Guest User

FOR NATASHA

a guest
Apr 19th, 2019
123
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /* Задані дві послідовності цілих i дійсних чисел. Побудувати однозв’язний список, у якому числа послідовностей чергуються.
 2. Якщо останнім елементом списку є ціле число, перенести його на початок списку. Надрукувати списки до та після зміни. */
 3. #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
 4. #include <stdio.h>
 5. #include <stdbool.h>
 6.  
 7. struct list
 8. {
 9. float data; //поле даних
 10. struct list *ptr; //вказівник на наступний елемент
 11. };
 12.  
 13. struct list first_step(float a) //а - значення першого вузла списку
 14. {
 15. struct list *lst;
 16. lst = (struct list*)malloc(sizeof(struct list)); //виділення пам'яті під корінь списку
 17. lst->data = a;
 18. lst->ptr = NULL; //останній вузол списку
 19. return *lst;
 20. }
 21.  
 22. void print_list(struct list *lst, int summ);
 23.  
 24. struct list add(struct list *lst, float number)
 25. {
 26. struct list *temp, *p;
 27. temp = (struct list*)malloc(sizeof(struct list));
 28.  
 29. p = lst->ptr; //збереження покажчика на наступний вузол
 30. lst->ptr = temp; //попередній вузол вказує на той, що створюється
 31. temp->data = number;
 32. temp->ptr = p; //створений вузол вказує на наступний елемент
 33. return *temp;
 34. }
 35. struct list * deletelem(struct list *lst, struct list *root, int summ)
 36. {
 37. struct list *temp;
 38. temp = root;
 39. lst->ptr = root; // переставляем указатель
 40. // освобождаем память удаляемого узла
 41. return(lst);
 42. }
 43.  
 44. //
 45. //void insert(struct list* lst, int index, int data)
 46. //{
 47. // if (index == 0) add(lst, data);
 48. // else
 49. // {
 50. // struct list *current = lst;
 51. // int i;
 52. // for (i = 0; i < index; i++)
 53. // {
 54. // current = current->ptr;
 55. // }
 56. // add(current, data);
 57. // }
 58. //}
 59.  
 60. void Push(struct list** lst, int data)
 61. {
 62. struct list *newNode = (struct list*)malloc(sizeof(struct list));
 63. newNode->data = data;
 64. newNode->ptr = *lst;
 65. *lst = newNode;
 66. }
 67.  
 68. void print(struct list *lst, int summ)
 69. {
 70. struct list *p;
 71. //struct list *h;
 72. //h = lst;
 73. //p = lst;
 74.  
 75. //for (int i = 0; i < summ; i++)
 76. //{ //if (i == summ - 1)
 77. // //{
 78. // h = h->ptr;
 79. // //int b = (int)p->data;
 80. // if (i == summ - 2)
 81. // {
 82. // lst = deletelem(h, lst, summ);
 83. // }
 84. // //}
 85. //}
 86. p = lst;
 87. for (int i = 0; i < summ; i++)
 88. {
 89. if (i == summ)
 90. {
 91. int b = (int)p->data;
 92. if ((double)b != p->data)
 93. {
 94. Push(&lst, p->data);
 95. }
 96. }
 97. p = p->ptr; // переход к следующему узлу
 98. }
 99. print_list(lst, summ);
 100.  
 101. }
 102.  
 103. void print_list(struct list *lst, int summ)
 104. {
 105. struct list *p;
 106. p = (struct list*)malloc(sizeof(struct list));
 107. p = lst;
 108.  
 109. for (int i = 0; i < summ; i++)
 110. {
 111. printf("%5.2lf", p->data); // вывод значения элемента p
 112. p = p->ptr; // переход к следующему узлу
 113. }
 114. printf("\n");
 115. }
 116.  
 117. void keyboard()
 118. {
 119. struct list *lst = (struct list*)malloc(sizeof(struct list));
 120. int answer, answer2, summ;
 121. float *nums, *nums2;
 122. bool checked = false, checked2 = false;
 123.  
 124. printf("How many numbers do you want to enter in integer array?: "); scanf("%d", &answer);
 125. nums = (float*)malloc(answer * sizeof(float));
 126.  
 127. printf("\nInput integer array: \n");
 128. for (int i = 0; i < answer; i++)
 129. {
 130. printf("array[%d] = ", i);
 131. scanf("%f", &nums[i]);
 132. }
 133.  
 134. printf("\nYour integer array: \n");
 135. for (int i = 0; i < answer; i++)
 136. {
 137. printf("array[%d] = %3f\n", i, nums[i]);
 138. }
 139.  
 140. printf("How many numbers do you want to enter in float array?: "); scanf("%d", &answer2);
 141. nums2 = (float*)malloc(answer2 * sizeof(float));
 142.  
 143. printf("\nInput float array: \n");
 144. for (int i = 0; i < answer2; i++)
 145. {
 146. printf("array[%d] = ", i);
 147. scanf("%f", &nums2[i]);
 148. }
 149.  
 150. printf("\nYour array: \n");
 151. for (int i = 0; i < answer2; i++)
 152. {
 153. printf("array[%d] = %6.3f\n", i, nums2[i]);
 154. }
 155.  
 156. summ = answer + answer2;
 157. int j = 0, k = 0, counter = 0;
 158. for (int i = 0; i < summ; i++)
 159. {
 160. if (i == 0)
 161. {
 162. lst[i] = first_step(nums2[k]);
 163. k++;
 164. }
 165. else {
 166. if (i % 2 == 0)
 167. {
 168. if (k > answer2 - 1) {
 169. lst[i] = add(lst, nums[j]);
 170. j++;
 171. }
 172. else {
 173. printf("%f\n", nums2[k]);
 174. lst[i] = add(lst, nums2[k]);
 175. k++;
 176. }
 177.  
 178. }
 179. else
 180. {
 181. if (j > answer - 1) {
 182. printf("%f\n", nums2[k]);
 183. lst[i] = add(lst, nums2[k]);
 184. k++;
 185. }
 186. else {
 187. lst[i] = add(lst, nums[j]);
 188. j++;
 189. }
 190. }
 191. }
 192. }
 193. for (int i = 0; i < summ; i++) {
 194. printf("%f ", lst[i].data);
 195. }
 196. printf("Your list: \n");
 197. print(lst, summ);
 198.  
 199. system("pause");
 200. }
 201.  
 202. int main()
 203. {
 204. start:
 205. system("cls");
 206. printf("Nataliia Byshovets, IS-81, lab 6\n\n");
 207. int answer;
 208.  
 209. printf("1 - input numbers.\n");
 210. printf("2 - print lists.\n");
 211. printf("3 - exit.\n\n");
 212.  
 213. printf("What do you want to do?: "); scanf("%d", &answer);
 214.  
 215. switch (answer)
 216. {
 217. case 1:
 218. {
 219. keyboard(); //робота з числами, введеними з клавіатури
 220. goto start;
 221. break;
 222. }
 223. case 2:
 224. {
 225. //output(); //виведення чисел з файлу
 226. goto start;
 227. break;
 228. }
 229. default:
 230. {
 231. break;
 232. }
 233. }
 234.  
 235. system("pause");
 236. return 0;
 237. }
RAW Paste Data