datafile

ngọn đèn hải đăng ngọn đèn hải đăng - con nhỏ thư | HoatHinh.tv | TAG4ee07MduX

Aug 4th, 2021
803
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Lời bài hát ngọn đèn hải đăng  ngọn đèn hải đăng - con nhỏ thư  | HoatHinh.tv | TAG4ee07MduX Lyrics up by vnflix.com [Verse 1]
 2. Vừa hôm kia khi đang vầng trăng
 3. Ta đưa nhau đến ngọn đèn hải đăng
 4. Ở nơi biển vắng
 5. Nói cho tôi em có vui không
 6. Hay em chỉ phiêu bồng
 7.  
 8. [Verse 2]
 9. Rồi hôm sau khi em rời đi
 10. Tôi ôm nổi nhớ ngày hạ cả khi
 11. Lòng chưa biệt ly
 12. Con tim tôi nhung nhớ được chi
 13.  
 14. [Verse 3]
 15. Ở phương xa cô đơn mình em
 16. Có biết Sài gòn giờ đây cũng chỉ để xem mình tôi với đêm
 17. Trách với ai thôi cũng như không
 18. Mà tôi cứ hi vọng
 19.  
 20. [Verse 4]
 21. Vài ba hôm tôi vẫn đợi tin
 22. Không biết giờ em ở đâu, đinh ninh
 23. Tôi đây cầu xin
 24. Sao em không thể nhắn một câu
 25.  
 26. [Chorus]
 27. Và ta không buồn nhau
 28. Ta chỉ vui cùng những niềm đau
 29. Đang chìm sâu rất sâu
 30. Tôi đứng luôn ở đây
 31. Và hát ca khúc này
 32. Vì tôi chỉ tìm em
 33.  
 34. [Verse 5]
 35. Rồi hôm nay tôi ngưng đợi em
 36. Nhưng mong em vẫn mỉm cười cùng bên
 37. Kỉ niệm ấm êm
 38. Nói với em tôi mãi vui đây
 39. Khi tôi biết em này
RAW Paste Data