SHARE
TWEET

lab6

a guest Nov 12th, 2019 82 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <math.h>
 3.  
 4. using namespace std;
 5.  
 6.  
 7. int autor(string imie, string nazwisko, int numer)
 8. {
 9.     cout << "Imie: " << imie << endl;
 10.     cout << "Nazwisko: " << nazwisko << endl;
 11.     cout << "Numer indeksu: " << numer << endl;
 12. }
 13.  
 14. int dodaj(int a, int b)
 15. {
 16.  return (a+b);
 17. }
 18.  
 19. double polekola(double x)
 20. {
 21.  return((M_PI)*x*x);
 22. }
 23.  
 24. void sortuj( int & a, int & b )
 25. {
 26. int c=b;
 27. int d=a;
 28.     if (a>b)
 29. {
 30.     a=c;
 31.     b=d;
 32. }
 33.     else
 34.     a=a;
 35.     b=b;
 36. }
 37.  
 38. int poteguj(int a, int b)
 39. {
 40.     int z;
 41.     for (int i=0; i<b; i++)
 42.     {
 43.         z=pow(a,i);
 44.     }
 45.     return (z);
 46. }
 47.  
 48.  
 49. int main()
 50. {
 51.  
 52.  
 53. //1. Napisz funkcję o nazwie "autor", która wypisze na ekranie Twoje imię, nazwisko oraz
 54. //numer indeksu. Funkcja nie zwraca żadnej wartości.
 55. /*
 56. string x, y;
 57. int z;
 58. cout << "Wprowadz imie: " << endl;
 59. cin >> x;
 60. cout << "Wprowadz nazwisko: " << endl;
 61. cin >> y;
 62. cout << "Wprowadz numer indeksu: " << endl;
 63. cin >> z;
 64.  
 65. autor (x,y,z);
 66. */
 67.  
 68. //2. Napisz funkcję o nazwie "dodaj", której argumentem wywołania są dwie liczby całkowite.
 69. //Funkcja zwraca sumę swoich argumentów.
 70.  
 71. /*
 72. int x,y;
 73. cout << "Wprowadz dwie liczby: " << endl;
 74. cin >> x >> y;
 75. cout << "Suma liczb: "<< endl;
 76. cout << dodaj(x,y);
 77. */
 78.  
 79. //3. Napisz funkcję zwracającą pole okręgu o zadanym jako argument wywołania promieniu.
 80.  
 81. /*
 82. double r;
 83. cout << "Wprowadz promien kola: " << endl;
 84. cin >> r;
 85. cout << "Pole kola to: "<< endl;
 86. cout << polekola (r);
 87. */
 88.  
 89. //5. Napisz funkcję pobierającą jako argumenty 2 liczby typu całkowitego, która je posortuje w
 90. //porządku rosnącym  wskazówka: przekaż zmienne przez referencję.
 91.  
 92. /*
 93. int x,y;
 94. cout << "Podaj dwie liczby calkowite: " << endl;
 95. cin >> x >> y;
 96. sortuj(x,y);
 97. cout << x << y;
 98. */
 99.  
 100. //6. Napisz funkcję liczącą potęgę n liczby o podstawie x iteracyjnie.
 101.  
 102. int x,y;
 103. cout << "Podaj liczbe potegowana: " << endl;
 104. cin >> x;
 105. cout << "Podaj potege liczby: " << endl;
 106. cin >> y;
 107. cout << poteguj(x,y);
 108.  
 109.  
 110.  
 111.  
 112.     return 0;
 113. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top