SHARE
TWEET

Untitled

a guest Feb 16th, 2020 153 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. {
 2.    "address":"Jalan KL Yos Sudarso No.284, Glugur Kota, Medan Barat, Glugur Kota, Kec. Medan Bar., Kota Medan, Sumatera Utara",
 3.    "buildingName":"Martubung, Labuhan Bajo",
 4.    "cityId":"1375",
 5.    "cityName":"Kota Bukittinggi",
 6.    "companyCode":"6200",
 7.    "companyId":"ptpln_kw_uiw_sumatera_utara",
 8.    "companyName":"PTPLN KW UIW Sumatera Utara",
 9.    "fax":"0616615155",
 10.    "internalProvider":true,
 11.    "kecamatanId":"137501",
 12.    "kecamatanName":"Guguk Panjang",
 13.    "kelurahanId":"1375011001",
 14.    "kelurahanName":"Tarok Dipo",
 15.    "phoneNo":"0616615155",
 16.    "postalCode":"20238",
 17.    "provinceId":"13",
 18.    "provinceName":"Sumatera Barat",
 19.    "userList":[
 20.       {
 21.          "userId":"uidsumaterautara.staff@yopmail.com",
 22.          "nip":"Sumut123",
 23.          "email":"uidsumaterautara.staff@yopmail.com",
 24.          "password":null,
 25.          "fullname":"Staff UID Sumatera Utara",
 26.          "noTelp":"0876543234567",
 27.          "role":"PURCHASING_STAFF",
 28.          "unitId":"",
 29.          "unitName":"",
 30.          "companyId":null,
 31.          "companyName":null,
 32.          "companyLocation":null
 33.       },
 34.       {
 35.          "userId":"uidsumaterautara.staff1@yopmail.com",
 36.          "nip":"123456789",
 37.          "email":"uidsumaterautara.staff1@yopmail.com",
 38.          "password":null,
 39.          "fullname":"Pejabat Pelaksana Pengadaan 1",
 40.          "noTelp":"08098765432",
 41.          "role":"PURCHASING_STAFF",
 42.          "unitId":"",
 43.          "unitName":"",
 44.          "companyId":null,
 45.          "companyName":null,
 46.          "companyLocation":null
 47.       },
 48.       {
 49.          "userId":"uidsumaterautara.staff2@yopmail.co",
 50.          "nip":"123456789",
 51.          "email":"uidsumaterautara.staff2@yopmail.co",
 52.          "password":null,
 53.          "fullname":"Pejabat Pelaksana Pengadaan 2",
 54.          "noTelp":"089876542",
 55.          "role":"PURCHASING_STAFF",
 56.          "unitId":"",
 57.          "unitName":"",
 58.          "companyId":null,
 59.          "companyName":null,
 60.          "companyLocation":null
 61.       },
 62.       {
 63.          "userId":"uidsumaterautara.staff3@yopmail.com",
 64.          "nip":"123456789",
 65.          "email":"uidsumaterautara.staff3@yopmail.com",
 66.          "password":null,
 67.          "fullname":"Pejabat Pelaksana Pengadaan 3",
 68.          "noTelp":"089876543",
 69.          "role":"PURCHASING_STAFF",
 70.          "unitId":"",
 71.          "unitName":"",
 72.          "companyId":null,
 73.          "companyName":null,
 74.          "companyLocation":null
 75.       },
 76.       {
 77.          "userId":"uidsumaterautara.staff4@yopmail.com",
 78.          "nip":"12356789",
 79.          "email":"uidsumaterautara.staff4@yopmail.com",
 80.          "password":null,
 81.          "fullname":"Pejabat Pelaksana Pengadaan 4",
 82.          "noTelp":"08987654",
 83.          "role":"PURCHASING_STAFF",
 84.          "unitId":"",
 85.          "unitName":"",
 86.          "companyId":null,
 87.          "companyName":null,
 88.          "companyLocation":null
 89.       },
 90.       {
 91.          "userId":"uidsumaterautara.staff5@yopmail.com",
 92.          "nip":"123456789",
 93.          "email":"uidsumaterautara.staff5@yopmail.com",
 94.          "password":null,
 95.          "fullname":"Pejabat Pelaksana Pengadaan 5",
 96.          "noTelp":"089876543",
 97.          "role":"PURCHASING_STAFF",
 98.          "unitId":"",
 99.          "unitName":"",
 100.          "companyId":null,
 101.          "companyName":null,
 102.          "companyLocation":null
 103.       },
 104.       {
 105.          "userId":"uidsumaterautara.staff6@yopmail.com",
 106.          "nip":"123456789",
 107.          "email":"uidsumaterautara.staff6@yopmail.com",
 108.          "password":null,
 109.          "fullname":"Pejabat Pelaksana Pengadaan 6",
 110.          "noTelp":"089654323",
 111.          "role":"PURCHASING_STAFF",
 112.          "unitId":"",
 113.          "unitName":"",
 114.          "companyId":null,
 115.          "companyName":null,
 116.          "companyLocation":null
 117.       },
 118.       {
 119.          "userId":"uidsumaterautara.staff7@yopmail.com",
 120.          "nip":"123456789",
 121.          "email":"uidsumaterautara.staff7@yopmail.com",
 122.          "password":null,
 123.          "fullname":"Pejabat Pelaksana Pengadaan 7",
 124.          "noTelp":"089876543",
 125.          "role":"PURCHASING_STAFF",
 126.          "unitId":"",
 127.          "unitName":"",
 128.          "companyId":null,
 129.          "companyName":null,
 130.          "companyLocation":null
 131.       },
 132.       {
 133.          "userId":"uidsumaterautara.staff8@yopmail.com",
 134.          "nip":"123456789",
 135.          "email":"uidsumaterautara.staff8@yopmail.com",
 136.          "password":null,
 137.          "fullname":"Pejabat Pelaksana Pengadaan 8",
 138.          "noTelp":"087456789765",
 139.          "role":"PURCHASING_STAFF",
 140.          "unitId":"",
 141.          "unitName":"",
 142.          "companyId":null,
 143.          "companyName":null,
 144.          "companyLocation":null
 145.       },
 146.       {
 147.          "userId":"uidsumaterautara.staff9@yopmail.com",
 148.          "nip":"123456789",
 149.          "email":"uidsumaterautara.staff9@yopmail.com",
 150.          "password":null,
 151.          "fullname":"Pejabat Pelaksana Pengadaan 9",
 152.          "noTelp":"089876543",
 153.          "role":"PURCHASING_STAFF",
 154.          "unitId":"",
 155.          "unitName":"",
 156.          "companyId":null,
 157.          "companyName":null,
 158.          "companyLocation":null
 159.       },
 160.       {
 161.          "userId":"uidsumaterautara.staff10@yopmail.com",
 162.          "nip":"123456789",
 163.          "email":"uidsumaterautara.staff10@yopmail.com",
 164.          "password":null,
 165.          "fullname":"Pejabat Pelaksana Pengadaan 10",
 166.          "noTelp":"089876543",
 167.          "role":"PURCHASING_STAFF",
 168.          "unitId":"",
 169.          "unitName":"",
 170.          "companyId":null,
 171.          "companyName":null,
 172.          "companyLocation":null
 173.       },
 174.       {
 175.          "userId":"uidsumaterautara.staff11@yopmail.com",
 176.          "nip":"123456789",
 177.          "email":"uidsumaterautara.staff11@yopmail.com",
 178.          "password":null,
 179.          "fullname":"Pejabat Pelaksana Pengadaan 11",
 180.          "noTelp":"0809876543",
 181.          "role":"PURCHASING_STAFF",
 182.          "unitId":"",
 183.          "unitName":"",
 184.          "companyId":null,
 185.          "companyName":null,
 186.          "companyLocation":null
 187.       },
 188.       {
 189.          "userId":"uidsumaterautara.staff12@yopmail.com",
 190.          "nip":"123456789",
 191.          "email":"uidsumaterautara.staff12@yopmail.com",
 192.          "password":null,
 193.          "fullname":"Pejabat Pelaksana Pengadaan 12",
 194.          "noTelp":"0898765432",
 195.          "role":"PURCHASING_STAFF",
 196.          "unitId":"",
 197.          "unitName":"",
 198.          "companyId":null,
 199.          "companyName":null,
 200.          "companyLocation":null
 201.       },
 202.       {
 203.          "userId":"uidsumaterautara.staff13@yopmail.com",
 204.          "nip":"123456789",
 205.          "email":"uidsumaterautara.staff13@yopmail.com",
 206.          "password":null,
 207.          "fullname":"Pejabat Pelaksana Pengadaan 13",
 208.          "noTelp":"08098765432",
 209.          "role":"PURCHASING_STAFF",
 210.          "unitId":"",
 211.          "unitName":"",
 212.          "companyId":null,
 213.          "companyName":null,
 214.          "companyLocation":null
 215.       },
 216.       {
 217.          "userId":"uidsumaterautara.staff14@yopmail.com",
 218.          "nip":"123456789",
 219.          "email":"uidsumaterautara.staff14@yopmail.com",
 220.          "password":null,
 221.          "fullname":"Pejabat Pelaksana Pengadaan 14",
 222.          "noTelp":"0898765434567",
 223.          "role":"PURCHASING_STAFF",
 224.          "unitId":"",
 225.          "unitName":"",
 226.          "companyId":null,
 227.          "companyName":null,
 228.          "companyLocation":null
 229.       },
 230.       {
 231.          "userId":"uidsumaterautara.staff15@yopmail.com",
 232.          "nip":"123456789",
 233.          "email":"uidsumaterautara.staff15@yopmail.com",
 234.          "password":null,
 235.          "fullname":"Pejabat Pelaksana Pengadaan 15",
 236.          "noTelp":"0898765432",
 237.          "role":"PURCHASING_STAFF",
 238.          "unitId":"",
 239.          "unitName":"",
 240.          "companyId":null,
 241.          "companyName":null,
 242.          "companyLocation":null
 243.       },
 244.       {
 245.          "userId":"uidsumaterautara.staff16@yopmail.com",
 246.          "nip":"12346789",
 247.          "email":"uidsumaterautara.staff16@yopmail.com",
 248.          "password":null,
 249.          "fullname":"Pejabat Pelaksana Pengadaan 16",
 250.          "noTelp":"08987654345",
 251.          "role":"PURCHASING_STAFF",
 252.          "unitId":"",
 253.          "unitName":"",
 254.          "companyId":null,
 255.          "companyName":null,
 256.          "companyLocation":null
 257.       },
 258.       {
 259.          "userId":"uidsumaterautara.staff17@yopmail.com",
 260.          "nip":"12345678",
 261.          "email":"uidsumaterautara.staff17@yopmail.com",
 262.          "password":null,
 263.          "fullname":"Pejabat Pelaksana Pengadaan 17",
 264.          "noTelp":"0898765432",
 265.          "role":"PURCHASING_STAFF",
 266.          "unitId":"",
 267.          "unitName":"",
 268.          "companyId":null,
 269.          "companyName":null,
 270.          "companyLocation":null
 271.       },
 272.       {
 273.          "userId":"uidsumaterautara.staff18@yopmail.com",
 274.          "nip":"123456789",
 275.          "email":"uidsumaterautara.staff18@yopmail.com",
 276.          "password":null,
 277.          "fullname":"Pejabat Pelaksana Pengadaan 18",
 278.          "noTelp":"08798765432",
 279.          "role":"PURCHASING_STAFF",
 280.          "unitId":"",
 281.          "unitName":"",
 282.          "companyId":null,
 283.          "companyName":null,
 284.          "companyLocation":null
 285.       },
 286.       {
 287.          "userId":"uidsumaterautara.staff19@yopmail.com",
 288.          "nip":"123456789",
 289.          "email":"uidsumaterautara.staff19@yopmail.com",
 290.          "password":null,
 291.          "fullname":"Pejabat Pelaksana Pengadaan 19",
 292.          "noTelp":"089876543",
 293.          "role":"PURCHASING_STAFF",
 294.          "unitId":"",
 295.          "unitName":"",
 296.          "companyId":null,
 297.          "companyName":null,
 298.          "companyLocation":null
 299.       },
 300.       {
 301.          "userId":"uidsumaterautara.staff20@yopmail.com",
 302.          "nip":"123456789",
 303.          "email":"uidsumaterautara.staff20@yopmail.com",
 304.          "password":null,
 305.          "fullname":"Pejabat Pelaksana Pengadaan 20",
 306.          "noTelp":"080976543",
 307.          "role":"PURCHASING_STAFF",
 308.          "unitId":"",
 309.          "unitName":"",
 310.          "companyId":null,
 311.          "companyName":null,
 312.          "companyLocation":null
 313.       },
 314.       {
 315.          "userId":"uidsumaterautara.staff21@yopmail.com",
 316.          "nip":"1234567899",
 317.          "email":"uidsumaterautara.staff21@yopmail.com",
 318.          "password":null,
 319.          "fullname":"Pejabat Pelaksana Pengadaan 21",
 320.          "noTelp":"089876543",
 321.          "role":"PURCHASING_STAFF",
 322.          "unitId":"",
 323.          "unitName":"",
 324.          "companyId":null,
 325.          "companyName":null,
 326.          "companyLocation":null
 327.       },
 328.       {
 329.          "userId":"uidsumaterautara.staff22@yopmail.com",
 330.          "nip":"123456789",
 331.          "email":"uidsumaterautara.staff22@yopmail.com",
 332.          "password":null,
 333.          "fullname":"Pejabat Pelaksana Pengadaan 22",
 334.          "noTelp":"089876543",
 335.          "role":"PURCHASING_STAFF",
 336.          "unitId":"",
 337.          "unitName":"",
 338.          "companyId":null,
 339.          "companyName":null,
 340.          "companyLocation":null
 341.       },
 342.       {
 343.          "userId":"muhtur",
 344.          "nip":"123123",
 345.          "email":"muhtur@yopmail.com",
 346.          "password":null,
 347.          "fullname":"muhturmudzi",
 348.          "noTelp":"123123",
 349.          "role":"PURCHASING_STAFF",
 350.          "unitId":"",
 351.          "unitName":"",
 352.          "companyId":null,
 353.          "companyName":null,
 354.          "companyLocation":null
 355.       },
 356.       {
 357.          "userId":"popo",
 358.          "nip":"123123",
 359.          "email":"popo@yopmail.com",
 360.          "password":null,
 361.          "fullname":"popo",
 362.          "noTelp":"123123",
 363.          "role":"PURCHASING_STAFF",
 364.          "unitId":"",
 365.          "unitName":"",
 366.          "companyId":null,
 367.          "companyName":null,
 368.          "companyLocation":null
 369.       },
 370.       {
 371.          "userId":"agungs",
 372.          "nip":"123123",
 373.          "email":"agung@yopmail.com",
 374.          "password":null,
 375.          "fullname":"agung",
 376.          "noTelp":"123123",
 377.          "role":"PURCHASING_STAFF",
 378.          "unitId":"",
 379.          "unitName":"",
 380.          "companyId":null,
 381.          "companyName":null,
 382.          "companyLocation":null
 383.       },
 384.       {
 385.          "userId":"masfariz",
 386.          "nip":"91829819283",
 387.          "email":"masfariz@yopmail.com",
 388.          "password":null,
 389.          "fullname":"Mas Fariz",
 390.          "noTelp":"123123123",
 391.          "role":"PURCHASING_STAFF",
 392.          "unitId":"",
 393.          "unitName":"",
 394.          "companyId":null,
 395.          "companyName":null,
 396.          "companyLocation":null
 397.       },
 398.       {
 399.          "userId":"uidsu1111materautara@yopmail.com",
 400.          "nip":null,
 401.          "email":"asdasdasdsa@yopmail.com",
 402.          "password":null,
 403.          "fullname":"asdasdas",
 404.          "noTelp":"123123123123123",
 405.          "role":"PURCHASING_STAFF",
 406.          "unitId":null,
 407.          "unitName":null,
 408.          "companyId":null,
 409.          "companyName":null,
 410.          "companyLocation":null
 411.       },
 412.       {
 413.          "userId":"uidbali.staff28",
 414.          "nip":null,
 415.          "email":"uidbali.staff28@yopmail.com",
 416.          "password":null,
 417.          "fullname":"Pejabat Pelaksana Pengadaan 28",
 418.          "noTelp":"078987657",
 419.          "role":"PURCHASING_STAFF",
 420.          "unitId":null,
 421.          "unitName":null,
 422.          "companyId":null,
 423.          "companyName":null,
 424.          "companyLocation":null
 425.       },
 426.       {
 427.          "userId":"uidsumaterautara.gm@yopmail.com",
 428.          "nip":"Sumut321",
 429.          "email":"uidsumaterautara.gm@yopmail.com",
 430.          "password":null,
 431.          "fullname":"GM UID Sumatera Utara",
 432.          "noTelp":"0887654345",
 433.          "role":"GENERAL_MANAGER",
 434.          "unitId":null,
 435.          "unitName":null,
 436.          "companyId":null,
 437.          "companyName":null,
 438.          "companyLocation":null
 439.       },
 440.       {
 441.          "email":"test123@yopmail.com",
 442.          "fullname":"test 123",
 443.          "nip":"2345678",
 444.          "noTelp":"0897654321",
 445.          "password":"123qwe",
 446.          "role":"PURCHASING_STAFF",
 447.          "unitId":"",
 448.          "unitName":"",
 449.          "userId":"test_123"
 450.       }
 451.    ]
 452. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top