MeehoweCK

Untitled

Jan 18th, 2021
800
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <cstdlib>
 3. #include <ctime>
 4.  
 5. using namespace std;
 6.  
 7. double losuj() // funkcja zwracająca losową liczbę rzeczywistą z przedziału od 0 do 1
 8. {
 9.     srand(time(nullptr));
 10.     return 1.0 * (rand() - 1) / (RAND_MAX - 1);
 11. }
 12.  
 13. int main()
 14. {
 15.     cout << losuj() << endl;
 16.     return 0;
 17. }
RAW Paste Data