SHARE
TWEET

Untitled

a guest Apr 24th, 2019 74 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2. #include <iostream>
 3. using namespace std;
 4.  
 5. int main()
 6. {
 7.     int licznik1, licznik2, mianownik1, mianownik2;
 8.    
 9.     //Wczytanie danych i wyświetlenie działania
 10.     cout << "[Ulamek pierwszy]\nLicznik = ";    
 11.     cin >> licznik1;
 12.     cout << "Mianownik = ";
 13.     cin >> mianownik1;
 14.    
 15.     cout << "\n[Ulamek drugi]\nLicznik = ";
 16.     cin >> licznik2;
 17.     cout << "Mianownik = ";
 18.     cin >> mianownik2;
 19.  
 20.     cout << "\n" << licznik1 << "/" << mianownik1 << " + " << licznik2 << "/" << mianownik2;
 21.    
 22.     //Obliczanie NWW z obu mianowników
 23.     int a = mianownik1, b = mianownik2;
 24.     int r;
 25.     float iloczyn = a * b;
 26.     do {
 27.      r = a % b;
 28.      a = b;
 29.      b = r;
 30.     } while(r != 0);
 31.     int nww = iloczyn / a;
 32.  
 33.     //Sprowadzenie obu ułamków do wspólnego mianownika    
 34.     int pom1 = nww/mianownik1;
 35.     mianownik1 *= pom1;
 36.     licznik1 *= pom1;
 37.    
 38.     int pom2 = nww/mianownik2;
 39.     mianownik2 *= pom2;
 40.     licznik2 *= pom2;
 41.    
 42.     //Obliczenie i wyświetlenie wyniku
 43.     cout << "\n" << licznik1 << "/" << mianownik1 << " + " << licznik2 << "/" << mianownik2 << "\n";
 44.    
 45.     int licznik3 = licznik1 + licznik2;
 46.     int mianownik3 = mianownik1;
 47.        
 48.     [wrzuć tutaj swój kod zadania numer 9]
 49.     [żeby skrócić ułamek]
 50.     [bo ja mam to jakoś inaczej niż on na lekcji pokazywał]
 51.     [ułamek który masz skrócić to licznik3 i mianownik3]
 52. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top