä käyttäjämäärillä), mutta tämän johdosta
 365. // Android-sovellus tekee paljon turhia kyselyjä Directusiin, koska kirjautuminen tehdään
 366. // aina virheen sattuessa tai fragmentin latautuessa uudelleen
 367.  
 368. // tämä voi muodostua ongelmaksi, mikäli sovelluksella on tuhansia aktiivisia käyttäjiä.
 369. // tällaisessa tilanteessa jokainen säästetty ja optimoitu kysely Directusin rajapintaan
 370. // säästää Androidin käyttämää suoritusaikaa, akkua sekä myös Directusista tulevaa käyttölaskua.
 371. // Mitä vähemmän Android-sovellus "rassaa" Directusin rajapintaa, sen halvempi ja energiatehokkaampi
 372. // oma Android-sovellus on.
 373.  
 374. // Parannusehdotus 1:
 375.  
 376. // hyödynnetään refresh tokenia access tokenin uusimisessa (kevyempi operaatio kuin uudestaan kirjautuminen)
 377. // refresh token tulee samassa datassa kuin access token myös. Access token on 15min voimassa, ja refresh
 378. // token on 7 päivää voimassa. Refresh tokenin avulla voi pyytää uuden access tokenin, mikäli refresh token
 379. // on vielä voimassa. Jos myös refresh token vanhenee -> kirjaudutaan uudestaan. (tämä logiikka pitää koodata itse)
 380.  
 381. // Parannusehdotus 2:
 382.  
 383. // Directusin kirjautumisdatassa tulee mukana myös tieto siitä, kuinka kauan access token on voimassa kirjautumishetkestä
 384. // alkaen, oletuksena 900000 millisekuntia -> 900 sekuntia -> 15min
 385. // Voidaan koodata Android-sovellus siten, että niin kauan kuin aikaa on jäljellä, Directusiin ei lähetetä
 386. // yhtään kirjautumispyyntöä. Tällä tavalla Android-sovellus ei turhaan ole yhteydessä Directusiin,
 387. // koska äppi pitää itse kirjaa siitä milloin pitää kirjautua uusiksi.
 388.  
 389. // Parannusehdotus 3:
 390.  
 391. // kaikki kirjautumiseen liittyvä Volley-logiikka on hyvä keskittää yhteen paikkaan, joko kustomoituun
 392. // Application -luokkaan, tai tehdä (suositellumpi tapa) Volley-kutsuille om a Singleton-luokka.
 393. // ks. Google ja Volleyn dokumentaatio esimerkistä miten tämä tehdään.
 394.  
 395. // change this to match your fragment name
 396. private var _binding: FragmentTempAccessBinding? = null
 397.  
 398. // This property is only valid between onCreateView and
 399. // onDestroyView.
 400. private val binding get() = _binding!!
 401.  
 402. // VARIABLES USED BY THE SESSION MANAGEMENT
 403. val LOGIN_URL = "http://10.0.2.2:8055/auth/login"
 404.  
 405. // these should be placed in the local properties file and used by BuildConfig
 406. // JSON_URL should be WITHOUT a trailing slash (/)!
 407. val JSON_URL = "http://10.0.2.2:8055"
 408.  
 409. // if using username + password in the service (e.g. Directus), use these
 410. val username = "DIRECTUSKÄYTTÄJÄN EMAIL"
 411. val password = "DIRECTUSKÄYTTÄJÄN SALASANA"
 412.  
 413. // request queues for requests
 414. var requestQueue: RequestQueue? = null
 415. var refreshRequestQueue: RequestQueue? = null
 416.  
 417. // state booleans to determine our session state
 418. var loggedIn: Boolean = false
 419. var needsRefresh: Boolean = false
 420.  
 421. // stored tokens. refresh is used when our session token has expired
 422. // access token in this case is the same as session token
 423. var refreshToken = ""
 424. var accessToken = ""
 425.  
 426. // fragment entry point
 427. override fun onViewCreated(view: View, savedInstanceState: Bundle?)
 428. {
 429. super.onViewCreated(view, savedInstanceState);
 430.  
 431. requestQueue = Volley.newRequestQueue(context)
 432. refreshRequestQueue = Volley.newRequestQueue(context)
 433.  
 434. // start with login
 435. loginAction()
 436. }
 437.  
 438. // button methods
 439. fun loginAction()
 440. {
 441. Log.d("ADVTECH", "login")
 442. Log.d("ADVTECH", JSON_URL + " login")
 443. requestQueue?.add(loginRequest)
 444. }
 445.  
 446. fun refreshLogin() {
 447. if (needsRefresh) {
 448. loggedIn = false
 449. // use this if using refresh logic
 450. //refreshRequestQueue?.add(loginRefreshRequest)
 451.  
 452. // if using refresh logic, comment this line out
 453. loginAction()
 454. }
 455. }
 456.  
 457. fun dataAction() {
 458. if (loggedIn) {
 459. requestQueue?.add(dataRequest)
 460. }
 461. }
 462.  
 463. // REQUEST OBJECT 1: LOGIN
 464. var loginRequest: StringRequest = object : StringRequest(
 465. Request.Method.POST, LOGIN_URL,
 466. Response.Listener { response ->
 467.  
 468. var responseJSON: JSONObject = JSONObject(response)
 469.  
 470. // save the refresh token too if using refresh logic
 471. // refreshToken = responseJSON.get("refresh_token").toString()
 472.  
 473. // this part depends completely on the service that is used
 474. // Directus uses the data -> access_token -approach
 475. // IBM Cloud handles the version in comments
 476. // accessToken = responseJSON.get("access_token").toString()
 477. accessToken = responseJSON.getJSONObject("data").get("access_token").toString()
 478.  
 479. loggedIn = true
 480.  
 481. // after login's done, get data from API
 482. dataAction()
 483.  
 484. Log.d("ADVTECH", response)
 485. },
 486. Response.ErrorListener {
 487. // typically this is a connection error
 488. Log.d("ADVTECH", it.toString())
 489. }) {
 490. @Throws(AuthFailureError::class)
 491. override fun getHeaders(): Map<String, String> {
 492. // we have to provide the basic header info
 493. // + Bearer info => accessToken
 494. val headers = HashMap<String, String>()
 495. headers["Accept"] = "application/json"
 496.  
 497. // for Directus, the typical approach works:
 498. headers["Content-Type"] = "application/json; charset=utf-8"
 499.  
 500. return headers
 501. }
 502.  
 503. // use this to build the needed JSON-object
 504. // this approach is used by Directus, IBM Cloud uses the commented version instead
 505. @Throws(AuthFailureError::class)
 506. override fun getBody(): ByteArray {
 507. // this function is only needed when sending data
 508. var body = ByteArray(0)
 509. try {
 510. // on how to create this newData -variable
 511. var newData = ""
 512.  
 513. // a very quick 'n dirty approach to creating the needed JSON body for login
 514. newData = "{\"email\":\"${username}\", \"password\": \"${password}\"}"
 515.  
 516. // JSON to bytes
 517. body = newData.toByteArray(Charsets.UTF_8)
 518. } catch (e: UnsupportedEncodingException) {
 519. // problems with converting our data into UTF-8 bytes
 520. }
 521. return body
 522. }
 523.  
 524. }
 525.  
 526. // REQUEST OBJECT 3 : ACTUAL DATA -> FEEDBACK
 527. var dataRequest: StringRequest = object : StringRequest(
 528. Request.Method.GET, JSON_URL+"/items/feedback",
 529. Response.Listener { response ->
 530. Log.d("ADVTECH", response)
 531. // jos halutaan asettaa raakadata ulkoasuun TextViewiin
 532. //binding.textViewRawData.text = response
 533. },
 534. Response.ErrorListener {
 535. // typically this is a connection error
 536. Log.d("ADVTECH", it.toString())
 537.  
 538. if (it is AuthFailureError) {
 539. Log.d("ADVTECH", "EXPIRED start")
 540.  
 541. needsRefresh = true
 542. loggedIn = false
 543. refreshLogin()
 544.  
 545. Log.d("ADVTECH", "EXPIRED end")
 546. }
 547. }) {
 548. @Throws(AuthFailureError::class)
 549. override fun getHeaders(): Map<String, String> {
 550. // we have to provide the basic header info
 551. // + Bearer info => accessToken
 552. val headers = HashMap<String, String>()
 553. // headers["Accept"] = "application/json"
 554. // headers["Content-Type"] = "application/json; charset=utf-8"
 555. headers["Authorization"] = "Bearer " + accessToken
 556. return headers
 557. }
 558.  
 559. }
 560.  
 561. override fun onCreateView(
 562. inflater: LayoutInflater,
 563. container: ViewGroup?,
 564. savedInstanceState: Bundle?
 565. ): View? {
 566. _binding = FragmentTempAccessBinding.inflate(inflater, container, false)
 567. val root: View = binding.root
 568.  
 569. // the binding -object allows you to access views in the layout, textviews etc.
 570.  
 571. // jos ulkoasussa on nappi jolla voi hakea dataa uudestaan ja testata
 572. // vieläkö access token on voimassa:
 573. /*
 574. binding.buttonGetTempData.setOnClickListener {
 575. dataAction()
 576. }
 577. */
 578.  
 579. return root
 580. }
 581.  
 582. override fun onDestroyView() {
 583. super.onDestroyView()
 584. _binding = null
 585. }
 586. }
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement