ο»Ώ
RandomGuy32

Open Emoji Submissions

Jul 25th, 2017
291
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Last updated: 2019-04-25 00:55 CEST
 2.  
 3. https://www.unicode.org/L2/L2017/17232-gender-gap.pdf / https://www.unicode.org/L2/L2017/17439-gender-analysis.pdf / https://www.unicode.org/L2/L2018/18110-gender-update.pdf
 4. Person Dancing
 5. Heir to the Throne
 6. Woman with Chinese Cap (πŸ‘²+♀️)
 7. Man with Chinese Cap (πŸ‘²+♂️)
 8. Woman with Veil (πŸ‘°+♀️)
 9. Man with Veil (πŸ‘°+♂️)
 10. Woman in Tuxedo (🀡+♀️)
 11. Man in Tuxedo (🀡+♂️)
 12. Woman in Suit Levitating (πŸ•΄οΈ+♀️)
 13. Man in Suit Levitating (πŸ•΄οΈ+♂️)
 14. Pregnant Woman (🀰+♀️)
 15. Pregnant Man (🀰+♂️)
 16. Woman Breast-Feeding (🀱+♀️)
 17. Man Breast-Feeding (🀱+♂️)
 18. Woman with Headscarf (πŸ§•+♀️)
 19. Man with Headscarf (πŸ§•+♂️)
 20. Bearded Woman (πŸ§”+♀️)
 21. Bearded Man (πŸ§”+♂️)
 22. Health Worker (πŸ§‘+βš•οΈ)
 23. Pilot (πŸ§‘+✈️)
 24. Judge (πŸ§‘+βš–οΈ)
 25. Farmer (πŸ§‘+🌾)
 26. Cook (πŸ§‘+🍳)
 27. Student (πŸ§‘+πŸŽ“οΈ)
 28. Singer (πŸ§‘+🎀)
 29. Artist (πŸ§‘+🎨)
 30. Teacher (πŸ§‘+🏫)
 31. Factory Worker (πŸ§‘+🏭️)
 32. Technologist (πŸ§‘+πŸ’»οΈ)
 33. Office Worker (πŸ§‘+πŸ’Ό)
 34. Mechanic (πŸ§‘+πŸ”§)
 35. Scientist (πŸ§‘+πŸ”¬)
 36. Astronaut (πŸ§‘+πŸš€)
 37. Firefighter (πŸ§‘+πŸš’)
 38. Person with Red Hair (πŸ§‘+🦰)
 39. Person with Curly Hair (πŸ§‘+🦱)
 40. Person with No Hair (πŸ§‘+🦲)
 41. Person with White Hair (πŸ§‘+🦳)
 42. Person in Motorized Wheelchair (πŸ§‘+🦼)
 43. Person in Manual Wheelchair (πŸ§‘+🦽)
 44. Person with Probing Cane (πŸ§‘+🦯)
 45.  
 46. https://www.unicode.org/L2/L2017/17355-kendal-colour-emoji.pdf
 47. Emoji Modifier Colour Red
 48. Emoji Modifier Colour Orange
 49. Emoji Modifier Colour Yellow
 50. Emoji Modifier Colour Green
 51. Emoji Modifier Colour Dark Blue
 52. Emoji Modifier Colour Light Blue
 53. Emoji Modifier Colour Pink
 54. Emoji Modifier Colour Purple
 55. Emoji Modifier Colour Brown
 56. Emoji Modifier Colour Black
 57. Emoji Modifier Colour Grey
 58. Emoji Modifier Colour White
 59.  
 60. https://www.unicode.org/L2/L2018/18067-interracial-couple.pdf
 61. variants of πŸ‘©β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨, πŸ‘¨β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨, πŸ‘©β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘©, πŸ‘©β€β€οΈβ€πŸ‘¨, πŸ‘¨β€β€οΈβ€πŸ‘¨, and πŸ‘©β€β€οΈβ€πŸ‘© incorporating 🏻, 🏽, and 🏿
 62.  
 63. https://www.unicode.org/L2/L2018/18325-wrapped-food-in-leaf.pdf
 64. Wrapped Food in Leaf
 65.  
 66. https://www.unicode.org/L2/L2018/18329-elevator-stairs-emoji.pdf
 67. Stairs
 68.  
 69. https://www.unicode.org/L2/L2019/19060-cooking-pot-emoji.pdf
 70. Cooking Pot
 71.  
 72. https://www.unicode.org/L2/L2019/19061-placard-emoji.pdf
 73. Placard
 74.  
 75. https://www.unicode.org/L2/L2019/19062-pi%C3%B1ata-emoji.pdf
 76. Piñata
 77.  
 78. https://www.unicode.org/L2/L2019/19080-transgender-flag.pdf
 79. Transgender Flag
 80.  
 81. https://www.unicode.org/L2/L2019/19088-needle-emoji.pdf
 82. Sewing Needle
 83.  
 84. https://www.unicode.org/L2/L2019/19087-accordion-emoji.pdf
 85. Accordion
 86.  
 87. https://www.unicode.org/L2/L2019/19090-long-drum-emoji.pdf
 88. Long Drum
 89.  
 90. https://www.unicode.org/L2/L2019/19095-cockroach-emoji.pdf
 91. Cockroach
 92.  
 93. https://www.unicode.org/L2/L2019/19097-wood-emoji.pdf
 94. Wood
 95.  
 96. https://www.unicode.org/L2/L2019/19099-person-looking-in-mirror.pdf
 97. Person Looking in Mirror
 98.  
 99. https://www.unicode.org/L2/L2019/19096-matryoshka-emoji.pdf
 100. Matryoshka
 101.  
 102. https://www.unicode.org/L2/L2019/19098-mirror-emoji.pdf
 103. Mirror
 104.  
 105. https://www.unicode.org/L2/L2019/19105-bucket-pail-emoji.pdf
 106. Bucket
 107.  
 108. https://www.unicode.org/L2/L2019/19103-teapot-emoji.pdf
 109. Teapot
 110.  
 111. https://www.unicode.org/L2/L2019/19102-hut-emoji.pdf
 112. Hut
 113.  
 114. https://www.unicode.org/L2/L2019/19104-flip-flop-emoji.pdf
 115. Strap Sandal
 116.  
 117. https://www.unicode.org/L2/L2019/19109-two-people-hugging.pdf
 118. Two People Hugging
 119.  
 120. https://www.unicode.org/L2/L2019/19110-beaver-emoji.pdf
 121. Beaver
 122.  
 123. https://www.unicode.org/L2/L2019/19108-window-emoji.pdf
 124. Window
 125.  
 126. https://www.unicode.org/L2/L2019/19155-seal-emoji.pdf
 127. Seal
 128.  
 129. https://www.unicode.org/L2/L2019/19154-tamale-emoji.pdf
 130. Tamale
 131.  
 132. https://www.unicode.org/L2/L2019/19153-toothbrush-emoji.pdf
 133. Toothbrush
 134.  
 135. https://www.unicode.org/L2/L2019/19152-knot-emoji.pdf
 136. Knot
 137.  
 138. https://www.unicode.org/L2/L2019/19151-roller-skate-emoji.pdf
 139. Roller Skate
 140.  
 141. https://www.unicode.org/L2/L2019/19150-heart-emoji.pdf
 142. Heart
 143.  
 144. https://www.unicode.org/L2/L2019/19149-lung-emoji.pdf
 145. Lung
 146.  
 147. https://www.unicode.org/L2/L2019/19148-beetle-emoji.pdf
 148. Beetle
 149.  
 150. https://www.unicode.org/L2/L2019/19147-smiling-face-tear.pdf
 151. Slightly Smiling Face with Tear
 152.  
 153. https://www.unicode.org/L2/L2019/19146-olive-emoji.pdf
 154. Olive
 155.  
 156. https://www.unicode.org/L2/L2019/19145-rock-emoji.pdf
 157. Rock
 158.  
 159. https://www.unicode.org/L2/L2019/19144-mouse-trap-emoji.pdf
 160. Mouse
 161.  
 162. https://www.unicode.org/L2/L2019/19159-pinched-fingers-emoji.pdf
 163. Pinched Fingers
 164.  
 165. https://www.unicode.org/L2/L2019/19158-plunger-emoji.pdf
 166. Plunger
 167.  
 168. https://www.unicode.org/L2/L2019/19157-blueberry-emoji.pdf
 169. Blueberry
 170.  
 171. https://www.unicode.org/L2/L2019/19156-latin-cornbread.pdf
 172. Latin Cornbread
 173.  
 174.  
 175. https://www.unicode.org/L2/L2019/19085-smiley-13.pdf
 176. https://www.unicode.org/L2/L2019/19082-qid-emoji.pdf
RAW Paste Data