S_Madanska

tran_УСЛОВИЯ

Feb 18th, 2021 (edited)
159
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. --5.5.Задачи
 2.  
 3. --Задача 5-1.
 4. --Да се създаде изглед, който съдържа имената на продуктите и общо поръчано
 5. --количество от продукт.
 6.  
 7.  
 8. --Задача 5-2.
 9. --Да се създаде изглед, който съдържа десетимата клиенти с най-голям брой
 10. --поръчки. Ако последният клиент има равен брой поръчки с други клиенти,
 11. --те също да участват в изгледа.
 12.  
 13. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 14. ----------------------------------------------ТРАНЗАКЦИИ-------------------------------------------
 15. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 16. --6.4.Примери
 17. --Пример 6-1.
 18. --транзакция, която добавя нов клиент и създава поръчка за него, включваща два продукта.
 19.  
 20. /*Пример 6-2.
 21. транзакция, която променя фамилията на клиент с идентификатор = 1001,
 22. след което отхвърля направените промени.*/
 23.  
 24. /*Пример 6-3.
 25. транзакция, която въвежда нов клиент, поставя точка на запис,
 26. въвежда поръчка, след което отхвърля промените до точката на запис, т.е.
 27. отхвърля се само поръчката.*/
 28.  
 29. ---6.5.Задачи
 30.  
 31.     -- Задача 6-1.
 32.     -- Транзакция, която има за цел да изтрие отдел „Мениджмънт“,
 33.     -- като преди това прехвърли всички служители от него в отдел „Администрация“.
 34.  
 35.     --Задача 6-2.
 36.     --Транзакция, която изтрива продукт 1726 -първо го изтрива от всички поръчки
 37.     --после от таблицата с продукти, и накрая отхвърля направените промени.
RAW Paste Data Copied