Guest User

mine.lua

a guest
Aug 25th, 2019
103
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. robot = require("robot")
 2. c=require("component")
 3. m=c.modem
 4. computer = require("computer")
 5. event = require("event")
 6. me = c.upgrade_me
 7. dronaddress  =  ""
 8. dron = false
 9. dronOffset = {}
 10. rdMat = {}
 11. port = 3685
 12. _G.x=_G.x or 0
 13. _G.y=_G.y or 0
 14. _G.z=_G.z or 0
 15. args = {...}
 16.  
 17. function inputNum()
 18.   while true do
 19.     local input = io.read()
 20.     if not tonumber(input) == nil then
 21.       print("Nezadali jste číslo.")
 22.       else
 23.         return tonumber(input)
 24.     end
 25.   end
 26. end
 27.  
 28. function sendToMe()
 29.   for i = 1, robot.inventorySize() do
 30.     robot.select(i)
 31.     me.sendItems()
 32.   end
 33.   robot.select(1)
 34. end
 35.  
 36. function checkInv()
 37.     for i=1, robot.inventorySize() do
 38.       if robot.count(i) == 0 then
 39.         return true
 40.       end
 41.     end
 42.   print("V inventáři není již místo.")
 43.   if me~=nill then
 44.     return empty()
 45.     else
 46.       goBack()
 47.       return false
 48.   end
 49.  
 50. --  callDron()
 51. --  for i=1,robot.inventorySize() do
 52. --    if robot.count(i) == 0 then
 53. --      return true
 54. --    end
 55. --  end
 56.   return false
 57. end
 58.  
 59. function checkTool()
 60.   if not (robot.durability() == nil) then
 61.     local dur = robot.durability() >=0.1
 62.     if not dur then
 63.       print("Odolnost nástroje není dostatečná.")
 64.       return repair()
 65.     end
 66.     return dur
 67.     else
 68.       print("Chybí pracovní nástroj.")
 69.       repair()
 70.       return true
 71.   end
 72. end
 73.  
 74. function checkEnergy()
 75.   local ener = computer.energy()/computer.maxEnergy() >= 0.1
 76.   if not ener then
 77.     print("Nabití baterie je nedostatečné.")
 78.     recharge()
 79.     return checkEnergy()
 80.   end
 81.   return ener
 82. end
 83.  
 84. function recharge()
 85.   lx = x
 86.   ly = y
 87.   lz = z
 88.   goBack()
 89.   cFac(0)
 90.   while(computer.energy()/computer.maxEnergy() < 0.98) do
 91.     os.sleep(10)
 92.   end
 93.   goPos(minx,miny,minz)
 94.   goPos(lx,ly,lz)
 95. end
 96.  
 97. function repair()
 98.   lx = x
 99.   ly = y
 100.   lz = z
 101.   goBack()
 102.   cFac(0)
 103.   io.write("Chcete-li pokračovat, vyměňte nástroj a zadejte C, jinak zadejte cokoliv.")
 104.   c = io.read()
 105.   if(c == "C") then
 106.     goPos(minx,miny,minz)
 107.     goPos(lx,ly,lz)
 108.   else return false
 109.   end
 110. end
 111.  
 112. function empty()
 113.   lx = x
 114.   ly = y
 115.   lz = z
 116.   goBack()
 117.   cFac(0)
 118.   sendToMe()
 119.   goPos(minx,miny,minz)
 120.   goPos(lz,ly,lz)
 121. end
 122.  
 123. function check()
 124.   return checkInv() and checkTool() and checkEnergy()
 125. end
 126.  
 127. function go(len)
 128.   for i = 1, len do
 129.     while robot.detect() do
 130.       if not robot.swing() then
 131.         break
 132.       end
 133.     end
 134.     robot.forward()
 135.   end
 136. end
 137.  
 138. function cFac(face)
 139.   local f = face - facing
 140.   if f<0 then
 141.     f = f + 4
 142.   end
 143.   if f == 1 then
 144.     robot.turnLeft()
 145.     elseif f==2 then
 146.       robot.turnAround()
 147.       elseif f == 3 then
 148.         robot.turnRight()
 149.   end
 150.   facing = face  
 151. end
 152.  
 153. function goPos(tx,ty,tz)
 154.   if tx ~= x then
 155.     if tx>x then
 156.       cFac(0)
 157.       go(tx-x)
 158.       elseif tx<x then
 159.         cFac(2)
 160.         go(x-tx)
 161.     end
 162.     x=tx
 163.   end
 164.   if tz~=z then
 165.     if tz>z then
 166.       cFac(3)
 167.       go(tz-z)
 168.       elseif tz<z then
 169.         cFac(1)
 170.         go(z-tz)
 171.     end
 172.     z=tz
 173.   end
 174.   if y~=ty then
 175.     if ty<y then
 176.       for i=1,(y-ty) do
 177.         robot.swingUp()
 178.         robot.up()
 179.       end
 180.       elseif ty>y then
 181.         for i=1,(ty-y) do
 182.           robot.swingDown()
 183.           robot.down()
 184.         end
 185.     end
 186.     y=ty
 187.   end
 188. end
 189.  
 190. function checkVal()
 191.   print("Jsou vámi zadané hodnoty správné? (Y/n)")
 192.   if io.read() == "n" then
 193.     print("Chcete zadat nové hodnoty? (Y/n)")
 194.       if io.read() == "n" then
 195.         return false
 196.         else
 197.           mineCuboid()
 198.           return false
 199.       end
 200.     else
 201.       return true
 202.   end
 203. end
 204.  
 205. function mineCuboid()
 206.   print("Hodnoty zadávejte relativně k současné poloze.")
 207.   print("Zadejte vzdálenost začátku těžby.")
 208.   minx = inputNum()
 209.   print("Zadejte strop těžené oblasti.")
 210.   miny = -inputNum()
 211.   print("Zadejte levou stěnu těžené oblasti.")
 212.   minz = -inputNum()
 213.   print("Zadejte vzdálenost konce těžby.")
 214.   maxx = inputNum()
 215.   print("Zadejte hloubku těžby.")
 216.   maxy = inputNum()
 217.   print("Zadejte pravou stěnu těžené oblasti.")
 218.   maxz  = inputNum()
 219. --  return Cuboid(minx,miny,minz,maxx,maxy,maxz)
 220. --end
 221.  
 222. --function Cuboid(minx,miny,minz,maxx,many,maxz)
 223.   if checkVal() then
 224.     if not check() then
 225.       return false
 226.     end  
 227.     for i=miny,maxy do
 228.       goPos(minx,i,minz)
 229.       for j=minz+1,maxz do
 230.         if not check() then
 231.           return false
 232.         end
 233.         if x==minx then
 234.           goPos(maxx,i,j)
 235.           elseif x==maxx then
 236.             goPos(minx,i,j)
 237.             else goBack()
 238.         end
 239.       end
 240.       if x==minx and check() then
 241.         goPos(maxx,y,z)
 242.       end
 243.     end
 244.     goBack()
 245.     sendToMe()
 246.     return true
 247.     else
 248.       return false
 249.   end
 250. end
 251.  
 252.  
 253. function goBack()
 254.   if x==maxx then
 255.     goPos(x-1,y,z)
 256.   end
 257.   goPos(minx,0,0)
 258.   goPos(0,0,0)
 259.   cFac(0)
 260. end
 261.  
 262. function sendDron(cmd)
 263.   m.send(dronaddress,port,cmd)
 264. end
 265.  
 266. function dronInit()
 267.   m.open(port)
 268.   print("Spusťte drona.")
 269.   local _, _, address = event.pull(60,"modem.message")
 270.   dronaddress = address
 271.   if dronnaddress=="" or dronaddress == nil then
 272.     print("Dron nebyl detekován a nebude s ním tedy komunikováno.")
 273.     return false
 274.   end
 275.   print(dronaddress)
 276.   sendDron("drone = component.proxy(component.list('drone')())")
 277.   print("Kolik bloků je dron vpravo (je-li vlevo použijte znaménko '-')?")
 278.   dronOffset[2] = tonumber(io.read())
 279.   print("Kolik bloků je dron za robotem (le-li před ním použijte znaménko '-')?.")
 280.   dronOffset[0] = tonumber(io.read())
 281.   print("Kolim bloků je dron nad robotem (je-li pod ním použijte znaménko '-')?")
 282.   dronOffset[1] = tonumber(io.read())
 283.   print("Zadejte otočení robota číslem: S=0; J=2; V=1; Z=3.")
 284.   local f = tonumber(io.read())
 285.   for i=0,2 do
 286.     rdMat[i] = {}
 287.     for j=0,2 do
 288.       rdMat[i][j] = 0
 289.     end
 290.   end
 291.   if f == 0 then
 292.     rdMat[0][2] = -1
 293.     rdMat[1][1] = -1
 294.     rdMat[2][0] = -1
 295.   end
 296.   if f == 1 then
 297.     rdMat[0][0] = -1
 298.     rdMat[1][1] = -1
 299.     rdMat[2][2] = 1
 300.   end
 301.   if f == 2 then
 302.     rdMat[0][2] = 1
 303.     rdMat[1][1] = -1
 304.     rdMat[2][0] = 1
 305.   end
 306.   if f == 3 then
 307.     rdMat[0][0] = 1
 308.     rdMat[1][1] = -1
 309.     rdMat[2][2] = -1
 310.   end
 311.   return true
 312. end
 313.  
 314. function transform(rx,ry,rz)
 315.   dx = rx*rdMat[0][0]+ry*rdMat[0][1]+rz*rdMat[0][2]
 316.   dy = rx*rdMat[1][0]+ry*rdMat[1][1]+rz*rdMat[1][2]
 317.   dz = rx*rdMat[2][0]+ry*rdMat[2][1]+rz*rdMat[2][2]
 318.   return dx, dy, dz
 319. end
 320.  
 321. function callDron()
 322.   sendDron("drone.move("..transform(-dronOffset[0],-dronOffset[1]-1,dronOffset[2])..") while drone.getVelocity()>0 do end drone.move("..transform(x,y,z)..") while drone.getVelocity()>0 do end for i=1,drone.inventorySize() do drone.suck(0) end os.sleep(10) drone.move("..transform(-x,-y,-z)..") while drone.getVelocity()>0 do end for i=1,drone.inventorySize() do drone.select(i) drone.drop(0) end")
 323.   os.sleep(60)
 324. end
 325.  
 326. function testDron()
 327.   if dron then
 328.     sendDron("drone.move(0,1,0)")
 329.   end
 330. end
 331.  
 332. function main(args)
 333.   x=0
 334.   y=0
 335.   z=0
 336.   facing = 0
 337. --  dron = dronInit()
 338. --  for num,i in ipairs(args) do
 339. --    if tonumber(i) then
 340. --      args[num] = tonumber(i)
 341. --    end
 342. --  end
 343. --  if table.getn(args) == 6 then
 344. --    Cuboid(args[1],args[2],args[3],args[4],args[5],args[6])
 345. --  if args ~=nil then
 346. --    Cuboid(args)
 347. --  else
 348.   mineCuboid()
 349. --  end
 350. --  testDron()
 351. --  recharge()
 352. end
 353.  
 354. main(args)
RAW Paste Data