Timkor

bits to bytes

Sep 17th, 2021 (edited)
823
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. package com.company;
 2.  
 3. // приклад створення реальних байтів з бітових абстракцій де зберігаємо закодовані послідовністі - далі коди
 4. public class Main {
 5.    
 6.     public static void main(String[] args) {
 7.         // довжина коду (рівнодовгі коди)
 8.         int codeLength = 3;
 9.         // коди можна представити інтами, ми то знаємо що в "душі" вони такі 00000000 00000001 00000010 00000011 ...
 10.         // можна зберігати їх чи в стрінгах, чи в масивах булінів наприклад, як завгодно - а на етапі
 11.         // формування закодованого байту обрана вами абстракція має перетворитися на біти для нього
 12.         int[] codes = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7};         // 000 001 010 011 100 101 110 111
 13.                                                         // 000 001 01                       = 5
 14.                                                         //           0 011 100 1            = 57
 15.                                                         //                      01 110 111  = 119
 16.         // т.я. довжина коду = 3, маска відповідно для взяття трох молодших бітів
 17.         int mask = 0b00000111;  // 7; кількіст включених молодших бітів дорівнює довжині коду. Таку маску можна обчислити:
 18.         int anyCodeLength = 3;  // від довжини кодованої послідовності
 19.         int eMask = ((int) Math.pow(2, anyCodeLength) - 1); // ця формула використовується нижче, тут для пояснення
 20.         System.out.println("the eMask for code length = " + anyCodeLength + " is " + eMask + " (bin:) " + (Integer.toBinaryString(eMask)));
 21.  
 22.         int encodedByte = 0;    // закодований байт, його будемо формувати - заповнювати бітами
 23.         int code = 0;   // поточний код (закодована послідовність)
 24.         // writedBitCount - кількість бітів вже записаних до формуємого байту
 25.         for (int i = 0, writedBitCount = 0; i < codes.length; i++) {
 26.  
 27.             // формуємо зжатий (закодований) байт з кодів, перетворюючи їх на біти в ньому з абстракції де вони зберігалися
 28.             code = codes[i] & mask; // маска що залише лише три молодші біти в коді, як захист від збільшеного коду
 29.             encodedByte <<= codeLength; // зсуваємо вже записане, зправа з'являється місце (біти) для нового коду
 30.             encodedByte |= code; // записуємо поточний код на місце (пусті молодші біти) що з'явилося після зсуву
 31.             writedBitCount += codeLength; // лічильник записаних бітів збільшуємо на розмір записаного (довж.коду)
 32. //            System.out.println("binary encodedByte: " + Integer.toBinaryString(encodedByte));
 33. //            System.out.println("writedBitCount: " + writedBitCount);
 34.  
 35.             // якщо назбирали зжатий байт
 36.             if (writedBitCount >= Byte.SIZE) {
 37.                 writedBitCount -= 8;
 38.                 int overWrited = encodedByte & ((int) Math.pow(2, writedBitCount) - 1); // коли записали більше восьми біт то забираємо
 39.                 // їх (вони молодші - справа) вирахованою хитрою маскою
 40.                 encodedByte >>= writedBitCount;                           // та повертаємось зсувом до 8 бітів
 41.                 System.out.println("ready for use encoded byte: " + (encodedByte & 255));
 42.                 encodedByte = overWrited;                                 // а ті зайві (перезаписані) переносимо до наступного
 43.  
 44.             }
 45.  
 46.             // flush - коли цикл фактично скінчився, але останній байт не повністю сформований, або в акурат сформований
 47.             // та не встигне повернутися (в нашому випадку вивестися до терміналу)
 48.             if ((i == codes.length - 1) && writedBitCount != 0) {
 49.                 System.out.println("ready for use encoded byte: " + ((encodedByte & 255) << (8 - writedBitCount)));
 50.             }
 51.  
 52.         }
 53.     }
 54. }
 55.  
RAW Paste Data