Advertisement
Guest User

f72_137p1.log

a guest
Dec 29th, 2021
221
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 21.81 KB | None | 0 0
 1. Fri Dec 24 10:56:27 2021
 2. Fri Dec 24 10:56:27 2021 Msieve v. 1.54 (SVN 1030)
 3. Fri Dec 24 10:56:27 2021 random seeds: ebca76eb 32115440
 4. Fri Dec 24 10:56:27 2021 factoring 29490615114704742421746685412940301967052844653521394912692746549006596226619037511077025932739189808973478139973062681248099604468098328250679939572990684443636703807888608957713209826682163459789126192574670617217928953591203 (227 digits)
 5. Fri Dec 24 10:56:29 2021 no P-1/P+1/ECM available, skipping
 6. Fri Dec 24 10:56:29 2021 commencing number field sieve (227-digit input)
 7. Fri Dec 24 10:56:29 2021 R0: 2615877619749668023620187499038003087540224
 8. Fri Dec 24 10:56:29 2021 R1: 1
 9. Fri Dec 24 10:56:29 2021 A0: 9
 10. Fri Dec 24 10:56:29 2021 A1: 0
 11. Fri Dec 24 10:56:29 2021 A2: 0
 12. Fri Dec 24 10:56:29 2021 A3: 0
 13. Fri Dec 24 10:56:29 2021 A4: 0
 14. Fri Dec 24 10:56:29 2021 A5: 0
 15. Fri Dec 24 10:56:29 2021 A6: 8
 16. Fri Dec 24 10:56:29 2021 skew 1.00, size 1.120e-12, alpha 1.337, combined = 1.281e-13 rroots = 0
 17. Fri Dec 24 10:56:29 2021
 18. Fri Dec 24 10:56:29 2021 commencing relation filtering
 19. Fri Dec 24 10:56:29 2021 setting target matrix density to 120.0
 20. Fri Dec 24 10:56:29 2021 estimated available RAM is 16021.5 MB
 21. Fri Dec 24 10:56:29 2021 commencing duplicate removal, pass 1
 22. Fri Dec 24 10:57:24 2021 error -9 reading relation 5920509
 23. Fri Dec 24 10:58:06 2021 error -1 reading relation 10495950
 24. Fri Dec 24 10:58:08 2021 error -15 reading relation 10679528
 25. Fri Dec 24 10:58:24 2021 error -15 reading relation 12413729
 26. Fri Dec 24 10:58:26 2021 error -15 reading relation 12556993
 27. Fri Dec 24 10:58:36 2021 error -1 reading relation 13605464
 28. Fri Dec 24 11:00:59 2021 error -9 reading relation 28962425
 29. Fri Dec 24 11:01:06 2021 error -15 reading relation 29713542
 30. Fri Dec 24 11:01:06 2021 error -9 reading relation 29730006
 31. Fri Dec 24 11:01:44 2021 error -9 reading relation 33742431
 32. Fri Dec 24 11:01:45 2021 error -9 reading relation 33840066
 33. Fri Dec 24 11:02:06 2021 error -9 reading relation 36165667
 34. Fri Dec 24 11:02:27 2021 error -9 reading relation 38386765
 35. Fri Dec 24 11:02:45 2021 error -9 reading relation 40248727
 36. Fri Dec 24 11:04:39 2021 error -9 reading relation 52423518
 37. Fri Dec 24 11:04:50 2021 error -9 reading relation 53633624
 38. Fri Dec 24 11:04:51 2021 error -5 reading relation 53674335
 39. Fri Dec 24 11:04:51 2021 error -15 reading relation 53675408
 40. Fri Dec 24 11:04:53 2021 error -9 reading relation 53909098
 41. Fri Dec 24 11:04:53 2021 error -9 reading relation 53910239
 42. Fri Dec 24 11:04:53 2021 error -15 reading relation 53947502
 43. Fri Dec 24 11:04:54 2021 error -15 reading relation 54017938
 44. Fri Dec 24 11:04:54 2021 error -15 reading relation 54019169
 45. Fri Dec 24 11:05:11 2021 error -9 reading relation 55813327
 46. Fri Dec 24 11:05:40 2021 error -9 reading relation 58860280
 47. Fri Dec 24 11:05:58 2021 error -9 reading relation 60801738
 48. Fri Dec 24 11:06:21 2021 error -15 reading relation 63276589
 49. Fri Dec 24 11:06:23 2021 error -15 reading relation 63471566
 50. Fri Dec 24 11:10:17 2021 error -9 reading relation 88508572
 51. Fri Dec 24 11:10:38 2021 error -1 reading relation 90777300
 52. Fri Dec 24 11:11:17 2021 error -9 reading relation 94911521
 53. Fri Dec 24 11:11:23 2021 error -9 reading relation 95603635
 54. Fri Dec 24 11:11:26 2021 error -9 reading relation 95910181
 55. Fri Dec 24 11:11:59 2021 error -5 reading relation 99423838
 56. Fri Dec 24 11:12:13 2021 error -5 reading relation 100817888
 57. Fri Dec 24 11:12:25 2021 error -15 reading relation 102110008
 58. Fri Dec 24 11:13:00 2021 error -9 reading relation 105893806
 59. Fri Dec 24 11:13:58 2021 error -15 reading relation 112017829
 60. Fri Dec 24 11:14:06 2021 error -9 reading relation 112848136
 61. Fri Dec 24 11:14:16 2021 error -15 reading relation 113890985
 62. Fri Dec 24 11:14:19 2021 error -15 reading relation 114212984
 63. Fri Dec 24 11:14:20 2021 error -5 reading relation 114352561
 64. Fri Dec 24 11:14:57 2021 error -9 reading relation 118297579
 65. Fri Dec 24 11:14:58 2021 error -1 reading relation 118361029
 66. Fri Dec 24 11:15:00 2021 error -9 reading relation 118597298
 67. Fri Dec 24 11:15:01 2021 error -9 reading relation 118664783
 68. Fri Dec 24 11:15:19 2021 error -15 reading relation 120634603
 69. Fri Dec 24 11:15:27 2021 error -5 reading relation 121423963
 70. Fri Dec 24 11:15:27 2021 error -15 reading relation 121497647
 71. Fri Dec 24 11:15:41 2021 error -15 reading relation 122898270
 72. Fri Dec 24 11:15:50 2021 error -15 reading relation 123868679
 73. Fri Dec 24 11:15:53 2021 error -1 reading relation 124213463
 74. Fri Dec 24 11:16:01 2021 error -9 reading relation 125091934
 75. Fri Dec 24 11:16:02 2021 error -9 reading relation 125214390
 76. Fri Dec 24 11:16:03 2021 error -9 reading relation 125216934
 77. Fri Dec 24 11:16:03 2021 error -5 reading relation 125220532
 78. Fri Dec 24 11:16:06 2021 error -15 reading relation 125563749
 79. Fri Dec 24 11:16:23 2021 error -15 reading relation 127379510
 80. Fri Dec 24 11:16:24 2021 error -1 reading relation 127470478
 81. Fri Dec 24 11:16:26 2021 error -9 reading relation 127653273
 82. Fri Dec 24 11:16:29 2021 error -5 reading relation 128019651
 83. Fri Dec 24 11:16:35 2021 error -9 reading relation 128607790
 84. Fri Dec 24 11:16:54 2021 error -9 reading relation 130674037
 85. Fri Dec 24 11:16:55 2021 error -9 reading relation 130736352
 86. Fri Dec 24 11:17:09 2021 error -5 reading relation 132241988
 87. Fri Dec 24 11:17:35 2021 error -9 reading relation 134985199
 88. Fri Dec 24 11:18:09 2021 error -9 reading relation 138557378
 89. Fri Dec 24 11:18:44 2021 error -9 reading relation 142362600
 90. Fri Dec 24 11:19:54 2021 error -5 reading relation 149722961
 91. Fri Dec 24 11:20:24 2021 error -9 reading relation 152952381
 92. Fri Dec 24 11:21:05 2021 error -5 reading relation 157211022
 93. Fri Dec 24 11:21:10 2021 error -9 reading relation 157739888
 94. Fri Dec 24 11:21:14 2021 error -9 reading relation 158192211
 95. Fri Dec 24 11:21:20 2021 error -15 reading relation 158869834
 96. Fri Dec 24 11:22:05 2021 error -9 reading relation 163572144
 97. Fri Dec 24 11:22:09 2021 error -9 reading relation 164061350
 98. Fri Dec 24 11:22:11 2021 error -9 reading relation 164202769
 99. Fri Dec 24 11:22:11 2021 error -15 reading relation 164266897
 100. Fri Dec 24 11:22:56 2021 error -9 reading relation 168941546
 101. Fri Dec 24 11:23:08 2021 error -9 reading relation 170237639
 102. Fri Dec 24 11:23:08 2021 error -15 reading relation 170240033
 103. Fri Dec 24 11:23:24 2021 error -9 reading relation 171898776
 104. Fri Dec 24 11:23:25 2021 error -5 reading relation 172101918
 105. Fri Dec 24 11:23:28 2021 error -15 reading relation 172342948
 106. Fri Dec 24 11:23:30 2021 error -9 reading relation 172558226
 107. Fri Dec 24 11:24:15 2021 error -1 reading relation 177312009
 108. Fri Dec 24 11:24:27 2021 error -15 reading relation 178640229
 109. Fri Dec 24 11:24:28 2021 error -15 reading relation 178737599
 110. Fri Dec 24 11:24:46 2021 error -1 reading relation 180657516
 111. Fri Dec 24 11:25:22 2021 error -9 reading relation 184448235
 112. Fri Dec 24 11:25:39 2021 error -15 reading relation 186235582
 113. Fri Dec 24 11:25:51 2021 error -15 reading relation 187524266
 114. Fri Dec 24 11:26:22 2021 error -15 reading relation 190740834
 115. Fri Dec 24 11:26:27 2021 error -9 reading relation 191331120
 116. Fri Dec 24 11:26:30 2021 error -5 reading relation 191550206
 117. Fri Dec 24 11:27:46 2021 error -15 reading relation 199619033
 118. Fri Dec 24 11:27:47 2021 error -1 reading relation 199717815
 119. Fri Dec 24 11:27:47 2021 error -15 reading relation 199736943
 120. Fri Dec 24 11:27:47 2021 error -15 reading relation 199755437
 121. Fri Dec 24 11:27:48 2021 error -9 reading relation 199809858
 122. Fri Dec 24 11:27:48 2021 error -9 reading relation 199827967
 123. Fri Dec 24 11:27:55 2021 error -9 reading relation 200601859
 124. Fri Dec 24 11:27:55 2021 error -15 reading relation 200623057
 125. Fri Dec 24 11:27:57 2021 error -5 reading relation 200753835
 126. Fri Dec 24 11:27:58 2021 error -15 reading relation 200847028
 127. Fri Dec 24 11:28:14 2021 error -5 reading relation 202617134
 128. Fri Dec 24 11:28:30 2021 error -9 reading relation 204236740
 129. Fri Dec 24 11:28:39 2021 error -9 reading relation 205220294
 130. Fri Dec 24 11:28:39 2021 error -9 reading relation 205233772
 131. Fri Dec 24 11:28:39 2021 error -9 reading relation 205238070
 132. Fri Dec 24 11:28:40 2021 error -9 reading relation 205299091
 133. Fri Dec 24 11:28:49 2021 error -5 reading relation 206226051
 134. Fri Dec 24 11:28:59 2021 error -1 reading relation 207389864
 135. Fri Dec 24 11:29:04 2021 error -9 reading relation 207879749
 136. Fri Dec 24 11:29:04 2021 error -9 reading relation 207908778
 137. Fri Dec 24 11:29:21 2021 error -9 reading relation 209666011
 138. Fri Dec 24 11:29:28 2021 error -9 reading relation 210441401
 139. Fri Dec 24 11:29:36 2021 error -9 reading relation 211290197
 140. Fri Dec 24 11:29:36 2021 error -9 reading relation 211328930
 141. Fri Dec 24 11:29:40 2021 error -15 reading relation 211724583
 142. Fri Dec 24 11:29:47 2021 skipped 427 relations with b > 2^32
 143. Fri Dec 24 11:29:47 2021 skipped 75 relations with composite factors
 144. Fri Dec 24 11:29:47 2021 found 36856616 hash collisions in 212457053 relations
 145. Fri Dec 24 11:30:04 2021 added 1218752 free relations
 146. Fri Dec 24 11:30:04 2021 commencing duplicate removal, pass 2
 147. Fri Dec 24 11:32:28 2021 found 34591442 duplicates and 179084363 unique relations
 148. Fri Dec 24 11:32:28 2021 memory use: 1321.5 MB
 149. Fri Dec 24 11:32:28 2021 reading ideals above 155910144
 150. Fri Dec 24 11:32:28 2021 commencing singleton removal, initial pass
 151. Fri Dec 24 11:54:10 2021 memory use: 3012.0 MB
 152. Fri Dec 24 11:54:10 2021 reading all ideals from disk
 153. Fri Dec 24 11:54:14 2021 memory use: 3042.7 MB
 154. Fri Dec 24 11:54:24 2021 commencing in-memory singleton removal
 155. Fri Dec 24 11:54:35 2021 begin with 179084363 relations and 155660728 unique ideals
 156. Fri Dec 24 11:57:18 2021 reduce to 106621433 relations and 74927478 ideals in 15 passes
 157. Fri Dec 24 11:57:18 2021 max relations containing the same ideal: 38
 158. Fri Dec 24 11:57:26 2021 reading ideals above 720000
 159. Fri Dec 24 11:57:27 2021 commencing singleton removal, initial pass
 160. Fri Dec 24 12:17:13 2021 memory use: 2756.0 MB
 161. Fri Dec 24 12:17:13 2021 reading all ideals from disk
 162. Fri Dec 24 12:17:16 2021 memory use: 4347.7 MB
 163. Fri Dec 24 12:17:27 2021 keeping 91869308 ideals with weight <= 200, target excess is 571922
 164. Fri Dec 24 12:17:38 2021 commencing in-memory singleton removal
 165. Fri Dec 24 12:17:47 2021 begin with 106621433 relations and 91869308 unique ideals
 166. Fri Dec 24 12:19:59 2021 reduce to 106606056 relations and 91853928 ideals in 10 passes
 167. Fri Dec 24 12:19:59 2021 max relations containing the same ideal: 200
 168. Fri Dec 24 12:21:31 2021 removing 11877588 relations and 9877588 ideals in 2000000 cliques
 169. Fri Dec 24 12:21:35 2021 commencing in-memory singleton removal
 170. Fri Dec 24 12:21:48 2021 begin with 94728468 relations and 91853928 unique ideals
 171. Fri Dec 24 12:24:58 2021 reduce to 93751885 relations and 80976663 ideals in 10 passes
 172. Fri Dec 24 12:24:58 2021 max relations containing the same ideal: 192
 173. Fri Dec 24 12:26:19 2021 removing 9026463 relations and 7026463 ideals in 2000000 cliques
 174. Fri Dec 24 12:26:23 2021 commencing in-memory singleton removal
 175. Fri Dec 24 12:26:33 2021 begin with 84725422 relations and 80976663 unique ideals
 176. Fri Dec 24 12:28:48 2021 reduce to 84062428 relations and 73273254 ideals in 8 passes
 177. Fri Dec 24 12:28:48 2021 max relations containing the same ideal: 180
 178. Fri Dec 24 12:30:01 2021 removing 8179136 relations and 6179136 ideals in 2000000 cliques
 179. Fri Dec 24 12:30:04 2021 commencing in-memory singleton removal
 180. Fri Dec 24 12:30:14 2021 begin with 75883292 relations and 73273254 unique ideals
 181. Fri Dec 24 12:32:13 2021 reduce to 75278177 relations and 66476177 ideals in 8 passes
 182. Fri Dec 24 12:32:13 2021 max relations containing the same ideal: 167
 183. Fri Dec 24 12:33:18 2021 removing 7762848 relations and 5762848 ideals in 2000000 cliques
 184. Fri Dec 24 12:33:22 2021 commencing in-memory singleton removal
 185. Fri Dec 24 12:33:30 2021 begin with 67515329 relations and 66476177 unique ideals
 186. Fri Dec 24 12:35:15 2021 reduce to 66921297 relations and 60105372 ideals in 8 passes
 187. Fri Dec 24 12:35:15 2021 max relations containing the same ideal: 155
 188. Fri Dec 24 12:36:14 2021 removing 7514778 relations and 5514778 ideals in 2000000 cliques
 189. Fri Dec 24 12:36:17 2021 commencing in-memory singleton removal
 190. Fri Dec 24 12:36:24 2021 begin with 59406519 relations and 60105372 unique ideals
 191. Fri Dec 24 12:38:18 2021 reduce to 58790261 relations and 53958537 ideals in 10 passes
 192. Fri Dec 24 12:38:18 2021 max relations containing the same ideal: 142
 193. Fri Dec 24 12:39:11 2021 removing 7365322 relations and 5365322 ideals in 2000000 cliques
 194. Fri Dec 24 12:39:14 2021 commencing in-memory singleton removal
 195. Fri Dec 24 12:39:20 2021 begin with 51424939 relations and 53958537 unique ideals
 196. Fri Dec 24 12:40:48 2021 reduce to 50762571 relations and 47911744 ideals in 9 passes
 197. Fri Dec 24 12:40:48 2021 max relations containing the same ideal: 129
 198. Fri Dec 24 12:41:33 2021 removing 7273997 relations and 5273997 ideals in 2000000 cliques
 199. Fri Dec 24 12:41:36 2021 commencing in-memory singleton removal
 200. Fri Dec 24 12:41:41 2021 begin with 43488574 relations and 47911744 unique ideals
 201. Fri Dec 24 12:42:55 2021 reduce to 42745464 relations and 41869666 ideals in 9 passes
 202. Fri Dec 24 12:42:55 2021 max relations containing the same ideal: 115
 203. Fri Dec 24 12:43:33 2021 removing 1189183 relations and 976815 ideals in 212368 cliques
 204. Fri Dec 24 12:43:34 2021 commencing in-memory singleton removal
 205. Fri Dec 24 12:43:39 2021 begin with 41556281 relations and 41869666 unique ideals
 206. Fri Dec 24 12:44:34 2021 reduce to 41536204 relations and 40872688 ideals in 7 passes
 207. Fri Dec 24 12:44:34 2021 max relations containing the same ideal: 113
 208. Fri Dec 24 12:44:48 2021 relations with 0 large ideals: 21723
 209. Fri Dec 24 12:44:48 2021 relations with 1 large ideals: 3763
 210. Fri Dec 24 12:44:48 2021 relations with 2 large ideals: 49071
 211. Fri Dec 24 12:44:48 2021 relations with 3 large ideals: 413278
 212. Fri Dec 24 12:44:48 2021 relations with 4 large ideals: 1920100
 213. Fri Dec 24 12:44:48 2021 relations with 5 large ideals: 5380232
 214. Fri Dec 24 12:44:48 2021 relations with 6 large ideals: 9541381
 215. Fri Dec 24 12:44:48 2021 relations with 7+ large ideals: 24206656
 216. Fri Dec 24 12:44:48 2021 commencing 2-way merge
 217. Fri Dec 24 12:45:37 2021 reduce to 26906772 relation sets and 26243256 unique ideals
 218. Fri Dec 24 12:45:37 2021 commencing full merge
 219. Fri Dec 24 13:05:36 2021 memory use: 3704.6 MB
 220. Fri Dec 24 13:05:40 2021 found 12324145 cycles, need 12309456
 221. Fri Dec 24 13:05:46 2021 weight of 12309456 cycles is about 1477493166 (120.03/cycle)
 222. Fri Dec 24 13:05:46 2021 distribution of cycle lengths:
 223. Fri Dec 24 13:05:46 2021 1 relations: 590401
 224. Fri Dec 24 13:05:46 2021 2 relations: 804008
 225. Fri Dec 24 13:05:46 2021 3 relations: 914352
 226. Fri Dec 24 13:05:46 2021 4 relations: 919113
 227. Fri Dec 24 13:05:46 2021 5 relations: 925095
 228. Fri Dec 24 13:05:46 2021 6 relations: 898489
 229. Fri Dec 24 13:05:46 2021 7 relations: 870764
 230. Fri Dec 24 13:05:46 2021 8 relations: 822276
 231. Fri Dec 24 13:05:46 2021 9 relations: 770265
 232. Fri Dec 24 13:05:46 2021 10+ relations: 4794693
 233. Fri Dec 24 13:05:46 2021 heaviest cycle: 28 relations
 234. Fri Dec 24 13:05:52 2021 commencing cycle optimization
 235. Fri Dec 24 13:06:35 2021 start with 107650547 relations
 236. Fri Dec 24 13:14:04 2021 pruned 4843775 relations
 237. Fri Dec 24 13:14:04 2021 memory use: 2838.3 MB
 238. Fri Dec 24 13:14:04 2021 distribution of cycle lengths:
 239. Fri Dec 24 13:14:04 2021 1 relations: 590401
 240. Fri Dec 24 13:14:04 2021 2 relations: 823084
 241. Fri Dec 24 13:14:04 2021 3 relations: 951855
 242. Fri Dec 24 13:14:04 2021 4 relations: 956836
 243. Fri Dec 24 13:14:04 2021 5 relations: 969113
 244. Fri Dec 24 13:14:04 2021 6 relations: 939637
 245. Fri Dec 24 13:14:04 2021 7 relations: 913050
 246. Fri Dec 24 13:14:04 2021 8 relations: 858418
 247. Fri Dec 24 13:14:04 2021 9 relations: 803095
 248. Fri Dec 24 13:14:04 2021 10+ relations: 4503967
 249. Fri Dec 24 13:14:04 2021 heaviest cycle: 28 relations
 250. Fri Dec 24 13:14:34 2021 RelProcTime: 8285
 251. Fri Dec 24 13:14:34 2021 elapsed time 02:18:07
 252. Fri Dec 24 13:43:45 2021
 253. Fri Dec 24 13:43:45 2021
 254. Fri Dec 24 13:43:45 2021 Msieve v. 1.54 (SVN 1030)
 255. Fri Dec 24 13:43:45 2021 random seeds: d80d1b67 a0fad7a1
 256. Fri Dec 24 13:43:45 2021 factoring 29490615114704742421746685412940301967052844653521394912692746549006596226619037511077025932739189808973478139973062681248099604468098328250679939572990684443636703807888608957713209826682163459789126192574670617217928953591203 (227 digits)
 257. Fri Dec 24 13:43:46 2021 no P-1/P+1/ECM available, skipping
 258. Fri Dec 24 13:43:46 2021 commencing number field sieve (227-digit input)
 259. Fri Dec 24 13:43:46 2021 R0: 2615877619749668023620187499038003087540224
 260. Fri Dec 24 13:43:46 2021 R1: 1
 261. Fri Dec 24 13:43:46 2021 A0: 9
 262. Fri Dec 24 13:43:46 2021 A1: 0
 263. Fri Dec 24 13:43:46 2021 A2: 0
 264. Fri Dec 24 13:43:46 2021 A3: 0
 265. Fri Dec 24 13:43:46 2021 A4: 0
 266. Fri Dec 24 13:43:46 2021 A5: 0
 267. Fri Dec 24 13:43:46 2021 A6: 8
 268. Fri Dec 24 13:43:46 2021 skew 1.00, size 1.120e-12, alpha 1.337, combined = 1.281e-13 rroots = 0
 269. Fri Dec 24 13:43:46 2021
 270. Fri Dec 24 13:43:46 2021 commencing linear algebra
 271. Fri Dec 24 13:43:47 2021 read 12309456 cycles
 272. Fri Dec 24 13:44:06 2021 cycles contain 41179060 unique relations
 273. Fri Dec 24 13:46:56 2021 read 41179060 relations
 274. Fri Dec 24 13:48:36 2021 using 20 quadratic characters above 4294917295
 275. Fri Dec 24 13:51:04 2021 building initial matrix
 276. Fri Dec 24 13:58:44 2021 memory use: 5273.5 MB
 277. Fri Dec 24 13:58:50 2021 read 12309456 cycles
 278. Fri Dec 24 13:58:52 2021 matrix is 12309279 x 12309456 (5785.0 MB) with weight 1655245649 (134.47/col)
 279. Fri Dec 24 13:58:52 2021 sparse part has weight 1381092653 (112.20/col)
 280. Fri Dec 24 14:00:54 2021 filtering completed in 2 passes
 281. Fri Dec 24 14:00:57 2021 matrix is 12309199 x 12309376 (5785.0 MB) with weight 1655243017 (134.47/col)
 282. Fri Dec 24 14:00:57 2021 sparse part has weight 1381091740 (112.20/col)
 283. Fri Dec 24 14:01:43 2021 matrix starts at (0, 0)
 284. Fri Dec 24 14:01:44 2021 matrix is 12309199 x 12309376 (5785.0 MB) with weight 1655243017 (134.47/col)
 285. Fri Dec 24 14:01:44 2021 sparse part has weight 1381091740 (112.20/col)
 286. Fri Dec 24 14:01:44 2021 saving the first 48 matrix rows for later
 287. Fri Dec 24 14:01:46 2021 matrix includes 64 packed rows
 288. Fri Dec 24 14:01:47 2021 matrix is 12309151 x 12309376 (5569.2 MB) with weight 1431907254 (116.33/col)
 289. Fri Dec 24 14:01:47 2021 sparse part has weight 1336836510 (108.60/col)
 290. Fri Dec 24 14:01:47 2021 using block size 8192 and superblock size 1572864 for processor cache size 16384 kB
 291. Fri Dec 24 14:02:27 2021 commencing Lanczos iteration (12 threads)
 292. Fri Dec 24 14:02:27 2021 memory use: 5355.3 MB
 293. Fri Dec 24 14:03:20 2021 linear algebra at 0.0%, ETA 115h14m
 294. Fri Dec 24 14:03:37 2021 checkpointing every 110000 dimensions
 295. Wed Dec 29 08:36:01 2021 lanczos halted after 194655 iterations (dim = 12309147)
 296. Wed Dec 29 08:36:13 2021 recovered 36 nontrivial dependencies
 297. Wed Dec 29 08:36:13 2021 BLanczosTime: 413547
 298. Wed Dec 29 08:36:13 2021 elapsed time 114:52:28
 299. Wed Dec 29 08:36:13 2021
 300. Wed Dec 29 08:36:13 2021
 301. Wed Dec 29 08:36:13 2021 Msieve v. 1.54 (SVN 1030)
 302. Wed Dec 29 08:36:13 2021 random seeds: c6be7820 d3eb8a77
 303. Wed Dec 29 08:36:13 2021 factoring 29490615114704742421746685412940301967052844653521394912692746549006596226619037511077025932739189808973478139973062681248099604468098328250679939572990684443636703807888608957713209826682163459789126192574670617217928953591203 (227 digits)
 304. Wed Dec 29 08:36:14 2021 no P-1/P+1/ECM available, skipping
 305. Wed Dec 29 08:36:14 2021 commencing number field sieve (227-digit input)
 306. Wed Dec 29 08:36:14 2021 R0: 2615877619749668023620187499038003087540224
 307. Wed Dec 29 08:36:14 2021 R1: 1
 308. Wed Dec 29 08:36:14 2021 A0: 9
 309. Wed Dec 29 08:36:14 2021 A1: 0
 310. Wed Dec 29 08:36:14 2021 A2: 0
 311. Wed Dec 29 08:36:14 2021 A3: 0
 312. Wed Dec 29 08:36:14 2021 A4: 0
 313. Wed Dec 29 08:36:14 2021 A5: 0
 314. Wed Dec 29 08:36:14 2021 A6: 8
 315. Wed Dec 29 08:36:14 2021 skew 1.00, size 1.120e-12, alpha 1.337, combined = 1.281e-13 rroots = 0
 316. Wed Dec 29 08:36:14 2021
 317. Wed Dec 29 08:36:14 2021 commencing square root phase
 318. Wed Dec 29 08:36:14 2021 reading relations for dependency 1
 319. Wed Dec 29 08:36:15 2021 read 6156819 cycles
 320. Wed Dec 29 08:36:26 2021 cycles contain 20599940 unique relations
 321. Wed Dec 29 08:38:40 2021 read 20599940 relations
 322. Wed Dec 29 08:39:58 2021 multiplying 20599940 relations
 323. Wed Dec 29 08:53:09 2021 multiply complete, coefficients have about 597.19 million bits
 324. Wed Dec 29 08:53:12 2021 initial square root is modulo 227989
 325. Wed Dec 29 09:07:40 2021 GCD is 1, no factor found
 326. Wed Dec 29 09:07:40 2021 reading relations for dependency 2
 327. Wed Dec 29 09:07:42 2021 read 6155867 cycles
 328. Wed Dec 29 09:07:52 2021 cycles contain 20589182 unique relations
 329. Wed Dec 29 09:09:30 2021 read 20589182 relations
 330. Wed Dec 29 09:10:47 2021 multiplying 20589182 relations
 331. Wed Dec 29 09:23:59 2021 multiply complete, coefficients have about 596.89 million bits
 332. Wed Dec 29 09:24:02 2021 initial square root is modulo 226549
 333. Wed Dec 29 09:38:36 2021 sqrtTime: 3742
 334. Wed Dec 29 09:38:36 2021 p73 factor: 2147894684061012146385746117542774975651388900368432134110670818287213171
 335. Wed Dec 29 09:38:36 2021 p155 factor: 13730009824758728744281753367519834665305224597570079600846654929128249362097919505192664086627327709806395193060865154903796081460030789731060342193765393
 336. Wed Dec 29 09:38:36 2021 elapsed time 01:02:23
 337. *********** Processing f72_137p1.log *************
 338. http://factordb.com/report.php?report=29490615114704742421746685412940301967052844653521394912692746549006596226619037511077025932739189808973478139973062681248099604468098328250679939572990684443636703807888608957713209826682163459789126192574670617217928953591203%3D2147894684061012146385746117542774975651388900368432134110670818287213171*13730009824758728744281753367519834665305224597570079600846654929128249362097919505192664086627327709806395193060865154903796081460030789731060342193765393
 339. 1 new factor added to factordb
 340. 1 factor already known by factordb
 341. 1 Thank you for your contribution
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement