Advertisement
jaskiniaprawiczka

Untitled

Mar 14th, 2019
1,117
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. 2 FOR L=54272TO54296:POKEL,0:NEXT
 2. 3 POKE54296,15:POKE54277,190:POKE54289,248
 3.  
 4. 7 DIM WX%(62), WY%(62), WC%(62), WH%(62):DIM CO%(3):CO%(1)=0:CO%(2)=7:CO%(3)=13
 5. 8 DIM LO%(3):LO%(0)=83:LO%(1)=32:LO%(2)=81:LO%(3)=81:LV%=1:X=RND(-TI):PC%=1
 6.  
 7. 9 GOTO 9500
 8.  
 9. 10 REM INICJALIZACJA WARTOSCI I PLANSZY
 10. 11 PX%=20:PY%=12:ZN%=211:ST%=0:PF%=0
 11. 12 WL%=3*LV%+2:WS%=5:WR%=WL%
 12. 13 XS%=0:YS%=0:XE%=0:YE%=0
 13.  
 14. 15 PRINT CHR$(147)
 15. 20 XS%=0:YS%=20:XE%=39:YE%=24:GOSUB9200
 16. 25 FOR I=1 TO 5
 17. 26 POKE 1026+I+22*40,83:
 18. 27 T1%=4: IF(I>EN%) THEN T1%=14
 19. 28 POKE 55298+I+22*40,4
 20. 29 NEXT I
 21.  
 22. 30 POKE781,22:POKE782,16:POKE 783,0:SYS65520:?"LEVEL"LV%
 23. 40 FOR I=1 TO 10
 24. 45 POKE 55333-I+22*40,1
 25. 50 T1%=32:IF (I <= BL%) THEN T1%=87
 26. 52 POKE 1061-I+22*40,T1%
 27. 55 NEXT I
 28.  
 29.  
 30.  
 31. 59 REM SKRZYNIE
 32. 60 FOR I=0 TO 10
 33. 61 TX%=INT(RND(1)*40):TY%=INT(RND(1)*20)
 34. 62 ZN%=35:CL%=2:GOSUB9001
 35. 63 NEXT
 36.  
 37. 64 REM WILKI
 38. 65 T1%=0:T2%=WR%:T3%=94:T4%=1:GOSUB 9009
 39. 75 FOR I=0 TO WR%
 40. 80 POKE 1024+WX%(I)+WY%(I)*40,WC%(I)
 41. 81 POKE 55296+WX%(I)+WY%(I)*40,CO%(WH%(I))
 42. 85 NEXT I
 43. 87 ZN%=38:CL%=PC%:GOSUB 9000
 44.  
 45. 99 REM POCZATEK PETLI GRY
 46.  
 47. 100 IF ST%=1 GOTO 10
 48. 110 IF ST%=255 GOTO 9610
 49. 115 TX%=PX%:TY%=PY%:XX%=PX%:XY%=PY%
 50. 120 T1%=PEEK(56321):IF T1%=255 THEN 120
 51. 130 IF (T1% AND 1)=0 THEN GOSUB 9100:GOTO250
 52. 140 IF (T1% AND 2)=0 THEN GOSUB 9110:GOTO250
 53. 150 IF (T1% AND 4)=0 THEN GOSUB 9120:GOTO250
 54. 160 IF (T1% AND 8)=0 THEN GOSUB 9130:GOTO250
 55. 170 IF (T1% AND 16)=0 THEN PF%=NOT(PF%):ZN%=38:CL%=PC%-PF%:GOSUB9000:GOTO 100
 56.  
 57. 250 A%=PEEK(1024+TX%+TY%*40)
 58. 260 IF A%=32 THEN 295
 59. 265 IF A%=87 THEN 296
 60.  
 61. 270 GOSUB9300
 62. 275 IF A%=35 THEN ZN%=LO%(INT(RND(1)*4)):CL%=5:GOSUB9001:GOTO310
 63. 276 IF A%=83 AND EN%<5 THEN EN%=EN%+1:GOSUB9330:GOTO295
 64. 277 IF A%=81 AND BL%<10 THEN BL%=BL%+1:GOSUB9400:GOTO295
 65. 279 IF A%=94 THEN WC%(WI%)=32:ZN%=32:GOSUB9001:GOSUB2100:GOSUB5050:GOTO 310
 66.  
 67. 295 IF PF%=0 THEN ZN%=32:GOSUB9000:PX%=TX%:PY%=TY%:GOTO300
 68. 296 IF PF%=0 THEN GOTO310
 69. 297 IF A%=32 AND BL%>0 THEN ZN%=87:CL%=1:BL%=BL%-1:GOTO299
 70. 298 ZN%=32:BL%=BL%+1
 71. 299 GOSUB9001:PF%=0:GOSUB9400
 72.  
 73.  
 74. 300 ZN%=38:CL%=PC%-PF%:GOSUB9000
 75.  
 76. 309 REM LOGIKA/RUCH KOMPUTEROWYCH POSTACI
 77.  
 78.  
 79. 310 FOR I=0 TO WR%
 80. 315 IF WC%(I)=94 THEN I%=I:GOSUB7001
 81. 330 NEXT I
 82.  
 83. 350 GOSUB 9330
 84.  
 85. 1000 GOTO 100
 86.  
 87. 2000 REM DZWIEKI
 88. 2100 POKE54273,17:POKE54272,37:POKE54276,17
 89. 2110 FORI=1TO250:NEXT
 90. 2120 POKE 54276,16
 91. 2130 RETURN
 92.  
 93. 5049 REM CZY KONIEC ETAPU? JAK TAK ZRESETUJ I ZWIEKSZ LEVEL
 94. 5050 WL%=WL%-1:IF WL%<0 THEN LV%=LV%+1:ST%=1
 95. 5051 RETURN
 96.  
 97. 6999 REM SUBRUTYNKI KOMPUTEROWYCH POSTACI
 98. 7000 REM SUBRUTYNKA PIESKA (CHARACTER 94)
 99. 7001 TX%=WX%(I%):TY%=WY%(I%):GOSUB8000:IF SS%=1 THEN RETURN
 100. 7002 IF TX%=PX% THEN GOTO 7050
 101. 7003 IF TX%>PX% THEN TX%=TX%-1:GOTO 7005
 102. 7004 TX%=TX%+1
 103. 7005 A%=PEEK(1024+TX%+TY%*40)
 104. 7006 IF A%=35 OR A%=94 OR A%=87 THEN TX%=WX%(I%):GOTO 7050
 105. 7050 IF TY%=PY% THEN GOTO 7080
 106. 7055 IF TY%>PY% THEN TY%=TY%-1:GOTO 7070
 107. 7060 TY%=TY%+1
 108. 7070 A%=PEEK(1024+TX%+TY%*40)
 109. 7075 IF A%=35 OR A%=94 OR A%=87 OR A%=38 THEN TY%=WY%(I%):GOTO 7080
 110. 7080 ZN%=32:GOSUB 9002:ZN%=94:WX%(I%)=TX%:WY%(I%)=TY%:CL%=CO%(WH%(I%)):GOSUB9001
 111. 7099 RETURN
 112.  
 113.  
 114. 7999 REM PROCEDURA SPRAWDZANIE CZY MOGE UGRYZC
 115. 8000 SS%=0
 116. 8001 A%=PEEK(1025+TX%+TY%*40):IF A%=38 THEN 8005
 117. 8002 A%=PEEK(1023+TX%+TY%*40):IF A%=38 THEN 8005
 118. 8003 A%=PEEK(1024+TX%+(TY%+1)*40):IF A%=38 THEN 8005
 119. 8004 A%=PEEK(1024+TX%+(TY%-1)*40):IF A%<>38 THEN RETURN
 120. 8005 EN%=EN%-1:GOSUB2100:GOSUB8100:SS%=1:RETURN
 121.  
 122. 8100 IF EN%>0 OR ST%=255 THEN RETURN
 123. 8110 ST%=255:ZN%=88:CL%=15:GOSUB9000:EN%=0
 124. 8130 RETURN
 125.  
 126. 8999 REM SUBRUTYNKI UZYTKOWE
 127. 9000 POKE 1024+PX%+PY%*40,ZN%:POKE 55296+PX%+PY%*40,CL%:RETURN
 128. 9001 POKE 1024+TX%+TY%*40,ZN%:POKE 55296+TX%+TY%*40,CL%:RETURN
 129. 9002 POKE 1024+WX%(I%)+WY%(I%)*40,ZN%:POKE 55296+WX%(I%)+WY%(I%)*40,CL%:RETURN
 130. 9003 POKE 1024+XX%+XY%*40,ZN%:POKE 1024+XX%+XY%*40,CL%:RETURN
 131.  
 132. 9009 REM PROCEDURA DO GENEROWANIA WROGOW
 133. 9010 FOR I=T1% TO T2%
 134. 9020 WX%(I)=INT(RND(1)*40)
 135. 9030 WY%(I)=INT(RND(1)*19)
 136. 9040 IF PX%=WX%(I) AND PY%=WX%(I) THEN GOTO 9020
 137. 9041 IF I=0 THEN 9050
 138. 9042 FOR J=0 TO I-1
 139. 9043 IF WX%(J)=WX%(I) AND WY%(J)=WY%(I) THEN GOTO 9020
 140. 9045 NEXT J
 141. 9050 WC%(I)=T3%:WH%(I)=T4%
 142. 9060 NEXT I
 143. 9070 RETURN
 144.  
 145. 9100 TY%=TY%-1:IF TY%<0 THEN TY%=0
 146. 9101 RETURN
 147. 9110 TY%=TY%+1:IF TY%>18 THEN TY%=18
 148. 9111 RETURN
 149. 9120 TX%=TX%-1:IF TX%<0 THEN TX%=0
 150. 9121 RETURN
 151. 9130 TX%=TX%+1:IF TX%>39 THEN TX%=39
 152. 9131 RETURN
 153.  
 154. 9200 POKE 1024+XS%+YS%*40,213:POKE 1024+XE%+YS%*40,201
 155. 9201 POKE 1024+XS%+YE%*40,202:POKE 1024+XE%+YE%*40,203
 156. 9202 FOR X=XS%+1 TO XE%-1 STEP 1
 157. 9203 POKE 1024+X+YE%*40,192
 158. 9204 POKE 1024+X+YS%*40,192
 159. 9205 NEXT X
 160. 9210 FOR Y=YS%+1 TO YE%-1 STEP 1
 161. 9211 POKE 1024+XS%+Y*40,221:POKE 1024+XE%+Y*40,221
 162. 9212 NEXT Y
 163. 9250 RETURN
 164.  
 165. 9299 REM SPRAWDZANIE CZY NA POLU JEST COS
 166. 9300 WI%=127
 167. 9301 FOR I=0 TO WR%
 168. 9302 IF WX%(I)=TX% AND WY%(I)=TY% THEN WI%=I:GOTO 9305
 169. 9303 NEXT I
 170. 9305 RETURN
 171.  
 172.  
 173. 9330 FOR I=1 TO 5
 174. 9335 T1%=4: IF(I > EN%) THEN T1%=14
 175. 9345 POKE 55298+I+22*40,T1%
 176. 9350 NEXT
 177. 9355 RETURN
 178.  
 179. 9400 FOR I=1 TO 10
 180. 9405 T1%=32:IF (I <= BL%) THEN T1%=87
 181. 9410 POKE 1061-I+22*40,T1%
 182. 9415 NEXT
 183. 9420 RETURN
 184.  
 185. 9500 REM MINI PETLA TITLE SCREENA
 186. 9510 PRINT CHR$(147)
 187. 9520 POKE781,7:POKE782,12:POKE 783,0:SYS65520:?"TURBO PASTERZ"
 188. 9530 POKE781,20:POKE782,7:POKE 783,0:SYS65520
 189. 9540 IF T1%<10 THEN ?"WCISNIJ FIRE, ZEBY ZACZAC":T1%=T1%+1:GOTO9560
 190. 9550 ?"                         ":T1%=T1%+1:IF T1%>19 THEN T1%=0
 191. 9560 J%=PEEK(56321):IF J%=255 THEN 9530
 192. 9570 IF (J% AND 16) <> 0 THEN 9530
 193. 9580 LV%=1:BL%=3:EN%=5:GOTO 10
 194.  
 195. 9600 REM MINI PETLA SMIERCI
 196. 9610 POKE781,7:POKE782,11:POKE 783,0:SYS65520:?"WILKI CIE ZJADLY!"
 197. 9620 POKE781,18:POKE782,12:POKE 783,0:SYS65520
 198. 9630 IF T1%<10 THEN ?"WCISNIJ FIRE":T1%=T1%+1:GOTO9660
 199. 9650 ?"                 ":T1%=T1%+1:IF T1%>19 THEN T1%=0
 200. 9660 J%=PEEK(56321):IF J%=255 THEN 9620
 201. 9670 IF (J% AND 16) <> 0 THEN 9620
 202. 9680 GOTO 9510
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement