Guest User

Untitled

a guest
Apr 24th, 2019
75
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2. #include <iostream>
 3. using namespace std;
 4.  
 5. int main()
 6. {
 7. int licznik1, licznik2, mianownik1, mianownik2;
 8.  
 9. //Wczytanie danych i wyświetlenie działania
 10. cout << "[Ulamek pierwszy]\nLicznik = ";
 11. cin >> licznik1;
 12. cout << "Mianownik = ";
 13. cin >> mianownik1;
 14.  
 15. cout << "\n[Ulamek drugi]\nLicznik = ";
 16. cin >> licznik2;
 17. cout << "Mianownik = ";
 18. cin >> mianownik2;
 19.  
 20. cout << "\n" << licznik1 << "/" << mianownik1 << " + " << licznik2 << "/" << mianownik2;
 21.  
 22. //Obliczanie NWW z obu mianowników
 23. int a = mianownik1, b = mianownik2;
 24. int r;
 25. float iloczyn = a * b;
 26. do {
 27. r = a % b;
 28. a = b;
 29. b = r;
 30. } while(r != 0);
 31. int nww = iloczyn / a;
 32.  
 33. //Sprowadzenie obu ułamków do wspólnego mianownika
 34. int pom1 = nww/mianownik1;
 35. mianownik1 *= pom1;
 36. licznik1 *= pom1;
 37.  
 38. int pom2 = nww/mianownik2;
 39. mianownik2 *= pom2;
 40. licznik2 *= pom2;
 41.  
 42. //Obliczenie i wyświetlenie wyniku
 43. cout << "\n" << licznik1 << "/" << mianownik1 << " + " << licznik2 << "/" << mianownik2 << "\n";
 44.  
 45. int licznik3 = licznik1 + licznik2;
 46. int mianownik3 = mianownik1;
 47.  
 48. [wrzuć tutaj swój kod zadania numer 9]
 49. [żeby skrócić ułamek]
 50. [bo ja mam to jakoś inaczej niż on na lekcji pokazywał]
 51. [ułamek który masz skrócić to licznik3 i mianownik3]
 52. }
RAW Paste Data