Advertisement
Dunedune

polish.json

Nov 22nd, 2018
376
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 21.34 KB | None | 0 0
 1. {
 2. "translated strings": [
 3. {
 4. "or": "red team",
 5. "tr": "drużyna czerwonych"
 6. },
 7. {
 8. "or": "blue team",
 9. "tr": "drużyna niebieskich"
 10. },
 11. {
 12. "or": "game",
 13. "tr": "gra"
 14. },
 15. {
 16. "or": "spectators",
 17. "tr": "obserwatorzy"
 18. },
 19. {
 20. "or": "The %s flag was captured by '%2d: %s' (%.2f seconds)",
 21. "tr": "Flaga %s była przejęta przez '%2d: %s' (%.2f sekund)"
 22. },
 23. {
 24. "or": "blue",
 25. "tr": "niebieski"
 26. },
 27. {
 28. "or": "red",
 29. "tr": "czerwony"
 30. },
 31. {
 32. "or": "The %s flag was captured by '%2d: %s'",
 33. "tr": "Flaga %s była przejęta przez '%2d: %s'"
 34. },
 35. {
 36. "or": "Teams were locked",
 37. "tr": "Drużyny są zablokowane"
 38. },
 39. {
 40. "or": "Teams were unlocked",
 41. "tr": "Drużyny zostały odblokowane"
 42. },
 43. {
 44. "or": "'%2d: %s' entered and joined the %s",
 45. "tr": "'%2d: %s' wszedł na serwer i dołączył do %s"
 46. },
 47. {
 48. "or": "'%2d: %s' has left the game (%s)",
 49. "tr": "'%2d: %s' wyszedł z gry (%s)"
 50. },
 51. {
 52. "or": "'%2d: %s' has left the game",
 53. "tr": "'%2d: %s' wyszedł z gry"
 54. },
 55. {
 56. "or": "'%2d: %s' joined the %s",
 57. "tr": "'%2d: %s' dołączył do %s"
 58. },
 59. {
 60. "or": "Only %d active players are allowed",
 61. "tr": "Dozwolono aktywnych graczy: %d"
 62. },
 63. {
 64. "or": "Teams are locked",
 65. "tr": "Drużyny są zablokowane"
 66. },
 67. {
 68. "or": "Teams are locked. Time to wait before changing team: %02d:%02d",
 69. "tr": "Drużyny są zablokowane. Czas oczekiwania do zmiany drużyny: %02d:%02d"
 70. },
 71. {
 72. "or": "locked",
 73. "tr": "zablokowane"
 74. },
 75. {
 76. "or": "Spectating",
 77. "tr": "Obserwowanie"
 78. },
 79. {
 80. "or": "Join red",
 81. "tr": "Do czerwonych"
 82. },
 83. {
 84. "or": "Joined red",
 85. "tr": "Dołączono do czerwonych "
 86. },
 87. {
 88. "or": "Join blue",
 89. "tr": "Do niebieskich"
 90. },
 91. {
 92. "or": "Joined blue",
 93. "tr": "Dołączono do niebieskich"
 94. },
 95. {
 96. "or": "Join",
 97. "tr": "Dołącz"
 98. },
 99. {
 100. "or": "Joined",
 101. "tr": "Dołączył"
 102. },
 103. {
 104. "or": "Stop record",
 105. "tr": "Zakończ nagrywanie"
 106. },
 107. {
 108. "or": "Record",
 109. "tr": "Nagrywaj"
 110. },
 111. {
 112. "or": "Disconnect",
 113. "tr": "Rozłącz"
 114. },
 115. {
 116. "or": "Player options",
 117. "tr": "Opcje Gracza"
 118. },
 119. {
 120. "or": "Player",
 121. "tr": "Gracz"
 122. },
 123. {
 124. "or": "Server info",
 125. "tr": "Informacje o serwerze"
 126. },
 127. {
 128. "or": "Address",
 129. "tr": "Adres"
 130. },
 131. {
 132. "or": "Ping",
 133. "tr": "Ping"
 134. },
 135. {
 136. "or": "Version",
 137. "tr": "Wersja"
 138. },
 139. {
 140. "or": "Password",
 141. "tr": "Hasło"
 142. },
 143. {
 144. "or": "Yes",
 145. "tr": "Tak"
 146. },
 147. {
 148. "or": "No",
 149. "tr": "Nie"
 150. },
 151. {
 152. "or": "Favorite",
 153. "tr": "Ulubione"
 154. },
 155. {
 156. "or": "Game info",
 157. "tr": "Informacje o grze"
 158. },
 159. {
 160. "or": "Game type",
 161. "tr": "Rodzaj gry"
 162. },
 163. {
 164. "or": "Map",
 165. "tr": "Mapa"
 166. },
 167. {
 168. "or": "Score limit",
 169. "tr": "Limit punktów"
 170. },
 171. {
 172. "or": "Time limit",
 173. "tr": "Limit czasu"
 174. },
 175. {
 176. "or": "Players",
 177. "tr": "Gracze"
 178. },
 179. {
 180. "or": "MOTD",
 181. "tr": "Wiadomość dnia"
 182. },
 183. {
 184. "or": "Spectators aren't allowed to start a vote.",
 185. "tr": "Obserwatorzy nie mogą głosować"
 186. },
 187. {
 188. "or": "Wait for current vote to end before calling a new one.",
 189. "tr": "Poczekaj aż skończy się obecne głosowanie zanim rozpoczniesz nowe."
 190. },
 191. {
 192. "or": "You must wait %d seconds before making another vote",
 193. "tr": "Musisz poczekać %d sekund zanim rozpoczniesz inne głosowanie"
 194. },
 195. {
 196. "or": "Change settings",
 197. "tr": "Zmień ustawienia"
 198. },
 199. {
 200. "or": "Kick player",
 201. "tr": "Wyrzuć gracza"
 202. },
 203. {
 204. "or": "Move player to spectators",
 205. "tr": "Przesuń gracza do obserwatorów"
 206. },
 207. {
 208. "or": "Server does not allow voting to kick players",
 209. "tr": "Serwer nie pozwala na wyrzucanie graczy"
 210. },
 211. {
 212. "or": "Kick voting requires %d players on the server",
 213. "tr": "Opcja wyrzucanie wymaga %d graczy na serwerze "
 214. },
 215. {
 216. "or": "Server does not allow voting to move players to spectators",
 217. "tr": "Serwer nie pozwala przenosić graczy do obserwatorów poprzez głosowanie"
 218. },
 219. {
 220. "or": "Reason:",
 221. "tr": "Powód: "
 222. },
 223. {
 224. "or": "Call vote",
 225. "tr": "Wywołaj głosowanie"
 226. },
 227. {
 228. "or": "Force vote",
 229. "tr": "Wymuś wynik"
 230. },
 231. {
 232. "or": "Remove",
 233. "tr": "Usuń"
 234. },
 235. {
 236. "or": "Vote description:",
 237. "tr": "Opis głosowania"
 238. },
 239. {
 240. "or": "Vote command:",
 241. "tr": "Komenda głosowania: "
 242. },
 243. {
 244. "or": "Add",
 245. "tr": "Dodaj"
 246. },
 247. {
 248. "or": "Close",
 249. "tr": "Zamknij"
 250. },
 251. {
 252. "or": "Demofile: %s",
 253. "tr": "Plik powtórki: %s"
 254. },
 255. {
 256. "or": "Parent Folder",
 257. "tr": "Nadrzędny folder"
 258. },
 259. {
 260. "or": "Folder",
 261. "tr": "Folder"
 262. },
 263. {
 264. "or": "Invalid Demo",
 265. "tr": "Nieprawidłowa powtórka!"
 266. },
 267. {
 268. "or": "Demo details",
 269. "tr": "Szczegóły powtórki"
 270. },
 271. {
 272. "or": "Recorded",
 273. "tr": "Nagrane"
 274. },
 275. {
 276. "or": "Created",
 277. "tr": "Stworzony"
 278. },
 279. {
 280. "or": "Type",
 281. "tr": "Typ"
 282. },
 283. {
 284. "or": "Length",
 285. "tr": "Długość"
 286. },
 287. {
 288. "or": "Netversion",
 289. "tr": "Netversion"
 290. },
 291. {
 292. "or": "%.3f KiB",
 293. "tr": "%.3f KiB"
 294. },
 295. {
 296. "or": "Size",
 297. "tr": "Rozmiar "
 298. },
 299. {
 300. "or": "Crc",
 301. "tr": "Suma kontrolna (Crc)"
 302. },
 303. {
 304. "or": "Refresh",
 305. "tr": "Odśwież "
 306. },
 307. {
 308. "or": "Delete",
 309. "tr": "Usuń"
 310. },
 311. {
 312. "or": "Rename",
 313. "tr": "Zmień nazwę"
 314. },
 315. {
 316. "or": "Open",
 317. "tr": "Otwórz"
 318. },
 319. {
 320. "context": "DemoBrowser",
 321. "or": "Play",
 322. "tr": "Graj "
 323. },
 324. {
 325. "or": "Error loading demo",
 326. "tr": "Błąd w załadowaniu powtórki"
 327. },
 328. {
 329. "or": "Ok",
 330. "tr": "Ok"
 331. },
 332. {
 333. "or": "-Page %d-",
 334. "tr": "-Strona %d-"
 335. },
 336. {
 337. "or": "%d servers, %d players",
 338. "tr": "Serwerów: %d, graczy: %d"
 339. },
 340. {
 341. "or": "Servers",
 342. "tr": "Serwery"
 343. },
 344. {
 345. "or": "no players",
 346. "tr": "Brak graczy"
 347. },
 348. {
 349. "or": "Refreshing master servers",
 350. "tr": "Odśwież serwery główne"
 351. },
 352. {
 353. "or": "No servers found",
 354. "tr": "Nie znaleziono serwerów"
 355. },
 356. {
 357. "or": "No servers match your filter criteria",
 358. "tr": "Brak serwerów spełniających podane kryteria filtrowania"
 359. },
 360. {
 361. "or": "Search:",
 362. "tr": "Szukaj:"
 363. },
 364. {
 365. "or": "Host address:",
 366. "tr": "Adres hosta:"
 367. },
 368. {
 369. "or": "%d%% loaded",
 370. "tr": "%d%% załadowany"
 371. },
 372. {
 373. "or": "Server details",
 374. "tr": "Szczegóły serwera"
 375. },
 376. {
 377. "or": "Scoreboard",
 378. "tr": "Tablica wyników"
 379. },
 380. {
 381. "or": "Connect",
 382. "tr": "Połącz"
 383. },
 384. {
 385. "or": "%d subjects, %d friends and %d clans online",
 386. "tr": "Tematów: %d, przyjaciół: %d, klanów: %d"
 387. },
 388. {
 389. "or": "On",
 390. "tr": "Włączony"
 391. },
 392. {
 393. "or": "Off",
 394. "tr": "Wyłączony"
 395. },
 396. {
 397. "or": "body",
 398. "tr": "ciało"
 399. },
 400. {
 401. "or": "marking",
 402. "tr": "oznakowanie"
 403. },
 404. {
 405. "or": "decoration",
 406. "tr": "dekoracja"
 407. },
 408. {
 409. "or": "hands",
 410. "tr": "dłonie"
 411. },
 412. {
 413. "or": "feet",
 414. "tr": "stopy"
 415. },
 416. {
 417. "or": "eyes",
 418. "tr": "oczy"
 419. },
 420. {
 421. "or": "General",
 422. "tr": "Ogólne"
 423. },
 424. {
 425. "or": "Tee",
 426. "tr": "Tee"
 427. },
 428. {
 429. "or": "Controls",
 430. "tr": "Sterowanie"
 431. },
 432. {
 433. "or": "Graphics",
 434. "tr": "Grafika"
 435. },
 436. {
 437. "or": "Sound",
 438. "tr": "Dźwięk"
 439. },
 440. {
 441. "or": "Global",
 442. "tr": "Ogólny"
 443. },
 444. {
 445. "or": "Local",
 446. "tr": "Lokalne"
 447. },
 448. {
 449. "or": "Friends",
 450. "tr": "Przyjaciele"
 451. },
 452. {
 453. "or": "Browser",
 454. "tr": "Wyszukiwarka"
 455. },
 456. {
 457. "or": "Demo",
 458. "tr": "Powtórka "
 459. },
 460. {
 461. "or": "Game",
 462. "tr": "Gra"
 463. },
 464. {
 465. "or": "Settings",
 466. "tr": "Ustawienia"
 467. },
 468. {
 469. "or": "Loading",
 470. "tr": "Ładowanie"
 471. },
 472. {
 473. "or": "Back",
 474. "tr": "Wróć"
 475. },
 476. {
 477. "or": "Connecting to",
 478. "tr": "Łączenie z"
 479. },
 480. {
 481. "or": "Abort",
 482. "tr": "Przerwij"
 483. },
 484. {
 485. "or": "Downloading map",
 486. "tr": "Pobieranie mapy"
 487. },
 488. {
 489. "or": "Language",
 490. "tr": "Język"
 491. },
 492. {
 493. "or": "Country",
 494. "tr": "Kraj"
 495. },
 496. {
 497. "or": "Disconnected",
 498. "tr": "Rozłączony"
 499. },
 500. {
 501. "or": "The server is running a non-standard tuning on a pure game type.",
 502. "tr": "Serwer działa z niestandardowymi ustawieniami na czystym trybie gry."
 503. },
 504. {
 505. "or": "Delete demo",
 506. "tr": "Usuń powtórke"
 507. },
 508. {
 509. "or": "Are you sure that you want to delete the demo?",
 510. "tr": "Jesteś pewny że chcesz usunąć powtórkę?"
 511. },
 512. {
 513. "or": "Rename demo",
 514. "tr": "Zmień nazwę powtórki"
 515. },
 516. {
 517. "or": "Are you sure you want to rename the demo?",
 518. "tr": "Jesteś pewny że chcesz zmienić nazwę powtórki?"
 519. },
 520. {
 521. "or": "Remove friend",
 522. "tr": "Usuń przyjaciela"
 523. },
 524. {
 525. "or": "Are you sure that you want to remove the player from your friends list?",
 526. "tr": "Jesteś pewny, że chcesz usunąć gracza ze swojej listy przyjaciół?"
 527. },
 528. {
 529. "or": "Save skin",
 530. "tr": "Zapisz skórkę"
 531. },
 532. {
 533. "or": "Are you sure you want to save your skin? If a skin with this name already exists, it will be replaced.",
 534. "tr": "Jesteś pewny, że chcesz zmienić skórkę? Jeżeli istnieje skórka z tą samą nazwą, zostanie ona zastąpiona."
 535. },
 536. {
 537. "or": "Delete skin",
 538. "tr": "Usuń skórke"
 539. },
 540. {
 541. "or": "Are you sure that you want to delete the skin?",
 542. "tr": "Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć tę skórkę? "
 543. },
 544. {
 545. "or": "Sound error",
 546. "tr": "Błąd dźwięku"
 547. },
 548. {
 549. "or": "The audio device couldn't be initialised.",
 550. "tr": "Nie można odnaleźć urządzenia audio"
 551. },
 552. {
 553. "or": "Password incorrect",
 554. "tr": "Hasło niepoprawne"
 555. },
 556. {
 557. "or": "Quit",
 558. "tr": "Wyjdz"
 559. },
 560. {
 561. "or": "Are you sure that you want to quit?",
 562. "tr": "Jesteś pewny, że chcesz wyjść?"
 563. },
 564. {
 565. "or": "Welcome to Teeworlds",
 566. "tr": "Witaj w Teeworlds"
 567. },
 568. {
 569. "or": "As this is the first time you launch the game, please enter your nick name below. It's recommended that you check the settings to adjust them to your liking before joining a server.",
 570. "tr": "Jest to twoje pierwsze uruchomienie gry, wpisz swoją nazwę gracza poniżej. Możesz również zmienić ustawienia gry przed wejściem na jakikolwiek serwer."
 571. },
 572. {
 573. "or": "Enter",
 574. "tr": "Zatwierdź"
 575. },
 576. {
 577. "or": "There's an unsaved map in the editor, you might want to save it before you quit the game.",
 578. "tr": "Masz niezapisaną mapę w edytorze! Powinieneś ją zapisać przed wyjściem."
 579. },
 580. {
 581. "or": "Try again",
 582. "tr": "Spróbuj ponownie"
 583. },
 584. {
 585. "or": "%i minute left",
 586. "tr": "Minut do końca: %i"
 587. },
 588. {
 589. "or": "%i minutes left",
 590. "tr": "Minut do końca: %i"
 591. },
 592. {
 593. "or": "%i second left",
 594. "tr": "Sekund do końca: %i"
 595. },
 596. {
 597. "or": "%i seconds left",
 598. "tr": "Sekund do końca: %i"
 599. },
 600. {
 601. "or": "Error",
 602. "tr": "Błąd"
 603. },
 604. {
 605. "or": "Unable to delete the demo",
 606. "tr": "Niemożna usunąć powtórki"
 607. },
 608. {
 609. "or": "Name",
 610. "tr": "Nazwa"
 611. },
 612. {
 613. "or": "Unable to rename the demo",
 614. "tr": "Niemożna zmienić nazwy powtórki"
 615. },
 616. {
 617. "or": "Unable to delete the skin",
 618. "tr": "Usunięcie skórki jest niemożliwe "
 619. },
 620. {
 621. "or": "Nickname",
 622. "tr": "Nazwa gracza"
 623. },
 624. {
 625. "or": "Nickname is empty.",
 626. "tr": "Nazwa gracza jest pusta."
 627. },
 628. {
 629. "or": "Favorites",
 630. "tr": "Ulubione"
 631. },
 632. {
 633. "or": "All",
 634. "tr": "Wszyscy"
 635. },
 636. {
 637. "or": "Team",
 638. "tr": "Drużyna"
 639. },
 640. {
 641. "or": "To",
 642. "tr": "Do"
 643. },
 644. {
 645. "or": "Chat",
 646. "tr": "Czat"
 647. },
 648. {
 649. "or": "Server filter",
 650. "tr": "Filtr serwera"
 651. },
 652. {
 653. "or": "Has people playing",
 654. "tr": "Ma aktywnych graczy"
 655. },
 656. {
 657. "or": "Count players only",
 658. "tr": "Licz tylko graczy"
 659. },
 660. {
 661. "or": "Server not full",
 662. "tr": "Serwer nie jest pełny"
 663. },
 664. {
 665. "or": "Show friends only",
 666. "tr": "Pokaż tylko przyjaciół"
 667. },
 668. {
 669. "or": "No password",
 670. "tr": "Bez hasła"
 671. },
 672. {
 673. "or": "Compatible version",
 674. "tr": "Kompatybilna wersja"
 675. },
 676. {
 677. "or": "Standard gametype",
 678. "tr": "Główne typy gry "
 679. },
 680. {
 681. "or": "Standard map",
 682. "tr": "Standardowa mapa"
 683. },
 684. {
 685. "or": "Strict gametype filter",
 686. "tr": "Szczegółowy filtr typu gry"
 687. },
 688. {
 689. "or": "Game types:",
 690. "tr": "Typy gier:"
 691. },
 692. {
 693. "or": "Maximum ping:",
 694. "tr": "Maksymalny ping:"
 695. },
 696. {
 697. "or": "Server address:",
 698. "tr": "Adres serwera"
 699. },
 700. {
 701. "or": "Player country:",
 702. "tr": "Kraj gracza: "
 703. },
 704. {
 705. "or": "Free-View",
 706. "tr": "Wolna kamera"
 707. },
 708. {
 709. "or": "Local server",
 710. "tr": "Serwer lokalny"
 711. },
 712. {
 713. "or": "Demos",
 714. "tr": "Powtórki"
 715. },
 716. {
 717. "or": "Editor",
 718. "tr": "Edytor"
 719. },
 720. {
 721. "or": "Play",
 722. "tr": "Graj"
 723. },
 724. {
 725. "or": "Teeworlds %s is out! Download it at www.teeworlds.com!",
 726. "tr": "Teeworlds %s został wydany! Ściągnij go na www.teeworlds.com!"
 727. },
 728. {
 729. "or": "Move left",
 730. "tr": "W lewo"
 731. },
 732. {
 733. "or": "Move right",
 734. "tr": "W prawo"
 735. },
 736. {
 737. "or": "Jump",
 738. "tr": "Skok"
 739. },
 740. {
 741. "or": "Fire",
 742. "tr": "Strzał"
 743. },
 744. {
 745. "or": "Hook",
 746. "tr": "Hak"
 747. },
 748. {
 749. "or": "Hammer",
 750. "tr": "Młotek"
 751. },
 752. {
 753. "or": "Pistol",
 754. "tr": "Pistolet"
 755. },
 756. {
 757. "or": "Shotgun",
 758. "tr": "Strzelba"
 759. },
 760. {
 761. "or": "Grenade",
 762. "tr": "Granatnik"
 763. },
 764. {
 765. "or": "Laser",
 766. "tr": "Laser"
 767. },
 768. {
 769. "or": "Next weapon",
 770. "tr": "Następna broń"
 771. },
 772. {
 773. "or": "Prev. weapon",
 774. "tr": "Poprzednia broń"
 775. },
 776. {
 777. "or": "Vote yes",
 778. "tr": "Głosuj na tak"
 779. },
 780. {
 781. "or": "Vote no",
 782. "tr": "Zagłosuj na nie"
 783. },
 784. {
 785. "or": "Team chat",
 786. "tr": "Czat drużynowy"
 787. },
 788. {
 789. "or": "Whisper",
 790. "tr": "Szept"
 791. },
 792. {
 793. "or": "Show chat",
 794. "tr": "Pokaż czat"
 795. },
 796. {
 797. "or": "Emoticon",
 798. "tr": "Emotikony"
 799. },
 800. {
 801. "or": "Spectator mode",
 802. "tr": "Tryb obserwatora"
 803. },
 804. {
 805. "or": "Spectate next",
 806. "tr": "Obserwuj kolejnego"
 807. },
 808. {
 809. "or": "Spectate previous",
 810. "tr": "Obserwuj poprzedniego"
 811. },
 812. {
 813. "or": "Console",
 814. "tr": "Konsola"
 815. },
 816. {
 817. "or": "Remote console",
 818. "tr": "Zdalna konsola"
 819. },
 820. {
 821. "or": "Screenshot",
 822. "tr": "Zrzut ekranu"
 823. },
 824. {
 825. "or": "Respawn",
 826. "tr": "Odrodzenie"
 827. },
 828. {
 829. "or": "Ready",
 830. "tr": "Gotowy"
 831. },
 832. {
 833. "or": "Add demo marker",
 834. "tr": "Dodaj znacznik demo"
 835. },
 836. {
 837. "or": "Mouse sens.",
 838. "tr": "Czułość myszy"
 839. },
 840. {
 841. "or": "Time limit: %d min",
 842. "tr": "Limit czasu: %d min"
 843. },
 844. {
 845. "or": "Match",
 846. "tr": "Mecz"
 847. },
 848. {
 849. "or": "Spectators",
 850. "tr": "Obserwatorzy"
 851. },
 852. {
 853. "or": "Game over",
 854. "tr": "Koniec gry"
 855. },
 856. {
 857. "or": "Round over",
 858. "tr": "Koniec rundy"
 859. },
 860. {
 861. "or": "Score board",
 862. "tr": "Tablica wyników"
 863. },
 864. {
 865. "or": "Score",
 866. "tr": "Wynik"
 867. },
 868. {
 869. "or": "Clan",
 870. "tr": "Klan"
 871. },
 872. {
 873. "or": "REC %3d:%02d",
 874. "tr": "REC %3d:%02d"
 875. },
 876. {
 877. "or": "Draw!",
 878. "tr": "Remis!"
 879. },
 880. {
 881. "or": "%s wins!",
 882. "tr": "%s wygrali!"
 883. },
 884. {
 885. "or": "Red team wins!",
 886. "tr": "Czerwona drużyna wygrała!"
 887. },
 888. {
 889. "or": "Blue team wins!",
 890. "tr": "Niebieska drużyna wygrała!"
 891. },
 892. {
 893. "or": "Round over!",
 894. "tr": "Koniec rundy!"
 895. },
 896. {
 897. "or": "Red team",
 898. "tr": "Czerwona drużyna"
 899. },
 900. {
 901. "or": "Blue team",
 902. "tr": "Niebieska drużyna"
 903. },
 904. {
 905. "or": "'%2d: %s' called vote to change server option '%s' (%s)",
 906. "tr": "'%2d: %sgłosuje, aby zmienić opcję serwera '%s' (%s)"
 907. },
 908. {
 909. "or": "'%2d: %s' called for vote to kick '%s' (%s)",
 910. "tr": "'%2d: %s' głosuje, aby wyrzucić '%s' (%s)"
 911. },
 912. {
 913. "or": "'%2d: %s' called for vote to move '%s' to spectators (%s)",
 914. "tr": "'%2d: %s' głosuje, aby przenieść '%s' do widzów (%s)"
 915. },
 916. {
 917. "or": "Admin forced server option '%s' (%s)",
 918. "tr": "Admin zmienił opcje serwera '%s' (%s)"
 919. },
 920. {
 921. "or": "Admin moved '%s' to spectator (%s)",
 922. "tr": "Admin przeniósł '%s' do obserwatorów (%s)"
 923. },
 924. {
 925. "or": "Vote aborted",
 926. "tr": "Głosowanie anulowane"
 927. },
 928. {
 929. "or": "Admin forced vote yes",
 930. "tr": "Admin wymusił głos na tak"
 931. },
 932. {
 933. "or": "Vote passed",
 934. "tr": "Głosowanie się powiodło"
 935. },
 936. {
 937. "or": "Admin forced vote no",
 938. "tr": "Admin wymusił głos na nie"
 939. },
 940. {
 941. "or": "Vote failed",
 942. "tr": "Głosowanie anulowane"
 943. },
 944. {
 945. "or": "Game paused",
 946. "tr": "Gra zapauzowana"
 947. },
 948. {
 949. "or": "%d player not ready",
 950. "tr": "Gracz %d nie jest gotowy"
 951. },
 952. {
 953. "or": "%d players not ready",
 954. "tr": "%d graczy nie jest gotowych"
 955. },
 956. {
 957. "or": "Game starts in",
 958. "tr": "Mecz rozpocznie się za"
 959. },
 960. {
 961. "or": "Wait for next round",
 962. "tr": "Czekaj do następnej rundy"
 963. },
 964. {
 965. "or": "Sudden Death",
 966. "tr": "Nagła śmierć"
 967. },
 968. {
 969. "or": "%d player left",
 970. "tr": "%d gracz wyszedł"
 971. },
 972. {
 973. "or": "%d players left",
 974. "tr": "%d graczy do końca."
 975. },
 976. {
 977. "or": "Warmup",
 978. "tr": "Rozgrzewka"
 979. },
 980. {
 981. "or": "wait for more players",
 982. "tr": "czekaj na więcej graczy"
 983. },
 984. {
 985. "or": "Connection Problems...",
 986. "tr": "Problem z połączeniem..."
 987. },
 988. {
 989. "or": "Please balance teams!",
 990. "tr": "Proszę wyrównać drużyny!"
 991. },
 992. {
 993. "or": "%ds left",
 994. "tr": "%d sekund do końca"
 995. },
 996. {
 997. "or": "Spectate",
 998. "tr": "Obserwuj"
 999. },
 1000. {
 1001. "or": "red flag",
 1002. "tr": "czerwona flaga"
 1003. },
 1004. {
 1005. "or": "blue flag",
 1006. "tr": "niebieska flaga"
 1007. },
 1008. {
 1009. "or": "Color",
 1010. "tr": "Kolor"
 1011. },
 1012. {
 1013. "or": "Custom colors",
 1014. "tr": "Niestandardowe kolory"
 1015. },
 1016. {
 1017. "or": "Hue:",
 1018. "tr": "Barwa:"
 1019. },
 1020. {
 1021. "or": "Sat:",
 1022. "tr": "Nasycenie: "
 1023. },
 1024. {
 1025. "or": "Lgt:",
 1026. "tr": "Jasność"
 1027. },
 1028. {
 1029. "or": "Alp:",
 1030. "tr": "Alfa:"
 1031. },
 1032. {
 1033. "or": "Skins",
 1034. "tr": "Skórki"
 1035. },
 1036. {
 1037. "or": "Dynamic Camera",
 1038. "tr": "Dynamiczna Kamera"
 1039. },
 1040. {
 1041. "or": "Switch weapon on pickup",
 1042. "tr": "Zmień broń przy podniesieniu"
 1043. },
 1044. {
 1045. "or": "Show ingame HUD",
 1046. "tr": "Pokaż interfejs"
 1047. },
 1048. {
 1049. "or": "Show chat messages from:",
 1050. "tr": "Pokaż wiadomości od:"
 1051. },
 1052. {
 1053. "or": "everyone",
 1054. "tr": "każdy"
 1055. },
 1056. {
 1057. "or": "friends only",
 1058. "tr": "tylko przyjaciele"
 1059. },
 1060. {
 1061. "or": "no one",
 1062. "tr": "nikt"
 1063. },
 1064. {
 1065. "or": "Show social",
 1066. "tr": "Pokaż społeczność"
 1067. },
 1068. {
 1069. "or": "Show name plates",
 1070. "tr": "Pokaż nazwy graczy"
 1071. },
 1072. {
 1073. "or": "Always show name plates",
 1074. "tr": "Zawsze pokazuj nazwy graczy"
 1075. },
 1076. {
 1077. "or": "Use team colors for name plates",
 1078. "tr": "Użyj koloru drużyn na nazwach"
 1079. },
 1080. {
 1081. "or": "Client",
 1082. "tr": "Klient"
 1083. },
 1084. {
 1085. "or": "Skip the main menu",
 1086. "tr": "Pomiń menu główne"
 1087. },
 1088. {
 1089. "or": "Automatically record demos",
 1090. "tr": "Automatycznie nagrywaj powtórki"
 1091. },
 1092. {
 1093. "or": "Max",
 1094. "tr": "Maksymalne"
 1095. },
 1096. {
 1097. "or": "Automatically take game over screenshot",
 1098. "tr": "Automatycznie na końcu gry zrób zrzut ekranu"
 1099. },
 1100. {
 1101. "or": "Reset",
 1102. "tr": "Resetuj"
 1103. },
 1104. {
 1105. "or": "Personal",
 1106. "tr": "Osobiste"
 1107. },
 1108. {
 1109. "or": "Customize",
 1110. "tr": "Dostosuj "
 1111. },
 1112. {
 1113. "or": "Skin",
 1114. "tr": "Skórka"
 1115. },
 1116. {
 1117. "or": "Normal:",
 1118. "tr": "Normalny: "
 1119. },
 1120. {
 1121. "or": "Team:",
 1122. "tr": "Drużyna:"
 1123. },
 1124. {
 1125. "or": "Save",
 1126. "tr": "Zapisz"
 1127. },
 1128. {
 1129. "or": "Basic",
 1130. "tr": "Podstawowe"
 1131. },
 1132. {
 1133. "or": "Custom",
 1134. "tr": "Niestandardowe"
 1135. },
 1136. {
 1137. "or": "Movement",
 1138. "tr": "Poruszanie"
 1139. },
 1140. {
 1141. "or": "Weapon",
 1142. "tr": "Broń"
 1143. },
 1144. {
 1145. "or": "Voting",
 1146. "tr": "Głosowanie"
 1147. },
 1148. {
 1149. "or": "Misc",
 1150. "tr": "Różne"
 1151. },
 1152. {
 1153. "or": "Screen",
 1154. "tr": "Obraz"
 1155. },
 1156. {
 1157. "or": "Fullscreen",
 1158. "tr": "Pełny ekran"
 1159. },
 1160. {
 1161. "or": "Borderless window",
 1162. "tr": "Okno bez obramowania"
 1163. },
 1164. {
 1165. "or": "V-Sync",
 1166. "tr": "Synchronizacja pionowa (V-Sync)"
 1167. },
 1168. {
 1169. "or": "Anti Aliasing",
 1170. "tr": "Wygładzanie krawędzi (Anti-Aliasing)"
 1171. },
 1172. {
 1173. "or": "Limit Fps",
 1174. "tr": "Limit FPS"
 1175. },
 1176. {
 1177. "or": "Max fps",
 1178. "tr": "Maksymalny FPS"
 1179. },
 1180. {
 1181. "or": "Texture",
 1182. "tr": "Tekstura"
 1183. },
 1184. {
 1185. "or": "Quality Textures",
 1186. "tr": "Jakość tekstur"
 1187. },
 1188. {
 1189. "or": "Texture Compression",
 1190. "tr": "Kompresja Tekstur"
 1191. },
 1192. {
 1193. "or": "High Detail",
 1194. "tr": "Wysoka jakość"
 1195. },
 1196. {
 1197. "or": "Resolution",
 1198. "tr": "Rozdzielczość"
 1199. },
 1200. {
 1201. "or": "Recommended",
 1202. "tr": "Polecane"
 1203. },
 1204. {
 1205. "or": "Other",
 1206. "tr": "Inne"
 1207. },
 1208. {
 1209. "or": "Use sounds",
 1210. "tr": "Włącz dźwięk"
 1211. },
 1212. {
 1213. "or": "Play background music",
 1214. "tr": "Włącz muzykę w tle"
 1215. },
 1216. {
 1217. "or": "Mute when not active",
 1218. "tr": "Wycisz, gdy nie aktywny"
 1219. },
 1220. {
 1221. "or": "Detail",
 1222. "tr": "Detale"
 1223. },
 1224. {
 1225. "or": "Sample rate",
 1226. "tr": "Częstotliwość próbkowania"
 1227. },
 1228. {
 1229. "or": "Volume",
 1230. "tr": "Głośność"
 1231. },
 1232. {
 1233. "or": "You must restart the game for all settings to take effect.",
 1234. "tr": "Musisz zrestartować grę, aby wszystkie ustawienia zostały wprowadzone"
 1235. }
 1236. ]
 1237. }
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement