Guest User

Untitled

a guest
Jan 14th, 2020
70
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. DATA1 segment
 2. txt1 db " 0000",10,13,'$';deklaracja stałych txt1 nazwa zmiennej, db typ,10 - nowa linia, 13 powrot kursora?, '$' koniec ciagu?
 3. txt2 db "1111", 10,13,'$'
 4. DATA1 ends
 5. CODE1 segment
 6. ASSUME cs:CODE1, ds:DATA1, ss:STOS1
 7. START:
 8. ;inicjalizacja stosu
 9. mov ax,seg STOS1
 10. mov ss,ax
 11. mov sp,offset top
 12. mov cx,5 ;licznik pętli
 13. petla: push cx
 14. call napis ;wywołanie podprogramu
 15. call napis2
 16. pop cx
 17. loop petla ;zmniejsza CX i jeśli CX <> 0 skacze do "petla"
 18. mov ax,4c00h
 19. int 21h ; Przerwanie DOS - koniec programu
 20. ;podprogram napis
 21. napis: mov ax,seg txt1
 22. mov ds,ax
 23. mov dx,offset txt1
 24. mov ah,9
 25. int 21h
 26. ret
 27. ;podprogram napis2
 28. napis2: mov ax, seg txt2
 29. mov ds,ax
 30. mov dx,offset txt2
 31. mov ah,9
 32. int 21h ; powrot do dosa
 33. ret
 34. CODE1 ends
 35. STOS1 segment STACK
 36. dw 256 dup(?)
 37. top dw ? ; wierzchołek stosu
 38. STOS1 ends
 39. END START
RAW Paste Data