MeehoweCK

Untitled

Jun 24th, 2021
542
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. void Interfejs::start()
 2. {
 3.     cout << "Wpisz nazwe pliku, ktory chcesz otworzyc: ";
 4.     cin >> nazwa_pliku;
 5.     plik_in.open(nazwa_pliku);
 6.  
 7.     // nie udało się otworzyć pliku:
 8.     if(plik_in.fail())
 9.     {
 10.         cout << "Nie ma takiego pliku w rejestrze. Chcesz utworzyc nowy plik czy wpisac inna nazwe?\n";
 11.         cout << "\t1 - utworz nowy plik o nazwie " << nazwa_pliku << endl;
 12.         cout << "\t2 - wpisz inna nazwe pliku\n";
 13.         char komenda;
 14.         do
 15.         {
 16.             komenda = _getch();
 17.         }
 18.         while(komenda < '1' || komenda > '2');
 19.         if(komenda == '1')
 20.         {
 21.             // utworzenie nowego pliku o podanej nazwie
 22.             stworz_nowy_plik(nazwa_pliku);
 23.         }
 24.         else
 25.         {
 26.             // wpisanie innej nazwy pliku
 27.             start();
 28.         }
 29.     }
 30.     // plik istnieje
 31.     else
 32.     {
 33.         odszyfruj(plik_in);
 34.         // wczytanie hasła z pliku
 35.         plik_in >> haslo_zbiorcze;
 36.  
 37.         // pytanie o hasło
 38.         string haslo;
 39.         short ile_prob = 3;
 40.         bool flaga = false;
 41.         while(ile_prob > 0)
 42.         {
 43.             cout << "Wpisz haslo do pliku " << nazwa_pliku << " (pozostalo prob: " << ile_prob << "): ";
 44.             cin >> haslo;
 45.             if(haslo == haslo_zbiorcze)
 46.             {
 47.                 cout << "Haslo poprawne, wcisnij dowolny przycisk, aby kontynuowac...";
 48.                 _getch();
 49.                 flaga = true;
 50.                 break;
 51.             }
 52.             else
 53.                 --ile_prob;
 54.         }
 55.         if(flaga)
 56.         {
 57.             // hasło poprawne, wejście do pliku
 58.             plik_otwarty = true;        // WYJŚCIE DO MENU Z ODSZYFROWANYM!! PLIKIEM
 59.         }
 60.         else
 61.         {
 62.             // hasło niepoprawne
 63.             cout << "Trzykrotne powtorzenie blednego hasla. Wcisnij dowolny przycisk, aby wyjsc z programu...";
 64.             zaszyfruj(nazwa_pliku);
 65.             plik_in.close();
 66.             plik_out.open("temp.dat");
 67.             plik_out << endl;
 68.             plik_out.close();
 69.  
 70.             _getch();
 71.             return;
 72.         }
 73.         plik_in.close();
 74.     }
 75. }
RAW Paste Data