SHARE
TWEET

Coronavirus Genome

a guest Feb 24th, 2020 83 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.         1 attaaaggtt tataccttcc caggtaacaa accaaccaac tttcgatctc ttgtagatct
 2.        61 gttctctaaa cgaactttaa aatctgtgtg gctgtcactc ggctgcatgc ttagtgcact
 3.       121 cacgcagtat aattaataac taattactgt cgttgacagg acacgagtaa ctcgtctatc
 4.       181 ttctgcaggc tgcttacggt ttcgtccgtg ttgcagccga tcatcagcac atctaggttt
 5.       241 cgtccgggtg tgaccgaaag gtaagatgga gagccttgtc cctggtttca acgagaaaac
 6.       301 acacgtccaa ctcagtttgc ctgttttaca ggttcgcgac gtgctcgtac gtggctttgg
 7.       361 agactccgtg gaggaggtct tatcagaggc acgtcaacat cttaaagatg gcacttgtgg
 8.       421 cttagtagaa gttgaaaaag gcgttttgcc tcaacttgaa cagccctatg tgttcatcaa
 9.       481 acgttcggat gctcgaactg cacctcatgg tcatgttatg gttgagctgg tagcagaact
 10.       541 cgaaggcatt cagtacggtc gtagtggtga gacacttggt gtccttgtcc ctcatgtggg
 11.       601 cgaaatacca gtggcttacc gcaaggttct tcttcgtaag aacggtaata aaggagctgg
 12.       661 tggccatagt tacggcgccg atctaaagtc atttgactta ggcgacgagc ttggcactga
 13.       721 tccttatgaa gattttcaag aaaactggaa cactaaacat agcagtggtg ttacccgtga
 14.       781 actcatgcgt gagcttaacg gaggggcata cactcgctat gtcgataaca acttctgtgg
 15.       841 ccctgatggc taccctcttg agtgcattaa agaccttcta gcacgtgctg gtaaagcttc
 16.       901 atgcactttg tccgaacaac tggactttat tgacactaag aggggtgtat actgctgccg
 17.       961 tgaacatgag catgaaattg cttggtacac ggaacgttct gaaaagagct atgaattgca
 18.      1021 gacacctttt gaaattaaat tggcaaagaa atttgacacc ttcaatgggg aatgtccaaa
 19.      1081 ttttgtattt cccttaaatt ccataatcaa gactattcaa ccaagggttg aaaagaaaaa
 20.      1141 gcttgatggc tttatgggta gaattcgatc tgtctatcca gttgcgtcac caaatgaatg
 21.      1201 caaccaaatg tgcctttcaa ctctcatgaa gtgtgatcat tgtggtgaaa cttcatggca
 22.      1261 gacgggcgat tttgttaaag ccacttgcga attttgtggc actgagaatt tgactaaaga
 23.      1321 aggtgccact acttgtggtt acttacccca aaatgctgtt gttaaaattt attgtccagc
 24.      1381 atgtcacaat tcagaagtag gacctgagca tagtcttgcc gaataccata atgaatctgg
 25.      1441 cttgaaaacc attcttcgta agggtggtcg cactattgcc tttggaggct gtgtgttctc
 26.      1501 ttatgttggt tgccataaca agtgtgccta ttgggttcca cgtgctagcg ctaacatagg
 27.      1561 ttgtaaccat acaggtgttg ttggagaagg ttccgaaggt cttaatgaca accttcttga
 28.      1621 aatactccaa aaagagaaag tcaacatcaa tattgttggt gactttaaac ttaatgaaga
 29.      1681 gatcgccatt attttggcat ctttttctgc ttccacaagt gcttttgtgg aaactgtgaa
 30.      1741 aggtttggat tataaagcat tcaaacaaat tgttgaatcc tgtggtaatt ttaaagttac
 31.      1801 aaaaggaaaa gctaaaaaag gtgcctggaa tattggtgaa cagaaatcaa tactgagtcc
 32.      1861 tctttatgca tttgcatcag aggctgctcg tgttgtacga tcaattttct cccgcactct
 33.      1921 tgaaactgct caaaattctg tgcgtgtttt acagaaggcc gctataacaa tactagatgg
 34.      1981 aatttcacag tattcactga gactcattga tgctatgatg ttcacatctg atttggctac
 35.      2041 taacaatcta gttgtaatgg cctacattac aggtggtgtt gttcagttga cttcgcagtg
 36.      2101 gctaactaac atctttggca ctgtttatga aaaactcaaa cccgtccttg attggcttga
 37.      2161 agagaagttt aaggaaggtg tagagtttct tagagacggt tgggaaattg ttaaatttat
 38.      2221 ctcaacctgt gcttgtgaaa ttgtcggtgg acaaattgtc acctgtgcaa aggaaattaa
 39.      2281 ggagagtgtt cagacattct ttaagcttgt aaataaattt ttggctttgt gtgctgactc
 40.      2341 tatcattatt ggtggagcta aacttaaagc cttgaattta ggtgaaacat ttgtcacgca
 41.      2401 ctcaaaggga ttgtacagaa agtgtgttaa atccagagaa gaaactggcc tactcatgcc
 42.      2461 tctaaaagcc ccaaaagaaa ttatcttctt agagggagaa acacttccca cagaagtgtt
 43.      2521 aacagaggaa gttgtcttga aaactggtga tttacaacca ttagaacaac ctactagtga
 44.      2581 agctgttgaa gctccattgg ttggtacacc agtttgtatt aacgggctta tgttgctcga
 45.      2641 aatcaaagac acagaaaagt actgtgccct tgcacctaat atgatggtaa caaacaatac
 46.      2701 cttcacactc aaaggcggtg caccaacaaa ggttactttt ggtgatgaca ctgtgataga
 47.      2761 agtgcaaggt tacaagagtg tgaatatcac ttttgaactt gatgaaagga ttgataaagt
 48.      2821 acttaatgag aagtgctctg cctatacagt tgaactcggt acagaagtaa atgagttcgc
 49.      2881 ctgtgttgtg gcagatgctg tcataaaaac tttgcaacca gtatctgaat tacttacacc
 50.      2941 actgggcatt gatttagatg agtggagtat ggctacatac tacttatttg atgagtctgg
 51.      3001 tgagtttaaa ttggcttcac atatgtattg ttctttctac cctccagatg aggatgaaga
 52.      3061 agaaggtgat tgtgaagaag aagagtttga gccatcaact caatatgagt atggtactga
 53.      3121 agatgattac caaggtaaac ctttggaatt tggtgccact tctgctgctc ttcaacctga
 54.      3181 agaagagcaa gaagaagatt ggttagatga tgatagtcaa caaactgttg gtcaacaaga
 55.      3241 cggcagtgag gacaatcaga caactactat tcaaacaatt gttgaggttc aacctcaatt
 56.      3301 agagatggaa cttacaccag ttgttcagac tattgaagtg aatagtttta gtggttattt
 57.      3361 aaaacttact gacaatgtat acattaaaaa tgcagacatt gtggaagaag ctaaaaaggt
 58.      3421 aaaaccaaca gtggttgtta atgcagccaa tgtttacctt aaacatggag gaggtgttgc
 59.      3481 aggagcctta aataaggcta ctaacaatgc catgcaagtt gaatctgatg attacatagc
 60.      3541 tactaatgga ccacttaaag tgggtggtag ttgtgtttta agcggacaca atcttgctaa
 61.      3601 acactgtctt catgttgtcg gcccaaatgt taacaaaggt gaagacattc aacttcttaa
 62.      3661 gagtgcttat gaaaatttta atcagcacga agttctactt gcaccattat tatcagctgg
 63.      3721 tatttttggt gctgacccta tacattcttt aagagtttgt gtagatactg ttcgcacaaa
 64.      3781 tgtctactta gctgtctttg ataaaaatct ctatgacaaa cttgtttcaa gctttttgga
 65.      3841 aatgaagagt gaaaagcaag ttgaacaaaa gatcgctgag attcctaaag aggaagttaa
 66.      3901 gccatttata actgaaagta aaccttcagt tgaacagaga aaacaagatg ataagaaaat
 67.      3961 caaagcttgt gttgaagaag ttacaacaac tctggaagaa actaagttcc tcacagaaaa
 68.      4021 cttgttactt tatattgaca ttaatggcaa tcttcatcca gattctgcca ctcttgttag
 69.      4081 tgacattgac atcactttct taaagaaaga tgctccatat atagtgggtg atgttgttca
 70.      4141 agagggtgtt ttaactgctg tggttatacc tactaaaaag gctggtggca ctactgaaat
 71.      4201 gctagcgaaa gctttgagaa aagtgccaac agacaattat ataaccactt acccgggtca
 72.      4261 gggtttaaat ggttacactg tagaggaggc aaagacagtg cttaaaaagt gtaaaagtgc
 73.      4321 cttttacatt ctaccatcta ttatctctaa tgagaagcaa gaaattcttg gaactgtttc
 74.      4381 ttggaatttg cgagaaatgc ttgcacatgc agaagaaaca cgcaaattaa tgcctgtctg
 75.      4441 tgtggaaact aaagccatag tttcaactat acagcgtaaa tataagggta ttaaaataca
 76.      4501 agagggtgtg gttgattatg gtgctagatt ttacttttac accagtaaaa caactgtagc
 77.      4561 gtcacttatc aacacactta acgatctaaa tgaaactctt gttacaatgc cacttggcta
 78.      4621 tgtaacacat ggcttaaatt tggaagaagc tgctcggtat atgagatctc tcaaagtgcc
 79.      4681 agctacagtt tctgtttctt cacctgatgc tgttacagcg tataatggtt atcttacttc
 80.      4741 ttcttctaaa acacctgaag aacattttat tgaaaccatc tcacttgctg gttcctataa
 81.      4801 agattggtcc tattctggac aatctacaca actaggtata gaatttctta agagaggtga
 82.      4861 taaaagtgta tattacacta gtaatcctac cacattccac ctagatggtg aagttatcac
 83.      4921 ctttgacaat cttaagacac ttctttcttt gagagaagtg aggactatta aggtgtttac
 84.      4981 aacagtagac aacattaacc tccacacgca agttgtggac atgtcaatga catatggaca
 85.      5041 acagtttggt ccaacttatt tggatggagc tgatgttact aaaataaaac ctcataattc
 86.      5101 acatgaaggt aaaacatttt atgttttacc taatgatgac actctacgtg ttgaggcttt
 87.      5161 tgagtactac cacacaactg atcctagttt tctgggtagg tacatgtcag cattaaatca
 88.      5221 cactaaaaag tggaaatacc cacaagttaa tggtttaact tctattaaat gggcagataa
 89.      5281 caactgttat cttgccactg cattgttaac actccaacaa atagagttga agtttaatcc
 90.      5341 acctgctcta caagatgctt attacagagc aagggctggt gaagctgcta acttttgtgc
 91.      5401 acttatctta gcctactgta ataagacagt aggtgagtta ggtgatgtta gagaaacaat
 92.      5461 gagttacttg tttcaacatg ccaatttaga ttcttgcaaa agagtcttga acgtggtgtg
 93.      5521 taaaacttgt ggacaacagc agacaaccct taagggtgta gaagctgtta tgtacatggg
 94.      5581 cacactttct tatgaacaat ttaagaaagg tgttcagata ccttgtacgt gtggtaaaca
 95.      5641 agctacaaaa tatctagtac aacaggagtc accttttgtt atgatgtcag caccacctgc
 96.      5701 tcagtatgaa cttaagcatg gtacatttac ttgtgctagt gagtacactg gtaattacca
 97.      5761 gtgtggtcac tataaacata taacttctaa agaaactttg tattgcatag acggtgcttt
 98.      5821 acttacaaag tcctcagaat acaaaggtcc tattacggat gttttctaca aagaaaacag
 99.      5881 ttacacaaca accataaaac cagttactta taaattggat ggtgttgttt gtacagaaat
 100.      5941 tgaccctaag ttggacaatt attataagaa agacaattct tatttcacag agcaaccaat
 101.      6001 tgatcttgta ccaaaccaac catatccaaa cgcaagcttc gataatttta agtttgtatg
 102.      6061 tgataatatc aaatttgctg atgatttaaa ccagttaact ggttataaga aacctgcttc
 103.      6121 aagagagctt aaagttacat ttttccctga cttaaatggt gatgtggtgg ctattgatta
 104.      6181 taaacactac acaccctctt ttaagaaagg agctaaattg ttacataaac ctattgtttg
 105.      6241 gcatgttaac aatgcaacta ataaagccac gtataaacca aatacctggt gtatacgttg
 106.      6301 tctttggagc acaaaaccag ttgaaacatc aaattcgttt gatgtactga agtcagagga
 107.      6361 cgcgcaggga atggataatc ttgcctgcga agatctaaaa ccagtctctg aagaagtagt
 108.      6421 ggaaaatcct accatacaga aagacgttct tgagtgtaat gtgaaaacta ccgaagttgt
 109.      6481 aggagacatt atacttaaac cagcaaataa tagtttaaaa attacagaag aggttggcca
 110.      6541 cacagatcta atggctgctt atgtagacaa ttctagtctt actattaaga aacctaatga
 111.      6601 attatctaga gtattaggtt tgaaaaccct tgctactcat ggtttagctg ctgttaatag
 112.      6661 tgtcccttgg gatactatag ctaattatgc taagcctttt cttaacaaag ttgttagtac
 113.      6721 aactactaac atagttacac ggtgtttaaa ccgtgtttgt actaattata tgccttattt
 114.      6781 ctttacttta ttgctacaat tgtgtacttt tactagaagt acaaattcta gaattaaagc
 115.      6841 atctatgccg actactatag caaagaatac tgttaagagt gtcggtaaat tttgtctaga
 116.      6901 ggcttcattt aattatttga agtcacctaa tttttctaaa ctgataaata ttataatttg
 117.      6961 gtttttacta ttaagtgttt gcctaggttc tttaatctac tcaaccgctg ctttaggtgt
 118.      7021 tttaatgtct aatttaggca tgccttctta ctgtactggt tacagagaag gctatttgaa
 119.      7081 ctctactaat gtcactattg caacctactg tactggttct ataccttgta gtgtttgtct
 120.      7141 tagtggttta gattctttag acacctatcc ttctttagaa actatacaaa ttaccatttc
 121.      7201 atcttttaaa tgggatttaa ctgcttttgg cttagttgca gagtggtttt tggcatatat
 122.      7261 tcttttcact aggtttttct atgtacttgg attggctgca atcatgcaat tgtttttcag
 123.      7321 ctattttgca gtacatttta ttagtaattc ttggcttatg tggttaataa ttaatcttgt
 124.      7381 acaaatggcc ccgatttcag ctatggttag aatgtacatc ttctttgcat cattttatta
 125.      7441 tgtatggaaa agttatgtgc atgttgtaga cggttgtaat tcatcaactt gtatgatgtg
 126.      7501 ttacaaacgt aatagagcaa caagagtcga atgtacaact attgttaatg gtgttagaag
 127.      7561 gtccttttat gtctatgcta atggaggtaa aggcttttgc aaactacaca attggaattg
 128.      7621 tgttaattgt gatacattct gtgctggtag tacatttatt agtgatgaag ttgcgagaga
 129.      7681 cttgtcacta cagtttaaaa gaccaataaa tcctactgac cagtcttctt acatcgttga
 130.      7741 tagtgttaca gtgaagaatg gttccatcca tctttacttt gataaagctg gtcaaaagac
 131.      7801 ttatgaaaga cattctctct ctcattttgt taacttagac aacctgagag ctaataacac
 132.      7861 taaaggttca ttgcctatta atgttatagt ttttgatggt aaatcaaaat gtgaagaatc
 133.      7921 atctgcaaaa tcagcgtctg tttactacag tcagcttatg tgtcaaccta tactgttact
 134.      7981 agatcaggca ttagtgtctg atgttggtga tagtgcggaa gttgcagtta aaatgtttga
 135.      8041 tgcttacgtt aatacgtttt catcaacttt taacgtacca atggaaaaac tcaaaacact
 136.      8101 agttgcaact gcagaagctg aacttgcaaa gaatgtgtcc ttagacaatg tcttatctac
 137.      8161 ttttatttca gcagctcggc aagggtttgt tgattcagat gtagaaacta aagatgttgt
 138.      8221 tgaatgtctt aaattgtcac atcaatctga catagaagtt actggcgata gttgtaataa
 139.      8281 ctatatgctc acctataaca aagttgaaaa catgacaccc cgtgaccttg gtgcttgtat
 140.      8341 tgactgtagt gcgcgtcata ttaatgcgca ggtagcaaaa agtcacaaca ttgctttgat
 141.      8401 atggaacgtt aaagatttca tgtcattgtc tgaacaacta cgaaaacaaa tacgtagtgc
 142.      8461 tgctaaaaag aataacttac cttttaagtt gacatgtgca actactagac aagttgttaa
 143.      8521 tgttgtaaca acaaagatag cacttaaggg tggtaaaatt gttaataatt ggttgaagca
 144.      8581 gttaattaaa gttacacttg tgttcctttt tgttgctgct attttctatt taataacacc
 145.      8641 tgttcatgtc atgtctaaac atactgactt ttcaagtgaa atcataggat acaaggctat
 146.      8701 tgatggtggt gtcactcgtg acatagcatc tacagatact tgttttgcta acaaacatgc
 147.      8761 tgattttgac acatggttta gccagcgtgg tggtagttat actaatgaca aagcttgccc
 148.      8821 attgattgct gcagtcataa caagagaagt gggttttgtc gtgcctggtt tgcctggcac
 149.      8881 gatattacgc acaactaatg gtgacttttt gcatttctta cctagagttt ttagtgcagt
 150.      8941 tggtaacatc tgttacacac catcaaaact tatagagtac actgactttg caacatcagc
 151.      9001 ttgtgttttg gctgctgaat gtacaatttt taaagatgct tctggtaagc cagtaccata
 152.      9061 ttgttatgat accaatgtac tagaaggttc tgttgcttat gaaagtttac gccctgacac
 153.      9121 acgttatgtg ctcatggatg gctctattat tcaatttcct aacacctacc ttgaaggttc
 154.      9181 tgttagagtg gtaacaactt ttgattctga gtactgtagg cacggcactt gtgaaagatc
 155.      9241 agaagctggt gtttgtgtat ctactagtgg tagatgggta cttaacaatg attattacag
 156.      9301 atctttacca ggagttttct gtggtgtaga tgctgtaaat ttacttacta atatgtttac
 157.      9361 accactaatt caacctattg gtgctttgga catatcagca tctatagtag ctggtggtat
 158.      9421 tgtagctatc gtagtaacat gccttgccta ctattttatg aggtttagaa gagcttttgg
 159.      9481 tgaatacagt catgtagttg cctttaatac tttactattc cttatgtcat tcactgtact
 160.      9541 ctgtttaaca ccagtttact cattcttacc tggtgtttat tctgttattt acttgtactt
 161.      9601 gacattttat cttactaatg atgtttcttt tttagcacat attcagtgga tggttatgtt
 162.      9661 cacaccttta gtacctttct ggataacaat tgcttatatc atttgtattt ccacaaagca
 163.      9721 tttctattgg ttctttagta attacctaaa gagacgtgta gtctttaatg gtgtttcctt
 164.      9781 tagtactttt gaagaagctg cgctgtgcac ctttttgtta aataaagaaa tgtatctaaa
 165.      9841 gttgcgtagt gatgtgctat tacctcttac gcaatataat agatacttag ctctttataa
 166.      9901 taagtacaag tattttagtg gagcaatgga tacaactagc tacagagaag ctgcttgttg
 167.      9961 tcatctcgca aaggctctca atgacttcag taactcaggt tctgatgttc tttaccaacc
 168.     10021 accacaaacc tctatcacct cagctgtttt gcagagtggt tttagaaaaa tggcattccc
 169.     10081 atctggtaaa gttgagggtt gtatggtaca agtaacttgt ggtacaacta cacttaacgg
 170.     10141 tctttggctt gatgacgtag tttactgtcc aagacatgtg atctgcacct ctgaagacat
 171.     10201 gcttaaccct aattatgaag atttactcat tcgtaagtct aatcataatt tcttggtaca
 172.     10261 ggctggtaat gttcaactca gggttattgg acattctatg caaaattgtg tacttaagct
 173.     10321 taaggttgat acagccaatc ctaagacacc taagtataag tttgttcgca ttcaaccagg
 174.     10381 acagactttt tcagtgttag cttgttacaa tggttcacca tctggtgttt accaatgtgc
 175.     10441 tatgaggccc aatttcacta ttaagggttc attccttaat ggttcatgtg gtagtgttgg
 176.     10501 ttttaacata gattatgact gtgtctcttt ttgttacatg caccatatgg aattaccaac
 177.     10561 tggagttcat gctggcacag acttagaagg taacttttat ggaccttttg ttgacaggca
 178.     10621 aacagcacaa gcagctggta cggacacaac tattacagtt aatgttttag cttggttgta
 179.     10681 cgctgctgtt ataaatggag acaggtggtt tctcaatcga tttaccacaa ctcttaatga
 180.     10741 ctttaacctt gtggctatga agtacaatta tgaacctcta acacaagacc atgttgacat
 181.     10801 actaggacct ctttctgctc aaactggaat tgccgtttta gatatgtgtg cttcattaaa
 182.     10861 agaattactg caaaatggta tgaatggacg taccatattg ggtagtgctt tattagaaga
 183.     10921 tgaatttaca ccttttgatg ttgttagaca atgctcaggt gttactttcc aaagtgcagt
 184.     10981 gaaaagaaca atcaagggta cacaccactg gttgttactc acaattttga cttcactttt
 185.     11041 agttttagtc cagagtactc aatggtcttt gttctttttt ttgtatgaaa atgccttttt
 186.     11101 accttttgct atgggtatta ttgctatgtc tgcttttgca atgatgtttg tcaaacataa
 187.     11161 gcatgcattt ctctgtttgt ttttgttacc ttctcttgcc actgtagctt attttaatat
 188.     11221 ggtctatatg cctgctagtt gggtgatgcg tattatgaca tggttggata tggttgatac
 189.     11281 tagtttgtct ggttttaagc taaaagactg tgttatgtat gcatcagctg tagtgttact
 190.     11341 aatccttatg acagcaagaa ctgtgtatga tgatggtgct aggagagtgt ggacacttat
 191.     11401 gaatgtcttg acactcgttt ataaagttta ttatggtaat gctttagatc aagccatttc
 192.     11461 catgtgggct cttataatct ctgttacttc taactactca ggtgtagtta caactgtcat
 193.     11521 gtttttggcc agaggtattg tttttatgtg tgttgagtat tgccctattt tcttcataac
 194.     11581 tggtaataca cttcagtgta taatgctagt ttattgtttc ttaggctatt tttgtacttg
 195.     11641 ttactttggc ctcttttgtt tactcaaccg ctactttaga ctgactcttg gtgtttatga
 196.     11701 ttacttagtt tctacacagg agtttagata tatgaattca cagggactac tcccacccaa
 197.     11761 gaatagcata gatgccttca aactcaacat taaattgttg ggtgttggtg gcaaaccttg
 198.     11821 tatcaaagta gccactgtac agtctaaaat gtcagatgta aagtgcacat cagtagtctt
 199.     11881 actctcagtt ttgcaacaac tcagagtaga atcatcatct aaattgtggg ctcaatgtgt
 200.     11941 ccagttacac aatgacattc tcttagctaa agatactact gaagcctttg aaaaaatggt
 201.     12001 ttcactactt tctgttttgc tttccatgca gggtgctgta gacataaaca agctttgtga
 202.     12061 agaaatgctg gacaacaggg caaccttaca agctatagcc tcagagttta gttcccttcc
 203.     12121 atcatatgca gcttttgcta ctgctcaaga agcttatgag caggctgttg ctaatggtga
 204.     12181 ttctgaagtt gttcttaaaa agttgaagaa gtctttgaat gtggctaaat ctgaatttga
 205.     12241 ccgtgatgca gccatgcaac gtaagttgga aaagatggct gatcaagcta tgacccaaat
 206.     12301 gtataaacag gctagatctg aggacaagag ggcaaaagtt actagtgcta tgcagacaat
 207.     12361 gcttttcact atgcttagaa agttggataa tgatgcactc aacaacatta tcaacaatgc
 208.     12421 aagagatggt tgtgttccct tgaacataat acctcttaca acagcagcca aactaatggt
 209.     12481 tgtcatacca gactataaca catataaaaa tacgtgtgat ggtacaacat ttacttatgc
 210.     12541 atcagcattg tgggaaatcc aacaggttgt agatgcagat agtaaaattg ttcaacttag
 211.     12601 tgaaattagt atggacaatt cacctaattt agcatggcct cttattgtaa cagctttaag
 212.     12661 ggccaattct gctgtcaaat tacagaataa tgagcttagt cctgttgcac tacgacagat
 213.     12721 gtcttgtgct gccggtacta cacaaactgc ttgcactgat gacaatgcgt tagcttacta
 214.     12781 caacacaaca aagggaggta ggtttgtact tgcactgtta tccgatttac aggatttgaa
 215.     12841 atgggctaga ttccctaaga gtgatggaac tggtactatc tatacagaac tggaaccacc
 216.     12901 ttgtaggttt gttacagaca cacctaaagg tcctaaagtg aagtatttat actttattaa
 217.     12961 aggattaaac aacctaaata gaggtatggt acttggtagt ttagctgcca cagtacgtct
 218.     13021 acaagctggt aatgcaacag aagtgcctgc caattcaact gtattatctt tctgtgcttt
 219.     13081 tgctgtagat gctgctaaag cttacaaaga ttatctagct agtgggggac aaccaatcac
 220.     13141 taattgtgtt aagatgttgt gtacacacac tggtactggt caggcaataa cagttacacc
 221.     13201 ggaagccaat atggatcaag aatcctttgg tggtgcatcg tgttgtctgt actgccgttg
 222.     13261 ccacatagat catccaaatc ctaaaggatt ttgtgactta aaaggtaagt atgtacaaat
 223.     13321 acctacaact tgtgctaatg accctgtggg ttttacactt aaaaacacag tctgtaccgt
 224.     13381 ctgcggtatg tggaaaggtt atggctgtag ttgtgatcaa ctccgcgaac ccatgcttca
 225.     13441 gtcagctgat gcacaatcgt ttttaaacgg gtttgcggtg taagtgcagc ccgtcttaca
 226.     13501 ccgtgcggca caggcactag tactgatgtc gtatacaggg cttttgacat ctacaatgat
 227.     13561 aaagtagctg gttttgctaa attcctaaaa actaattgtt gtcgcttcca agaaaaggac
 228.     13621 gaagatgaca atttaattga ttcttacttt gtagttaaga gacacacttt ctctaactac
 229.     13681 caacatgaag aaacaattta taatttactt aaggattgtc cagctgttgc taaacatgac
 230.     13741 ttctttaagt ttagaataga cggtgacatg gtaccacata tatcacgtca acgtcttact
 231.     13801 aaatacacaa tggcagacct cgtctatgct ttaaggcatt ttgatgaagg taattgtgac
 232.     13861 acattaaaag aaatacttgt cacatacaat tgttgtgatg atgattattt caataaaaag
 233.     13921 gactggtatg attttgtaga aaacccagat atattacgcg tatacgccaa cttaggtgaa
 234.     13981 cgtgtacgcc aagctttgtt aaaaacagta caattctgtg atgccatgcg aaatgctggt
 235.     14041 attgttggtg tactgacatt agataatcaa gatctcaatg gtaactggta tgatttcggt
 236.     14101 gatttcatac aaaccacgcc aggtagtgga gttcctgttg tagattctta ttattcattg
 237.     14161 ttaatgccta tattaacctt gaccagggct ttaactgcag agtcacatgt tgacactgac
 238.     14221 ttaacaaagc cttacattaa gtgggatttg ttaaaatatg acttcacgga agagaggtta
 239.     14281 aaactctttg accgttattt taaatattgg gatcagacat accacccaaa ttgtgttaac
 240.     14341 tgtttggatg acagatgcat tctgcattgt gcaaacttta atgttttatt ctctacagtg
 241.     14401 ttcccaccta caagttttgg accactagtg agaaaaatat ttgttgatgg tgttccattt
 242.     14461 gtagtttcaa ctggatacca cttcagagag ctaggtgttg tacataatca ggatgtaaac
 243.     14521 ttacatagct ctagacttag ttttaaggaa ttacttgtgt atgctgctga ccctgctatg
 244.     14581 cacgctgctt ctggtaatct attactagat aaacgcacta cgtgcttttc agtagctgca
 245.     14641 cttactaaca atgttgcttt tcaaactgtc aaacccggta attttaacaa agacttctat
 246.     14701 gactttgctg tgtctaaggg tttctttaag gaaggaagtt ctgttgaatt aaaacacttc
 247.     14761 ttctttgctc aggatggtaa tgctgctatc agcgattatg actactatcg ttataatcta
 248.     14821 ccaacaatgt gtgatatcag acaactacta tttgtagttg aagttgttga taagtacttt
 249.     14881 gattgttacg atggtggctg tattaatgct aaccaagtca tcgtcaacaa cctagacaaa
 250.     14941 tcagctggtt ttccatttaa taaatggggt aaggctagac tttattatga ttcaatgagt
 251.     15001 tatgaggatc aagatgcact tttcgcatat acaaaacgta atgtcatccc tactataact
 252.     15061 caaatgaatc ttaagtatgc cattagtgca aagaatagag ctcgcaccgt agctggtgtc
 253.     15121 tctatctgta gtactatgac caatagacag tttcatcaaa aattattgaa atcaatagcc
 254.     15181 gccactagag gagctactgt agtaattgga acaagcaaat tctatggtgg ttggcacaac
 255.     15241 atgttaaaaa ctgtttatag tgatgtagaa aaccctcacc ttatgggttg ggattatcct
 256.     15301 aaatgtgata gagccatgcc taacatgctt agaattatgg cctcacttgt tcttgctcgc
 257.     15361 aaacatacaa cgtgttgtag cttgtcacac cgtttctata gattagctaa tgagtgtgct
 258.     15421 caagtattga gtgaaatggt catgtgtggc ggttcactat atgttaaacc aggtggaacc
 259.     15481 tcatcaggag atgccacaac tgcttatgct aatagtgttt ttaacatttg tcaagctgtc
 260.     15541 acggccaatg ttaatgcact tttatctact gatggtaaca aaattgccga taagtatgtc
 261.     15601 cgcaatttac aacacagact ttatgagtgt ctctatagaa atagagatgt tgacacagac
 262.     15661 tttgtgaatg agttttacgc atatttgcgt aaacatttct caatgatgat actctctgac
 263.     15721 gatgctgttg tgtgtttcaa tagcacttat gcatctcaag gtctagtggc tagcataaag
 264.     15781 aactttaagt cagttcttta ttatcaaaac aatgttttta tgtctgaagc aaaatgttgg
 265.     15841 actgagactg accttactaa aggacctcat gaattttgct ctcaacatac aatgctagtt
 266.     15901 aaacagggtg atgattatgt gtaccttcct tacccagatc catcaagaat cctaggggcc
 267.     15961 ggctgttttg tagatgatat cgtaaaaaca gatggtacac ttatgattga acggttcgtg
 268.     16021 tctttagcta tagatgctta cccacttact aaacatccta atcaggagta tgctgatgtc
 269.     16081 tttcatttgt acttacaata cataagaaag ctacatgatg agttaacagg acacatgtta
 270.     16141 gacatgtatt ctgttatgct tactaatgat aacacttcaa ggtattggga acctgagttt
 271.     16201 tatgaggcta tgtacacacc gcatacagtc ttacaggctg ttggggcttg tgttctttgc
 272.     16261 aattcacaga cttcattaag atgtggtgct tgcatacgta gaccattctt atgttgtaaa
 273.     16321 tgctgttacg accatgtcat atcaacatca cataaattag tcttgtctgt taatccgtat
 274.     16381 gtttgcaatg ctccaggttg tgatgtcaca gatgtgactc aactttactt aggaggtatg
 275.     16441 agctattatt gtaaatcaca taaaccaccc attagttttc cattgtgtgc taatggacaa
 276.     16501 gtttttggtt tatataaaaa tacatgtgtt ggtagcgata atgttactga ctttaatgca
 277.     16561 attgcaacat gtgactggac aaatgctggt gattacattt tagctaacac ctgtactgaa
 278.     16621 agactcaagc tttttgcagc agaaacgctc aaagctactg aggagacatt taaactgtct
 279.     16681 tatggtattg ctactgtacg tgaagtgctg tctgacagag aattacatct ttcatgggaa
 280.     16741 gttggtaaac ctagaccacc acttaaccga aattatgtct ttactggtta tcgtgtaact
 281.     16801 aaaaacagta aagtacaaat aggagagtac acctttgaaa aaggtgacta tggtgatgct
 282.     16861 gttgtttacc gaggtacaac aacttacaaa ttaaatgttg gtgattattt tgtgctgaca
 283.     16921 tcacatacag taatgccatt aagtgcacct acactagtgc cacaagagca ctatgttaga
 284.     16981 attactggct tatacccaac actcaatatc tcagatgagt tttctagcaa tgttgcaaat
 285.     17041 tatcaaaagg ttggtatgca aaagtattct acactccagg gaccacctgg tactggtaag
 286.     17101 agtcattttg ctattggcct agctctctac tacccttctg ctcgcatagt gtatacagct
 287.     17161 tgctctcatg ccgctgttga tgcactatgt gagaaggcat taaaatattt gcctatagat
 288.     17221 aaatgtagta gaattatacc tgcacgtgct cgtgtagagt gttttgataa attcaaagtg
 289.     17281 aattcaacat tagaacagta tgtcttttgt actgtaaatg cattgcctga gacgacagca
 290.     17341 gatatagttg tctttgatga aatttcaatg gccacaaatt atgatttgag tgttgtcaat
 291.     17401 gccagattac gtgctaagca ctatgtgtac attggcgacc ctgctcaatt acctgcacca
 292.     17461 cgcacattgc taactaaggg cacactagaa ccagaatatt tcaattcagt gtgtagactt
 293.     17521 atgaaaacta taggtccaga catgttcctc ggaacttgtc ggcgttgtcc tgctgaaatt
 294.     17581 gttgacactg tgagtgcttt ggtttatgat aataagctta aagcacataa agacaaatca
 295.     17641 gctcaatgct ttaaaatgtt ttataagggt gttatcacgc atgatgtttc atctgcaatt
 296.     17701 aacaggccac aaataggcgt ggtaagagaa ttccttacac gtaaccctgc ttggagaaaa
 297.     17761 gctgtcttta tttcacctta taattcacag aatgctgtag cctcaaagat tttgggacta
 298.     17821 ccaactcaaa ctgttgattc atcacagggc tcagaatatg actatgtcat attcactcaa
 299.     17881 accactgaaa cagctcactc ttgtaatgta aacagattta atgttgctat taccagagca
 300.     17941 aaagtaggca tactttgcat aatgtctgat agagaccttt atgacaagtt gcaatttaca
 301.     18001 agtcttgaaa ttccacgtag gaatgtggca actttacaag ctgaaaatgt aacaggactc
 302.     18061 tttaaagatt gtagtaaggt aatcactggg ttacatccta cacaggcacc tacacacctc
 303.     18121 agtgttgaca ctaaattcaa aactgaaggt ttatgtgttg acatacctgg catacctaag
 304.     18181 gacatgacct atagaagact catctctatg atgggtttta aaatgaatta tcaagttaat
 305.     18241 ggttacccta acatgtttat cacccgcgaa gaagctataa gacatgtacg tgcatggatt
 306.     18301 ggcttcgatg tcgaggggtg tcatgctact agagaagctg ttggtaccaa tttaccttta
 307.     18361 cagctaggtt tttctacagg tgttaaccta gttgctgtac ctacaggtta tgttgataca
 308.     18421 cctaataata cagatttttc cagagttagt gctaaaccac cgcctggaga tcaatttaaa
 309.     18481 cacctcatac cacttatgta caaaggactt ccttggaatg tagtgcgtat aaagattgta
 310.     18541 caaatgttaa gtgacacact taaaaatctc tctgacagag tcgtatttgt cttatgggca
 311.     18601 catggctttg agttgacatc tatgaagtat tttgtgaaaa taggacctga gcgcacctgt
 312.     18661 tgtctatgtg atagacgtgc cacatgcttt tccactgctt cagacactta tgcctgttgg
 313.     18721 catcattcta ttggatttga ttacgtctat aatccgttta tgattgatgt tcaacaatgg
 314.     18781 ggttttacag gtaacctaca aagcaaccat gatctgtatt gtcaagtcca tggtaatgca
 315.     18841 catgtagcta gttgtgatgc aatcatgact aggtgtctag ctgtccacga gtgctttgtt
 316.     18901 aagcgtgttg actggactat tgaatatcct ataattggtg atgaactgaa gattaatgcg
 317.     18961 gcttgtagaa aggttcaaca catggttgtt aaagctgcat tattagcaga caaattccca
 318.     19021 gttcttcacg acattggtaa ccctaaagct attaagtgtg tacctcaagc tgatgtagaa
 319.     19081 tggaagttct atgatgcaca gccttgtagt gacaaagctt ataaaataga agaattattc
 320.     19141 tattcttatg ccacacattc tgacaaattc acagatggtg tatgcctatt ttggaattgc
 321.     19201 aatgtcgata gatatcctgc taattccatt gtttgtagat ttgacactag agtgctatct
 322.     19261 aaccttaact tgcctggttg tgatggtggc agtttgtatg taaataaaca tgcattccac
 323.     19321 acaccagctt ttgataaaag tgcttttgtt aatttaaaac aattaccatt tttctattac
 324.     19381 tctgacagtc catgtgagtc tcatggaaaa caagtagtgt cagatataga ttatgtacca
 325.     19441 ctaaagtctg ctacgtgtat aacacgttgc aatttaggtg gtgctgtctg tagacatcat
 326.     19501 gctaatgagt acagattgta tctcgatgct tataacatga tgatctcagc tggctttagc
 327.     19561 ttgtgggttt acaaacaatt tgatacttat aacctctgga acacttttac aagacttcag
 328.     19621 agtttagaaa atgtggcttt taatgttgta aataagggac actttgatgg acaacagggt
 329.     19681 gaagtaccag tttctatcat taataacact gtttacacaa aagttgatgg tgttgatgta
 330.     19741 gaattgtttg aaaataaaac aacattacct gttaatgtag catttgagct ttgggctaag
 331.     19801 cgcaacatta aaccagtacc agaggtgaaa atactcaata atttgggtgt ggacattgct
 332.     19861 gctaatactg tgatctggga ctacaaaaga gatgctccag cacatatatc tactattggt
 333.     19921 gtttgttcta tgactgacat agccaagaaa ccaactgaaa cgatttgtgc accactcact
 334.     19981 gtcttttttg atggtagagt tgatggtcaa gtagacttat ttagaaatgc ccgtaatggt
 335.     20041 gttcttatta cagaaggtag tgttaaaggt ttacaaccat ctgtaggtcc caaacaagct
 336.     20101 agtcttaatg gagtcacatt aattggagaa gccgtaaaaa cacagttcaa ttattataag
 337.     20161 aaagttgatg gtgttgtcca acaattacct gaaacttact ttactcagag tagaaattta
 338.     20221 caagaattta aacccaggag tcaaatggaa attgatttct tagaattagc tatggatgaa
 339.     20281 ttcattgaac ggtataaatt agaaggctat gccttcgaac atatcgttta tggagatttt
 340.     20341 agtcatagtc agttaggtgg tttacatcta ctgattggac tagctaaacg ttttaaggaa
 341.     20401 tcaccttttg aattagaaga ttttattcct atggacagta cagttaaaaa ctatttcata
 342.     20461 acagatgcgc aaacaggttc atctaagtgt gtgtgttctg ttattgattt attacttgat
 343.     20521 gattttgttg aaataataaa atcccaagat ttatctgtag tttctaaggt tgtcaaagtg
 344.     20581 actattgact atacagaaat ttcatttatg ctttggtgta aagatggcca tgtagaaaca
 345.     20641 ttttacccaa aattacaatc tagtcaagcg tggcaaccgg gtgttgctat gcctaatctt
 346.     20701 tacaaaatgc aaagaatgct attagaaaag tgtgaccttc aaaattatgg tgatagtgca
 347.     20761 acattaccta aaggcataat gatgaatgtc gcaaaatata ctcaactgtg tcaatattta
 348.     20821 aacacattaa cattagctgt accctataat atgagagtta tacattttgg tgctggttct
 349.     20881 gataaaggag ttgcaccagg tacagctgtt ttaagacagt ggttgcctac gggtacgctg
 350.     20941 cttgtcgatt cagatcttaa tgactttgtc tctgatgcag attcaacttt gattggtgat
 351.     21001 tgtgcaactg tacatacagc taataaatgg gatctcatta ttagtgatat gtacgaccct
 352.     21061 aagactaaaa atgttacaaa agaaaatgac tctaaagagg gttttttcac ttacatttgt
 353.     21121 gggtttatac aacaaaagct agctcttgga ggttccgtgg ctataaagat aacagaacat
 354.     21181 tcttggaatg ctgatcttta taagctcatg ggacacttcg catggtggac agcctttgtt
 355.     21241 actaatgtga atgcgtcatc atctgaagca tttttaattg gatgtaatta tcttggcaaa
 356.     21301 ccacgcgaac aaatagatgg ttatgtcatg catgcaaatt acatattttg gaggaataca
 357.     21361 aatccaattc agttgtcttc ctattcttta tttgacatga gtaaatttcc ccttaaatta
 358.     21421 aggggtactg ctgttatgtc tttaaaagaa ggtcaaatca atgatatgat tttatctctt
 359.     21481 cttagtaaag gtagacttat aattagagaa aacaacagag ttgttatttc tagtgatgtt
 360.     21541 cttgttaaca actaaacgaa caatgtttgt ttttcttgtt ttattgccac tagtctctag
 361.     21601 tcagtgtgtt aatcttacaa ccagaactca attaccccct gcatacacta attctttcac
 362.     21661 acgtggtgtt tattaccctg acaaagtttt cagatcctca gttttacatt caactcagga
 363.     21721 cttgttctta cctttctttt ccaatgttac ttggttccat gctatacatg tctctgggac
 364.     21781 caatggtact aagaggtttg ataaccctgt cctaccattt aatgatggtg tttattttgc
 365.     21841 ttccactgag aagtctaaca taataagagg ctggattttt ggtactactt tagattcgaa
 366.     21901 gacccagtcc ctacttattg ttaataacgc tactaatgtt gttattaaag tctgtgaatt
 367.     21961 tcaattttgt aatgatccat ttttgggtgt ttattaccac aaaaacaaca aaagttggat
 368.     22021 ggaaagtgag ttcagagttt attctagtgc gaataattgc acttttgaat atgtctctca
 369.     22081 gccttttctt atggaccttg aaggaaaaca gggtaatttc aaaaatctta gggaatttgt
 370.     22141 gtttaagaat attgatggtt attttaaaat atattctaag cacacgccta ttaatttagt
 371.     22201 gcgtgatctc cctcagggtt tttcggcttt agaaccattg gtagatttgc caataggtat
 372.     22261 taacatcact aggtttcaaa ctttacttgc tttacataga agttatttga ctcctggtga
 373.     22321 ttcttcttca ggttggacag ctggtgctgc agcttattat gtgggttatc ttcaacctag
 374.     22381 gacttttcta ttaaaatata atgaaaatgg aaccattaca gatgctgtag actgtgcact
 375.     22441 tgaccctctc tcagaaacaa agtgtacgtt gaaatccttc actgtagaaa aaggaatcta
 376.     22501 tcaaacttct aactttagag tccaaccaac agaatctatt gttagatttc ctaatattac
 377.     22561 aaacttgtgc ccttttggtg aagtttttaa cgccaccaga tttgcatctg tttatgcttg
 378.     22621 gaacaggaag agaatcagca actgtgttgc tgattattct gtcctatata attccgcatc
 379.     22681 attttccact tttaagtgtt atggagtgtc tcctactaaa ttaaatgatc tctgctttac
 380.     22741 taatgtctat gcagattcat ttgtaattag aggtgatgaa gtcagacaaa tcgctccagg
 381.     22801 gcaaactgga aagattgctg attataatta taaattacca gatgatttta caggctgcgt
 382.     22861 tatagcttgg aattctaaca atcttgattc taaggttggt ggtaattata attacctgta
 383.     22921 tagattgttt aggaagtcta atctcaaacc ttttgagaga gatatttcaa ctgaaatcta
 384.     22981 tcaggccggt agcacacctt gtaatggtgt tgaaggtttt aattgttact ttcctttaca
 385.     23041 atcatatggt ttccaaccca ctaatggtgt tggttaccaa ccatacagag tagtagtact
 386.     23101 ttcttttgaa cttctacatg caccagcaac tgtttgtgga cctaaaaagt ctactaattt
 387.     23161 ggttaaaaac aaatgtgtca atttcaactt caatggttta acaggcacag gtgttcttac
 388.     23221 tgagtctaac aaaaagtttc tgcctttcca acaatttggc agagacattg ctgacactac
 389.     23281 tgatgctgtc cgtgatccac agacacttga gattcttgac attacaccat gttcttttgg
 390.     23341 tggtgtcagt gttataacac caggaacaaa tacttctaac caggttgctg ttctttatca
 391.     23401 ggatgttaac tgcacagaag tccctgttgc tattcatgca gatcaactta ctcctacttg
 392.     23461 gcgtgtttat tctacaggtt ctaatgtttt tcaaacacgt gcaggctgtt taataggggc
 393.     23521 tgaacatgtc aacaactcat atgagtgtga catacccatt ggtgcaggta tatgcgctag
 394.     23581 ttatcagact cagactaatt ctcctcggcg ggcacgtagt gtagctagtc aatccatcat
 395.     23641 tgcctacact atgtcacttg gtgcagaaaa ttcagttgct tactctaata actctattgc
 396.     23701 catacccaca aattttacta ttagtgttac cacagaaatt ctaccagtgt ctatgaccaa
 397.     23761 gacatcagta gattgtacaa tgtacatttg tggtgattca actgaatgca gcaatctttt
 398.     23821 gttgcaatat ggcagttttt gtacacaatt aaaccgtgct ttaactggaa tagctgttga
 399.     23881 acaagacaaa aacacccaag aagtttttgc acaagtcaaa caaatttaca aaacaccacc
 400.     23941 aattaaagat tttggtggtt ttaatttttc acaaatatta ccagatccat caaaaccaag
 401.     24001 caagaggtca tttattgaag atctactttt caacaaagtg acacttgcag atgctggctt
 402.     24061 catcaaacaa tatggtgatt gccttggtga tattgctgct agagacctca tttgtgcaca
 403.     24121 aaagtttaac ggccttactg ttttgccacc tttgctcaca gatgaaatga ttgctcaata
 404.     24181 cacttctgca ctgttagcgg gtacaatcac ttctggttgg acctttggtg caggtgctgc
 405.     24241 attacaaata ccatttgcta tgcaaatggc ttataggttt aatggtattg gagttacaca
 406.     24301 gaatgttctc tatgagaacc aaaaattgat tgccaaccaa tttaatagtg ctattggcaa
 407.     24361 aattcaagac tcactttctt ccacagcaag tgcacttgga aaacttcaag atgtggtcaa
 408.     24421 ccaaaatgca caagctttaa acacgcttgt taaacaactt agctccaatt ttggtgcaat
 409.     24481 ttcaagtgtt ttaaatgata tcctttcacg tcttgacaaa gttgaggctg aagtgcaaat
 410.     24541 tgataggttg atcacaggca gacttcaaag tttgcagaca tatgtgactc aacaattaat
 411.     24601 tagagctgca gaaatcagag cttctgctaa tcttgctgct actaaaatgt cagagtgtgt
 412.     24661 acttggacaa tcaaaaagag ttgatttttg tggaaagggc tatcatctta tgtccttccc
 413.     24721 tcagtcagca cctcatggtg tagtcttctt gcatgtgact tatgtccctg cacaagaaaa
 414.     24781 gaacttcaca actgctcctg ccatttgtca tgatggaaaa gcacactttc ctcgtgaagg
 415.     24841 tgtctttgtt tcaaatggca cacactggtt tgtaacacaa aggaattttt atgaaccaca
 416.     24901 aatcattact acagacaaca catttgtgtc tggtaactgt gatgttgtaa taggaattgt
 417.     24961 caacaacaca gtttatgatc ctttgcaacc tgaattagac tcattcaagg aggagttaga
 418.     25021 taaatatttt aagaatcata catcaccaga tgttgattta ggtgacatct ctggcattaa
 419.     25081 tgcttcagtt gtaaacattc aaaaagaaat tgaccgcctc aatgaggttg ccaagaattt
 420.     25141 aaatgaatct ctcatcgatc tccaagaact tggaaagtat gagcagtata taaaatggcc
 421.     25201 atggtacatt tggctaggtt ttatagctgg cttgattgcc atagtaatgg tgacaattat
 422.     25261 gctttgctgt atgaccagtt gctgtagttg tctcaagggc tgttgttctt gtggatcctg
 423.     25321 ctgcaaattt gatgaagacg actctgagcc agtgctcaaa ggagtcaaat tacattacac
 424.     25381 ataaacgaac ttatggattt gtttatgaga atcttcacaa ttggaactgt aactttgaag
 425.     25441 caaggtgaaa tcaaggatgc tactccttca gattttgttc gcgctactgc aacgataccg
 426.     25501 atacaagcct cactcccttt cggatggctt attgttggcg ttgcacttct tgctgttttt
 427.     25561 cagagcgctt ccaaaatcat aaccctcaaa aagagatggc aactagcact ctccaagggt
 428.     25621 gttcactttg tttgcaactt gctgttgttg tttgtaacag tttactcaca ccttttgctc
 429.     25681 gttgctgctg gccttgaagc cccttttctc tatctttatg ctttagtcta cttcttgcag
 430.     25741 agtataaact ttgtaagaat aataatgagg ctttggcttt gctggaaatg ccgttccaaa
 431.     25801 aacccattac tttatgatgc caactatttt ctttgctggc atactaattg ttacgactat
 432.     25861 tgtatacctt acaatagtgt aacttcttca attgtcatta cttcaggtga tggcacaaca
 433.     25921 agtcctattt ctgaacatga ctaccagatt ggtggttata ctgaaaaatg ggaatctgga
 434.     25981 gtaaaagact gtgttgtatt acacagttac ttcacttcag actattacca gctgtactca
 435.     26041 actcaattga gtacagacac tggtgttgaa catgttacct tcttcatcta caataaaatt
 436.     26101 gttgatgagc ctgaagaaca tgtccaaatt cacacaatcg acggttcatc cggagttgtt
 437.     26161 aatccagtaa tggaaccaat ttatgatgaa ccgacgacga ctactagcgt gcctttgtaa
 438.     26221 gcacaagctg atgagtacga acttatgtac tcattcgttt cggaagagac aggtacgtta
 439.     26281 atagttaata gcgtacttct ttttcttgct ttcgtggtat tcttgctagt tacactagcc
 440.     26341 atccttactg cgcttcgatt gtgtgcgtac tgctgcaata ttgttaacgt gagtcttgta
 441.     26401 aaaccttctt tttacgttta ctctcgtgtt aaaaatctga attcttctag agttcctgat
 442.     26461 cttctggtct aaacgaacta aatattatat tagtttttct gtttggaact ttaattttag
 443.     26521 ccatggcaga ttccaacggt actattaccg ttgaagagct taaaaagctc cttgaacaat
 444.     26581 ggaacctagt aataggtttc ctattcctta catggatttg tcttctacaa tttgcctatg
 445.     26641 ccaacaggaa taggtttttg tatataatta agttaatttt cctctggctg ttatggccag
 446.     26701 taactttagc ttgttttgtg cttgctgctg tttacagaat aaattggatc accggtggaa
 447.     26761 ttgctatcgc aatggcttgt cttgtaggct tgatgtggct cagctacttc attgcttctt
 448.     26821 tcagactgtt tgcgcgtacg cgttccatgt ggtcattcaa tccagaaact aacattcttc
 449.     26881 tcaacgtgcc actccatggc actattctga ccagaccgct tctagaaagt gaactcgtaa
 450.     26941 tcggagctgt gatccttcgt ggacatcttc gtattgctgg acaccatcta ggacgctgtg
 451.     27001 acatcaagga cctgcctaaa gaaatcactg ttgctacatc acgaacgctt tcttattaca
 452.     27061 aattgggagc ttcgcagcgt gtagcaggtg actcaggttt tgctgcatac agtcgctaca
 453.     27121 ggattggcaa ctataaatta aacacagacc attccagtag cagtgacaat attgctttgc
 454.     27181 ttgtacagta agtgacaaca gatgtttcat ctcgttgact ttcaggttac tatagcagag
 455.     27241 atattactaa ttattatgag gacttttaaa gtttccattt ggaatcttga ttacatcata
 456.     27301 aacctcataa ttaaaaattt atctaagtca ctaactgaga ataaatattc tcaattagat
 457.     27361 gaagagcaac caatggagat tgattaaacg aacatgaaaa ttattctttt cttggcactg
 458.     27421 ataacactcg ctacttgtga gctttatcac taccaagagt gtgttagagg tacaacagta
 459.     27481 cttttaaaag aaccttgctc ttctggaaca tacgagggca attcaccatt tcatcctcta
 460.     27541 gctgataaca aatttgcact gacttgcttt agcactcaat ttgcttttgc ttgtcctgac
 461.     27601 ggcgtaaaac acgtctatca gttacgtgcc agatcagttt cacctaaact gttcatcaga
 462.     27661 caagaggaag ttcaagaact ttactctcca atttttctta ttgttgcggc aatagtgttt
 463.     27721 ataacacttt gcttcacact caaaagaaag acagaatgat tgaactttca ttaattgact
 464.     27781 tctatttgtg ctttttagcc tttctgctat tccttgtttt aattatgctt attatctttt
 465.     27841 ggttctcact tgaactgcaa gatcataatg aaacttgtca cgcctaaacg aacatgaaat
 466.     27901 ttcttgtttt cttaggaatc atcacaactg tagctgcatt tcaccaagaa tgtagtttac
 467.     27961 agtcatgtac tcaacatcaa ccatatgtag ttgatgaccc gtgtcctatt cacttctatt
 468.     28021 ctaaatggta tattagagta ggagctagaa aatcagcacc tttaattgaa ttgtgcgtgg
 469.     28081 atgaggctgg ttctaaatca cccattcagt acatcgatat cggtaattat acagtttcct
 470.     28141 gtttaccttt tacaattaat tgccaggaac ctaaattggg tagtcttgta gtgcgttgtt
 471.     28201 cgttctatga agacttttta gagtatcatg acgttcgtgt tgttttagat ttcatctaaa
 472.     28261 cgaacaaact aaaatgtctg ataatggacc ccaaaatcag cgaaatgcac cccgcattac
 473.     28321 gtttggtgga ccctcagatt caactggcag taaccagaat ggagaacgca gtggggcgcg
 474.     28381 atcaaaacaa cgtcggcccc aaggtttacc caataatact gcgtcttggt tcaccgctct
 475.     28441 cactcaacat ggcaaggaag accttaaatt ccctcgagga caaggcgttc caattaacac
 476.     28501 caatagcagt ccagatgacc aaattggcta ctaccgaaga gctaccagac gaattcgtgg
 477.     28561 tggtgacggt aaaatgaaag atctcagtcc aagatggtat ttctactacc taggaactgg
 478.     28621 gccagaagct ggacttccct atggtgctaa caaagacggc atcatatggg ttgcaactga
 479.     28681 gggagccttg aatacaccaa aagatcacat tggcacccgc aatcctgcta acaatgctgc
 480.     28741 aatcgtgcta caacttcctc aaggaacaac attgccaaaa ggcttctacg cagaagggag
 481.     28801 cagaggcggc agtcaagcct cttctcgttc ctcatcacgt agtcgcaaca gttcaagaaa
 482.     28861 ttcaactcca ggcagcagta ggggaacttc tcctgctaga atggctggca atggcggtga
 483.     28921 tgctgctctt gctttgctgc tgcttgacag attgaaccag cttgagagca aaatgtctgg
 484.     28981 taaaggccaa caacaacaag gccaaactgt cactaagaaa tctgctgctg aggcttctaa
 485.     29041 gaagcctcgg caaaaacgta ctgccactaa agcatacaat gtaacacaag ctttcggcag
 486.     29101 acgtggtcca gaacaaaccc aaggaaattt tggggaccag gaactaatca gacaaggaac
 487.     29161 tgattacaaa cattggccgc aaattgcaca atttgccccc agcgcttcag cgttcttcgg
 488.     29221 aatgtcgcgc attggcatgg aagtcacacc ttcgggaacg tggttgacct acacaggtgc
 489.     29281 catcaaattg gatgacaaag atccaaattt caaagatcaa gtcattttgc tgaataagca
 490.     29341 tattgacgca tacaaaacat tcccaccaac agagcctaaa aaggacaaaa agaagaaggc
 491.     29401 tgatgaaact caagccttac cgcagagaca gaagaaacag caaactgtga ctcttcttcc
 492.     29461 tgctgcagat ttggatgatt tctccaaaca attgcaacaa tccatgagca gtgctgactc
 493.     29521 aactcaggcc taaactcatg cagaccacac aaggcagatg ggctatataa acgttttcgc
 494.     29581 ttttccgttt acgatatata gtctactctt gtgcagaatg aattctcgta actacatagc
 495.     29641 acaagtagat gtagttaact ttaatctcac atagcaatct ttaatcagtg tgtaacatta
 496.     29701 gggaggactt gaaagagcca ccacattttc accgaggcca cgcggagtac gatcgagtgt
 497.     29761 acagtgaaca atgctaggga gagctgccta tatggaagag ccctaatgtg taaaattaat
 498.     29821 tttagtagtg ctatccccat gtgattttaa tagcttctta ggagaatgac aaaaaaaaaa
 499.     29881 aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaa
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top