daily pastebin goal
58%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jun 15th, 2015 3 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. root@btl:~# df -h
 2. System plików                                          rozm. użyte dost. %uż. zamont. na
 3. rootfs                                                  118G   15G   98G  13% /
 4. udev                                                     10M     0   10M   0% /dev
 5. tmpfs                                                   745M  2,0M  743M   1% /run
 6. /dev/disk/by-uuid/53b185cb-cf56-47be-b60e-e6258d0c4c78  118G   15G   98G  13% /
 7. tmpfs                                                   5,0M     0  5,0M   0% /run/lock
 8. tmpfs                                                   3,0G  1,3M  3,0G   1% /run/shm
 9. /dev/md0                                                913G  396G  472G  46% /home
 10.  
 11.  
 12.  
 13.  
 14. root@btl:~# sfdisk -l /dev/sda
 15.  
 16. Dysk /dev/sda: cylindrów: 121601, głowic: 255, sektorów na ścieżce: 63
 17. Jednostka = cylindry, czyli 8225280 bajtów, bloki 1024-bajtowe liczone od 0
 18.  
 19.   Urządz.Rozr. Początek Koniec #cyl.    #bloków   Id  System
 20. /dev/sda1          0       -       0          0    0  Brak
 21. /dev/sda2          0       -       0          0    0  Brak
 22. /dev/sda3          0       -       0          0    0  Brak
 23. /dev/sda4          0       -       0          0    0  Brak
 24.  
 25.  
 26.  
 27.  
 28.  
 29. root@btl:~# sfdisk -l /dev/sdb
 30.  
 31. Dysk /dev/sdb: cylindrów: 121601, głowic: 255, sektorów na ścieżce: 63
 32. Jednostka = cylindry, czyli 8225280 bajtów, bloki 1024-bajtowe liczone od 0
 33.  
 34.   Urządz.Rozr. Początek Koniec #cyl.    #bloków   Id  System
 35. /dev/sdb1     121115+ 121601-    487-   3905536   82  Linux swap / Solaris
 36. /dev/sdb2          0+ 121115- 121115- 972855296   fd  Linux RAID autodetect
 37. /dev/sdb3          0       -       0          0    0  Brak
 38. /dev/sdb4          0       -       0          0    0  Brak
 39. root@btl:~#
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top