SHARE
TWEET

Untitled

c00per007 Dec 1st, 2015 86 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. lstudent@pump5:~/200788$ gpg --gen-key
 2. gpg (GnuPG) 1.4.10; Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
 3. This is free software: you are free to change and redistribute it.
 4. There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
 5.  
 6. Proszę wybrać rodzaj klucza:
 7.    (1) RSA and RSA (default)
 8.    (2) DSA and Elgamal
 9.    (3) DSA (tylko do podpisywania)
 10.    (4) RSA (tylko do podpisywania)
 11. Twój wybór? 1
 12. RSA klucze mogą mieć pomiędzy 1024 a 4096 bitów.
 13. Jakiej długości klucz wygenerować? (2048) 2048
 14. Żądana długość klucza to 2048 bitów.
 15. Okres ważności klucza.
 16.          0 = klucz nie ma określonego terminu ważności
 17.       <n>  = termin ważności klucza upływa za n dni
 18.       <n>w = termin ważności klucza upływa za n tygodni
 19.       <n>m = termin ważności klucza upływa za n miesięcy
 20.       <n>y = termin ważności klucza upływa za n lat
 21. Okres ważności klucza ? (0) 0
 22. p� w ogóle nie wygasa
 23. Czy wszystko się zgadza (y/n)? y
 24.  
 25. Potrzebujesz identyfikatora użytkownika, aby można było rozpoznać Twój klucz; program złoży go z
 26. Twojego Prawdziwiego Imienia i Nazwiska, Komentarza i Adresu E-mail. Będzie on miał, na przykład, taką postać:
 27.     "Tadeusz Żeleński (Boy) <tzb@ziemianska.pl>"
 28.  
 29. Imię i nazwisko: Jarosław Weselski
 30. Adres poczty elektronicznej: 200788@student.pwr.wroc.pl
 31. Komentarz: zajęcia BSIUI
 32. Używasz zestawu znaków utf-8.
 33. Twój identyfikator użytkownika będzie wyglądał tak:
 34.     "Jarosław Weselski (zajęcia BSIUI) <200788@student.pwr.wroc.pl>"
 35.  
 36. Zmienić (I)mię/nazwisko, (K)omentarz, adres (E)mail, przejść (D)alej,
 37. czy (W)yjść z programu ? d
 38. Musisz podać długie, skomplikowane hasło aby ochronić swój klucz tajny.
 39.  
 40. Musimy wygenerować dużo losowych bajtów. Dobrym pomysłem aby pomóc komputerowi
 41. podczas generowania liczb pierwszych jest wykonywanie w tym czasie innych
 42. działań (pisanie na klawiaturze, poruszanie myszką, odwołanie się do dysków);
 43. dzięki temu generator liczb losowych ma możliwość zebrania odpowiedniej ilości
 44. entropii.
 45.  
 46. Brakuje możliwości wygenerowania odpowiedniej liczby losowych bajtów.
 47. Proszę kontynuować inne działania aby system mógł zebrać odpowiednią
 48. ilość entropii do ich wygenerowania (brakuje 284 bajtów).
 49.  
 50. ..........+++++
 51. ........................+++++
 52. Musimy wygenerować dużo losowych bajtów. Dobrym pomysłem aby pomóc komputerowi
 53. podczas generowania liczb pierwszych jest wykonywanie w tym czasie innych
 54. działań (pisanie na klawiaturze, poruszanie myszką, odwołanie się do dysków);
 55. dzięki temu generator liczb losowych ma możliwość zebrania odpowiedniej ilości
 56. entropii.
 57.  
 58. Brakuje możliwości wygenerowania odpowiedniej liczby losowych bajtów.
 59. Proszę kontynuować inne działania aby system mógł zebrać odpowiednią
 60. ilość entropii do ich wygenerowania (brakuje 80 bajtów).
 61. +++++
 62.  
 63. Brakuje możliwości wygenerowania odpowiedniej liczby losowych bajtów.
 64. Proszę kontynuować inne działania aby system mógł zebrać odpowiednią
 65. ilość entropii do ich wygenerowania (brakuje 128 bajtów).
 66. .......+++++
 67. gpg: klucz 82730155 został oznaczony jako obdarzony absolutnym zaufaniem
 68. klucz publiczny i prywatny (tajny) zostały utworzone i podpisane.
 69.  
 70. gpg: sprawdzanie bazy zaufania
 71. gpg: potrzeba 3 marginalny(ch), 1 zupełny(ch), model zaufania PGP
 72. gpg: głębia: 0 poprawność:   1 podpisany:   0 zaufany: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u
 73. pub   2048R/82730155 2015-11-23
 74.       Odcisk palca = 8F98 C5A8 72DC 2ADA 7AEB  5652 EAE4 3EE6 8273 0155
 75. uid                  Jarosław Weselski (zajęcia BSIUI) <200788@student.pwr.wroc.pl>
 76. sub   2048R/3C74E67A 2015-11-23
 77. '
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top