SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 12th, 2018 63 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. %Joanna Binek
 2.  
 3. %skrypt docelowo wyświetla wszystkie 9 portretów fazowych, ale umożlwia
 4. %również wyświetlenie dowolnej ilości przez modyfikację zmiennej portrety w
 5. %linii 36 która zawiera indeksy portretów do wyrysowania zgodnie z podaną
 6. %niżej kolejnością:
 7. %1.punkt
 8. %2.proste poziome
 9. %3.proste pionowe
 10. %4.węzeł
 11. %5.węzeł gwiaździsty
 12. %6.węzeł zdegenerowany
 13. %7.siodło
 14. %8.centrum
 15. %9.ognisko
 16.  
 17. %ustawienie macierzy przejścia P na jednostkową o wymiarze 2x2
 18. P=eye(2);
 19.  
 20. %pomocnicza macierz P wykorzystana przy testowaniu wpływu wektorów własnych
 21. %na portrety fazowe
 22. %P=[ 50 10;-10 50 ];
 23.  
 24.  
 25. %stworzenie listy macierzy Jordana zgodnie z kolejnością jak na rysunku 1.10
 26. JordanList(:,:,1)=[ 0  0;0  0];
 27. JordanList(:,:,2)=[ 0  1;0  0];
 28. JordanList(:,:,3)=[ 0  0;0 -1];
 29. JordanList(:,:,4)=[-2  0;0 -1];
 30. JordanList(:,:,5)=[-1  0;0 -1];
 31. JordanList(:,:,6)=[-1  1;0 -1];
 32. JordanList(:,:,7)=[-1  0;0  1];
 33. JordanList(:,:,8)=[ 0 -1;1  0];
 34. JordanList(:,:,9)=[-1 -1; 1 -1];
 35.  
 36. portrety=[4 8 2]; %indeksy rozważanych portretów fazowych (potrzebne do pętli)
 37.  
 38.  
 39. %stworzenie listy tytułów dla odpowiednich portretów fazowych
 40. titleList = {
 41.     'punkt {\lambda_1}={\lambda_2}=0 z dzielnikiem liniowym'
 42.     'proste poziome {\lambda_1}={\lambda_2}=0 z dzielnikiem nieliniowym'
 43.     'proste pionowe {\lambda_1}=0 {\lambda_2}=-1'
 44.     'węzeł {\lambda_1}=-2 {\lambda_2}=-1'
 45.     'węzeł gwiaździsty{\lambda_1}={\lambda_2}=-1 z dzielnikiem liniowym'
 46.     'węzeł zdegenerowany{\lambda_1}={\lambda_2}=-1 z dzielnikiem nieliniowym'
 47.     'siodło {\lambda_1}=-1 {\lambda_2}=1'
 48.     'centrum {\lambda_1}=0 + i {\lambda_2}=0 - i'
 49.     'ognisko {\lambda_1}= -1 + i {\lambda_2}= -1 - i'
 50. };
 51.  
 52.  
 53. i=1;  %licznik pomocniczy do wstawiania do listy z WPC
 54. for x=-3*pi:3*pi %wybrany zakres
 55.     for y=-3*pi:3*pi
 56.     WPC_list(:,:,i)=[x;y];  %wstawienie do listy z WPC
 57.     i=i+1;
 58.     end
 59. end
 60.  
 61. open('model1')   %otwarcie modelu
 62. for portrety=portrety
 63.     figure()
 64.     J=JordanList(:,:,portrety);  %wybranie odpowiedniej macierzy Jordana z listy w zależności od wybranej z menu opcji
 65.     A=P*J*P^-1;  %reprezentacja macierzy A jako iloczyn macierzy P * macierz Jordana * odwrócona macierz P
 66.    
 67.     hold on;  % rysowanie w aktywnym oknie, bez tracenia poprzednich wykresów
 68.     for k=1:i-1  %przejście przez listę WPC
 69.         WPC=WPC_list(:,:,k);  %wybranie odpowiedniego WPC
 70.         sim('model1')  %przeprowadzenie symulacji
 71.         x1 = x(:, 1); % wybieranie x1
 72.         x2 = x(:, 2); % wybieranie x2
 73.         plot(x1,x2,'k')  %narysowanie wykresu
 74.     end
 75.  
 76.  
 77.      %wykreślenie prostych powiązanych z wektorami własnymi
 78.     punkty=P(:,1).*linspace(-20,20);
 79.     line(punkty(1,:),punkty(2,:),'Color','green','LineStyle','--')
 80.    
 81.     punkty=P(:,2).*linspace(-20,20);
 82.     line(punkty(1,:),punkty(2,:),'Color','green','LineStyle','--')
 83.  
 84. %     %używam funkcji plotv żeby zaznaczyć na wykresie wektory własne z
 85. %     macierzy P
 86.       plotv(P(:,1),'-')  %wektor pierwszy
 87.       plotv(P(:,2),'-')  %wektor drugi
 88.      
 89.    
 90.     hold off;  %wyłączenie opcji rysowania wielu wykresów w 1 oknie  
 91.        
 92.     title(strcat('Portret fazowy typu: ', titleList(portrety))); %nadanie tytułu wykresu
 93.     xlabel('x1'); %podpisanie osi
 94.     ylabel('x2');
 95.     xlim([-10 10]); % ustawienie zakresu na osiach
 96.     ylim([-10 10]);
 97.     grid on; % ustawienie siatki
 98.    
 99.    
 100. end
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top