SHARE
TWEET

p2

a guest Apr 24th, 2019 83 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. .data
 2.  
 3. a: .asciiz "Uruchomiono program p2.\n\n"
 4. b: .asciiz "Autorem programu jest Daniel Nowosielecki z grupy X8Y2S1. \n"
 5. d: .asciiz "Jesli chcesz zakonczyc prace programu p1, nacisnij 9kc : "
 6. .align 2
 7.  
 8. tekst1: .word a
 9. tekst2: .word b
 10.  
 11.  
 12. Wartosc: .space 4
 13. Znaki: .space 12
 14. Wejscie: .word 0, Znaki, 12
 15.  
 16. tekst4: .word d
 17.  
 18. .text
 19. addi r14, r0, tekst1
 20. trap 5
 21. addi r14,r0, tekst2
 22. trap 5
 23.  
 24.  
 25. ;jesli chcesz zakonczyc
 26. zakoncz:
 27. addi r14, r0, tekst4
 28. trap 5
 29.  
 30. addi r14, r0, Wejscie
 31. trap 3
 32.  
 33. addi r2,r0, Znaki ;zrob miejsce na 3 znaki
 34. lb r3, (r2)
 35.  
 36. Czy9:
 37. seqi r4, r3,57 ;jesli wcisnieto 9 ascii
 38. beqz r4, zakoncz ;odczytaj znowu jesli nie 2
 39.  
 40. CzykK:
 41. addi r2,r2,1 ;nastepny znak
 42. lb r3, (r2) ;wczytaj nastepny znak
 43. seqi r5, r3, 107 ;czy znak to k
 44. seqi r6, r3, 75 ;czy znak K
 45. XOR r7, r6,r5 ;jesli sie wyzeruje to rozne
 46. beqz r7, zakoncz
 47.  
 48. CzycC:
 49. addi r2,r2,1
 50. lb r3, (r2)
 51. seqi r8, r3, 99 ;czy c
 52. seqi r9, r3, 67 ;czy C
 53. XOR r10, r9,r8
 54. beqz r10, zakoncz
 55.  
 56.  
 57. Czyenter:
 58. addi r2,r2,1
 59. lb r3,(r2)
 60. seqi r4,r3,10 ;spr czy enter
 61. beqz r4, zakoncz ;jesli nie to od nowa
 62.  
 63. Koniec:
 64.  
 65. trap 0
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top