Advertisement
idevpas

Prečo Babiš šaškuje?

Sep 1st, 2020
67
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 1.87 KB | None | 0 0
  1. Prečo Babiš šaškuje?
  2. ---------------
  3. Rusko v podstate dostalo od globalistov zelenú, že môže Bielorusko viac začleniť do svojej sféry vplyvu, ak to dokáže, z dôvodu čiastočného navýšenia stability a štátnej suverenity Ruska, a že mu v tom globalisti nebudú zúrivo brániť (momentálne potrebujú silnejšie Rusko ako protiváhu vo svete voči americkej štátnej "elite", aby sa nezrútila súčasná civilizácia Homo "Sapiens" na Zemi, a aby mohol i naďalej nerušene prebiehať proces prenosu globalizačného centra z VB a USA do Činy - globalisti dnes majú svojich starostí vyše hlavy, silný globálny riadiaci manéver s "koróňou" za účelom preformátovania sveta sa ešte neukončil, do toho v USA prebiehajú seriózne občiansko-rasové nepokoje, navyše sa tam blížia asi tie najrozhodujúcejšie voľby min. od konca studenej vojny, ktoré ovplyvnia vývoj sveta na niekoľko desaťročí dopredu).
  4. Taká je zákulisná dohoda, lenže pre západnú verejnosť (resp. tupý dav) a nižšie riadiace úrovne (pod-pindosi, neZiskovky, ...) sa musí zahrať povinné anti-ruské mas-mééédiálne divadielko o údajnej ruskej hrozbe a pro-západnej náklonnosti bieloruského ľudu, ktorý údajne túži po slobode, demokracii, neo-liberálnych deformách a bla-bla-bla..., vďaka čomu sa aj čiastočne odpisujú dnes už pre globalistov staré nepotrebné štruktúry amerického "močiara" (teda protivníci globalistov a Trumpa) hlavne v západnej Európe (aj u nás).
  5. Čo sa týka Babiša v ČR, tak on momentálne plní úlohu jedného z hercov vyššie spomínaného divadielka (zrejme dostal notičky od Pompea ako tiež človeka globalistov), je treba si uvedomiť skutočnosť/nevyhnutnosť, že pre globalistických zástupcov je mimoriadne dôležité mimikrovať, ak sa chcú dostať do čela riadenia vyhliadnutých procesov a ak nechcú byť odhalení.
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement