SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 25th, 2020 70 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <fstream>
 3. #include <time.h>
 4. #include <iomanip>
 5. #include <conio.h>
 6. #include <cstdio>
 7. #include <cstring>
 8. #include <sstream>
 9. using namespace std;
 10.  
 11. struct czyt
 12. {
 13.     char PESEL[11];
 14.     char imie[20];
 15.     char nazwisko[20];
 16.  
 17. };
 18. struct ksiazki
 19. {
 20.     int ID;
 21.     char autor[50];
 22.     char tytul[50];
 23.     bool czywyp;
 24.     char wypPESEL[11];
 25.     int czas;
 26. };
 27.  
 28. void wyszukiwanie_ksi(string bazaa)
 29. {
 30.     ksiazki out;
 31.     char szukana[200];
 32.     cout<<"Podaj fraze do wyszukania: ";
 33.     cin>>szukana;
 34.     cout<<endl;
 35.     ifstream baza(bazaa,ios::binary | ios::out);
 36.     if(baza.is_open())
 37.     {
 38.         for(int i=1;;i++)
 39.         {
 40.             baza.read(reinterpret_cast<char*>(&out),sizeof(out));
 41.             if(baza.eof()) break;
 42.             char inttochar[10];
 43.             stringstream konwersja;
 44.             konwersja << out.ID;
 45.             konwersja>>inttochar;
 46.            
 47.             if(strstr(out.autor,szukana) || strstr(out.tytul,szukana) || strstr(inttochar,szukana))
 48.             cout<<i<<". "<<endl<<"Autor: "<<out.autor<<endl<<"Tytul: "<<out.tytul<<endl<<"Numer katalogowy: "<<out.ID<<endl<<endl; 
 49.         }
 50.     }
 51.     else
 52.     cout<<"Nie udalo sie otworzyc bazy danych"<<endl;
 53.     baza.close();
 54. }
 55.    
 56.     void wyszukiwanie_czyt(string bazaa)
 57. {
 58.     czyt out;
 59.     char szukana[200];
 60.     cout<<"Podaj fraze do wyszukania: ";
 61.     cin>>szukana;
 62.     cout<<endl;
 63.     ifstream baza(bazaa,ios::binary | ios::out);
 64.     if(baza.is_open())
 65.     {
 66.         for(int j=1;;j++)
 67.         {
 68.             baza.read(reinterpret_cast<char*>(&out),sizeof(out));
 69.             if(baza.eof()) break;
 70.             char inttochar[10];
 71.             stringstream konwersja;
 72.             konwersja <<fixed<<setprecision(0)<<out.PESEL;
 73.             konwersja>>inttochar;
 74.             cout<<endl<<inttochar<<endl;
 75.             if(strstr(out.imie,szukana) || strstr(out.nazwisko,szukana) || strstr(inttochar,szukana))
 76.             cout<<noshowpoint << setprecision( 6 )<<j<<". "<<endl<<"Imie: "<<out.imie<<endl<<"Nazwisko: "<<out.nazwisko<<endl<<"PESEL: "<<out.PESEL<<endl<<endl;   
 77.         }
 78.     }
 79.     else
 80.     cout<<"Nie udalo sie otworzyc bazy danych"<<endl;
 81.     baza.close();
 82.    
 83. }
 84.  
 85. void wyswietl_ksiazki(string bazaa)
 86. {
 87.     ifstream ksiazkabaza(bazaa,ios::binary | ios::out);
 88.     if(ksiazkabaza.is_open())
 89.     {
 90.         ksiazki ksiazka;
 91.         for(int i=1;;i++)
 92.         {
 93.             ksiazkabaza.read(reinterpret_cast<char*>(&ksiazka),sizeof(ksiazka));
 94.             if(ksiazkabaza.eof()) break;
 95.             cout<<endl<<i<<". "<<"Autor: "<<ksiazka.autor<<"  Tytul: "<<ksiazka.tytul<<"  Numer katalogowy: "<<ksiazka.ID<<endl;
 96.             if(ksiazka.czywyp==true)
 97.             {
 98.                 cout<<"Ksiazka wypozyczona przez nr PESEL "<<fixed<<setprecision(0)<<ksiazka.wypPESEL<<". Do oddania pozostalo ";
 99.                 cout<<(time(NULL)-ksiazka.czas)/86400<<" dni."<<endl;
 100.             }
 101.         }
 102.        
 103.     }
 104.     ksiazkabaza.close();
 105. }
 106. bool wyswietl_czyt(string bazaa)
 107. {
 108.     czyt czytelnik;
 109.     ifstream czytbaza(bazaa,ios::binary | ios::out);
 110.     if(czytbaza.is_open())
 111.     {
 112.         for(int i=1;;i++)
 113.         {
 114.             czytbaza.read(reinterpret_cast<char*>(&czytelnik),sizeof(czytelnik));
 115.             if(czytbaza.eof()) break;
 116.             cout<<endl<<i<<". "<<"Imie: "<<czytelnik.imie<<"  Nazwisko: "<<czytelnik.nazwisko<<"  PESEL: "<<fixed<<setprecision(0)<<czytelnik.PESEL<<endl;
 117.         }
 118.        
 119.     }
 120.     else
 121.     {
 122.         cout<<"Nie udało sie uzyskac dostepu do bazy danych"<<endl;
 123.     }
 124.     cout<<endl;
 125.     czytbaza.close();
 126. }
 127. int main()
 128. {
 129.     const char Zero[2]="0";
 130.     int wyjscie=1,wyb,kwyjscie=1,cwyjscie=1;
 131.     string switchint;
 132.     char PESELq[11];
 133.     czyt czytelnik;
 134.     ksiazki ksiazka;
 135.     while (wyjscie)
 136.     {
 137.         cout<<endl<<"[1]. Ksiazki."<<endl<<"[2]. Czytelnicy."<<endl<<"[3]. Wypozycz ksiazke."<<endl<<"[4]. Zwroc ksiazke."<<endl<<"[5]. Lista wypozyczonych ksiazek."<<endl<<"[6]. Wyjdz"<<endl;
 138.         cout<<endl;
 139.        
 140.         int switchtoint=0;
 141.         cin>>switchint;
 142.         istringstream(switchint)>>switchtoint;
 143.        
 144.         switch(switchtoint)
 145.         {
 146.             default:
 147.                 {
 148.                     break;
 149.                 }
 150.             case 1:
 151.                 {
 152.                     while(kwyjscie)
 153.                     {
 154.                         cout<<endl<<"[1]. Dodaj ksiazke."<<endl<<"[2]. Edytuj ksiazke"<<endl<<"[3]. Usun ksiazke."<<endl<<"[4]. Wyswietl ksiazki."<<endl<<"[5]. cofnij"<<endl<<"[6]. Wyszukaj"<<endl;
 155.                         cout<<endl;
 156.                         switchtoint=0;
 157.                         cin>>switchint;
 158.                         istringstream(switchint)>>switchtoint;
 159.                         switch(switchtoint)
 160.                         {
 161.                             default:
 162.                                 {
 163.                                     break;
 164.                                 }
 165.                             case 1:
 166.                                 {
 167.                                
 168.                                 ofstream ksiazkibaza("ksiazki.dat",ios::binary | ios::in | ios::app);
 169.                                 if(ksiazkibaza.is_open())
 170.                                 {
 171.                                     do
 172.                                     {
 173.                                     cout<<endl;
 174.                                     cout<<"Podaj autora"<<endl;
 175.                                     cin.getline(ksiazka.autor,sizeof(ksiazka.autor));
 176.                                     cin.getline(ksiazka.autor,sizeof(ksiazka.autor));
 177.                                     cout<<"Podaj tytul"<<endl;
 178.                                     cin.getline(ksiazka.tytul,sizeof(ksiazka.tytul));
 179.                                     cout<<"Podaj numer katalogowy"<<endl;
 180.                                     cin>>ksiazka.ID;
 181.                                     ksiazka.czywyp=false;
 182.                                     ksiazka.wypPESEL=Zero;
 183.                                     ksiazka.czas=0;
 184.                                     ksiazkibaza.write(reinterpret_cast<char*>(&ksiazka),sizeof(ksiazka));
 185.                                     cout<<"Czy chcesz wprowadzic nastepna ksiazke?"<<endl<<"NIE - Wprowadz [0] TAK - Wprowadz inna liczbe."<<endl;
 186.                                     cin>>wyb;
 187.                                     }while(wyb!=0);
 188.                                     ksiazkibaza.close();
 189.                                     break;
 190.                                 }
 191.                                 else
 192.                                 {
 193.                                     cout<<"Wystapil blad podczas dostepu do bazy danych"<<endl;
 194.                                     break;
 195.                                 }
 196.                                 break;
 197.                                 }
 198.  
 199.                             case 2:
 200.  
 201.                                 {
 202.                                     wyswietl_ksiazki("ksiazki.dat");
 203.                                     cout<<endl<<"Wybierz ksiazke do edycji: ";
 204.                                     cin>>wyb;
 205.                                     cout<<endl;
 206.                                     ofstream ksiazkaa("ksiazki.dat",ios::binary | ios::in);
 207.                                     ksiazkaa.seekp(sizeof(struct ksiazki)*(wyb-1));
 208.                                     cout<<"Podaj autora"<<endl;
 209.                                     cin>>ksiazka.autor;
 210.                                     cout<<"Podaj tytul"<<endl;
 211.                                     cin>>ksiazka.tytul;
 212.                                     cout<<"Podaj numer katalogowy"<<endl;
 213.                                     cin>>ksiazka.ID;
 214.  
 215.                                     ksiazkaa.write(reinterpret_cast<char*>(&ksiazka),sizeof(ksiazka));
 216.                                     ksiazkaa.close();
 217.                                     break;
 218.  
 219.                                 }
 220.                             case 3:
 221.                                 {
 222.                                 wyswietl_ksiazki("ksiazki.dat");
 223.                                 cout<<endl<<"Wybierz ksiazke do usuniecia: ";
 224.                                 cin>>wyb;
 225.                                 ofstream temp("temp.dat",ios::binary | ios::in | ios::app);
 226.                                 ifstream ksiazki1("ksiazki.dat",ios::binary);
 227.                                 for(int i=1;;i++)
 228.                                 {
 229.                                     ksiazki1.read(reinterpret_cast<char*>(&ksiazka),sizeof(ksiazka));
 230.                                     if(ksiazki1.eof()) break;
 231.                                     if(i!=wyb)
 232.                                     temp.write(reinterpret_cast<char*>(&ksiazka),sizeof(ksiazka));
 233.                                 }
 234.                                 temp.close();
 235.                                 ksiazki1.close();
 236.                                 remove("ksiazki.dat");
 237.                                 rename("temp.dat","ksiazki.dat");
 238.                                 cout<<"\nUsunieto.\n";
 239.                                 break;
 240.                                 }
 241.                             case 4:
 242.                                 {
 243.                                 wyswietl_ksiazki("ksiazki.dat");
 244.                                 break;
 245.                                 }
 246.                             case 5:
 247.                                 {
 248.                                     cout<<endl;
 249.                                     kwyjscie=0;
 250.                                     break;
 251.                                 }
 252.                             case 6:
 253.                                 {
 254.                                     wyszukiwanie_ksi("ksiazki.dat");
 255.                                     break;
 256.                                 }
 257.                         }
 258.                     }
 259.                     kwyjscie=1;
 260.                     break;
 261.  
 262.  
 263.                 }
 264.             case 2:
 265.                 {
 266.                     while(cwyjscie)
 267.                     {
 268.                         cout<<endl<<"[1]. Dodaj czytelnika."<<endl<<"[2]. Edytuj czytelnika"<<endl<<"[3]. Usun czytelnika."<<endl<<"[4]. Wyswietl czytelnikow."<<endl<<"[5]. Wyszukaj."<<endl<<"[6]. Cofnij."<<endl;
 269.                         cout<<endl;
 270.                         switchtoint=0;
 271.                         cin>>switchint;
 272.                         istringstream(switchint)>>switchtoint;
 273.                         switch(switchtoint)
 274.                         {
 275.                             default:
 276.                                 {
 277.                                     break;
 278.                                 }
 279.                             case 1:
 280.                                 {
 281.                                     ofstream czytbaza("czytelnicy.dat",ios::binary | ios::in | ios::app);
 282.                                     if(czytbaza.is_open())
 283.                                     {
 284.                                         int x=0;
 285.                                         do
 286.                                         {
 287.                                         cout<<endl;
 288.                                         cout<<"Podaj Imie"<<endl;
 289.                                         cin.getline(czytelnik.imie,sizeof(czytelnik.imie));
 290.                                         cin.getline(czytelnik.imie,sizeof(czytelnik.imie));
 291.                                         cout<<"Podaj Nazwisko "<<endl;
 292.                                         cin.getline(czytelnik.nazwisko,sizeof(czytelnik.nazwisko));
 293.                                         while(x==0)
 294.                                         {
 295.                                        
 296.                                         cout<<"Podaj numer PESEL"<<endl;
 297.                                         cin>>czytelnik.PESEL;
 298.                                         if(strlen(czytelnik.PESEL)==11)
 299.                                         x=1;
 300.                                        
 301.                                         }
 302.                                         x=0;
 303.                                         czytbaza.write(reinterpret_cast<char*>(&czytelnik),sizeof(czytelnik));
 304.                                         cout<<"Czy chcesz wprowadzic nastepnego czytelnika?"<<endl<<"NIE - Wprowadz [0] TAK - Wprowadz inna liczbe."<<endl;
 305.                                         cin>>wyb;
 306.                                         }while(wyb!=0);
 307.                                     czytbaza.close();
 308.                                     break;
 309.                                     }
 310.  
 311.  
 312.                                 }
 313.                             case 2:
 314.                                 {
 315.                                     ifstream czytbaza("czytelnicy.dat",ios::binary);
 316.                                     if(czytbaza.is_open())
 317.                                     {
 318.                                         for(int i=1;;i++)
 319.                                         {
 320.                                             czytbaza.read(reinterpret_cast<char*>(&czytelnik),sizeof(czytelnik));
 321.                                             if(czytbaza.eof()) break;
 322.                                             cout<<endl<<i<<". "<<"Imie: "<<czytelnik.imie<<"  Nazwisko: "<<czytelnik.nazwisko<<"  PESEL: "<<fixed<<setprecision(0)<<czytelnik.PESEL<<endl;
 323.                                         }
 324.                                     }
 325.                                     else
 326.                                     {
 327.                                         cout<<"Wystapil blad podczas dostepu do bazy danych"<<endl;
 328.                                         break;
 329.                                     }
 330.                                     czytbaza.close();
 331.                                     cout<<endl<<"Wybierz czytelnika do edycji: ";
 332.                                     cin>>wyb;
 333.                                     cout<<endl;
 334.                                     ofstream czytt("czytelnicy.dat",ios::binary | ios::in);
 335.                                     czytt.seekp(sizeof(struct czyt)*(wyb-1));
 336.                                     cout<<"Podaj Imie"<<endl;
 337.                                     cin>>czytelnik.imie;
 338.                                     cout<<"Podaj Nazwisko "<<endl;
 339.                                     cin>>czytelnik.nazwisko;
 340.                                     cout<<"Podaj numer PESEL"<<endl;
 341.                                     cin>>czytelnik.PESEL;
 342.  
 343.                                     czytt.write(reinterpret_cast<char*>(&czytelnik),sizeof(czytelnik));
 344.                                     czytt.close();
 345.                                     break;
 346.                                 }
 347.                             case 3:
 348.                                 {
 349.                                     wyswietl_czyt("czytelnicy.dat");
 350.                                     cout<<endl<<"Wybierz czytelnika do usuniecia: ";
 351.                                     cin>>wyb;
 352.                                     ofstream temp("temp.dat",ios::binary | ios::in | ios::app);
 353.                                     ifstream czytelnikbaza1("czytelnicy.dat",ios::binary);
 354.                                     for(int i=1;;i++)
 355.                                     {
 356.                                         czytelnikbaza1.read(reinterpret_cast<char*>(&czytelnik),sizeof(czytelnik));
 357.                                         if(czytelnikbaza1.eof()) break;
 358.                                         if(i!=wyb)
 359.                                         temp.write(reinterpret_cast<char*>(&czytelnik),sizeof(czytelnik));
 360.                                     }
 361.                                     temp.close();
 362.                                     czytelnikbaza1.close();
 363.                                     remove("czytelnicy.dat");
 364.                                     rename("temp.dat","czytelnicy.dat");
 365.                                     cout<<"Usunieto."<<endl;
 366.                                     break;
 367.                                 }
 368.                             case 4:
 369.                                 {
 370.                                     wyswietl_czyt("czytelnicy.dat");
 371.                                     break;
 372.                                 }
 373.                             case 5:
 374.                                 {
 375.                                 wyszukiwanie_czyt("czytelnicy.dat");
 376.                                 break;
 377.                                 }
 378.                             case 6:
 379.                                 {
 380.                                 cwyjscie=0;
 381.                                 break; 
 382.                                 }  
 383.                         }
 384.                     }
 385.                     cwyjscie=1;
 386.                     break;
 387.                 }
 388.             case 3:
 389.                 {
 390.                     int mark;
 391.                     bool marek;
 392.                     wyswietl_ksiazki("ksiazki.dat");
 393.                     cout<<endl<<"Wprowadz numer katalogowy ksiazki do wypozyczenia: ";
 394.                     cin>>wyb;
 395.                     ifstream ksiazkabaza1("ksiazki.dat",ios::binary | ios::out);
 396.                     for(int i=1;;i++)
 397.                     {
 398.                         ksiazkabaza1.read(reinterpret_cast<char*>(&ksiazka),sizeof(ksiazka));
 399.  
 400.                         if(ksiazkabaza1.eof())
 401.                         {
 402.                             cout<<"#####   Nie udalo sie znalezc ksiazki o podanym numerze katalogowym lub jest ona juz wypozyczona.   #####"<<endl;
 403.                             cout<<endl;
 404.                             ksiazkabaza1.close();
 405.                             break;
 406.                             marek=false;
 407.                         }
 408.                         if(ksiazka.ID==wyb)
 409.                         {
 410.                             if(ksiazka.czywyp==false)
 411.                             {
 412.                                 cout<<"Znaleziono ksiazke."<<endl;
 413.                                 cout<<endl;
 414.                                 mark=i;
 415.                                 marek=true;
 416.                                 break;
 417.                             }
 418.  
 419.                         }
 420.                     }
 421.                     ksiazkabaza1.close();
 422.                     if(marek==true)
 423.                     {
 424.                    
 425.                                 ifstream czytbaza("czytelnicy.dat",ios::binary | ios::out);
 426.                                 if(czytbaza.is_open())
 427.                                 {
 428.                                     for(int j=1;;j++)
 429.                                     {
 430.                                         czytbaza.read(reinterpret_cast<char*>(&czytelnik),sizeof(czytelnik));
 431.                                         if(czytbaza.eof()) break;
 432.                                         cout<<endl<<j<<". "<<"Imie: "<<czytelnik.imie<<"  Nazwisko: "<<czytelnik.nazwisko<<"  PESEL: "<<fixed<<setprecision(0)<<czytelnik.PESEL<<endl;
 433.                                     }
 434.                                     czytbaza.close();
 435.                                     cout<<endl<<"Podaj numer PESEL czytelnika lub jego ID z listy."<<endl;
 436.                                     cin>>PESELq;
 437.                                     if(strlen(PESELq)==11)
 438.                                     {
 439.                                         cout<<"Podano pesel"<<endl;
 440.                                         ifstream czytbaza1("czytelnicy.dat",ios::binary | ios::out);
 441.                                         if(czytbaza1.is_open())
 442.                                         {
 443.                                             for(int k=1;;k++)
 444.                                             {
 445.                                                 czytbaza1.read(reinterpret_cast<char*>(&czytelnik),sizeof(czytelnik));
 446.                                                 if(czytbaza1.eof())
 447.                                                 {
 448.                                                     cout<<"Nie znaleziono czytelnika o podanym numerze PESEL."<<endl;
 449.                                                     break;
 450.                                                 }
 451.                                                 if(czytelnik.PESEL==PESELq)
 452.                                                 {
 453.                                                     cout<<czytelnik.imie<<endl<<czytelnik.nazwisko<<endl<<czytelnik.PESEL<<endl<<endl;
 454.                                                     cout<<"Czy na pewno chcesz wypozyczyc ksiazke o numerze katalogowym "<<ksiazka.ID<<" dla podanego czytelnika? TAK = [1] NIE = [0]"<<endl;
 455.                                                     cin>>wyb;
 456.                                                     if(wyb==0)
 457.                                                     {
 458.                                                         break;
 459.                                                     }
 460.                                                     if(wyb==1)
 461.                                                     {
 462.                                                         ofstream ksiazkabaza("ksiazki.dat",ios::binary | ios::in);
 463.                                                         if(ksiazkabaza.is_open())
 464.                                                         {
 465.                                                             cout<<"Ksiazka zostala wypozyczona"<<endl;
 466.                                                             cout<<endl;
 467.                                                             ksiazkabaza.seekp(sizeof(struct ksiazki)*(mark-1));
 468.                                                             ksiazka.czywyp=true;
 469.                                                             ksiazka.wypPESEL=czytelnik.PESEL;
 470.                                                             ksiazka.czas=time(NULL);
 471.                                                             ksiazkabaza.write(reinterpret_cast<char*>(&ksiazka),sizeof(ksiazka));
 472.                                                             ksiazkabaza.close();
 473.                                                             break;
 474.                                                         }
 475.                                                         else
 476.                                                         {
 477.                                                             cout<<"Wystapil blad podczas dostepu do bazy danych"<<endl;
 478.                                                             ksiazkabaza.close();
 479.                                                             break;
 480.                                                         }
 481.                                                     }
 482.  
 483.                                                 }
 484.                                                 if(ksiazka.czywyp==true)
 485.                                                 {
 486.                                                     cout<<"Ksiazka ktora probujesz wypozyczyc jest juz obecnie wypozyczona."<<endl;
 487.                                                    
 488.                                                     break;
 489.                                                 }
 490.                                             }
 491.                                             czytbaza1.close();
 492.                                            
 493.                                         }
 494.  
 495.  
 496.                                     }
 497.                         if(PESELq<100000000000)
 498.                             {
 499.                                 if(ksiazka.czywyp==true)
 500.                                                 {
 501.                                                     cout<<"Ksiazka ktora probujesz wypozyczyc jest juz obecnie wypozyczona."<<endl;
 502.                                                    
 503.                                                     break;
 504.                                                 }
 505.                                 if(ksiazka.czywyp==false)
 506.                                 {
 507.                                 bool found;
 508.  
 509.                                 ifstream czytbaza("czytelnicy.dat",ios::binary | ios::out);
 510.                                     if(czytbaza.is_open())
 511.                                     {
 512.                                         for(int i=1;;i++)
 513.                                         {
 514.                                             czytbaza.read(reinterpret_cast<char*>(&czytelnik),sizeof(czytelnik));
 515.                                             if(czytbaza.eof())
 516.                                             {
 517.                                                 cout<<"Nie znaleziono czytelnika o podanym numerze ID"<<endl;
 518.                                                 found=false;
 519.                                                 break;
 520.                                             }
 521.                                             if(i==PESELq)
 522.                                             {
 523.                                                 found=true;
 524.                                                 break;
 525.                                             }
 526.  
 527.                                         }
 528.                                     }
 529.                                     czytbaza.close();
 530.  
 531.                                 if(found==true)
 532.                                 {
 533.                                     cout<<czytelnik.imie<<endl<<czytelnik.nazwisko<<endl<<czytelnik.PESEL<<endl<<endl;
 534.                                     cout<<"Czy na pewno chcesz wypozyczyc ksiazke o numerze katalogowym "<<ksiazka.ID<<" dla podanego czytelnika? TAK = [1] NIE = [0]"<<endl;
 535.                                     cin>>wyb;
 536.                                     if(wyb==0)
 537.                                     {
 538.                                         break;
 539.                                     }
 540.                                     if(wyb==1)
 541.                                     {
 542.                                         ofstream ksiazkabaza("ksiazki.dat",ios::binary | ios::in);
 543.                                         if(ksiazkabaza.is_open())
 544.                                         {
 545.                                             cout<<"Ksiazka zostala wypozyczona"<<endl;
 546.                                             cout<<endl;
 547.                                             ksiazkabaza.seekp(sizeof(struct ksiazki)*(mark-1));
 548.                                             ksiazka.czywyp=true;
 549.                                             ksiazka.wypPESEL=czytelnik.PESEL;
 550.                                             ksiazka.czas=time(NULL);
 551.                                             ksiazkabaza.write(reinterpret_cast<char*>(&ksiazka),sizeof(ksiazka));
 552.                                             ksiazkabaza.close();
 553.                                             break;
 554.                                         }
 555.                                         else
 556.                                         {
 557.                                             cout<<"Wystapil blad podczas dostepu do bazy danych"<<endl;
 558.                                             ksiazkabaza.close();
 559.                                             break;
 560.                                         }
 561.                                     }
 562.                                 }}
 563.  
 564.                             }
 565.                     }
 566.                     }break;
 567.                 }
 568.             case 4:
 569.                 {
 570.                     bool found;
 571.                     cout<<"Podaj numer katalogowy ksiazki do zwrotu"<<endl;
 572.                     cin>>wyb;
 573.                     int mark;
 574.                     ifstream ksiazkabaza("ksiazki.dat",ios::binary | ios::out);
 575.                     if(ksiazkabaza.is_open())
 576.                     {
 577.                         for(int i=1;;i++)
 578.                         {
 579.                             ksiazkabaza.read(reinterpret_cast<char*>(&ksiazka),sizeof(ksiazka));
 580.                             if(ksiazkabaza.eof())
 581.                             {
 582.                                 cout<<"Ksiazka ktora probujesz zwrocic jest juz oddana lub numer katalogowy jest blednie podany."<<endl;
 583.                                 break;
 584.                                 found=false;
 585.                             }
 586.  
 587.                             if(ksiazka.czywyp==true && ksiazka.ID==wyb)
 588.                             {
 589.                                 cout<<"Ksiazka wypozyczona przez nr PESEL "<<fixed<<setprecision(0)<<ksiazka.wypPESEL<<". Do oddania pozostalo ";
 590.                                 cout<<(time(NULL)-ksiazka.czas)/86400<<" dni.";
 591.                                 found=true;
 592.                                 mark=i;
 593.                                 break;
 594.                             }
 595.                         }
 596.                     }ksiazkabaza.close();
 597.                     if(found==true)
 598.                     {
 599.                         cout<<endl;
 600.                         cout<<"Czy chcesz przyjac zwrot tej ksiazki? TAK = [1], NIE = [0]"<<endl;
 601.                         cin>>wyb;
 602.                         if(wyb==1)
 603.                         {
 604.  
 605.                             ofstream temp("temp.dat",ios::binary | ios::in | ios::app);
 606.                             ifstream ksiazki1("ksiazki.dat",ios::binary);
 607.                             for(int i=1;;i++)
 608.                             {
 609.                                 ksiazki1.read(reinterpret_cast<char*>(&ksiazka),sizeof(ksiazka));
 610.                                 if(ksiazki1.eof()) break;
 611.                                 if(i!=wyb)
 612.                                 temp.write(reinterpret_cast<char*>(&ksiazka),sizeof(ksiazka));
 613.                                 if(i==mark)
 614.                                 {
 615.                                     ksiazka.czywyp=false;
 616.                                     ksiazka.czas=0;
 617.                                     ksiazka.wypPESEL=0;
 618.                                     temp.write(reinterpret_cast<char*>(&ksiazka),sizeof(ksiazka));
 619.                                 }
 620.                             }
 621.                             temp.close();
 622.                             ksiazki1.close();
 623.                             remove("ksiazki.dat");
 624.                             rename("temp.dat","ksiazki.dat");
 625.                             cout<<"\nUsunieto.\n"<<endl;
 626.                             break;
 627.                         }
 628.                     }
 629.                         break;
 630.  
 631.  
 632.                     if(found==false)
 633.                     {
 634.                         break;
 635.                     }
 636.  
 637.                 }
 638.             case 5:
 639.                 {
 640.                     cout<<endl<<"#########################################################################"<<endl<<"=========================== ZALEGLE KSIAZKI ============================="<<endl<<"#########################################################################"<<endl;
 641.                 ifstream ksiazkabaza("ksiazki.dat",ios::binary | ios::out);
 642.                 if(ksiazkabaza.is_open())
 643.                 {int c=1;
 644.                     for(int i=1;;i++)
 645.                     {
 646.                         ksiazkabaza.read(reinterpret_cast<char*>(&ksiazka),sizeof(ksiazka));
 647.                         if(ksiazkabaza.eof()) break;
 648.                         if(ksiazka.czywyp==true)
 649.                         {
 650.                             if(30-((time(NULL)-ksiazka.czas)/86400)<=0)
 651.                             {
 652.                             cout<<endl<<c<<". "<<"Autor: "<<ksiazka.autor<<"  Tytul: "<<ksiazka.tytul<<"  Numer katalogowy: "<<ksiazka.ID<<endl;
 653.                             cout<<"Ksiazka wypozyczona przez nr PESEL "<<fixed<<setprecision(0)<<ksiazka.wypPESEL<<". Ksiazka zalegla o: ";
 654.                             cout<<(30-((time(NULL)-ksiazka.czas)/86400)*(-1))<<" dni."<<endl;
 655.                             c++;
 656.                             }
 657.                         }
 658.                     }
 659.                 }
 660.                     ksiazkabaza.close();
 661.                     cout<<endl<<"#########################################################################"<<endl<<"======================== NIE ZALEGLE KSIAZKI ============================"<<endl<<"#########################################################################"<<endl;
 662.                     ifstream ksiazkabaza1("ksiazki.dat",ios::binary | ios::out);
 663.                 if(ksiazkabaza1.is_open())
 664.                 {int c=1;
 665.                     for(int i=1;;i++)
 666.                     {
 667.                         ksiazkabaza1.read(reinterpret_cast<char*>(&ksiazka),sizeof(ksiazka));
 668.                         if(ksiazkabaza1.eof()) break;
 669.                         if(ksiazka.czywyp==true)
 670.                         {
 671.                             if(30-((time(NULL)-ksiazka.czas)/86400)>0)
 672.                             {
 673.                             cout<<endl<<c<<". "<<"Autor: "<<ksiazka.autor<<"  Tytul: "<<ksiazka.tytul<<"  Numer katalogowy: "<<ksiazka.ID<<endl;
 674.                             cout<<"Ksiazka wypozyczona przez nr PESEL "<<fixed<<setprecision(0)<<ksiazka.wypPESEL<<". Do oddania pozostalo ";
 675.                             cout<<30-((time(NULL)-ksiazka.czas)/86400)<<" dni."<<endl;
 676.                             c++;
 677.                             }
 678.                         }
 679.                     }
 680.                 }
 681.                     ksiazkabaza1.close();
 682.                     break;
 683.                 }
 684.             case 6:
 685.                 {
 686.                     wyjscie=0;
 687.                     break;
 688.                 }
 689.         }
 690.     }
 691. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top