Advertisement
Guest User

Untitled

a guest
Nov 13th, 2021
133
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 5.13 KB | None | 0 0
 1. Szczegółowe informacje na temat wywoływania debugowania w trybie JIT (just in time)
 2. zamiast tego okna dialogowego znajdują się na końcu tego komunikatu.
 3.  
 4. ************** Tekst wyjątku **************
 5. System.ArgumentOutOfRangeException: Określony argument jest spoza zakresu prawidłowych wartości.
 6. Nazwa parametru: count
 7. w System.Linq.Enumerable.Repeat[TResult](TResult element, Int32 count)
 8. w rjgen.MainForm.ZapiszToolStripMenuItemClick(Object sender, EventArgs e)
 9. w System.Windows.Forms.ToolStripItem.RaiseEvent(Object key, EventArgs e)
 10. w System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem.OnClick(EventArgs e)
 11. w System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleClick(EventArgs e)
 12. w System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleMouseUp(MouseEventArgs e)
 13. w System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEventInteractive(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
 14. w System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEvent(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
 15. w System.Windows.Forms.ToolStrip.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
 16. w System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
 17. w System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
 18. w System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
 19. w System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
 20. w System.Windows.Forms.ToolStrip.WndProc(Message& m)
 21. w System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.WndProc(Message& m)
 22. w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
 23. w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
 24. w System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
 25.  
 26.  
 27. ************** Zestawy załadowane **************
 28. mscorlib
 29. Wersja zestawu: 4.0.0.0
 30. Wersja Win32: 4.8.4420.0 built by: NET48REL1LAST_C
 31. CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
 32. ----------------------------------------
 33. rjgen
 34. Wersja zestawu: 1.0.7960.24214
 35. Wersja Win32: 1.0.7960.24214
 36. CodeBase: file:///C:/Users/Hirek/Downloads/rjgen.exe
 37. ----------------------------------------
 38. System.Windows.Forms
 39. Wersja zestawu: 4.0.0.0
 40. Wersja Win32: 4.8.4400.0 built by: NET48REL1LAST_C
 41. CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
 42. ----------------------------------------
 43. System
 44. Wersja zestawu: 4.0.0.0
 45. Wersja Win32: 4.8.4360.0 built by: NET48REL1LAST_C
 46. CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
 47. ----------------------------------------
 48. System.Drawing
 49. Wersja zestawu: 4.0.0.0
 50. Wersja Win32: 4.8.4390.0 built by: NET48REL1LAST_C
 51. CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
 52. ----------------------------------------
 53. System.Configuration
 54. Wersja zestawu: 4.0.0.0
 55. Wersja Win32: 4.8.4341.0 built by: NET48REL1LAST_C
 56. CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
 57. ----------------------------------------
 58. System.Core
 59. Wersja zestawu: 4.0.0.0
 60. Wersja Win32: 4.8.4455.0 built by: NET48REL1LAST_C
 61. CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
 62. ----------------------------------------
 63. System.Xml
 64. Wersja zestawu: 4.0.0.0
 65. Wersja Win32: 4.8.4161.0 built by: NET48REL1
 66. CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
 67. ----------------------------------------
 68. System.Windows.Forms.resources
 69. Wersja zestawu: 4.0.0.0
 70. Wersja Win32: 4.8.4161.0 built by: NET48REL1
 71. CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
 72. ----------------------------------------
 73. Accessibility
 74. Wersja zestawu: 4.0.0.0
 75. Wersja Win32: 4.8.4161.0 built by: NET48REL1
 76. CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
 77. ----------------------------------------
 78. mscorlib.resources
 79. Wersja zestawu: 4.0.0.0
 80. Wersja Win32: 4.8.4161.0 built by: NET48REL1
 81. CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
 82. ----------------------------------------
 83.  
 84. ************** Debugowanie w trybie JIT **************
 85. Aby włączyć debugowanie w trybie just in time (JIT), plik .config tej
 86. aplikacji lub komputera (machine.config) musi mieć
 87. wartość jitDebugging ustawioną w sekcji system.windows.forms.
 88. Aplikacja musi być również skompilowana z włączonym
 89. debugowaniem.
 90.  
 91. Na przykład:
 92.  
 93. <configuration>
 94. <system.windows.forms jitDebugging="true" />
 95. </configuration>
 96.  
 97. Gdy debugowanie JIT jest włączone, wszystkie nieobsługiwane wyjątki
 98. są wysyłane do debugera JIT zarejestrowanego na komputerze
 99. i nie są obsługiwane w tym oknie dialogowym.
 100.  
 101.  
 102.  
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement