SHARE
TWEET

learnbp

pabloducato Jun 16th, 2018 22 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. clear all; % Wyczyszczenie informacji o wszystkich zmiennych w programie
 2. nntwarn off;% Wyłączenie komunikatów informujących o używaniu przestarzałych funkcji
 3. format compact;%Zlikwidowanie dodatkowych pustych linii w odpowiedzi programu
 4. file = dlmread ('data2.txt'); %Wczytanie danych wejsciowych z pliku
 5. P = file(:, 1:34)';%Liczba atrybutow zbioru danych wejsciowego
 6. T = file(:, 35)';%Nr atrybutu klasyfikujacy zbior Jonosfery
 7. [R,Q] = size(P);%Okreslenie liczby neuronow w warstwie wejsciowej, [R,Q]=34x351
 8.     for S1 = 1: 3 : 25,%Liczba neuronów w warstwie pierwszej
 9.         for S2 = 1: 3 : S1,%Liczba neuronów w warstwie drugiej
 10.         [S3,Q] = size(T);%Określenie liczby neuronów w warstwie wyjściowej [S3,Q]=1x351
 11.         lr=1e-6;%Współczynnik uczenia le-3; le-4; le-5; le-6
 12.         [W1,B1] = nwtan(S1,R);%Losowa inicjacja wag do warstwy pierwszej
 13.         [W2,B2] = nwtan(S2,S1);
 14.         [W3,B3] = rands(S3,S2);
 15.         disp_freq = 1000;  %Częstotliwość wyświetlania wyników
 16.         %err_goal wynosi 0.25 poniewaz (0.5)^2 to liczba wystapien w ciagu uczacym
 17.         %wartosc 0.5 = polowa najmniejszej odleglosci pomiedzy reprezentantami klas
 18.         err_goal=0.25;%Błąd oczekiwany
 19.         error = [];%Macierz błedu
 20.         %Maksymalna ilość epok (ilosc kroków uczenia)
 21.             for max_epoch =[20000, 40000, 60000, 80000, 100000],
 22.                 for epoch=1:max_epoch,%Ograniczenie zakresu epoch od 1 do max_epoch
 23.                 A1 = tansig(W1*P,B1);%Wartości na wyjściu warstwy A1
 24.                 A2 = tansig(W2*A1,B2);%Wartości na wyjściu warstwy A2
 25.                 A3 = purelin(W3*A2,B3);%Wartości na wyjściu warstwy A3
 26.                 E = T -A3;%Obliczanie błedu
 27.                 D3 = deltalin(A3,E);%Obliczanie delty dla warstwy trzeciej
 28.                 D2 = deltatan(A2,D3,W3);%Obliczanie delty dla warstwy drugiej
 29.                 D1 = deltatan(A1,D2,W2); %Obliczanie delty dla warstwy pierwszej
 30.                 [dW1,dB1] = learnbp(P,D1,lr);%Obliczanie zmian wag
 31.                 W1 = W1 + dW1;%Aktualizacja wag wektora wejsciowego
 32.                 B1 = B1 + dB1;%Aktualizacja wag przesuniec
 33.                 [dW2,dB2] = learnbp(A1,D2,lr);
 34.                 W2 = W2 + dW2;
 35.                 B2 = B2 + dB2; 
 36.                 [dW3,dB3] = learnbp(A2,D3,lr);
 37.                 W3 = W3 + dW3;
 38.                 B3 = B3 + dB3;
 39.                 SSE = sumsqr(E);%Suma kwadratow bledow     
 40.                 if SSE > 10E20,%Zakończenie uczenia w wypadku dużej wartości SSE(NaN)
 41.                 break,
 42.                 end,
 43.                 error = [error SSE];%Dołączenie "SSE" do tablicy "error"
 44.                 if SSE < err_goal,%Zakończenie uczenia w wypadku osiagniecia SSE < err_goal
 45.                 epoch = epoch - 1;
 46.                 break,
 47.                 end,
 48.                 if(rem(epoch,disp_freq)==0)%Wyswietlanie wynikow
 49.                 epoch %Wypisujemy na ekran ilości epok
 50.                 SSE %Wypisujemy na ekran SSE
 51.                 S1 %Wypisanie na ekran ilosc neuronow w warstwie pierwszej
 52.                 S2 %Wypisanie na ekran ilosc neuronów w warstwie drugiej
 53.                 lr %Wypisanie na ekran wartosci wspolczynnika uczenia
 54.                 end
 55.             end
 56.         nauczanie = 100*(1-sum((abs(T-A3)>=.5)')/length(T))
 57.         %Zapisanie parametrow oraz wyników do pliku *.txt
 58.         wyniki  = [S1 S2 lr epoch 100*(1-sum((abs(T-A3)>=.5)')/length(T)) SSE]
 59.         fid = fopen('wynnikilr6.txt','a+');%Otworzenie pliku *.txt, flaga 'a+'
 60.             for i=1:size(wyniki,1)
 61.             fprintf(fid, '%g\t' ,wyniki(i,:));
 62.             end
 63.         fprintf(fid,'\r\n');
 64.         fclose(fid);%Zamkniecie pliku *.txt
 65.         end
 66.     end
 67. end
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top