Advertisement
Parastais

Czech Translation Template of PA.c 12.0 Beta 2

Mar 11th, 2014
211
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. [PortableApps.comLocaleDetails]
 2. Name=Czech
 3. LocalizedName=Čeština
 4. Version=2.0
 5. ContributedBy=Pavel Kafka
 6. LocaleID=1029
 7. LocaleWinName=LANG_CZECH
 8. LocaleCode2=cs
 9. LocaleCode3=ces
 10. LanguageCode=cs
 11. Localeglibc=cs
 12. Codepage=1250
 13.  
 14. [GENERAL]
 15. BUTTON_OK=&Ok
 16. BUTTON_CANCEL=&Storno
 17. BUTTON_REVERT=&Zpět
 18. BUTTON_YES=&Ano
 19. BUTTON_NO=&Ne
 20. BUTTON_REMIND=&Připomenout později
 21. COLOR_PINK=Růžová
 22. COLOR_RED=Červená
 23. COLOR_ORANGE=Oranžová
 24. COLOR_YELLOW=Žlutá
 25. COLOR_GREEN=Zelená
 26. COLOR_BLUE=Modrá
 27. COLOR_PURPLE=Purpurová
 28. COLOR_VIOLET=Fialová
 29. COLOR_BLACK=Černá
 30. COLOR_WHITE=Bílá
 31. COLOR_GRAY=Šedá
 32. COLOR_SILVER=Stříbrná
 33. COLOR_BRONZE=Bronzová
 34. COLOR_GOLD=Zlatá
 35. COLOR_BROWN=Brown
 36.  
 37. [FORM_MAIN]
 38. APP_MENU_RUN=&Spustit
 39. APP_MENU_RUN_AS_ADMIN=Spustit jako &Administrátor
 40. APP_MENU_RENAME=&Přejmenovat
 41. APP_MENU_HIDE=Sk&rýt
 42. APP_MENU_MOVE_TO_TOP=Přesun na &začátek
 43. APP_MENU_MOVE_TO_BOTTOM=Přesun na &konec
 44. APP_MENU_SHOW_HIDDEN=&Zobrazit skryté
 45. APP_MENU_REFRESH=&Obnovit
 46. APP_MENU_UNINSTALL=Uninstall
 47. APP_MENU_HELP=Help
 48. APP_MENU_START_AUTOMATICALLY=Sp&ustit automaticky
 49. APP_MENU_EXPLORE_HERE=&Prozkoumat zde
 50. APP_MENU_ALWAYS_SHOW_ALL=Vždy zobrazit všechny aplikace
 51. APP_MENU_SHOW_CATEGORIES=Zobrazit kategorie při zobrazení všech aplikací
 52. APP_MENU_ALL_APPS=Všechny přenosné aplikace
 53. APP_MENU_BACK=Zpět
 54. APP_MENU_CATEGORY=Kategorie
 55. APP_MENU_CATEGORY_ADD=Přidat novou kategorii
 56. APP_MENU_CATEGORY_ACCESSIBILITY=Usnadnění
 57. APP_MENU_CATEGORY_DEVELOPMENT=Vývoj
 58. APP_MENU_CATEGORY_EDUCATION=Výuka
 59. APP_MENU_CATEGORY_GAMES=Hry
 60. APP_MENU_CATEGORY_GRAPHICS_AND_PICTURES=Grafika a obrázky
 61. APP_MENU_CATEGORY_INTERNET=Internet
 62. APP_MENU_CATEGORY_MUSIC_AND_VIDEO=Hudba a filmy
 63. APP_MENU_CATEGORY_OFFICE=Kancelář
 64. APP_MENU_CATEGORY_OPERATING_SYSTEMS=Operační systémy
 65. APP_MENU_CATEGORY_SECURITY=Security
 66. APP_MENU_CATEGORY_UTILITIES=Nástroje
 67. APP_MENU_CATEGORY_OTHER=Jiné
 68. APP_MENU_PREFIX_APP=App
 69. DRIVE_SPACE=$DRIVEFREE volných z $DRIVETOTAL
 70. ICON_DOCUMENTS=&Dokumenty
 71. ICON_MUSIC=&Hudba
 72. ICON_PICTURES=&Obrázky
 73. ICON_VIDEOS=&Filmy
 74. ICON_EXPLORE=&Průzkumník
 75. ICON_BACKUP=&Záloha
 76. ICON_MANAGE_APPS=&Apps
 77. ICON_OPTIONS=&Možnosti
 78. ICON_HELP=&Nápověda
 79. ICON_SEARCH=&Hledání
 80. ICON_MENU_CHANGE_PATH=Změnit &cestu
 81. ICON_MENU_CHANGE_ICON=Změnit &ikonu
 82. ICON_MENU_CHANGE_DOCUMENT_ROOT=Change Documents Path
 83. ICON_MENU_RESET=Reset to Defaults
 84. MENU_MANAGE_APPS_CHECK_FOR_UPDATES=Check For &Updates
 85. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS=&Get More Apps
 86. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_BY_CATEGORY=By Category
 87. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_BY_TITLE=By Title
 88. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_NEW_APPS=New Releases
 89. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_RECENTLY_UPDATED=Recently Updated
 90. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_MOST_POPULAR=Most Popular
 91. MENU_MANAGE_APPS_INSTALL_AN_APP=Manually Install An App
 92. MENU_BACKUP=&Zálohovat soubory
 93. MENU_RESTORE=&Obnovit ze zálohy
 94. MENU_OPTIONS_SMALL_FONTS=&Malé písmo
 95. MENU_OPTIONS_LARGE_FONTS=&Velké písmo
 96. MENU_OPTIONS_ADD_APP=&Přidat programy
 97. MENU_OPTIONS_REMOVE_APP=&Odstranit programy
 98. MENU_OPTIONS_REFRESH_ICONS=&Obnovit ikony
 99. MENU_OPTIONS_GET_APPS=&Získat další programy ...
 100. MENU_OPTIONS_LANGUAGE=&Jazyk
 101. MENU_OPTIONS_SHOW_ICON=Zobrazit &ikonu PortableApps.com
 102. MENU_OPTIONS_HIDE_DESKTOP_ICONS=&Skrýt ikony plochy
 103. MENU_OPTIONS_THEME=&Téma
 104. MENU_OPTIONS_THEME_INSTALL_NEW=&Přidat nové téma
 105. MENU_OPTIONS_THEME_DEFAULT=PortableApps.com výchozí téma
 106. MENU_OPTIONS_TRANSPARENCY=Transparency
 107. MENU_HELP_ABOUT=&O programu
 108. MENU_HELP_CHECK_FOR_UPDATES=Zkontrolovat &aktualizace
 109. MENU_HELP_DONATE=Donate to PortableApps.com
 110. MENU_HELP_SUPPORT=Support
 111. MENU_SEARCH_DRIVE=Hledat na výměném &disku
 112. MENU_SEARCH_COMPUTER=Hledat v &počítači
 113. MENU_SEARCH_WEB=Hldat na &internetu
 114. MENU_SEARCH_INSTALLED_APPS=Search Installed &Apps
 115. MENU_TRAY_EJECT=&Vysunout
 116. MENU_TRAY_EXIT=&Konec
 117. DIALOG_EJECT_FAIL=Následující přenosné programy stále běží: %% RUNNINGAPPS Prosím zavřete všechny přenosné programy před odpojením vašeho přenosného disku.
 118. INVALID_INSTALLER=Instalátor není ve formátu PortableApps.com. Přenosný program mohl být poškozen nebo není přenosný a neměl by být použit bez ověření původu programu. Chcete pokračovat v instalaci?
 119. CHECK_DRIVE=Zkontrolovat chyby na disku
 120. CHECKING_DRIVE_WINDOW_TITLE=Kontrola chyb na disku %DRIVE% ...
 121. AUTORUN_CHANGE_WARNING_TITLE=VAROVÁNÍ: AUTORUN.INF byl změněn
 122. AUTORUN_CHANGE_WARNING=PortableApps.com Platform zjistil, že soubor AUTORUN.INF byl změněn. Tyto změny mohou být způsobeny virem, infekcí spyware nebo jinou aplikací upravující AUTORUN.INF soubor. Pokud jste tyto změny neprovedli sami, měli byste si disk zkontrolovat na výskyt virů a spyware.
 123. APP_MENU_FAVORITE=Oblíbené
 124. DIALOG_SHARED_LIBRARY_DOWNLOAD=This application requires %SHAREDLIBRARY% to run. Would you like to automatically download and install it to your device now?
 125. DIALOG_SHARED_LIBRARY_DOWNLOAD_OPTIONAL=This application requires %SHAREDLIBRARY% to enable certain functionality. Would you like to automatically download and install it to your device now?
 126. DIALOG_SHARED_LIBRARY_ASK_NEXT_TIME=Would you like to be prompted to download %SHAREDLIBRARY% the next time it is required by an application?
 127. DIALOG_SHARED_LIBRARY_OPTIONAL_ASK_NEXT_TIME=Would you like to be prompted to download %SHAREDLIBRARY% the next time it can be used by an application?
 128. DIALOG_NET_FRAMEWORK_DOWNLOAD=This application requires the Microsoft .NET Framework %VERSION% installed on the local PC to run. Installation requires administrative rights and may require a reboot of the PC.  Would you like to download and install it now?
 129. DIALOG_NET_FRAMEWORK_REQUIRED=This application requires the Microsoft .NET Framework %VERSION% installed on the local PC to run. Please run Windows Update or visit update.microsoft.com within Internet Explorer to download and install it.
 130.  
 131. [PORTABLEAPPS.COM_ICON]
 132. SHOW_PLATFORM=&Ukázat PortableApps.com Platform
 133. ALWAYS_ON_TOP=Vždy &nahoře
 134. HIDE_ICON=&Skrýt ikonu
 135.  
 136. [FORM_RENAME_MENU_ITEM]
 137. CAPTION=Přejmenovat
 138. LABEL_ORIGINAL=Původní název
 139. LABEL_CUSTOM=Uživatelský název
 140.  
 141. [FORM_UNINSTALL_DIALOG]
 142. TITLE=Odebrat program %APPNAME%?
 143. MESSAGE=VAROVÁNÍ: Odebrání programu odstraní program a nastavení (předvolby, záložky apod.). Soubory uložené v adresáři Documents nebo v jiném adresáři nebudou ovlivněny, ale všechny soubory uvnitř adresáře programu budou smazány:
 144. QUESTION=Opravdu chcete odebrat program %APPNAME%?
 145. FAILMESSAGE=Povolit odebrání programu %APPNAME%.
 146.  
 147. [FORM_UNINSTALLING_DIALOG]
 148. TITLE=Odebírám program %APPNAME%
 149. MESSAGE=Odebírám program %APPNAME%. Čekejte prosím ...
 150.  
 151. [FORM_UPDATE]
 152. LABEL_UPDATE=Aktualizovat
 153. LABEL_CHECK_INQUIRY=Chcete zkontrolovat aktualizace PortableApps.com Platform?
 154. LABEL_CHECKING=Kontroluji aktualizace ...
 155. LABEL_UP_TO_DATE=Žádné nové aktualizace.
 156. LABEL_DOWNLOADING=Stahuji aktualizace ...
 157. LABEL_UPDATED=PortableApps.com Platform aktualizována.
 158.  
 159. [FORM_OPTIONS]
 160. FORM_NAME=Options
 161. TAB_GENERAL=General
 162. TAB_THEMES=Themes
 163. TAB_CONNECTION=Connection
 164. TAB_FILE_ASSOCIATIONS=File Associations
 165. TAB_FONTS=Fonts
 166. TAB_ADVANCED=Advanced
 167. CONNECTION_CONNECTION_TYPE=Connection Type
 168. CONNECTION_TYPE_AUTOMATIC=Automatic (Recommended)
 169. CONNECTION_TYPE_DIRECT=Direct Connection (No Proxy)
 170. CONNECTION_TYPE_PROXY=Manual Proxy Configuration
 171. CONNECTION_PROXY_IP=HTTP Proxy IP
 172. CONNECTION_PROXY_PORT=Port
 173. GENERAL_DISLAY_OPTIONS=Display Options
 174. GENERAL_USE_LARGE_FONTS=Use Large Fonts
 175. GENERAL_MENU_TRANSPARENCY=Menu Transparency
 176. GENERAL_MENU_TRANSPARENCY_OFF=Off (100% Opacity)
 177. GENERAL_LANGUAGE=Language
 178. GENERAL_LANGUAGE_USE_FOR_ALL=Use this language for all portable apps
 179. GENERAL_APP_LIST_ORGANIZATION=App List Organization
 180. GENERAL_SMART_WITH_CATEGORIES=Smart with Categories - Favorites and recent apps on first screen.  All apps by category on second.
 181. GENERAL_SMART_ALPHA=Smart Alphabetical - Favorites and recent apps on first screen.  All apps alphabetically on second.
 182. GENERAL_SHOW_ALL_CATEGORIES=Show All with Categories - Favorites listed first then all other apps grouped by category.
 183. GENERAL_SHOW_ALL_ALPHABETICALLY=Show All Alphabetically - Favorites listed first then all other apps listed alphabetically.
 184. THEMES_THEME_PREVIEW=Theme Preview
 185. THEMES_ADD_THEME=Add Theme
 186. THEMES_GET_THEMES=Get Themes
 187. THEMES_USE_THEME=Use Theme
 188. THEMES_REMOVE_THEME=Remove Theme
 189. THEMES_CUSTOM_COLOR=Custom Color
 190. THEMES_CUSTOM_COLOR_PREVIEW=Custom Color Preview
 191. THEMES_CLASSIC=Classic
 192. THEMES_MODERN=Modern
 193. THEMES_GLASSY=Glassy
 194. THEMES_RETRO=Retro
 195. THEMES_FLAT=Flat
 196. THEMES_LIGHT=Light
 197. THEMES_DARK=Dark
 198. THEMES_DEFAULT=Default
 199. FILE_ASSOCIATIONS_EXTENSION=File Type
 200. FILE_ASSOCIATIONS_OPEN_WITH=Open With
 201. FILE_ASSOCIATIONS_ICON=Icon
 202. FILE_ASSOCIATIONS_ADD=Add File Type
 203. FILE_ASSOCIATIONS_EDIT=Edit File Type
 204. FILE_ASSOCIATIONS_DELETE=Delete File Type
 205. FILE_ASSOCIATIONS_DISABLE=Disable file associations
 206. FONTS_NAME=Font Name
 207. FONTS_FILE=Filename
 208. FONTS_ADD=Add Font
 209. FONTS_REMOVE=Remove Font
 210. FONTS_DISABLE=Disable portable fonts
 211. ADVANCED_UPDATER=Updater Settings
 212. ADVANCED_UPDATER_FREQUENCY=Check for updates...
 213. ADVANCED_UPDATER_STARTUP=On platform startup
 214. ADVANCED_UPDATER_DAILY=Once every day
 215. ADVANCED_UPDATER_HOURLY=Once every hour
 216. ADVANCED_UPDATER_MANUAL=Only when I click Check for Updates
 217. ADVANCED_BOLD_FOLDER_NAMES=Bold Folder Names
 218. ADVANCED_BETA_PLATFORM_RELEASES=Update to Beta platform releases
 219. ADVANCED_REMAIN_VISIBLE=Do not hide the menu when it loses focus
 220. ADVANCED_START_MINIMIZED=Start the menu minimized
 221. ADVANCED_FADE_MENU=Fade the menu in and out
 222. ADVANCED_HIDE_DESKTOP_ICONS=Hide desktop icons while running
 223. ADVANCED_SHOW_SINGLE_APP_ICON=Show only one icon for apps with multiple icons
 224. ADVANCED_DISABLE_SPLASH_SCREENS=Disable App Splash Screens
 225. ADVANCED_DISABLE_SCROLLBAR=Disable Scrollbar
 226. ADVANCED_NOT_ALL_APPS_SUPPORT=Not all apps support this feature
 227. ADVANCED_HIDE_PORTABLE_IN_APP_NAMES=Hide "Portable" in App Names
 228. ADVANCED_EXPAND_CATEGORIES=Expand Categories By Default
 229. ADVANCED_APP_DIRECTORY_SETTINGS=App Directory Settings
 230. ADVANCED_APP_DIRECTORY_SHOW_OPEN_SOURCE_ONLY=Show Only Open Source Apps
 231. ADVANCED_APP_DIRECTORY_SHOW_ADVANCED_APPS=Show Advanced Apps (Beta, Test, etc)
 232. ADVANCED_BOLD_FAVORITES=Bold Favorites
 233. ADVANCED_SHOW_INSTALLED_APPS=Show Installed Apps
 234. ADVANCED_COLLAPSE_OTHER_CATEGORIES_ON_EXPAND=Collapse Other Categories When One Is Expanded
 235. ADVANCED_KEYBOARD_FRIENDLY=Screen Reader-Friendly Selections in Updater and App Directory
 236.  
 237. [FORM_ABOUT]
 238. TAB_PLATFORM=Platform
 239. TAB_SPONSORS=Sponsors
 240. TAB_APPS=Apps
 241. HEADER_PLATINUM_SPONSORS=Platinum Sponsors
 242. HEADER_GOLD_SPONSORS=Gold Sponsors
 243. HEADER_SILVER_SPONSORS=Silver Sponsors
 244. HEADER_BRONZE_SPONSORS=Bronze Sponsors
 245. HEADER_SUPPORTERS=Supporters
 246. BUTTON_COPY=Copy
 247.  
 248. [UPDATER]
 249. COLUMN_APP=Portable App
 250. COLUMN_DOWNLOAD_SIZE=Download
 251. COLUMN_INSTALL_SIZE=Install
 252. COLUMN_DESCRIPTION=Description
 253. COLUMN_APP_TYPE=App Type
 254. COLUMN_CATEGORY=Kategorie
 255. COLUMN_SUBCATEGORY=Sub-Category
 256. COLUMN_RELEASE_DATE=Released
 257. COLUMN_UPDATED_DATE=Updated
 258. COLUMN_ABBREVIATION_MEGABYTE=MB
 259. INTRO_WAIT=Kontroluji aplikace na PortableApps.com...
 260. INTRO_UPTODATE=Všechny aplikace jsou aktuální.
 261. INTRO_NOOTHERAPPS=All available portable apps are already installed.  You rock!
 262. SELECTION_HEADING_NEW=Stáhnout nové aplikace
 263. SELECTION_SUBHEADING_NEW=Vyberte aplikace, které chcete instalovat, a stiskněte %NEXT%
 264. SELECTION_HEADING_UPDATE=Aktualizovat aplikace
 265. SELECTION_SUBHEADING_UPDATE=Pro následující aplikace jsou k dispozici aktualizace
 266. DOWNLOAD_HEADING=Stahuji a instaluji
 267. DOWNLOAD_SUBHEADING=Počkejte prosím, dokud nebudou aplikace staženy a instalovány
 268. FINISH_HEADING_NEW=Aplikace přidány
 269. FINISH_TEXT_NEW=Nové aplikace byly instalovány a jsou nyní k dispozici v menu PortableApps.com.
 270. FINISH_HEADING_UPDATE=Aktualizace dokončena
 271. FINISH_TEXT_UPDATE=Vaše aplikace byly aktualizovány a jsou k dispozici v menu PortableApps.com.
 272. FINISH_HEADING_FAIL=Chyba
 273. FINISH_TEXT_FAIL=PortableApps.com Updater nedokončil akci úspěšně. Zkuste to později, prosím.
 274. ERROR_NOCONNECTION=Nemohu se připojit k PortableApps.com. Zkuste to později, prosím.
 275. FIRSTRUN=Přejete si, aby PortableApps.com při startu automaticky kontroloval aktualizace?
 276. REQUIRED_PLATFORM_UPDATE=Required Platform Update
 277. DOWNLOADING_X_OF_Y=Downloading %CURRENTAPP% of %APPSTOPROCESS%: %CURRENTAPPNAME%...
 278. DOWNLOADREMAINING=remaining
 279. DOWNLOADCONNECTING=Connecting...
 280. DOWNLOADSECOND=second
 281. DOWNLOADHOUR=hour
 282. DOWNLOADMINUTE=minute
 283. DOWNLOADPLURAL=s
 284. DOWNLOADKB=kB
 285. DOWNLOADKBS=kB/s
 286. DOWNLOADOF=of
 287. DOWNLOADERROR=Download Error: %ERROR% on file %FILE%
 288. DOWNLOADINVALID=The downloaded copy of %CURRENTAPPNAME% is not valid and can not be installed. This could be due to an incomplete download or other network issue. Please try running the updater again when complete.
 289. INSTALLING_X_OF_Y=Installing %CURRENTAPP% of %APPSTOPROCESS%: %CURRENTAPPNAME%...
 290. LARGE_DRIVE_WORKAROUND=Some of the portable apps will show an error that there is not enough space on your device during installation.  This is due to a slight incompatibility with drives over 2TB and the older installer they are packaged with. Just click OK to the error and then click Next on the directory selection screen to continue installing them when they pop up. This issue will be fully resolved shortly.
 291. ALREADY_RUNNING=The PortableApps.com Updater or App Directory is already running.  This could be the PortableApps.com Platform automatically checking for updates on startup. Please wait for other instances to finish before starting another.
 292. DOWNLOADERRORSITEMAINTENANCE=The PortableApps.com website is temporarily inaccessible due to maintenance and the app can not be downloaded.  Please try again later. (File: %FILE%)
 293.  
 294. [SUBCATEGORIES]
 295. Magnification=Magnification
 296. On-Screen Keyboards=On-Screen Keyboards
 297. Database=Database
 298. Packaging=Packaging
 299. Portablization=Portablization
 300. Programming Environment=Programming Environment
 301. Servers=Servers
 302. Text Editors and IDEs=Text Editors and IDEs
 303. Web Editors=Web Editors
 304. Astronomy=Astronomy
 305. Dictionaries=Dictionaries
 306. Geography=Geography
 307. Genealogy=Genealogy
 308. Memorization=Memorization
 309. Religion=Religion
 310. Technical Computing=Technical Computing
 311. Typing=Typing
 312. Action=Action
 313. Adventure=Adventure
 314. Arcade=Arcade
 315. Board=Board
 316. Card=Card
 317. Emulators=Emulators
 318. Music=Music
 319. Puzzle=Puzzle
 320. Racing=Racing
 321. Role-Playing=Role-Playing
 322. Strategy=Strategy
 323. Diagramming=Diagramming
 324. Image Editors=Image Editors
 325. Image Viewers=Image Viewers
 326. Rendering=Rendering
 327. Vector Graphics=Vector Graphics
 328. Browsers=Browser
 329. Chat=Chat
 330. Download Managers=Download Managers
 331. Email=Email
 332. File Sharing=File Sharing
 333. FTP Clients=FTP Clients
 334. Podcast Receivers=Podcast Receivers
 335. RSS Readers=RSS Readers
 336. Telnet and SSH=Telnet and SSH
 337. Audio Editors and Converters=Audio Editors and Converters
 338. CD/DVD Burning and Authoring=CD/DVD Burning and Authoring
 339. Media Players=Media Players
 340. Music Creation and Notation=Music Creation and Notation
 341. Video Editors=Video Editors
 342. Document Viewers=Document Viewers
 343. Calculators=Calculators
 344. Financial=Financial
 345. Journaling=Journaling
 346. Office Suites=Office Suites
 347. Organization=Organization
 348. Sticky Notes=Sticky Notes
 349. Document Tools=Document Tools
 350. Presentations=Presentations
 351. Spreadsheets=Spreadsheets
 352. Word Processors=Word Processors
 353. Antivirus and Antispyware=Antivirus and Antispyware
 354. Password Managers=Password Managers
 355. Secure File Deletion=Secure File Deletion
 356. Disk Tools=Disk Tools
 357. File Comparison=File Comparison
 358. File Compression and Packaging=File Compression and Packaging
 359. File Managers=File Managers
 360. Networking=Networking
 361. Remote Connectivity=Remote Connectivity
 362. Synchronization=Synchronization
 363. Task Managers=Task Managers
 364. Time Wasters=Time Wasters
 365. Timers=Timers
 366. Desktop Enhancement=Desktop Enhancement
 367. Clipboard Enhancement=Clipboard Enhancement
 368. Uninstallers=Uninstallers
 369. Screenshot Tools=Screenshot Tools
 370. Consoles=Consoles
 371. Unit Conversion=Unit Conversion
 372. Miscellaneous=Miscellaneous
 373. Typing Assistance=Typing Assistance
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement